Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ - cơ hội và thách thức
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi từ nền nông nghiệp sử dụng hóa chất sang nền nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là xu hướng tất yếu khi người tiêu dùng đang hướng tới các sản phẩm tiêu dùng sạch, dinh dưỡng tốt, thân thiện với môi trường. Trong xu thế chung đó, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng thành công một số mô hình sản xuất NNHC, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
a9efx10384x14bf8x151c7x166cbxf59dx142f3x1680dxce86xX7x163e5x13198xdc91x1039cxcd7bx143fcxX5x15e07xXax1078ax137ccxX1x13257xXexX3xXex143faxXdxf1dbx115c8xX3xX7x123edxX1cxX3xe8a5x143fdx107d3xXexX3xX1cxd50dxX1cx128d4xX3xX1cxX2axX1xXdxf1dfxXbxX3xX1x10a1fxX23xX3xX4x11d01xX3xd345xX3xX4xX38xX3xX1xcdcdxXdxX3xeca7x1385cxX3xXexX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xfe0dxX4xX0xb72bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx166f3xX10xX6x13fe8xXaxX12xff87xX1xX23xaf6dxX1bxX1cxX3xe035x12621xXdxX3xXex12233xX3xX1cxf9e1xX1cxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX7x16578xX3xX63xd5e1xX1cxX2axX3xX1x13b72xX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX7xX6xX1cxX2axX3xX1cxX75xX1cxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xbb28xb74axXb2xX60xX66xed5bxX3xX5xX44xX3xX22xX23xX3xX1xeee2x13637xX1cxX2axX3xXexX24xXexX3xX69xd9bfxX23xX3x110c0xX1xXdxX3xX1cxX2axXbfxc3c7xXdxX3xXexXdxb8e7xX23xX3xX63x1508dxX1cxX2axX3xX6dxX6xX1cxX2axX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xXexXc0xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xeebex134e6xX3xXexXdxXd8xX23xX3xX63xXdcxX1cxX2axX3xX7x15017xX4xX1xd344xX3xX63xXdxX1cxX1xX3xX63xXbfxeef6xX1cxX2axX3xXexaea6xXexX10axX3xXexX1x11c42xX1cxX3xXexX1xXdxX30xX1cxX3xX43xXc0xXdxX3xXfaxX28xXdxX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axcd40xX3xXcxX19xdc90xX1cxX2axX3xX22xX23xX3xXexX1xXc9xX3xX4xX1xX23xX1cxX2axX3xX6dxX8dxX10axX3xX1cxX1xX34xX1cxX2axX3xX1cx1185fxXfaxX3xX2axf8c6xX1cxX3xX6dxX11exX69xX10axX3xXexX19xXd8xX1cxX3xX6dx1594axX6xX3x12ed5xX44xX1cxX3xXex10bfbxX1cxX1xX3xX6dx1042bxX3xX22xX11exX69xX3xX63xd4ecxX1cxX2axX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xX4xX28xX1cxX2axX3xXfaxX40xXexX3xX7xX118xX3xXfaxX28xX3xX1xd404xX1cxX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX10axX3xXexX107xX139xX3xX19xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xXf9xXfaxX3xX7xX107xX4xX1xX10axX3xX6xX1cxX3xXexX139xX44xX1cxX10axX3xX6dxX15xXbxX3xX4exX1cxX2axX3xX1cxX1xX23xX3xX4xX159xX23xX3xX4x15663xX6xX3xX1cxX2axXbfxXd3xXdxX3xXexXdxXd8xX23xX3xX63xXdcxX1cxX2axX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf36xX139xX63xX69xX3xXbxX66xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX3axX6xX5xXdxX2axX1cx14fcexX3xX4xX10xX1cxXexX10xX19x149c9xXaxX12xX0xXdxXfaxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX23xXfaxX16axX3xXdxX66xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxad69xXdxX63xXexX1xX21dxX3xe661xd44exd348xXbxX22xX225xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX21dxX3x13ab3x163dfxc542xXbxX22xX225xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX135xX16axX6xX139xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX139xX6xX135xX43xX1cxX51xX1cxX10xX24bxX7xX51xX2xf775xX261xed64xX51xX2xX262xX263xX63xX2xX289xX254xX2x157cfxX293xX253xXexX293xX262xX261xX254xX262xX5xX254xX135x111c0xXbxX2ax1199dxX19xX9xX293xX289xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX3axX3xX4xX38xX3xX1xX40xXdxX3xX43xX44xX3xXexX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX4exX4xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX139xX1cxXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX22xXexX3axX6xX5xXdxX2axX1cxX21dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX19xX225xXaxX12x117a0xXdxX30xX1cxX3xXexcdffxX4xX1xX3xXexX19x1221bxX1cxX2axX3xX63xXbfxX6xX3xX4xX1xX23xX40xXexX3xX16axX6xX139xX3xXexX85xX3xXexX1xX10xX139xX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX28xX1cxX2axX3xXexX69xX3xXcxXb2xX60xX60xX3xd062xXcx146e1xX3xX324xX167xX4xX1xX3xX43xX88xX3xXexX1xXbfxX38xX1cxX2axX3xXfaxX107xXdxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX4xX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xX30xX3xX4xX6xX139xX3xXcxX1xXdxXd8xX1cxX3xXcxX19xXbfxXd3xX1cxX2axX3xX293xX252xX3xXb1xff53xX28xX1cxX2axX3xd169xX38xX1cxXb6xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX139xX63xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX139xX3xXbxX1xX11exX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX1xXdxX3xX4xX88xX4xX3xXcxX19xX330xX1cxX2axX3xXexX19x104f8xXexX3xX43xX44xX3xX1fexX1fxX139xX3xX43xX30xX3xXexX1xX17bxX4xX3xX43xdeb2xXexX3xXexX16fxX1cxX1xX10axX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xX4xX8dxX3xXexX1xX1bxX3xX1xXdxX1bxX23xX3xX6dxX38xX1cxX3xX2axXdxX1fxX1cxX3xX5xX44xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX8dxX3x15d12xX23xX69xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX4xX1xc5a3xXexX3xX4xX1xd4b8xX10axX3xX6dxX1fxXfaxX3xX16axX1fxX139xX3xX1xX30xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX15xXdxX10axX3xX5xX139xX107xXdxX3xX16axe3d9xX3xX43xXdxX30xX4xX3xX7xX85xX3xX63xX88xX1cxX2axX3xXbxX1xX11exX1cxX3xX16axX8dxX1cxX3xXexX6exX1cxX2axX3xX1x1646dxXbxX10axX3xXexX1xX23xX118xX4xX3xXexX19xX72xX3xX7xX11exX23xX10axX3xX4xX15xX4xX3xX1xX8dxX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xX6dxXdxX75xX23xX3xXexXdxXc9xXexX3xX7xX17bxX3xXexX155xX1cxX2axX3xXexX19xXbfxc5cbxX1cxX2axX3xX4xX1dcxX6xX3xX4xX11exX69xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xX1xX139xX455xX4xX3xX43xX404xXexX3xX1cxX23xX28xXdxX135xX3xXcxX23xX69xX3xX1cxX1xXdxXd