Khai mạc thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-1, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 tổ chức lễ khai mạc thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.
2c74xbc3fx8c7cx6a23xaec1x61edx2c91x63ffx9251xX7xb369x6bffx69d8x6f2dx3e7fx9338xX5xa23axXax9a45xX0xX7xXexabe7x4fa3x57dexbe15xX12x8d58xX1xX6xXdxX3x2dbax395cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX18x8852xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4x4386xX18xX19xX3xX4xX1x6c3axX4xX3xXex7335xX3xX4xX1x3202x5418xaca0xX18xX3xb8ffxXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1x6d98xX18xX1xX3xX18x8e9dxX20xX3x7144xc351xX2x5060xX0xc603xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6bxX1xX2xX12xX0xbe44xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xX16xX10xX5xX6xXexX10xX79xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX44xX18xX3x3e9dxX42xX6xX18xc7bexX0xX6bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x432dxXexX1xX42xX20xa5acxXbdxX6xX18xX79xXbdxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx9d81xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47x9e41xX3x5d1fx681exXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xb34exX3xX9fxX42xX6xX18xb799xX3x9f58xX120xX18xX3xX47x5914xX3xX4x371dxX6xX3xbfa9xad40xX18xX19xX126xX3x2dffxXcxXcxc37axX3xX47xXfexX3xX4x9dfexX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100x4ff5xX3xX1x531dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX1xX16xX10x4b14xX9xXaxX6bxX79xX17xXdxXbdxX7xX17xX18xX19xXbdxX100xX6xXbdxX1xX17xXdxX6bxXexX17xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxXexX1xXdxXbdxX18xX6xX18xX19xXbdxX18xX19xX6xX4xX1xXbdxX4xX17xX18xX19xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxX47xX6xXbdxX100xX10xXexXbdxXexX1xX6xX18xX19xXbdxX1xX6xX18xX19xXbdxX47xXdxX10xX18xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxXexX16xX17xX18xX19xXbdxX4xX17xXbdxX9fxX42xX6xX18xXbdxX79xX17xX18xXbdxX47xXdxXbdxX4xX42xX6xXbdxX79xX6xX18xX19xXbdxX20xXexXexX9fxXbdxX47xX6xXbdxX4xX6xX4xXbdxXexX17xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxX4xX1xXdxX18xX1xXbdxXexX16xXdxXbdxX100xX6xXbdxX1xX17xXdxXbdxX18xX6xX20xXbdxX66xX67xX2xX69xX6bxb3c8xX66x87afxb36bxX67xc1fexX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX6bxX20xX10xX79xXdxX6xX6bxX2xX66xX67xX6bxX18xX10x77f4xX7xX6bxX2xX69xX20cx52b3xX6bxX20cxX69xX79xX232xX67xX20axX2xX20cxX232xX2xXexX69x474exX20cxX67xX5xX20dxX20fxc3e0xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX79xXdxX47xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47xXfexX3xX100xX101xXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX126xX3xX128xX120xX18xX3xX47xX12dxX3xX4xX130xX6xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX1xX16xX10xX16dxX9xXaxX6bxX79xX17xXdxXbdxX7xX17xX18xX19xXbdxX100xX6xXbdxX1xX17xXdxX6bxXexX17xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxXexX1xXdxXbdxX18xX6xX18xX19xXbdxX18xX19xX6xX4xX1xXbdxX4xX17xX18xX19xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxX47xX6xXbdxX100xX10xXexXbdxXexX1xX6xX18xX19xXbdxX1xX6xX18xX19xXbdxX47xXdxX10xX18xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxXexX16xX17xX18xX19xXbdxX4xX17xXbdxX9fxX42xX6xX18xXbdxX79xX17xX18xXbdxX47xXdxXbdxX4xX42xX6xXbdxX79xX6xX18xX19xXbdxX20xXexXexX9fxXbdxX47xX6xXbdxX4xX6xX4xXbdxXexX17xXbdxX4xX1xX42xX4xXbdxX4xX1xXdxX18