Công an xã Hoàng Giang bắt đối tượng tàng trữ trái phép ma túy
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 16 giờ ngày 12-1-2022, qua công tác tuần tra bảo đảm ANTT, Công an xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Thái, sinh năm 1992 ở xã Hoàng Giang đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.
e883xeedax1151cx11861xeee5x10a93x11d1fx10c0fxe9b0xX7x14666x17123x156b0x10114x129d8x176a3xX5x13acfxXaxed9axX0xX7xXex13fc6x1757ex12255x12a97xX12x15ce2x11d18xX18xX19xX3xX6xX18xX3x10f54xf5f9xX3x12fe7xX17x1387bxX18xX19xX3x14ba2xXdxX6xX18xX19xX3x1443cx178a8xXexX3xfee9xf2d8xXdxX3xXex109c5xf822xX18xX19xX3xX0x17188xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXexX28xX18xX19xX3xXexX16x15acfxX3xXexX16x1668fxXdxX3xXbxX1x11ebdxXbxX3x12cf9xX6xX3xXex177afx15397xX3xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x13101xXaxX12xX0xX10xX64xX12x1337bxX1xX17x11641xX18xX19xX3xX2x1042bxX3xX19xXdxef3cxX3xX18xX19xX28xX69xX3xX2x14b22x1781cxX2xXa3xXa2x15d75xXa2xXa2x173fcxX3x118e8x11aa9xX6xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX5cxX4xX3xXexXadx16c6fxX18xX3xXexX16xX6xX3xX32xX91xX17xX3xX36xX91xX64xX3x10605x1162cxXcxXcxXaaxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xX26xX17xX28xX18xX19xX3xX2cxXdxX6xX18xX19xXaaxX3xX1xXadxX69xeaabxX18xX3xXcbxX1cxX18xX19xX3xX1bxX37xX18xX19xX3xX36xX24xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX1xXdxXebxX18xXaaxX3xX32xX33xXexX3xXacxXadxX91xX3xXexX6xX18xX19xX3xX36xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX18xX19xX3xXcbxX19xXadxX69x12af1xX18xX3xf746x10824xX18xX1xX3xXcxX1xX5cxXdxXaaxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18x15464xX64xX3xX2xf6a9xX139xXa2xX3xe9cfxX3xX23xX24xX3xX26xX17xX28xX18xX19xX3xX2cxXdxX6xX18xX19xX3xX36xX6xX18xX19xX3xXexX28xX18xX19xX3xXexX16xX58xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX4xX1x1224fxXexX3xX64xX6xX3xXexXadx15117x1236fxX0xX41xX10xX64xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135faxX17xX87xX69xXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX87xXexX1xXadxX64xX32xX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax15bd6xXdxX87xXexX1x16646xX3xX96xXa7xXa7xXbxX23x16fcdxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b4xX3x10b04x17785x13ad9xXbxX23xX1bbxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX171xX32xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX171x10bfbxX18xX41xX18xX10xX1afxX7xX41xXa2xXa2xXa7xXa2xX41xX2xX1c6xX1c6xX87xX1c5xXa7xX139xX2xX1c6xXa7xX96xXexX96xX96xX96xX1c7xX5xf1d6xXa3xX2xX171x12a3bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xX26xX17xX28xX18xX19xX3xX2cxXdxX6xX18xX19xX3xX32xX33xXexX3xX36xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX18xX19xX3xXexX28xX18xX19xX3xXexX16xX58xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xX64xX6xX3xXexX68xX69xXaxX3xX1afxXdxX87xXexX1xX9xXaxX96xXa7xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c5xX1c6xX1c7xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX23xX24xX3xX26xX17xX28xX18xX19xX3xX2cxXdxX6xX18xX19xX3xX5x14886xXbxX3xX32xXdx15fbfxX18xX3xX32xX91xX18xX3xX32xX33xXexX3xXacxXadxX91xX3xXexX6xX18xX19xX3xX36xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX18xX19xX171xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX17xX87xX69xXaxX12xXcx1247cxXdxX3xX4xX1x11d86xXaaxX3xX5x1392exX4xX3xX5xX3bxX3cxX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX36xX24xX3xXexX1xXadxX3xX19xXdxX58xX3xX2xX3xX19x11de0xXdxX3xX1xX10xX16xX17xXdxX18xX3xX1e2xX28xX3x15c46xX3xX19xX2faxXdxX3xX64xX6xX3xXexX68xX69xX3xXex15349xX18xX19xX3xX1xX3cxXbxX3xX87xX2d2xX18xX19xX3xX36xX5cxX171xX3xXcxX2d2xXdxX3xX4x13192xX3xXacxXadxX6xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xXaaxX3xXcbxX19xXadxX69xX121xX18xX3xX124xX125xX18xX1xX3xXcxX1xX5cxXdxX3x15bd0xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX299xX18xX3xX36xX24xX3xX64xXadxX6xX3xX7xX37xX3xX64xX6xX3xXexX68xX69xX3xX18xX2faxXdxX3xXexX16xX29exX18xX3xXex15af0xX3xXexX1xX28xX18xX1xX3xXbxX1xX37xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX2faxX6xX3xX1e2xfaa2xX3xX7x11f09xX3xX87x114f8xX18xX19xX171xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX17xX87xX69xXaxX12x16b30xX38exX3xX1e2xXdxXebxX4xX3xX36xX24xX3xX36xX3bxX3cxX4xX3xX32xX28xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX124x17659xXdxX3xX1bx12299xX124xXcxX3xXexX3c5xXdxX3xXbxX1xX2d2xX64xX3xX1e2xX388xX3xX64xX6xX3xXexX68xX69xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xXadxX69xXebxX18xX3xXcbxX1cxX18xX19xX3xX1bxX37xX18xX19xX3xXexXdx133f6xXbxX3xXexX38exX4xX3xX36xXdxX388xXadxX3xXexX16xX6xXaaxX3xX5xX28xX64xX3xX16x169b8xX171xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxXadxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX5cxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xXbxX12
Thái Thanh