Gia tăng số ca mắc COVID-19, kinh tế châu Âu tiếp tục suy thoái
Theo trang tin Euronews.com, nền kinh tế châu Âu chính thức bước vào cuộc suy thoái trong 3 tháng đầu năm 2021, khi khu vực này phải vật lộn với sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và việc triển khai tiêm chủng vaccine chậm chạp.
c410x116eex11c3cxd9acxcb9fxee2bxd787x14500x1215bxX7xfc34x11b3axf6b2xd262x14ad7xd298xX5x10542xXaxe2ffxea13xXdxX6xX3xXexd839xda1cxe8aexX3xX7xef93xX3xX4xX6xX3xe811x11749xX4xX3xddf8x154e8x103bfx138e2xd241x1314bxX2x101ebx12e4exX3x14143xXdxX19xX1xX3xXex11ce9xX3xX4xX1x12eedx144c0xX3x12abfxX3bxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexdd5bxX4xX3xX7xX3bxfaccxX3xXexX1x1041fxeabbxXdxX0x13fb8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111e9xX10xX6x11b5dxXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xXex10493xX6xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3x12246xX3bxX6exX4fxX19xX10x13cadxX7xcd44xX4xX4fxX22xX2exX3xX19x111c5xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX4xX1x11adcxX19xX1xX3xXexX1x13cbdxX4xX3x1222ax12d92x125d1xX4xX3x14e68xd2e8xX4fxX3xX4xX3bx110f7xX4xX3xX7xX3bxX4bxX3xXexX1xX4fxX50xXdxX3xXexX6exX4fxX19xX1axX3xe5acxX3xXexX1xX50xX19xX1axX3x153dex100ffxX3bxX3xX19xX18xX22xX3x1308exf65dxXd2xX2xX2exX3xX30xX1xXdxX3xX30xX1xX3bxX3xXa9xe9d4xX4xX3xX19xXaaxX4bxX3xXbxX1xd7d7xXdxX3xXa9x10db7xXexX3xX5xXafxX19xX3xXa9xXa6xXdxX3xX7xXe1xX3xX1axXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxf292xX22xX3xX26xX27xX28xX29xX2axX2bxX2xX2dxX3xXa9xXaaxX3xXa9xXdx117f0xX4xX3xXexX6exXdx1551axX19xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexXdxd6c3xX22xX3xX4xX1xfaa2xX19xX1axX3xXa9xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xX1xXeexX22xX3xX4xX1x12416xXbxX7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10685xX4fxX65xX4bxXaxX12xX0xXdxX22xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX2bxXbxX1xX4fxXexX4fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX4xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX28xX29xX2axX2bxX2xX2dxX2exX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX46xX4xX3xX7xX3bxX4bxX3xXexX1xX4fxX50xXdxX3xX1x12a94xX19xX1xX3xXeaxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX53xX53xXdxX7fxXa4xX6xX4fxXexX1xX6xX19xX1xX1xX4fxX6xX7fxXa9xX19xX53xX19xX10xX7dxX7xX53xXd2xX2xX2x12c3cxX53xX2x11c43xX1ecxX65xXd2xXd3xX2dxX2x119e0xccdcxXd2xXexXc2xX1f4xX1f3xX1e9xX5xX2xX7fxf866xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX4xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX28xX29xX2axX2bxX2xX2dxX2exX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX46xX4xX3xX7xX3bxX4bxX3xXexX1xX4fxX50xXdxXaxX3xX65xX6xXexX6xX2bxXbxX1xX4fxXexX4fxX2bxX4fxX6exXdxX1axXdxX19xX6xX5xX2bxX7xX6exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10832xX53xX53xX4xX65xX19xXdxX22xX1axX7fxXa9xXdxX10xXexX19xX6xX22xXbxX5xX3bxX7xX7fxXa9xX19xX53xXexX1f3xXd2xXd3xX53xX3bxXbxX5xX4fxX6xX65xX10xX65xX53xc7d5xXbxX4xX7dxXa9xX4fxXa9xXexX53xXd2xXd3xXd2xX2x1425fxXd3xX1f4xX29bxXd3xffc6xX53xXexXexX28exXa9xX19xX29bxX10xX4xXa4xX7fxX1fexXbxX1axXaxX3xX53xX12xXcxX6exX46xX3xX7x1402bxX3xd3a8xX1axX3axX19xX3xX1xXaaxX19xX1axX3xXcxX6exX3bxX19xX1axX3xXa5xf3fcxX19xX1axX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3x114b4xX77xX26xX159xe3acxX3xXexX147xXdxX3x1465cxX6exX6xX19xX30xcdf6xX3bxX6exXexX3xX6xX22xX3x130a5xX6xXdxX19xX2exX3x120eaxXa1xX4xX3xX19xX1axXaaxX4bxX3xX2xXd2xX53xXc2xX53xXd2xXd3xXd2xXd3xX7fxX3xX2d7xX2baxX1axX3bxf61axX19xX267xX3xd154xX2e1xcd1fxX53xXcxXcx10668xX28xX2baxX2dbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX4fxX65xX4bxXaxX12x11fc4xX1dxX3xX5xXdxX11fxX3bxX3xX22xXa6xXdxX3xX19xX1x1556fxXexX3xX4xX134xX6xX3xX26xX2cbxX3xedebxX3bxX6xX19xX3xXcxX1xX1dxX19xX1axX3xX30xX12fxX3x140a1xXdxX12fxX19xX3xX22xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX2d7xX77x11d7cxX2bxX77xX3bxX6exX4fxX7xXexX6xXexX2dbxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX33dxX4bxX3xXcxf428xX19xX1axX3xX7xXeaxX19xX3xXbxX1xf875xX22xX3xX347xX3bxX1dxX4xX3xX19xXafxXdxX3xX2d7xX13xX2axX312xX2dbxX3xXcax11558xX3xX1axXdxXeaxX22xX3xXd3xX2exX1f3xed14xX3xXexX6exX12fxX19xX3xXexX4fxXaaxX19xX3x153b4xX1xX3bxX3xXa9xXe1xX4xX3xXcaxX30cxX19xX1axX3xXexXdxX86xX19xX3xX4xX1xX3bxX19xX1axX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX2d7xX3xX77xX3bxX6exX4fxcd8fxX4fxX19xX10xX3xX2dbxX3xXexX6exX4fxX19xX1axX3xX347xX3bx10fc3xX3xX2xX53xXd2xXd3xXd2xX2xX3xXa9xXaaxX3xX1axXdxXeaxX22xX3xXd3xX2exX2a0xX3a6xX3xXexX6exX12fxX19xX3xXexX4fxXaaxX19xX3xX77xX369xXd2xX1ecxX3xX2d7xXd2xX1ecxX3xX19xXa5xXa6xX4xX3xXexX6exX4fxX19xX1axX3xX77xX369xX2dbxX7fxX3xX2f4xXdxX86xX3bxX3xX19xXaaxX4bxX3xX30xX1xXdxX36xX19xX3xX19xX86xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX7xX3bxX4bxX3xX1axXdxXeaxX22xX3xX347xX3bxX3e7xX3xXexX1xXa1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX12fxX19xX3xXexXdxX36xXbxX3xXa9xXaaxX3xX6exX2cbxXdxX3xXa9xXaaxX4fxX3xX4xX3bxXafxX4xX3xX7xX3bxX4bxX3xXexX1xX4fxX50xXdxX3xX30xca25xXbxX3xX7xX6xX3bxX3xX30xX1xXdxX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX30cxXdxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX6exXa5xX2b8xX19xX1axX3xXa9xXaaxX4fxX3xX22x11f53xX6xX3xXcxX1xX3bxX3xX19xX18xX22xX3xX19xX1axX4fxX50xXdxX7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX4fxX65xX4bxXaxX12xX2eexc5a7xX4xX3xX65xX4a2xX3xX7xXeaxX19xX3xX5xXa5xd472xX19xX1axX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX7xX46xXexX3xX1axXdxXeaxX22xX3xX19xX1xeb53xX3xX1xX2cbxX19xX3xX22xXa1xX4xX3xX1axXdxXeaxX22xX3xX2xX3