xX1xXbdxXexX16xXdxXbdxX100xX6xXbdxX1xX17xXdxXbdxX18xX6xX20xXbdxX66xX67xX2xX69xX6bxX20axX66xX20cxX20dxX67xX20fxX1xXexX20xXaxX12xXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47xXfexX3xX100xX101xXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX126xX3xX128xX120xX18xX3xX47xX12dxX3xX4xX130xX6xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX79xXaxX12x33b1xX3x9eeaxX6xX18xX3xXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXcx9a88xX18xX1xX3xX130xX43xX3xX47xX3exX6xX3xXc2xX6xX18xX3xX1xXfexX18xX1xX3xX1bx5b78xX3xX1xX17xX21xX4xX1xX3xX7x3c89xX3xX2xX2xX232xXbdxX1bxa538xX6bxXcx367exX3xX47x481axX3xX47xXdx3d67xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47xXfexX3xX100xX101xXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX126xX3xX128xX120xX18xX3xX47xX12dxX3xX4xX130xX6xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX79xXdxX47xX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX6bxX42xX5xX12xX0xX79xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX6bxX79xXdxX47xX12xX0xX6bxX79xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4d4xX10xX6xX79xXaxX12x3419xX142xX18xX19xX3xX232xXbdxX2xX126xX3xXexX21xXdxX3xXcxX16x466ex65c3xX18xX19xX3xX133xX21xXdxX3xX1x8133xX4xX3xX4d4x7eccxX18xX19xX3xX133xX3axX4xX126xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47xXfexX3xX100xX101xXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX5x887fxX3xa81fxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7bb3xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xXexX1xX42xX20xXc2xX3xXdxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX79xXexX1xXa3xX3xX240xX232xX67xXbxX100x447axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX20cxX66xX2xXbxX100xX6f4xX3xX79xXdxX7xXbxX5xX6xX43xXa3xX3xXc2xX5xX17xX4xX65exX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX5xX10xX16dxXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX16xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa3xX6bxX6bxXdxX20fxXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX47xX18xX6bxX18xX10xX22cxX7xX6bxX2xX20axX67xX67xX6bxX2xX67xX232xX79xX240xX2xX2xX66xX232xX20cxX69xXexX232xX66xX232xX240xX20cxX5xX67xX20fxXbxX18xX19x8078xX16xX9xX20cxX69xX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexXbdxX6xX5xXdxX19xX18xXa3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX6f4xXaxX12xXcxX17xXfexX18xX3xX4xX134xX18xX1xX3xX5xX65cxX3xX65exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xXaxX12x70f8x3995xX3xX5xX65cxX3xX65exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX4xbc6axX3xX128xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX133x69edxX3xXcxX16xX5caxX18xX19xX3xX4d4xX5c0xX18xX19xX126xX3x9030xX1xX84axX3xX4a2xX5exX3xXexX1xX5c0xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xXexX16xX83bxX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX126xX3xXcxX16xX5c0x5265xX18xX19xX3xX133xX17xXfexX18xX3xX133xX4a2xX13cxX4d4xX3xXexX4afxX18xX1xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX6f4xX3xX4xX142xX4xX3xX128xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xb7faxX43xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xX47x2cbbxX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xXa3xX3x949fxX21xXdxX3xXcxX1xX4c4xX3x39adxX19xX42xX43xX44xX18xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX6f4xX3xX8faxX19xX42xX43xX65cxX