8xX1cxX10axX3xX43xXc0xXdxX3xX6dxXdxX75xX23xX3xXccxXdxX30xX1cxX3xXexX17bxX3xX1cxX1xXdxXd8xX1cxX10axX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX6dxX40xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX23xX1cxX2axX3xX4xX1dcxX6xX3xX5xX6xX139xX3xX6dxX40xX1cxX2axX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX1cxX2axX44xX1cxX1xX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xXexX16fxX1cxX1xX3xXexX6xX3xXexX1xX195xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xX5xX44xX3xX43xX24xX1cxX3xX6dxX75xX3xXccxX1xX8dxX135xX3xX36dxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX19xX6xX23xX10axX3xX4xX1dcxX3xX449xX23xX1fxX3xXexX1xX10xX139xX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX28xX1cxX2axX3xXexX69xX3xXcxXb2xX60xX60xX3xX36dxXcxX36fxX3xX324xX167xX4xX1xX3xX43xX88xX3xXexX1xXbfxX38xX1cxX2axX3xXfaxX107xXdxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX4xX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xX30xX3xX4xX6xX139xX3xXcxX1xXdxXd8xX1cxX3xXcxX19xXbfxXd3xX1cxX2axX3xX293xX252xX10axX3xX22xX174xX3xX3afxX28xX1cxX2axX3xXcxXdxXc9xX1cxX3xXb1xX3afxX28xX1cxX2axX3xX3b4xX38xX1cxXb6xX3xX4xX8dxX3xX63xXdxX30xX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX293xX10axX289xX3xX1xX6xX10axX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xX4xX15xX4xX3xX5xX139xX107xXdxX3xX19xX6xX23xX3xX4xX1fxXdxX10axX3xX63xX75xX1cxX10axX3xXfaxX23xX118xX1cxX2axX10axX3xXfaxX330xX1cxX2axX3xXexX38xXdxX10axX3xX4xX44xX3xX4xX1xX23xX6xX10axX3xX63xXbfxX6xX3xX5xXd8xX10axX3xX63xXbfxX6xX3xX4xX1xX23xX40xXexX3xX16axX6xX139xX3xXexX85xX10axX3xX63xXbfxX6xX3xd060xXdxXfaxX3xX60xX139xX44xX1cxX2axX3xX1xX404xX23xX135xX135xX135xX3xX36dxceccxXdxX3xX5xX23xX118xX1cxX2axX3xX4xX11exX69xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xX6dxX75xX23xX3xX6dxXbfxX497xX4xX3xX2axcfa5xX1cxX3xX16axX1fxX1cxX2axX3xXexX1xX28xX1cxX2axX3xXexXdxX1cxX3xX43xX75xX3xX449xX23xX15xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX19xXbfxX4ccxX1cxX2axX10axX3xX1cxX1xXbfxX21dxX3xXb2xX2axX44xX69xX3xX22xX23xX118xX1cxX2axX3xX2axXdxX118xX1cxX2axX10axX3xX1cxX2axX44xX69xX3xX16axX8dxX1cxX3xXbxX1xX11exX1cxX10axX3xX1cxX2axX44xX69xX3xX63xX17bxX3xXccxXdxXc9xX1cxX3xXexX1xX23xX3xX1xX139xX107xX4xX1xX135xX135xX135xX3xX66xX1xX167xX3xXb2xX2axX23xX69xebd7xX1cxX3xXcxX1xX167xX3xXcxX1xX1dcxX69xX3xXcxXdxXd8xX1cxX10axX3xX4xX15xX1cxX3xX16axX40xX3xX4xX28xX1cxX2axX3xXexX69xX10axX3xX4xX1xX139xX3xX16axXdxXc9xXexX21dxX3xX3b4xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX11exX69xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xXexX1xX10xX139xX3xXbxX1xXbfxX38xX1cxX2axX3xXbxX1xX15xXbxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX19xX24xXexX3xXccxX1xX8dxX135xX3xX1fexX4ccxXdxX10axX3xX449xX23xX69xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX1cxX44xX69xX3xX4xX159xX1cxX3xX1cxX1xXdxX75