a6xX3xX22xXaaxX3xX4xX50xX4xX3xX19xX1xXaaxX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX65xXe1xX3xXcaxX4fxX50xX19xX2exX3xX19xX1xXa5xX19xX1axX3xXa9x111e3xX19xX3xX4xf794xX19xX3xX30xX1xX4fxXeaxX19xX1axX3xX4xX50xX4xX1xX3xX7xX4fxX3xXa9xXa6xXdxX3xX22xXa1xX4xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX1xX30cxXdxX3xX4xX134xX6xX3xX2eexf625xX3xXa9xXaaxX3xXcxX6exX3bxX19xX1axX3x115b9xX3bxX1dxX4xX2exX3xX1xX6xXdxX3xXexX6exX46xX3xX4xXafxXexX3xX4xX134xX6xX3xX19xX86xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xXexX4fxXaaxX19xX3xX4xXcbxX3bxX7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX4fxX65xX4bxXaxX12xX32fxX1dxX3xX5xXdxX11fxX3bxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX6exXa5xX2b8xX19xX1axX3xX4xX134xX6xX3xX2eexX555xX3xX4x11002xX19xX1axX3xXa4xX1dxX3xXa9xXaaxX4fxX3xXexX3bxXcbxX19xX3xXexX6exXa5xXa6xX4xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX33dxX4bxX3xX19xX86xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX19xXa5xXa6xX4xX3xX19xXaaxX4bxX3xXcaxX39cxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX6exXa5xX2b8xX19xX1axX3xX2xX2exX1f3xX3a6xX3xXexX6exX4fxX19xX1axX3xX347xX3bxX3e7xX3xX2xX53xXd2xXd3xXd2xX2xX2exX3xXcaxXa5xX4d5xX4xX3xXexX1x13a22xX4xX3xXcaxX389xX4bxX3xXa4xX2b8xXdxX3xXa9xXdxX11fxX4xX3xXexXdxX12fxX22xX3xX4xX1xX134xX19xX1axX3xX26xX27xX28xX29xX2axX2bxX2xX2dxX3xXexX6exX12fxX19xX3xX65xXdxX11fxX19xX3xX6exXafxX19xX1axX3xXa9xXaaxX3xX1axf6d2xXdxX3xX30xX9bxX4xX1xX3xXexX1xX9bxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX12fxX3bxX3xX347xX3bxX4bxX3xX22xX5bcxX3xX5xXa6xX19xX7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX4fxX65xX4bxXaxX12xX26xX50xX4xX3xX19xX1xXaaxX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexX36xX3xX30x13c9bxX3xXa9xe8a2xX19xX1axX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX4xcbe6xX19xX1axX3xX7x147a2xX3xX4xX654xX3xX7xXe1xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX6exXa5xX2b8xX19xX1axX3xXexX6exX4fxX19xX1axX3xXexX1xcd7exXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX30xX1xXdxX3xXa9xXdxX11fxX4xX3xXexX6exXdxX125xX19xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexXdxX12fxX22xX3xX4xX1xX134xX19xX1axX3xXa9xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xX134xX6xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX5xX46xX4xX3xX19xXaaxX4bxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1dxX4xX3xXa9xXaaxX3xX4xX50xX4xX3xXa4xXdxX11fxX19xX3xXbxX1xX50xXbxX3xXbxX1xX4fxX19xX1axX3xXexX4f4xX6xX3xXcaxXa5xX4d5xX4xX3xX19xXa6xXdxX3xX5xX4f4xX19xX1axX7fxX53xX7fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX310xX3bxXexX1xX4fxX6exXaxX12xX2d7xXcxXcxX316xX28xX2baxX53xX28xXdxX10xXexX19xX6xX22x1304bxX2dbxX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)