Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh; Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Như Thanh.
437excae2xbf88x87b6xc987xac50x84f5xc1fdx96afxX7xc7a6x9882x55f0x738bx6dcfx9f0exX5x4b1axXaxb14fxX0xX7xXex4d4fx48cdx961ex9ef9xX12x6978x948dxXdxX3x4d9dxXdx9a58xccafxX3x7f93xX1bx5740x6755xX3xXex8c3axX18xX1xX3xXexXdxb10fxXbxX3x89a2x921cxX4xX3xX4xbb99xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22x51edx4ed7xX18xX3xX26xX1x56efxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xc972xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x5a12xXaxX12xX26xX19x5d89xX40xX3xX2x69aex932ax5800x4a11xX3xXexcdc0xX3x616dxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19x609fx683exX3xX4x9ae4xX4xX3xX7axX8exX18xX19xX3xX4xX1x894dx558bxX3xaeb2xX1xX1cxX8fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xa2e5xc3cfxX18xX75xX3x8daaxX40xX3x5978xXdxad42xX18xX3x6010xX6xX18xX3xXcxX1xX46xa99dxX18xX19xX3xXb2xbc34xX3xXcxX2axX18xX1xX3x844dxX40xX75xX3xX9fxX1xc2a6xX3x85abxX1xXcaxX3xXex6b73xX4xX1xX3xXcxX1xX46xXbexX18xX19xX3xXexX16x5bd3xX4xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xa278xX3xXcxX16xcb29xX18xX3x7590xbedcxX18xX3xXcxX22x6d03xX18xX75xX3xXcxX2axX18xX1xX3xXcaxX40xX3xXb2xXdxXb4xX18xX75xX3xXb7xX9cxX3xXexX1xX46xX3xX24xX22xX40xX41xX18xX3xXcaxX40xX75xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXf0xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xbd1axX22xbe2bxX18xX3xX24xX46x5bbdxX18xX19xX75xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3x8c15xXb7xX26xX27xX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7axb749xX3xX4xXd0xX3xX1fxX22xX78xXdxX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX3xXb2xX14bxXdxX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xc1b1xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX8fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxb09axXdxX69xXexX1xX9dxX3xb16fxX74x6c31xXbxX33xXf0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9dxX3x8c0dxX72xX2xXbxX33xXf0xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX19cxX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxXb2xX18xX4exX18xX10xX1d0xX7xX4exX2x9a46xX2xX20cxX4exX2xX1d9xX74xX69xX2xX2xX74xX1d9x499fxX2xX218xXexX218xc8b9xX1d9xX1e6xX72xX5xX1d9xX19cxba3dxXbxX19x9d1cxX16xX9xX1d7xX1d9xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXd2xX92xX4xX3xX7axX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXb2xX14bxXdxX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX19cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX17xX69xX40xXaxX12xXcxX1cxXdxX3xX1fxX22xX78xXdxX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX75xX3xXexX1xX6xX40xX3xX8fx4409xXexX3xXexX78xX3xX7axX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX75xX3xX4xX92xX4xX3xX7axX8exX18xX19xX3xX4xX1xX9cxX9dxX3xX9fxX1xX1cxX8fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXaaxXabxX18xX75xX3xXafxX40xX3xXb2xXdxXb4xX18xX3xXb7xX6xX18xX3xXcxX1xX46xXbexX18xX19xX3xXb2xXc3xX3xXcxX2axX18xX1xX3xXcaxX40xX75xX3xX9fxX1xXd0xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3xXcxX1xX46xXbexX18xX19xX3xXexX16xXe4xX4xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xXf0xX3xXcxX16xXf4xX18xX3xXf7xXf8xX18xX3xXcxX22xXfdxX18xX75xX3xXcxX2axX18xX1xX3xXcaxX40xX3xXb2xXdxXb4xX18xX75xX3xXb7xX9cxX3xXexX1xX46xX3xX24xX22xX40xX41xX18xX3xXcaxX40xX75xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7axX16fxX3xXexX1x991dxX18xX19xX3xX1fxX92xX17xX3xXexXd0xX8fxX3xXex55a2xXexX3xXexb498xX18xX1xX3xX1xX3bfxX18xX1xX3xa5f4xXdxX18xX1xX3xXexX30xX3xX73xX3xX33xX16fxX3xX1x933bxXdxX3xX1e6xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX7axXf4xX22xX3xX18xXf8xX8fxX75xX3xX18xX1xXdxX41xX8fxX3xXb2xXc3xX3xXexX16x983dxX18xX19xX3xXexX146xX8fxX3xX18xX1x81a4xX18xX19xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX4xX22x5dd8xXdxX3xX18xXf8xX8fxX3xX21dxX1d9xX2xX20cxXf0xX3xX1fxX92xX17xX3xX4xX92xX17xX3xX3c8xX30xXexX3x9434xX22x9a47xX3xX19xXdxX426xXdxX3xX424xX22xX40xX30xXexX3xX4xX92xX4xX3x5a42xX3xX3c8xXdxX30xX18xX75xX3xX3c8xXdxX30xX18xX3xX18xX19xX1xXd7xX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xXexX1cxXdxX3x8771xba15xX3xX1xX3f5xXbxX3xXexX1x6386xX3xX218xX3xXb2xX6exX3xXexX1xX3aexX18xX19xX3xX1fxX92xX17xX3xX69xXe4xX3xX3c8xXdxX30xX18xX3xX18xX3d6xXdxX3xX69xX22xX18xX19xX75xX3xX4xX1xX46xXabxX18xX19xX3xXexX16xX3bfxX18xX1xX3xX458xX459xX3xX1xX3f5xXbxX3xXexX1xX461xX3xX20cxX75xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX3c8xX1xXd0xX6xX3xX144xXf7xb8f8xX4b0xX75xX3xX18xX1xXdxX41xX8fxX3xX3c8xX459xX3xX21dxX1d9xX2xX1d7xX73xX21dxX1d9xX21dxX2xX19cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX8fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1d0xXdxX69xXexX1xX9dxX3xX1d7xX74xX1d9xXbxX33xXf0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9dxX3xX1e6xX72xX2xXbxX33xXf0xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX19cxX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxXb2xX18xX4exX18xX10xX1d0xX7xX4exX2xX20cxX2xX20cxX4exX2xX1d9xX74xX69xX2xX2xX74xX1d9xX218xX1e6xX21dxXexX1d7xX1d7xX218xX2xX20cxX5xX1d9xX19cxX224xXbxX19xX227xX16xX9xX74xX218xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX8exX18xX19xX3xX4xX1xX9cxX3xX9fxX1xXd0xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3xXcxX1xX46xXbexX18xX19xX3xXexX16xXe4xX4xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX9fxX1xX1cxX8fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXaaxXabxX18xX3xXexX1xX3aexX18xX19xX3xX1fxX92xX17xX3xXexXd0xX8fxX3xXexX3bbxXexX3xXexX3bfxX18xX1xX3xX1xX3bfxX18xX1xX3xX3c8xXdxX18xX1xX3xXexX30xX73xX3xX33xX16fxX3xX1xX3d6xXdxX3xX1e6xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX7axXf4xX22xX3xX18xXf8xX8fxX3xX21dxX1d9xX2xX20cxX3xXexX14bxXdxX3xX4xX92xX4xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX19cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX17xX69xX40xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX3c8xX1xX3aexX18xX19xX3xX3c8xX1xX9cxX3xX69xX146xX18xX3xX4xX1xXcaxX75xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX7axX16fxX3xX3c8xXdxX30xX18xX3xX18xX19xX1xXd7xX3xXb2xX14bxXdxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXb2x45efxX3xX8fxX3d6xXexX3xX7xX40bxX3xXb2xXfdxX18xX3xX7axX691xX3xX8fxX6exX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX424xX22xX6xX18xX3xXexX146xX8fxX3xX7axXd0xX3xX5xX6exX9dxX3xX26xX1xX6exX3xX18xX46xX14bxX4xX3xX18xX19xX1xXdxXb4xX18xX3xX4xX461xX22xX3xX4xXd0xX3xX4xXabxX3xX4xX1xX30xX3xX4xX1xX9cxX18xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xX4xXc3xX3xXexX1xX21xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX92xX4xX3xX33xX16fxX3xX7xX6xX22xX3xX3c8xX1xXdxX3xX7xX92xXbxX3xX18xX1x730cxXbxXf0xX3xX4xX1xX30xX3xX7axX3d6xX3xXbxX1xXc3xX3xX4xXfdxXbxX3xX7axX40bxXdxX3xXb2xX14bxXdxX3xX4xX92xX18xX3xX1fxX3d6xX3xX3c8xX1xX3aexX18xX19xX3xX4xX1xX22xX40xXb4xX18xX3xXexX16xX92xX4xX1xX3xX4xXfdxXbxX3xX33xX16fxX3xX424xX22xX92xX3xXexX1xXfdxXbxXf0xX3xXexX3bfxX18xX1xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX3aexX3xX18xX1xXdx8921xX8fxX3xX8fxX3aexXdxX3xXexX16xX46xXbexX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX4xX92xX4xX3xX3c8xX1xX22xX3xXb2xXe4xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX1cxXdxX75xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX1cxXdxX3xX4xX1xXf8xX18xX3xX18xX22xX3aexXdxXf0xX3xX18xX146xX18xX19xX3xX8fxX461xX4xX3xXbxX1xXc3xX3xX4xXfdxXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX92xX18xX3xX1fxX3d6xX3xX18xX19xX46xXbexXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX22xX78xXdxX3x8fb6xX3xX4xXabxX3xX7xX7c3xXf0xX3xX19xXdxX426xXdxX3xX424xX22xX40xX30xXexX3xXb2xXfdxX18xX3xX7axX691xX3xX7axX46xad1fxX4xX3xX8fx915dxX6xX3xX8fxXfdxXexX3xX19xXdxX92xX19cxX3xXcxXdxX30xXbxX3xXexXc3xX4xX3xX1x9de8xX3xXexX16xX7e0xX3xXb2xX6exX3xXexXf8xX18xX19xX3xX4xX46xXbexX18xX19xX3xX4xX92xX4xX3xX4xX1xX46xXabxX18xX19xX3xXexX16xX3bfxX18xX1xX75xX3xX4xX1xX9cxX18xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xX19xXdxX426xX8fxX3xX18xX19xX1x732bxX17xX3xX3c8xX1xX22xX3xXb2xXe4xX4xX3xX8fxXdxX691xX18xX3xX18xX34xXdxXf0xX3xX1fxX426xX17xX3xX7axX426xX8fxX3xX6xX18xX3xXexX17xX6exX18xX3xX69xXd7xX4xX1xX3xX1fxX41xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX7axX6exX18xX3xX19xXdxX6xX3xX7xX34xX4xX75xX3xX19xXdxX6xX3xX4xXf4xX8fxXf0xX3xX4xX1xX30xX3xX7axX3d6xX75xX3xX4xX1xX9cxX18xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX7axX3d6xXdxX3xX18xX19x5903xX3xX19xXdxX92xX17xX3xXb2xXdxXb4xX18xX3xX8fxXf4xX8fxX3xX18xX17xX18xX19cxX3xX1bxXf4xX22xX3xXexX46xX3xX18xX146xX18xX19xX3xX4xXfdxXbxX3xX4xX92xX4xX3xX1xX8exX3xX7axX704xXbxXf0xX3xX7ax5dbaxX40xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX30xX18xX3xX7axX3d6xX3xX33xX146xX40xX3xX69xXe4xX18xX19xX3xXexX22xX40xX30xX18xX3xX7axX46xXbexX18xX19xX3xX74xX21dxX1d9xX3xX7axX17xX1cxX18xX3xX424xX22xX6xX3xX33xX16fxX3x610bxX704xX22xX3xa8dcxX146xX8fxXf0xX3xXexXf8xX18xX19xX3xX4xX46xXbexX18xX19xX3xX424xX22xX426xX18xX3xX5xX437xX3xX7axXfdxXexX3xX7axX6xXdxc433xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX8fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX22xX8fxX1fxX3xXdxXd2xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1d0xXdxX69xXexX1xX9dxX3xX1d7xX74xX1d9xXbxX33xXf0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9dxX3xX1e6xX72xX2xXbxX33xXf0xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX19cxX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX19cxXb2xX18xX4exX18xX10xX1d0xX7xX4exX2xX20cxX2xX20cxX4exX2xX1d9xX74xX69xX2xX2xX74xX1d9x98e5xX21dxX9a7xXexX72xX20cxX1d7xX74xX2xX5xX1d9xX19cxX224xXbxX19xX227xX16xX9xX20cxX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX6exX18xX3xX4xX426xX18xX1xX3xX1xX3d6xXdxX3xX18xX19xX1xXd7xX3xXexXdxX30xXbxX3xX33xX34xX4xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX19cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb7xX17xX69xX40xXaxX12xXaaxX6xX22xX3xX3c8xX1xXdxX3xX5xX3bbxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX437xX3xX3c8xXdxX30xX18xX75xX3xX3c8xXdxX30xX18xX3xX18xX19xX1xXd7xX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX75xX3xX7axX8exX18xX19xX3xX4xX1xX9cxX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX144xX22xX146xX18xX3xX24xX46xX14bxX18xX19xX75xX3xXd2xX1xXcaxX3xXexXd7xX4xX1xX3xX159xXb7xX26xX27xX3xX1xX22xX40xX41xX18xX3xX26xX1xX46xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7axX16fxX3xX19xXdxX426xXdxX3xXexX16xX3bfxX18xX1xX3xX8fxX3d6xXexX3xX7xX40bxX3xX18xX3d6xXdxX3xX69xX22xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3d6xX4xX3xXexX1xX8cbxX8fxX3xX424xX22xX40xX691xX18xX3xX4xXcaxX6xX3xX1xX22xX40xX41xX18xX19cxX3xX1bxX8exX18xX19xX3xXexX1xXbexXdxX75xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX1xX22xX3xX4xX92xX4xX3xX437xX3xX3c8xXdxX30xX18xX75xX3xX3c8xXdxX30xX18xX3xX18xX19xX1xXd7xX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX38xX3xXexX16xXdxX3xX7axX21xX3xXexX16xX3bfxX18xX1xX3xX24xX1bxX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3c8xX459xX3xX1xX3f5xXbxX3xXexX14bxXdxX19cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6fexX22xXexX1xX17xX16xXaxX12x9fb3xX22xX40bxX4xX3xX24xX46xXabxX18xX19xX0xX4exXbxX12
Quốc Hương