xX23xX3xX7xX4exX4xX3xX5xX6xX139xX3xX6dxX40xX1cxX2axX10axX3xXbxX1xX4exX4xX3xXexX107xXbxX3xX43xX44xX3xXccx13d56xX3xX4xX28xX1cxX2axX3xX1xX38xX1cxX3xX7xX139xX3xX43xXc0xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXexX1xX28xX1cxX2axX3xXexX1xXbfxXd3xX1cxX2axX135xX3xX3afxX330xX1cxX2axX3xXexX1xXd3xXdxX10axX3xXbxX1xX1fxXdxX3xXexX23xX11exX1cxX3xXexX1xX1dcxX3xX1cxX2axX1xXdxXd8xXfaxX3xX1cxX2axX455xXexX3x15a9bxX252xX3xXccxX1xX28xX1cxX2ax13f81xX3xXb1xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xX16axX8dxX1cxX3xXbxX1xX11exX1cxX3xX1xX8dxX6xX3xX1xX3f1xX4xX10axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xXexX1xX23xX118xX4xX3xXexX19xX72xX3xX7xX11exX23xX3xX1xX8dxX6xX3xX1xX3f1xX4xX10axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xXexX1xX23xX118xX4xX3xXccxX32axX4xX1xX3xXexX1xX32axX4xX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX19xXbfxX4ccxX1cxX2axX10axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xXexX1xX23xX118xX4xX3xX63xXdxX30xXexX3xX4xX479xX10axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xX2axXdxX118xX1cxX2axX3xX16axXdxXc9xX1cxX3xX6dxX6exXdxX3xX2axX10xX1cxX10axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xX4xX1xX24xXexX3xX16axX1fxX139xX3xX449xX23xX1fxX1cxXb6xX135xX3xX36fxXc0xXdxX3xX449xX23xX69xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX6dxX8dxX10axX3xX19xX6xX23xX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xX4xX1xX16fxX3xX6xX1cxX3xXexX139xX44xX1cxX3xX4xX1xX139xX3xX4xX1fxX3xX1cxX2axXbfxXd3xXdxX3xX7xX85xX3xX63xX88xX1cxX2axX3xX43xX44xX3xX1cxX2axXbfxXd3xXdxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX10axX3xXfaxX44xX3xX4x1588exX1cxX3xX2axX8dxXbxX3xXbxX1xX159xX1cxX3xX16axX1fxX139xX3xX43xX30xX3xXfaxX28xXdxX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axX135xX3xfe94xX23xX6xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX43xX44xX3xX4exX1cxX2axX3xX63xX88xX1cxX2axX3xX43xX44xX139xX3xXexX1xX17bxX4xX3xXexXc9xX10axX3xX1cxX1xX404xX1cxX3xXexX1xX24xX69xX3xX63xX139xX3xX6dxXdxX75xX23xX3xXccxXdxX30xX1cxX3xXexX1xXd3xXdxX3xXexXdxXc9xXexX3xXexX19xXd8xX1cxX3xX6dxX167xX6xX3xX16axX44xX1cxX3xXccxX1xX15xX3xXccxX1xX6abxX4xX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXexX3xX1cxXd8xX1cxX3xXexX195xX1cxX1xX3xXexX19xX107xX1cxX2axX3xX7xX11exX23xX3xX16axX30xX1cxX1xX3xX63xXdxX71fxX1cxX3xX19xX6xX3xXexX1xXbfxXd3xX1cxX2axX3xX22xX23xX69xXd8xX1cxX10axX3xX2axX11exX69xX3xX1fxX1cxX1xX3xX1xXbfxX4ccxX1cxX2axX3xX6dxXc9xX1cxX3xX449xX23xX15xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX19xXbfxX4ccxX1cxX2axX3xX43xX44xX3xX1cxX155xX1cxX2axX3xX7xX23xX24xXexX3xX4xX1dcxX6xX3xX4xX11exX69xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX10axX3xX1cxXd8xX1cxX3xX4xX28xX1cxX2axX3xXexX69xX3xX6dxX174xX3xX22xX11exX69xX3xX63xX17bxX1cxX2axX3xX1xX38xX1cxX3xX2xX10axX2xX3xX1xX6xX3xX1cxX1xX44xX3xX5xXbfxXc0xXdxX