Mỹ đánh giá khả năng rút hết quân khỏi Afghanistan trước ngày 1/5
Mục tiêu rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 1/5 theo thỏa thuận mà Washington đã đạt được với Taliban là khá "khó khăn" nhưng vẫn có thể thực hiện được.
932bxb98dx13d3cx130f9x9f57xa49fxe9edxede6x10c16xX7x124f9xc781xafb7xa28exfcfdxabb7xX5xb2afxXax13005xe0c5x12395xX3xeb93xf870xc6ccxX1xX3xe0dfxXdxX17xX3x1181axX1xe703xX3xX18x137d1xX18xX1bxX3xfc05xe172xXexX3xX1xa7e0xXexX3x11b23xe8f5x960fxX18xX3xX1fxX1xde26xXdxX3xeac3xbfbdxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX28x1387ex11a6exX4xX3xX18xX1bx1077exdcedxX3xX2xd299x9562xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12201xX10xX6xeae6xXaxX12xX13xc220xX4xX3xXexXdx125a6xX31xX3xX28xX29xXexX3xXexa4abxX4exX18xX3xaaa4xce20xX3xX7cxXdxX18xX1xX3xX5xd85cxX18xX1xX3xX13xX14xX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX28xX48xX49xX4xX3xX18xX1bxX4exX4fxX3xX2xX52xX53xX3xXexX1xX10xX78xX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX31xf61cxX18xX3xfd01xX4exX3x9d8cxX6xX7xX1xXdxX18xX1bxXexX78xX18xX3xX16x9f19xX3xX16x10a24xXexX3xX16xX48xec48xX4xX3xd2e0xX49xXdxX3xXcxX6xX5xXdxX7cxX6xX18xX3xX5xX4exX3xX1fxX1xX17xX3xa438xX1fxX1xf47exX3xX1fxX1xX24xX18xac41xX3xX18xX1xX48xX18xX1bxX3xXd6xdaffxX18xX3xX4xXecxX3xXexX1xaae7xX3xXexX1x13fa9xX4xX3xX1xXdx12767xX18xX3xX16xX48xXd3xX4x129efxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b05xX6xXbxXexXdxX78xX18xXaxX12xX0xXdxXbcxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbcxX7x10bd0xXbxX1xX78xXexX78xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX67xXdxX7xXbxX5xX6xX4fxc89axX3xX7cxX5xX78xX4xX1fxd8abxX3xXbcxX6xX28xX1bxXdxX18xX13bxX5xX10xX3bxXexX151xX3xX6xX31xXexX78xX158xX3xXbcxX6xX28xX1bxXdxX18xX13bxX28xXdxX1bxX1xXexX151xX3xX6xX31xXexX78xX158xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX3xX1fxX1xX21xX3xX18xX24xX18xX1bxX3xX28xX29xXexX3xX1xX2dxXexX3xX30xX31xX32xX18xX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX28xX48xX49xX4xX3xX18xX1bxX4exX4fxX3xX2xX52xX53xX3xX1x10e91xX18xX1xX3xX21xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX113xX7cxX6xX78xXexX1xX6xX18xX1xX1xX78xX6xX113xXd6xX18xX52xX18xX10x13644xX7xX52x13a03xX2xX2xX2xX52xX2x101d0xebbbxX67xf7c3x13900xX1faxX53x9e6cx106d1xX53xXex128f9xX1fbxX201xX202xX5xX2xX113xa9abxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX3xX1fxX1xX21xX3xX18xX24xX18xX1bxX3xX28xX29xXexX3xX1xX2dxXexX3xX30xX31xX32xX18xX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX28xX48xX49xX4xX3xX18xX1bxX4exX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX67xX6xXexX6xX13bxXbxX1xX78