18xX3x32a5xX63xX18xX3xX864xX1xX142xXexX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxX42xX43xX44xX18xX3xX19xXdxX142xX17xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX6f4xX3xX8faxX19xX42xX43xX65cxX18xX3xX925xX63xX18xX3xXcxX42x3ea2xX18xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX8d3xX43xX3xXc2xX6xX18xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xXexX4afxX18xX1xX6f4xX3xX5xX15axX18xX1xX3xX128xX21xX17xX3xX4xX142xX4xX3xXc2xX6xX18xX3xX4xX130xX6xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX79xXexX1xXa3xX3xX240xX232xX67xXbxX100xX6f4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX20cxX67xX20axXbxX100xX6f4xX3xX79xXdxX7xXbxX5xX6xX43xXa3xX3xXc2xX5xX17xX4xX65exX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX5xX10xX16dxXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX16xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa3xX6bxX6bxXdxX20fxXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX47xX18xX6bxX18xX10xX22cxX7xX6bxX2xX20axX67xX67xX6bxX2xX67xX232xX79xX240xX2xX2xX66xX240xX2xX20cxXex3880xX20axX2xX240xX20cxX5xX67xX20fxXbxX18xX19xX77bxX16xX9xX20axX66xX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX133xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX133xX856xX3xXcxX16xX5caxX18xX19xX3xX4d4xX5c0xX18xX19xX126xX3xX864xX1xX84axX3xX4a2xX5exX3xXexX1xX5c0xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xXexX16xX83bxX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX133xX17xXfexX18xX3xX133xX4a2xX13cxX4d4xX3xXexX4afxX18xX1xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xX128xX21xXdxX3xXc2xXdx781axX42xX3xX79xX83bxX3xX5xX65cxX3xX65exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xXaxX12xX1bx43d1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX4xX84axX3xX69xX2xX3xXexX1xX5exX3xX7xXdxX18xX1xX126xX3xX128xX5c0xc3d4xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX3xX18xX19xXfexX43xX3xX232xX3xX47xXfexX3xX240xXbdxX2xXbdxX66xX67xX2xX20axX20fxX3xX6bdxX142xX4xX3xXexX1xX5exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xaf5dxX3xXexX16xX134xXdxX3xX9fxX42xX6xX3xX4xX142xX4xX3xX20xX34xX18xX3xXexX1xXdxX3xX19xX5cexX20xXa3xX3xX1bxXdxX4c4xX18xX3xXexX1xX3axX4xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX126xX3xX8faxX19xX17xX21xXdxX3xX18xX19x7034xX126xX3xX8faxX19xX1xXdxX4dexXbxX3xX47xX8e7xX3xX47xXfexX3xXcxXdxX18xX3xX1xX5caxX4xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xX3xXbxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX79xXexX1xXa3xX3xX240xX232xX67xXbxX100xX6f4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX20cxX232xX69xXbxX100xX6f4xX3xX79xXdxX7xXbxX5xX6xX43xXa3xX3xXc2xX5xX17xX4xX65exX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX5xX10xX16dxXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX16xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa3xX6bxX6bxXdxX20fxXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX47xX18xX6bxX18xX10xX22cxX7xX6bxX2xX20axX67xX67xX6bxX2xX67xX232xX79xX240xX2xX2xX66xX20dxX2xX69xXexX20axX67xX20cxX66xX2xX5xX67xX20fxXbxX18xX19xX77bxX16xX9xX20axX232xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexXbdxX6xX5xXdxX19xX18xXa3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX6f4xXaxX12xX133xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX8f2xX21xXdxX3xXcxX1xX4c4xX3xX8faxX19xX42xX43xX44xX18