3xX6dxX1bxX3xXexX1xX85xX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXfaxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX6dxX107xXexX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX135xX3xX36fxXdxX30xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX1cxX1xX44xX3xX5xXbfxXc0xXdxX3xX6dxX174xX3xX4xX1xX118xX1cxX2axX3xX6dxXbfxX497xX4xX3xX4xX28xX1cxX3xXexX19xXdcxX1cxX2axX10axX3xX7xX11exX23xX3xX16axX30xX1cxX1xX3xXexXc0xXdxX3xX253xX254x157c1xX135xX3xXcxX19xX139xX1cxX2axX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axX3xX1xX497xXbxX3xX4xX11exX69xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xX16axX167xX3xX1cxX1xXdxX71fxXfaxX3xX16axX30xX1cxX1xX10axX3xX7xX45axX3xX63xXdcxX1cxX2axX3xX4xX15xX4xX3xX5xX139xX107xXdxX3xXexX1xX1fxX139xX3xXfaxX40xX4xX3xX1cxX1xXbfxX3xXexX479xXdxX10axX3xX2axX72xX1cxX2axX3xX6dxX10xXfaxX3xX2axXdxX174xX3xX43xX44xX3xXexX19xX40xX1cxX3xX43xXc0xXdxX3xX19xXbfxX497xX23xX3xX19xX330xXdxX3xXbxX1xX23xX1cxX3xX4xX1xX139xX3xX4xX11exX69xX10axX3xX1xX139xX455xX4xX3xXccxX1xX139xX6xX1cxX1xX3xX43xXdcxX1cxX2axX3xX6dxX1bxX3xXexXdxXd8xX23xX3xX1xX1dcxX69xX135xX135xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX139xX63xX69xXaxX12xX36dxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX5x14a88xX6xX3xX2axX107xX139xX3xXexX1xX10xX139xX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX28xX1cxX2axX3xXexX69xX3xX66xX13xX3xX36dxX32axX6xX3xX6dxXbfxXd3xX1cxX2axX3x145d6xX6xXfaxX3xX3b4xX38xX1cxX10axX3xX63xXdxX30xX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX289xX263xX293xX3xX1xX6xX3xXexX19xXd8xX1cxX3xX6dxX167xX6xX3xX16axX44xX1cxX3xXexX1xX167xX3xXexX19xX24xX1cxX3xX36fxX107xX1cxX3xX60xX44xX3xXb1xXcxX1xXdxX30xX23xX3xX60xX8dxX6xXb6xX3xX4x12fdcxX1cxX2axX3xX5xX44xX3xXfaxX40xXexX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX7xX118xX3xX32axXexX3xX1cxX1xX34xX1cxX2axX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xXfaxX6xX1cxX2axX3xX5xX107xXdxX3xX1xXdxX30xX23xX3xX449xX23xX1fxX3xX43xX44xX3xX2axXdxX15xX3xXexX19xX167xX3xXccxXdxX1cxX1xX3xXexXc9xX3xX4xX6xX139xX135xX3xXcxX23xX69xX3xX6dxX174xX3xXfaxX6xX1cxX1xX3xX1cxX1xX6xX3xXfaxX40xXexX3xX7xX118xX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXexX1xX10xX139xX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX10axX3xX7xX139xX1cxX2axX3xX63xXdxX30xX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX5xXc0xX1cxX10axX3xX6dxX1bxX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX6dxXc9xX1cxX3xXfaxX40xXexX3xX1cxX75xX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xX4xX917xX1cxX3xX5xX44xX3xX43xX24xX1cxX3xX6dxX75xX3xX1xXc9xXexX3xX7xX4exX4xX3xXccxX1xX8dxX3xXccxX1xX155xX1cxX135xX3xXcxX1xX10xX139xX3xXbxX1xX11exX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX4xX1dcxX6xX3xX1cxX2axX44xX1cxX1xX3xX4xX1xX23xX69xXd8xX1cxX3xXfaxX28xX1cxX10axX3xXexX19xX4ccxX3xX1cxX2axX107xXdxX3xX6dxX159xX23xX3xXexXdxXd8xX1cxX3xXccxX1xXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xXexX19xXd8xX1cxX3xX6dxX167xX6xX3xX16axX44xX1cxX3xXexX16fxX1cxX1xX3xX4xX1xX32axX1cxX1xX3xX5xX44xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX449xX23xX10xX1cxX3xX7xX85xX3xX63xX88xX1cxX2axX3xX1xX8dxX6xX3xX4xX1xX24xXexX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX1dcxX6xX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX63xX11exX1cxX135xX3xX36fxX195xX3xX43xX404xX69xX10axX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xXf9xXfaxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX4xX8dxX3xX7xX4exX4xX3xX4xX107xX1cxX1xX3xXexX19xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX4xX6xX139xX135xX3xXb2xX2axX139xX44xXdxX3xX19xX6xX10axX3xX43xXdxX30xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX449xX23xX15xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xX4xX6xX1cxX1xX3xXexX15xX4xX10axX3xX4xX15xX4xX3xXccxX1xX11exX23xX3xX1cxX1xXbfxX3xX1cxXbfxXc0xX4xX10axX3xX2axXdxX118xX1cxX2axX10axX3xX4xX15xX4xX3xX43xX404xXexX3xXexXbfxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX7xX85xX3xX63xX88xX1cxX2axX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX6dxXbfxX497xX4xX3xXexX6exX3xX4xX1xX4exX4xX3xX23xX69xX3xXexX32axX1cxX3xX4xX28xX1cxX2axX3xX1cxX1xX404xX1cxX135xX3xX3afxX330xX1cxX2axX3xXexX1xXd3xXdxX10axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32axX3xX4xX1xX139xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xX4xX6xX139xX3xX2axX24xXbxX3xX253xX3axX252xX3xX5xX159xX1cxX3xX7xX139xX3xX43xXc0xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xXbfxX38xX1cxX2axX3xXbxX1xX15xXbxX3xXexX1xX28xX1cxX2axX3xXexX1xXbfxXd3xX1cxX2axX10axX3xX7xX1fxX1cxX3xX5xXbfxX497xX1cxX2axX3xXccxX1xX28xX1cxX2axX3xX4xX6xX139xX10axX3xX1cxX1xXbfxX1cxX2axX3xX2axXdxX15xX3xX4xX1fxX3xX5xX107xXdxX3xX4xX1xXbfxX6xX3xXexXbfxX38xX1cxX2axX3xX22xX4exX1cxX2axX3xX63xX139xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX4xX107xX1cxX1xX3xXexX19xX6xX1cxX1xX3xX2axX6xX69xX3xX2axX6abxXexX3xX43xXc0xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXfaxX455xXexX3xX1xX44xX1cxX2axX3xXccxX1xX15xX4xX3xXexX19xXd8xX1cxX3xXexX1xX167xX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axX135xX3xX1fexX4ccxXdxX10axX3xX1cxX2axXbfxXd3xXdxX3xXexXdxXd8xX23xX3xX63xXdcxX1cxX2axX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xXexX16fxX1cxX1xX3xX4xX8dxX3xX22xX23xX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX7xX85xX3xX63xX88xX1cxX2axX3xXexX1xX17bxX4xX3xXbxX1xXf9xXfaxX3xX7xX107xX4xX1xX3xX1cxX1xXbfxX1cxX2axX3xX4xX1xXbfxX6xX3xX4xX1xXb7dxX3xXexX19xX3f1xX1cxX2axX3xX43xX44xX3xXbxX1xX11exX1cxX3xX16axXdxX30xXexX3xX19xe720xX3xXexX1xX17bxX4xX3xXbxX1xXf9xXfaxX3xX6dxXbfxX497xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXexX1xX10xX139xX