xXexX78xX13bxX78xX28xXdxX1bxXdxX18xX6xX5xX13bxX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX151xX52xX52xX4xX67xX18xXdxXbcxX1bxX113xXd6xXdxX10xXexX18xX6xXbcxXbxX5xX31xX7xX113xXd6xX18xX52xXexX201xX1f4xX1fexX52xX31xXbxX5xX78xX6xX67xX10xX67xX52xX7cxX78xX1fxXexXexX20cxX52xX1f4xX1fexX1f4xX2xbfb6xX1fexX202xX2a9xX2xX1fbxX52xXexXex13f4exXd6xX18xX2a9xXexX78xX18xX1bxX2a9xXexX1xX78xX18xX1bxX2a9xXbcxX4fxX2a9xX20cxX78xX10xX2a9xX7cxXdxX67xX10xX18xX113xX20cxXbxX1bxXaxX3xX52xX12xXcx10856xX18xX1bxX3xXexX1xadf8xX18xX1bxX3xX13xX14xX3x13011xX78xX10xX3xbc96xXdxX67xX10xX18xX3xXbxX1xX17xXexX3xX7cxXdxX103xX31xX3xXexXcexXdxX3x114faxX1xX4exX3xXcxX28x1123axX18xX1bxdda1xX3xXbfxX6xX7xX1xXdxX18xX1bxXexX78xX18xX304xX3xd7b3xX123xX3xX18xX1bxX4exX4fxX3xX2xX53xX52xX202xX52xX1f4xX1fexX1f4xX2xX113xX3xffbfx99b5xX18xX1xX151xX3xX3axf3d1x937bxX52xXcxXcx13423x13724xX2fbxb071xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12xXcxX28xX70xX18xX3xX16xX32xX4fxX3xX5xX4exX3xXexX31xX4fxX70xX18xX3xX7cxX2dcxX3xX16xX48xXd3xX4xX3xXcxX2d6xX18xX1bxX3xXexX1xX2dcxX18xX1bxX3xX13xX14xX3xX2e3xX78xX10xX3xX2e7xXdxX67xX10xX18xX3xX16xX48xX6xX3xX28xX6xX3xX18xX1bxX4exX4fxX3xX2xX1faxX52xX202xX3xX1fxX1xXdxX3xX16xa4dfxX3xX4xXb9xXbxX3xXexX49xXdxX3xXd6xd7f6xX18xX3xX16xX392xX3xX28xX29xXexX3xX30xX31xX32xX18xX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX30xX31xX2dcxX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXcxX32xX4fxX3xX2fbxX6xXbcxX3x96efxX3xX18xX4exX4fxX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12xXcxX28xX21xX3xX5xca20xXdxX3xXbxX1xX37xX18xX1bxX3xXd6xX39dxX18xX3xXexX28xX70xX18xX3xXexX28xX31xX4fxX392xX18xX3xX1xX1ccxX18xX1xX304xX3xXcxX2d6xX18xX1bxX3xXexX1xX2dcxX18xX1bxX3xX2e7xXdxX67xX10xX18xX3xX18xX1xXb9xX18xX3xX16xc90dxX18xX1xX3xXbcxX6bxX4xX3xXexXdxX70xX31xX3xX18xX4exX4fxX3xXd6xXfbxX18xX3xX4xXecxX3xXexX1xX103xX3xX16xXcexXexX3xX16xX48xXd3xX4xX304xX3xX18xX1xX48xX18xX1bxX3xX1fxX1x115a0xX18xX1bxX3xX1xX392xX3xX67x9fdexX3xX67xX4exX18xX1bxX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12x9a85xX6xX31xX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX1xXb9xXbcxX3xX4xX1xe749xX4xX3xXd6xX4exX78xX3xXexX1xX17xX18xX1bxX3xX2xX3xXd6x11c80xX6xX3xX30xX31xX6xX304xX3xXcxX2d6xX18xX1bxX3xXexX1xX2dcxX18xX1bxX3xX2e7xXdxX67xX10xX18xX3xX16xXcbxX3xX7cxX301xXexX3xX16xa0c1xX31xX3xX2b2xX10xXbcxX3xX2b2xba3axXexX3xX5xXcexXdxX3xX4xX1xX85xX18xX1xX3xX7xX17xX4xX1xX3xX16xX2dcxXdxX3xXd6xX49xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX304xX3xXexX28xX78xX18xX1bxX3xX16xXecxX3xX4xXecxX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX31xXb9xX18xX3xX28xX29xXexX3xX