xX126xX3xX8d3xX43xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xX47xX8e7xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXc2xX4cdxX3xX4xX142xX4xX3xX9fxX42xX43xX4c4xXexX3xX128xX12dxX18xX1xX3xX5xXdxX44xX18xX3xX9fxX42xX6xX18xX3xX128xX4c4xX18xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xXaxX12xXcxX21xXdxX3xX5xX65cxX3xX65exX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX126xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX128xX15axX3xX4xX34xX18xX19xX3xXc2xX4cdxX3xX4xX142xX4xX3xX9fxX42xX43xX4c4xXexX3xX128xX12dxX18xX1xX3xX5xXdxX44xX18xX3xX9fxX42xX6xX18xX3xX128xX4c4xX18xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xX5c0xXa3xX3xX13cxX42xX43xX4c4xXexX3xX128xX12dxX18xX1xX3xX47xX4daxX3xX47xXdxX4dexX4xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xX5xb0f7xXbxX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX126xX3xX13cxX42xX43xX4c4xXexX3xX128xX12dxX18xX1xX3xX47xX4daxX3xX47xXdxX4dexX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX126xX3xX13cxX42xX43xX4c4xXexX3xX128xX12dxX18xX1xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xX5xXecexXbxX3xX4a2xX6xX18xX3x6251xXdxX142xX20xX3xX7xX142xXexX126xX3xX4a2xX6xX18xX3xX6bdxX17xXdxX3xXexX1xXdxX20fxX20fxX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bdxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX79xXexX1xXa3xX3xX240xX232xX67xXbxX100xX6f4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX20cxX66xX69xXbxX100xX6f4xX3xX79xXdxX7xXbxX5xX6xX43xXa3xX3xXc2xX5xX17xX4xX65exX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX5xX10xX16dxXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xXbdxX16xXdxX19xX1xXexXa3xX3xX6xX42xXexX17xX6f4xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXa3xX6bxX6bxXdxX20fxXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX20fxX47xX18xX6bxX18xX10xX22cxX7xX6bxX2xX20axX67xX67xX6bxX2xX67xX232xX79xX240xX2xX2xX66xX20dxX232xX20dxXexX20cxX20cxX2xX20axX20cxX5xX67xX20fxXbxX18xX19xX77bxX16xX9xX2xX69xX232xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX6xXdxX3xX20xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bdxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX133xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX133xX856xX3xXcxX16xX5caxX18xX19xX3xX4d4xX5c0xX18xX19xX126xX3xX864xX1xX84axX3xX4a2xX5exX3xXexX1xX5c0xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xXexX16xX83bxX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX126xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX133xX17xXfexX18xX3xX133xX4a2xX13cxX4d4xX3xXexX4afxX18xX1xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xXbxX1xX142xXexX3xXc2xXdxXb5bxX42xX3xX4xX1xX4afxX3xX128xX21xX17xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xXaxX12xX864xX1xX142xXexX3xXc2xXdxXb5bxX42xX3xX4xX1xX4afxX3xX128xX21xX17xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX126xX3xX128xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX133xX856xX3xXcxX16xX5caxX18xX19xX3xX4d4xX5c0xX18xX19xX126xX3xX864xX1xX84axX3xX4a2xX5exX3xXexX1xX5c0xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xXexX16xX83bxX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX133xX17xXfexX18xX3xX133xX4a2xX13cxX4d4xX3xXexX4afxX18xX1xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX18xX1xX95bxX18xX3xX20xX21xX18xX1xXa3xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