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX43xXc0xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xXccxX1xX15xX4xX135xX135xX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX139xX63xX69xXaxX12xXcxX19xXbfxXc0xX4xX3xXexX1xX17bxX4xX3xXexXc9xX3xX1cxX44xX69xX10axX3xX6dxX107xXdxX3xX63xXdxX30xX1cxX3xX3b4xX4ccxX3xXb2xX28xX1cxX2axX3xX1cxX2axX1xXdxX30xXbxX3xX43xX44xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xXexX1xX28xX1cxX3xX4xX1xX139xX3xX19x15a31xX1cxX2axX10axX3xXexX1xX10xX139xX3xXb2xX2axX1xX167xX3xX6dxX167xX1cxX1xX3xX2xX254xX287xX10axX3xX1cxX2axX44xX69xX3xX289xX263xX3axX263xX3axX289xX254xX2xX263xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX1xX32axX1cxX1xX3xXbxX1xX1dcxX3xX43xX75xX3xXb2xXb2xX60xX66xX10axX3xXb2xX1xX44xX3xX1cxXbfxXc0xX4xX3xX7xX45axX3xX1xX68exX3xXexX19xX497xX3xX2xX254xX254xXab7xX3xXccxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX32axX3xXccxX1xX1fxX139xX3xX7xX15xXexX3xX6dxX167xX6xX3xX1xX195xX1cxX1xX10axX3xX5xX17bxX6xX3xX4xX1xX3f1xX1cxX3xX6dxX167xX6xX3xX6dxXdxX1bxXfaxX10axX3xXbxX1xX11exX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX6dxXdxX75xX23xX3xXccxXdxX30xX1cxX135xX135xX135xX3xXexX19xX139xX1cxX2axX3xX449xX23xX15xX3xXexX19xX195xX1cxX1xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXccxX1xX6xXdxX3xXexX1xX17bxX4xX3xX1xXdxX30xX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX225xX3xX1xX68exX3xXexX19xX497xX3xX2xX254xX254xXab7xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32axX3xX4xX24xXbxX3xX2axXdxX24xX69xX3xX4xX1xX4exX1cxX2axX3xX1cxX1xX404xX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xXf9xXfaxX3xXbxX1xXdcxX3xX1xX497xXbxX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xX36fxXdxX30xXexX3xXb2xX6xXfaxX3xX43xX75xX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xXb1xX2xX3xX5xX159xX1cxXb6xX135xX135xX135xX3xXb2xX2axX139xX44xXdxX3xX19xX6xX10axX3xXb2xX1xX44xX3xX1cxXbfxXc0xX4xX3xX4xXbf3xX1cxX2axX3xX1xX68exX3xXexX19xX497xX3xXfaxX40xXexX3xXbxX1xX159xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32axX3xX6dxX44xX139xX3xXexX107xX139xX10axX3xXexX404xXbxX3xX1xX23xX24xX1cxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX10axX3xX2axXdxX118xX1cxX2axX10axX3xXbxX1xX11exX1cxX3xX16axX8dxX1cxX135xX135xX135xX3xX6dxX118xXdxX3xX43xXc0xXdxX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xXexX19xX330xX1cxX2axX3xXexX19xX3f1xXexX3xX43xX44xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32axX3xX2axXdxX118xX1cxX2axX10axX3xXexX1xX4exX4xX3xX155xX1cxX3xX1xX34xX23xX3xX4xX38xX3xX43xX44xX3xXexX1xX23xX118xX4xX3xXexX1xXb7dxX3xX69xX3xX6dxX118xXdxX3xX43xXc0xXdxX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX4xX1xX155xX1cxX3xX1cxX23xX28xXdxX10axX3xXexX1xX1dcxX69xX3xX7xX1fxX1cxX3xX43xX44xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32axX3xX1cxX1xX11exX1cxX3xX19xX40xX1cxX2axX