Xã Hoằng Thắng có hơn 5 ha cây củ đậu cho hiệu quả kinh tế cao
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tăng hiệu quả sử dụng đất và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2017, xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi những loại cây rau màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây củ đậu cho hiệu quả kinh tế cao.
b1f5x1272axfe8exbca5x11a3bxdce6xb7a1x10246x10f79xX7xdaa3xde3dxbc30x10e4ax11b9axb86bxX5xc270xXaxd2bexdb8fx10f10xX3x11de3xc370xe3b0xfc8bxcefexX3xXcxX1x11a9fxX19xX1axX3xX4xdbc3xX3xX1x131afxX19xX3xc811xX3xX1xX6xX3xX4xdc84xf68exX3xX4xbae1xX3xde81xc14cxcc75xX3xX4xX1xX17xX3xX1xXdxc8d9xX37xX3xc35bxX37xdf89xX3xc3c3xXdxX19xX1xX3xXexc2b9xX3xX4xX6xX17xX0xda26xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x129d9xXaxX12xX3xc8dexX1xX18xcc1cxX3xX19xX2fxX19xX1axX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX37xX3xX19xX1xX36xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axdc90x10825xXdxX3xX64xX2fxX19xcfeexX3xXexede5xX19xX1axX3xX1xXdxX3fxX37xX3xX42xX37xX44xX3xX7xc82dxX3xX64xb945xX19xX1axX3xX35xee12xXexX3x12b00x12af8xX3xXexX1xe27exX4xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xX4xX1xX37xX30x11097xX19xX3xX35x1353axXdxX3xX4xX26xX3xX4xXa5xX37xX3xX4xX2fxX30xX3xXexdb15x10290xX19xX1axX8cxX3xXexfa32xX3xX19xX8fxX6bxX3x10fc7xcebaxX2x11440xX8cxX3xb818xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX19xX1axX3xe4e6xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX16xX23xX6x10024xX3xX35xX14xX3xXexX37xX30xe4e4xX19xX3xXexXccxX37xX30x10e6dxX19xX8cxX3xXa8xX36xX19xX3xX35x11ea1xX19xX1axX3xX19xX1axX85xX86xXdxX3xX64xX2fxX19xX3xX4xX1xX37xX30xXb9xX19xX3xX35xXbdxXdxX3xX19xX1x10f6dxX19xX1axX3xX5xX17xded7xXdxX3xX4xX2fxX30xX3xXccxX6xX37xX3xX6bxXa9xX37xX3xX1xXdxX3fxX37xX3xX42xX37xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xXexX1xXa5xXbxX3xX7xX6xX19xX1axX3xXexXccxXcdxX19xX1axX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX1xX17xX3xX1xXdxX3fxX37xX3xX42xX37xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX4xX6xX17xbbecxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13009xX17xX64xX30xXaxX12xX0xXdxX6bxX1axX3xXdxXexX10xX6bxXbxXccxX17xXbxX9xXaxXdxX6bxX6xX1axX10xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxXaxX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX17xX64xX30xXaxX12xX68xX1xX86xX3xX35xX23xX8cxX3xXa8xXa0xX3xX1xfe20xX3xXexX1xX37xX3xX19xX8fxX6bxX3xXd9xXdaxX2xf4a8xX8cxX3xX64xXdxX3fxX19xX3xXex112e3xX4xX1xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX3xXexXccxX100xX19xX3xX35xc10exX6xX3xfdc3xXa9xX19xX3xXdfxX14xX3xX35xX131xXexX3xX1xX26xX19xX3xX29xX3xX1xX6xX184xX3x1148axX37xX6xX3xX35xd7d4xX19xX1xX3xX1axXdxX219xX3xX1xXdxX3fxX37xX3xX42xX37xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xXexX4cxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xXa5xX30xX8cxX3xX4xX2fxX30xX3xX4xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX4xX1xX17xX3xX19xX8fxX19xX1axX3xX7xX37xXa5xXexX3xX1ffxcc0fxX19xX1xX3xX42xX37xX2fxX19xX3xXexXd3xX3xf716xXdaxX3xX35xX4cxX19xX3xX262xX29xX3xXexXa5xX19xX52xX1xX6xX8cxX3xX64xX17xX6xX19xX1xX3xXexX1xX37xX3xX35xX131xXexX3xX2xe496xXdaxX3xX35xX4cxX19xX3xXd9xXdaxXdaxX3xXexXccxXdxX3fxX37xX3xX35xXcdxX19xX1axX52xX1xX6xX3xXa8xXa9xX3xX5x122ffxXdxX3xX19xX1xX37xX36xX19xX3xXexXd3xX3xX2xXdaxXdaxX3xX35xX4cxX19xX3xX2xXd9xXdaxX3xXexXccxXdxX3fxX37xX3xX35xXcdxX19xX1axX52xX1xX6xX184xX0xX52xXbxX12
Kim Ngọc