4d4xX84axX6xX3xX47xX3exX6xX3xXc2xX5c0x842fxX4xX3xX9fxX42xX6xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX47xX11c7xXdxX3xX18xX1xXdxX4daxX42xX3xX65exX4c4xXexX3xX9fxX42xX134xX3xXbxX1xX95bxX18xX3xX65exX1xX887xXdxX126xX3xX20xX6xX18xX19xX3xXexX5exX18xX1xX3xX128xX15dxXexX3xXbxX1xX142xX3xX47xXfexX3xXexX17xXfexX18xX3xXexX4afxX18xX1xX3xX128xX6xX18xX19xX3xX16xX6xX3xX7xX3axX4xX3xXexX1xXdxX3xX128xX42xX6xX3xXexX1xX83bxX4xX3xX1xXdxX4dexX18xX3xXexX1xb529xX18xX19xX3xX5xXbdexXdxX3xX18xX1xXc4cxX18xX19xX3xX20xX8e7xX4xX3xXexXdxX44xX42xX126xX3xX18xX1xXdxX4dexX20xX3xX47xX8e7xX3xX18xX19xX6xX43xX3xXexX3exX3xX18xX1xXc4cxX18xX19xX3xX18xX19xXfexX43xX3xX128x794exX42xX3xXexX1xX142xX18xX19xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX20axX20fxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXc2xX4cdxXdxX3xX4xX134xX18xX1xX3xX128xX84axX126xX3xX128xX5c0xXbdexX4xX3xX7xX83bxX3xX9fxX42xX6xX18xX3xXexX29xX20xX3xX4xX130xX6xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xXcxX16xX42xX18xX19xX3xX5c0xX120xX18xX19xX126xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xX47xX8e7xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX47xXfexX3xX100xX101xXexX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX5xXfexX3xX128xXdxX4daxX42xX3xX1xX4c4xXexX3xX7xX3axX4xX3xXexX1xX42xXecexX18xX3xX5xXbdexXdxX20fxX3xX1bxXb83xX3xXexX1xXdxX3xX5xXfexX3xXexX1xX5c0xX11c7xX4xX3xX128xX17xX3xX18xX1x6021xX20xX3xX128xX142xX18xX1xX3xX19xXdxX142xX3xXexX16x55abxX18xX1xX3xX128xX15dxX126xX3xX18xX63xX18xX19xX3xX5xX83bxX4xX3xX4xX130xX6xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX126xX3xX9fxX42xX6xX3xX128xX84axX3xX18xX1xX1376xX20xX3xX7xX1233xXbxX3xX100xX4c4xXbxX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX128x5d32xX18xX19xX3xX47xX12dxX3xXexX16xX5exX3xX47xXdxX4dexX4xX3xX5xXfexX20xX126xX3xXbxX1x6985xX3xX1xXbdexXbxX3xX47xX11c7xXdxX3xX18xX1xXdxX4dexX20xX3xX47xX8e7xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX20xX34xX18xX126xX3xX18xX63xX18xX19xX3xX5xX83bxX4xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX142xX4xX126xX3xX128xX134xX20xX3xXc2xX134xX17xX3xX4xX120xX3xX4xX95bxX42xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX130xX6xX3xX4xX142xX4xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX126xX3xX128xX120xX18xX3xX47xX12dxX20fxX3xXcxX1xX34xX18xX19xX3xX9fxX42xX6xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX3xX18xXfexX43xX126xX3xX4a2xX6xX18xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xX47xX8e7xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX3xX20xX17xX18xX19xX3xX20xX42xX4cdxX18xX3xX4xX142xX4xX3xX4xX142xX18xX3xXc2xX15dxX126xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX1xX6xX20xX3xX19xXdxX6xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX3xX4xX84axX3xXexX1xX44xX20xX3xX4xX120xX3xX1xX15dxXdxX3xXexX83bxX3xX128xX142xX18xX1xX3xX19xXdxX142xX3xXc2xX134xX18xX3xXexX1xX29xX18xX3xX20xX1384xX18xX1xX126xX3xXexX83bxX3xX128xX142xX18xX1xX3xX19xXdxX142xX3xXexX16xX1384xX18xX1xX3xX128xX15dxX3xX18xX63xX18xX19xX3xX5xX83bxX4xX3xX4xX130xX6xX3xX20xX1384xX18xX1xX126xX3xXexX3exX3xX128xX84axX3xX18xX44xX42xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX1268xX18xX3xXexX83bxX3xX19xXdxX142xX4xX3xX1xX5caxX4xX3xXexXecexXbxX126xX3xX16x8535xX18xX3xX5xX42xX43xX4dexX18xX3xXbxX1xX95bxX18xX3xX128xX95bxX42xX3xX128xXb5bxX3xX18xX19