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xXexX1xX10xX139xX3xX449xX23xX69xX3xX6dxX167xX1cxX1xX3xX4xX1dcxX6xX3xX66xX1xX32axX1cxX1xX3xXbxX1xX1dcxX3xX43xX75xX3xXccxX1xX23xX69xXc9xX1cxX3xX1cxX28xX1cxX2axX135xX135xX135xX3xX3afxX11exX69xX3xX4xX1xX32axX1cxX1xX3xX5xX44xX3xX4xX38xX3xX1xX40xXdxX3xX5xXc0xX1cxX3xX4xX1xX139xX3xX6dxX38xX1cxX3xX43xX167xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXccxX1xXdxX3xX4xX1xX23xX69xX1bxX1cxX3xX22xX23xX3xX1xXbfxXc0xX1cxX2axX3xX7xX6xX1cxX2axX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX135xX3xX3afxX330xX1cxX2axX3xXexX1xXd3xXdxX10axX3xX43xXdxX30xX4xX3xXfaxX4ccxX3xX19xX40xX1cxX2axX3xX63xXdxX30xX1cxX3xXexX32axX4xX1xX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xXb2xXb2xX60xX66xX3xX6dxXb7dxX1cxX2axX3xXexXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX23xXf9xX1cxX3xX4xX159xX1cxX3xX1cxX1xXdxX75xX23xX3xXexX1xXd3xXdxX3xX2axXdxX6xX1cxX10axX3xX1cxX2axX23xX330xX1cxX3xX5xX17bxX4xX10axX3xXccxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX32axX3xX6dxX44xX139xX3xXexX107xX139xX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX63xX11exX1cxX3xX43xX44xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX1dcxX3xXexX88xX4xX3xX4xX1xX23xX69xX1bxX1cxX3xX6dxX6exXdxX10axX3xXexXdxXc9xXbxX3xX4xX404xX1cxX3xXexX1xX167xX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axX135xX3xX1fexXd8xX1cxX3xX4xX107xX1cxX1xX3xX6dxX8dxX10axX3xX4xX159xX1cxX3xX6dxXbfxX6xX3xX19xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX32axX1cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXccxX1xX23xX69xXc9xX1cxX3xXccxX1xX32axX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX85xX6xX3xX1xX44xX1cxX2axX10axX3xX7xXdxXd8xX23xX3xXexX1xX167xX3xX5xXdxXd8xX1cxX3xXccxXc9xXexX3xXexX1xX23xX3xXfaxX23xX6xX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xXf9xXfaxX10axX3xX1cxX1xX103bxXfaxX3xX16axX1fxX139xX3xX6dxX1fxXfaxX3xX6dxX159xX23xX3xX19xX6xX3xX16axX75xX1cxX3xX43xX34xX1cxX2axX3xX43xX44xX3xX5xX11exX23xX3xX63xX44xXdxX135xX3xXb2xX2axX139xX44xXdxX3xX19xX6xX10axX3xX4xX159xX1cxX3xX43xX404xX1cxX3xX6dxX40xX1cxX2axX3xX4xX15xX4xX3xX1xX40xX3xX1cxX28xX1cxX2axX3xX63xX11exX1cxX3xX43xX44xX3xX1cxX1xX34xX1cxX2axX3xX1cxX1xX8dxXfaxX3xX7xX1fxX1cxX3xX22xX23xX24xXexX3xX1cxX1xX479xX3xXexX107xX139xX3xX5xXdxXd8xX1cxX3xXccxXc9xXexX3xX43xXc0xXdxX3xX1cxX1xX6xX23xX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xXfaxX28xX3xX1xX195xX1cxX1xX3xX60xXcxeb88xX3xX4xX8dxX3xXbxX1xXbfxX38xX1cxX2axX3xXexX1xX4exX4xX3xX5xXdxXd8xX1cxX3xXccxXc9xXexX3xX6dxX1bxX3xX16axX1fxX139xX3xX6dxX1fxXfaxX3xXexX1xX167xX3xXexX19xXbfxXd3xX1cxX2axX3xXexXdxXd8xX23xX3xXexX1xX88xX3xX7xX1fxX1cxX3xXbxX1xXf9xXfaxX135xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce54xX23xXexX1xX139xX19xXaxX12xX1fexX44xXdxX3xX43xX44xX3xX1fxX1cxX1xX21dxX3xXbafxXd8xX3xX60xX917xX6xX0xX51xXbxX12
Bài Và Ảnh: Lê Hòa