Nhật Bản hoãn phóng tên lửa đẩy vũ trụ H3 vì vấn đề kỹ thuật
Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết đã trì hoãn lần phóng lần đầu tiên của tên lửa đẩy vũ trụ H3, viện dẫn một vấn đề kỹ thuật đã được xác định với động cơ đẩy tầng một đang trong quá trình phát triển.
d2dfxf038x10a7ex1003dxe814x14dbcx149c1x12390x138b7xX7x14c95x16e9cx10480x10666x10a7fx120a0xX5xe657xXax163adx151abxX1x16701xXexX3x12674xe273x16ae4xX3xX1xe964xfcebxX1axX3xXbxX1x1201exX1ax159ccxX3xXexf0e6xX1axX3xX5x10ae5xX6xX3x16b87x15af1x10c91xX3xd557xfe72xX3xXex149c7x116e9xX3x15cb0x14584xX3xX33xf8f0xX3xX33x154e7xX1axX3xX2fx11ecdxX3xe45bx1290fxX3xXexX1x11a9bxX15xXexX0x12964xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x11484xXaxX12x169b8xee9axX3x139b6xX4cxX6xX1axX3xX13xX25xX1xXdxX28xX1axX3xX4xf3caxX4cxX3xX33x14d38xX3x11f7bxX1x16450xXexX3xXexX37xXdx16414xX1axX3xX3axX79xX1axX25xX3xX47xX1x13332xX1axX25xX3x169cbxX34xX3xXexX37xX38xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3x16a9ex174cax10653x151b5xXa3xd60bxX3xX4xX1xX1dxX3x143b1xXdx147f4xXexX3xX2fxX1exX3xXexX37xX3exX3xX1xX1dxX1exX1axX3xX5x116abxX1axX3xXbxX1xX23xX1axX25xX3xX5xXbexX1axX3xX2fxXbexX4cxX3xXexXdxX28xX1axX3xX4x14418xX6xX3xXexX28xX1axX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxec24xX3xX33xXdx11ed3xX1axX3xX62xd36cxX1axX3xfb74x116ddxXexX3xX33xX41xX1axX3xX2fxX45xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX15xXexX3xX2fxX1exX3xX2fx14e08x14919xX4xX3x11da1xX7dxX4xX3xX2fx15e16xX1axX1xX3xX33x116dfxXdxX3xX2fxXf9xX1axX25xX3xX4xX66xX3xX2fxX30xX31xX3xXexXbexX1axX25xX3xXf8xXf9xXexX3xX2fxX6xX1axX25xX3xXexX37xX1dxX1axX25xX3xX68xX4cxX7dxX3xXexX37xX3exX1axX1xX3xXbxX1xX7dxXexX3xXexX37xXdxX83xX1ax12f69xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1dxX62xX31xXaxX12xX0xXdxXf8xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf8xX7x174adxXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX1axX25xX3xXexX28xX1axX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX33xX3exX3xX33xX41xX1axX3xX2fxX45xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX15xXexX3xX1xX3exX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX155xXacxX6xX1dxXexX1xX6xX1axX1xX1xX1dxX6xX155xX33xX1axX50xX1axX10x15de0xX7xX50x1104ex1114dxX3bx10043xX50xX2xX1f2xX1f2xX62xX2xX1f0x165a9xX2x14e90xX1efxX1efxXexX1faxX1efx160a0xX1f2xX5xX2xX155x14cc2xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX1axX3xXbxX1xX23xX1axX25xX3xXexX28xX1axX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX3bxX3xX33xX3exX3xX33xX41xX1axX3xX2fxX45xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX15xXexXaxX3xX62xX6xXexX6xX17axXbxX1xX1dxXexX1dxX17axX1dxX37xXdxX25xXdxX1axX6xX5xX17axX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13f85xX50xX50xX4xX62xX1axXdxXf8xX25xX155xX33xXdxX10xXexX1axX6xXf8xXbxX5xX4cxX7xX155xX33xX1axX50xXexX1fcxX1efxX1f0xX50xX4cxXbxX5xX1dxX6xX62xX10xX62xX50xXf8x173f9xX62xXdxX4xX50xX1efxX1f0xX1efxX1f0x14ab5xX1f0xfd42xX29exX2xX2xX50xX207xX6xX114xX6xX1xX3bxX29exX2xX2xX1f0xX2a0xX155xX207xXbxX25xXaxX3xX50xX12x17504xX1axX1xX3xXf8xXdxX1axX1xX3xX1x16b25xX6xX155xX3xXa1xX13xX25xX4cxe4a5xX1axX26dxX3xX207xX6xX114xX6xX155xX207xXbxXa6xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1dxX62xX31xXaxX12xXa2xXa3xXa4xXa3xX3xX37xX6xX3xXexX1xX8dxX1axX25xX3xXacxX7dxX1dxX3xX1axX28xX4cxX3xX37x11818xX3xX4xX66xX3xX68xX4cxX6xX1axX3xX1axX79xX31xX3xX7xef9axX3xX1xX1dxX1exX1axX3xX4xX1xX4cxX31xXaexX1axX3xXacxX6xX31xX3xXexX1xX2cxX3xX1axX25xX1xXdxXf1xXf8xX3xX2fxXbexX4cxX3xXexXdxX28xX1axX3xXexX37xX1dxX1axX25xX3xXexX79xXdxX3xX47xX1xX23xX6xX3xX1xXdxXf1xX1axX3xXex139c8xXdxX3xX47xXaexXexX3xXexX1x1262bxX4xX3xX33xX79xX1dxX3xX1axX25xX79xX31xX3xX3bxX2xX50xX3bxX50xX1efxX1f0xX1efxX2xX3xX2fxXaexX1axX3xXexX79xXdxX3xX47xX1xX23xX6xX3xX1efxX1f0xX1efxX2xXedxX3xX33xX79xX3xX1xX1dxX1exX1axX3xX5xXbexX1axX3xXbxX1xX23xX1axX25xX3xXexX1xX2cxX3xX1axX25xX1xXdxXf1xXf8xX3xXexX1xX75xX3xX1xX6xXdxX3xX47xX1xX1dxX19xX1axX25xX3xX2xX3xX1axe0efxXf8xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX11exXdxX3xXexX79xXdxX3xX47xX1xX23xX6xX3xX1efxX1f0xX1efxX1efxX155xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX1dxX62xX31xXaxX12xXcxX15xXbxX3xX2fxX1dxX79xX1axX3xX4xX8dxX1axX25xX3xX1axX25xX1xXdxXf1xXbxX3xX1axee93xX1axX25xX3xe039xXdxXexX7xX4cxXacxXdxX7xX1xXdxX3xX5xX79xX3xXex112d5xX1axX25xX3xXexX1xXbexX4cxX3xX4xX1xX1dxX3xX62x14220xX3xX7dxX1axX3xXexX28xX1axX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX1axX79xX31xX155xX50xX155xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX4cxXexX1xX1dxX37xXaxX12xXa1xXcxXcxXa4xX91xX13xX50xX91xXdxX10xXexX1axX6xXf8x12c63xXa6xX0xX50xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)