30xX31xX32xX18xX3xX18xXecxXdxX3xXexX28xX70xX18xX3xX1bxXdxdf47xX6xX3xX4xX1xX85xX18xX1xX3xX30xX31xX4fxX392xX18xX3xXexXdxX392xX18xX3xX18xX1xXdxX10cxXbcxX3xX4x12080xX6xX3xX4xX107xX31xX3xXcxX2d6xX18xX1bxX3xXexX1xX2dcxX18xX1bxX3xX312xX78xX18xX6xX5xX67xX3xXcxX28xX31xXbcxXbxX3xXd6xX49xXdxX3xXcxX6xX5xXdxX7cxX6xX18xX3xXd6xX4exX78xX3xX16xX4aaxX31xX3xX18xX24xXbcxX3xX1f4xX1fexX1f4xX1fexX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX31xXb9xX18xX3xX18xX4exX4fxX304xX3xXexX39dxXexX3xX4xX21xX3xX5xX107xX4xX3xX5xX48xXd3xX18xX1bxX3xX13xX14xX3xX7xc0f7xX3xX28xX29xXexX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX28xX48xX49xX4xX3xXexX1xX17xX18xX1bxX3xX53xX52xX1f4xX1fexX1f4xX2xX113xX3xXcxX31xX4fxX3xX18xX1xXdxX70xX18xX304xX3xXbfxX6xX7xX1xXdxX18xX1bxXexX78xX18xX3xX16xX6xX18xX1bxX3xXexX28xX78xX18xX1bxX3xXexX1ccxX18xX1xX3xXexX1xX2dxX3xXe9xXexXdxX2dxX18xX3xXexX1xX78xX17xXdxX3xX5xX48xb00axX18xX1bxX3xX18xX6xX18xXf2xX3xX1fxX1xXdxX3xXbcxX4exX3xX1xXcexX18xX3xX4xX1xXecxXexX3xX16xX6xX18xX1bxX3xX16xX2dxX18xX3xX1bxX4aaxX18xX3xX18xX1xX48xX18xX1bxX3xXcxX6xX5xXdxX7cxX6xX18xX3xX1fxX1xX446xX18xX1bxX3xX4xXecxX3xX67xX39dxX31xX3xX1xXdxX10cxX31xX3xX4xX1xX39dxXbcxX3xX67xX479xXexX3xX7cxXcexX78xX3xX5xX107xX4xX3xXexXcexXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12xX13xX14xX3xX4xX1xX51fxX3xXexX28xX48x1164dxX18xX1bxX3xXexX1xX29xX4xX3xX16xf618xX4fxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX31xX7dxX4xX3xX16xX4exXbcxX3xXbxX1xX17xX18xX3xX1x9821xX6xX3xX7cxX1ccxX18xX1xX3xX1bxXdxX504xX6xX3xX123xX1xX85xX18xX1xX3xXbxX1xX51fxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXd6xX4exX3xXcxX6xX5xXdxX7cxX6xX18xX3xXexX28xX48xX49xX4xX3xXexX1xX3e2xXdxX3xX16xXdxX103xXbcxX3xX1f4xX113xX53xX1fexX1fexX3xX7cxXdxX18xX1xX3xX7xX14xX3xX4xX31xX2dcxXdxX3xX4xe777xX18xX1bxX3xX4xX51fxX6xX3xX30xX31xX32xX18xX3xX16xX7dxXdxX3xX13xX14xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX28xX3e2xXdxX3xX1fxX1xX37xXdxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e7xX78xX67xX4fxXaxX12xXbfxX6xX7xX1xXdxX18xX1bxXexX78xX18xX3xXbcxX31xX2dcxX18xX3xX123xX1xX85xX18xX1xX3xXbxX1xX51fxX3xX3axX3bxX1bxX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXd6xX4exX3xXcxX6xX5xXdxX7cxX6xX18xX3xX16xXcexXexX3xX16xX48xXd3xX4xX3xXbcxX7dxXexX3xX7xX2dcxX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX31xXb9xX18xX3xXd6xX392xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xeb1fxX3xX30xX31xX4fxX392xX18xX3xX5xX107xX4xX113xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX31xXexX1xX78xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX3axX32cxX32dxX0xX52xXbxX12
Theo AFP