xXfexX43xX3xX4xXfexX18xX19xX3xX1xX17xXfexX18xX3xXexX1xXdxX4dexX18xX3xX1xX120xX18xX126xX3xX128xX142xXbxX3xX3axX18xX19xX3xX43xX44xX42xX3xX4xX1268xX42xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX47xXdxX4dexX4xX126xX3xX1xX17xXfexX18xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xX18xX1xXdxX4dexX20xX3xX47xX8e7xX3xX128xX5c0xXbdexX4xX3xX19xXdxX6xX17xX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a2xX17xX79xX43xXaxX12xX133xXb5bxX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX4xX3xXexX3exX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX5xX44xX18xX3xX4xX1xX42xX43xX44xX18xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX120xX3xX9fxX42xX6xX18xX3xX133xX134xX18xX19xX126xX3xX139xXcxXcxX13cxX3xX47xXfexX3xX4xX142xX4xX3xXexXddxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX4xX1xX5exX18xX1xX3xXexX16xX12dxX3xXbdxX3xX100xX15axX3xX1xX15dxXdxX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX4cdxXexX3xX128xa1cfxXbxX126xX3xX128xX5cexX18xX19xX3xX4xX1xX5exX3xX133xX856xX3xXcxX16xX5caxX18xX19xX3xX4d4xX5c0xX18xX19xX126xX3xX864xX1xX84axX3xX4a2xX5exX3xXexX1xX5c0xX3xXcxX1xX5c0xX5c1xX18xX19xX3xXexX16xX83bxX4xX3xXcxX4afxX18xX1xX3xX130xX43xX126xX3xXcxX16xX5c0xX887xX18xX19xX3xX133xX17xXfexX18xX3xX133xX4a2xX13cxX4d4xX3xXexX4afxX18xX1xX126xX3xX6bdxX1xX130xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX4xX1xX3xX18xX63xX20xX3xX66xX67xX2xX69xX3xX43xX44xX42xX3xX4xX1268xX42xX3xX4xX142xX4xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xX47xXdxX44xX18xX3xX4d4xX15dxXdxX3xX128xX5cexX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX142xXexX3xX1xX42xX43xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX1268xX18xX3xXexX16xX142xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4dexX20xX126xX3xXc2xX142xX20xX3xX7xX142xXexX3xX18xX15dxXdxX3xX9fxX42xX43xX126xX3xX9fxX42xX43xX3xX4xX1xX4c4xX126xX3xX1xX17xXfexX18xX3xXexX1xXfexX18xX1xX3xXexX4cdxXexX3xX18xX1xXdxX4dexX20xX3xX47xX8e7xX3xX128xX5c0xXbdexX4xX3xX19xXdxX6xX17xX126xX3xX128xX134xX20xX3xXc2xX134xX17xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX65exX1xX6xXdxX126xX3xX20xXdxX18xX1xX3xXc2xX21xX4xX1xX20fxX3xX6bdxX142xX4xX3xXexX1xX5exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX79xX83bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX95bxXbxX3xX1xXfexX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX44xX20xX3xXexX13c3xX4xX126xX3xX128xX1268xX43xX3xX128xX130xX3xX18xX15dxXdxX3xX9fxX42xX43xX126xX3xX9fxX42xX43xX3xX128xX12dxX18xX1xX126xX3xXc2xX1384xX18xX1xX3xXex521cxX18xX1xX126xX3xXexX83bxX3xXexXdxX18xX126xX3xX4xX4cdxX3xX19xX1233xX18xX19xX3xXexX1xXb5bxX3xX1xXdxX4dexX18xX3xXexX4cdxXexX3xX18xX1xX95bxXexX3xX18xX1xXc4cxX18xX19xX3xX65exXdxX4c4xX18xX3xXexX1xX3axX4xX126xX3xX18xX63xX18xX19xX3xX5xX83bxX4xX3xX47xXfexX3xX65exXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX4dexX20xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX142xX4xX3xX4xX130xX6xX3xX20xX1384xX18xX1xX3xX128xXb5bxX3xX128xX21xXexX3xX128xX5c0xXbdexX4xX3xX65exX4c4xXexX3xX9fxX42xX134xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX65exXb83xX3xXexX1xXdxX20fxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ff4xX42xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexXbdxX6xX5xXdxX19xX18xXa3xX3xX16xXdxX19xX1xXexX6f4xXaxX12xX139xXdxX18xX1xX3xX4d4xXdxX4c4xX42xX0xX6bxXbxX12
Minh Hiếu