Venezuela quyết định ngừng vận chuyển dầu thô sang châu Âu
Ngày 12/8, Venezuela đã quyết định đình chỉ các hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu theo thỏa thuận cấn trừ nợ và cổ tức trễ hạn. Ngoài việc ngừng chuyển dầu thô sang châu Âu, Venezuela cũng yêu cầu các công ty dầu mỏ Eni SpA của Italy và Repsol SA của Tây Ban Nha đổi xăng lấy các lô hàng dầu thô trong tương lai.
862bx15a3axf905xd0a6xf5baxfd04xe6f7x13035x1061dxX7x117f9xa66dx1364ax11109xd5e3xafc8xX5xb2bcxXax10ff2x9792xX10xbacdxX10x13a58xdff9xX10xX5xX6xX3x13247xX18x13d5ax15095xXexX3x10dc2x92e4xX15xX1xX3xX15xf500xd94axX15xX29xX3x11731x14c7fxX15xX3xX4xX1xX18xX1fxb3fdxX15xX3x97a0xe613xX18xX3xXexX1x152eaxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1x9f25xX18xX3xa50bxX18xX0x13407xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13218xb6caxX39xX1fxXaxX12xX0xXdx99abxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX65xX7xdcaexXbxX1xX5exXexX5exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX18xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX15xX1xX3xX15xX29xX2axX15xX29xX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX18xX1fxX36xX15xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xX3xX1xdb6bxX15xX1xX3x12f58xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7x15369xX4xX9xXaxX4exX4exXdxb689x1585exX6xX5exXexX1xX6xX15xX1xX1xX5exX6xXd0xX2exX15xX4exX15xX10xf40fxX7xX4ex10ce3xXe5x108e0xXe5xX4exX2x14c27xXebxX39xe0bbxX2x106dfxXe5xXe7xXf0xXe7xXex13e17xXf0x15f3cxX5xX2xXd0x10d1bxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX1dxX18xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX15xX1xX3xX15xX29xX2axX15xX29xX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX18xX1fxX36xX15xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xXaxX3xX39xX6xXexX6xX72xXbxX1xX5exXexX5exX72xX5exXc9xXdxX29xXdxX15xX6xX5xX72xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x105e4xX4exX4exX4xX39xX15xXdxX65xX29xXd0xX2exXdxX10xXexX15xX6xX65xXbxX5xX18xX7xXd0xX2exX15xX4exXexXeexXe5x12e02xX4exX18xXbxX5xX5exX6xX39xX10xX39xX4exafbaxX7xX65xX7xX1fxX4exXe5xX17cxXe5xXe5x10003xX17cx9572xX191xX2xXe7xX4exXbxX39xX2exX7xX6xXd0xXfcxXbxX29xXaxX3xX4exX12xb2a4x1257axX3x13d4cxX1xX6xXdxX3xXexX1x10186xX4xX3xX39x8ebaxX18xX3xX1a8xX1x142d3xX3xXexX1xX18x10766xX4xX3xXcxX2fxXbxX3xX23xX5ex870bxX15xX3xX39xX3axX18xX3xX1a8xX1xX1b8xX3xX1dxX18x12f86xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xXd0xX3x1501cx15446xX29xX18xb60fxX15xX160xX3x106fdxX10xX18xXexX10xXc9xX7x14c19xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2cfxX10xX6xX39xXaxX12xX1e6xX29xX1c6xX1fxX3xX2xXe5xX4exX193x12cfdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX23xf67dxX3xX1dxX18xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX15xX1xX3xX23xXbdxX15xX1xX3xX4xX1x99e9xX3xX4xX1afxX4xX3xX1xX5ex10229xXexX3xX23xX1bdxX15xX29xX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX18xX1fxX36xX15xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xX3xXexX1xX10xX5exX3xXexX1xX1a6xX6xX3xXexX1xX18xX2fxX15xX3xX4xX1b3xX15xX3xXexXc9xX2axX3xX15xce37xX3xX2exX1c6xX3xX4xea45xX3xXex10574xX4xX3xXexXc9x1014cxX3xX1xX23cxX15xXd0xX3xX1e6xX29xX5exX1c6xXdxX3xX2exXdxaaf8xX4xX3xX15xX29xX2axX15xX29xX3xX4xX1xX18xX1fxX36xX15xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xX213xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX4xbcc9xX15xX29xX3xX1fxc755xX18xX3xX4xX3axX18xX3xX4xX1afxX4xX3xX4xX3fxX15xX29xX3xXexX1fxX3xX39xX3axX18xX3xX65xX1a6xX3x8f79xX15xXdxX3x102faxXbxf0d6xX3xX4x12b98xX6xX3xf2e0xXexX6xX5xX1fxX3xX2exX1c6xX3xX1edxX10xXbxX7xX5exX5xX3xX2eexX2f0xX3xX4xX2f3xX6xX3xXcxX48xX1fxX3xX5dxX6xX15xX3xX1e6xX1xX6xX3xX23xX283xXdxX3xf814xe48bxX15xX29xX3xX5xX1b3xX1fxX3xX4xX1afxX4xX3xX5xX3fxX3xX1xX1c6xX15xX29xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xXexXc9xX5exX15xX29xX3xXexabffxa5eaxX15xX29xX3xX5xX6xXdxXd0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX5exX39xX1fxXaxX12xXcxXc9xX341xd637xX4xX3xX23xd46bxX213xX3xXcxX2fxXbxX3xX23xX5exX1c6xX15xX3xX39xX3axX18xX3xX1a8xX1xX1b8xX3xX15xX1xX1c6xX3xX15xX341xX362xX4xX3xeee3xa089xX13xX2eexX2f0xX3xX4xX2f3xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX65xX362xXdxX3xX4xX1xX234xX3xX15xX1d3xXdxX3xX5xX23cxXdxX3xX1xX5exX23cxXexX3xX23xX1bdxX15xX29xX3xX31dxX18xX1b3xXexX3xX1a8xX1x14b7axX18xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX29xX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xX3xXexX2axX3xXexX1xX1afxX15xX29xX3xX2eexX1afxX18xX3xX2exX2axX6xX3xX1dxX18xX6xX213xX3xX7xX6xX18xX3xXe5xX3xX15xX31exX65xX3xXbxX1xXc1xXdxX3xXexX23cxX65xX3xX15xX29xX2axX15xX29xX3xX39xX5exX3xXc1xX15xX1xX3xX1xX341x96fcxX15xX29xX3xXexX2axX3xX4xX1afxX4xX3xX5xX29axX15xX1xX3xXexXc9xX2axX15xX29xX3xXbxX1xX23cxXexX3xXexX1xX341xX342xX15xX29xX3xX65xX23cxXdxX3xX4xX2f3xX6xX3xX1a5x10e8dxXd0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX5exX39xX1fxXaxX12xX13xXdxX29axX4xX3xX15xX1d3xXdxX3xX5xX23cxXdxX3xX1xX5exX23cxXexX3xX23xX1bdxX15xX29xX3xX31dxX18xX1b3xXexX3xX1a8xX1xX3b8xX18xX3xX39xX3axX18xX3xXexX1xX3fxX3xX15xX1c6xX1fxX213xX3xXexX1xX10xX5exX3xX7xce45xX3xX4xX1xX5exX3xXbxX1x145d2xXbxX3xX4xX2f3xX6xX3xX5dxX1bdxX3xX1e6xX29xX5exX23cxXdxX3xX29xXdxX6xX5exX3xX1a5xX433xX213xX3xX65xX1bdxXexX3xX65x12461xXexX3xX15xX1x1255cxX65xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX5exX1afxX15xX3xX4xX1afxX4xX3xX1a8xX1xX5exXc1xX15xX3xX15xX27dxX3xX4xX2f3xX6xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX18xX10xX5xX6xX3xX2exX362xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3fxX15xX29xX3xXexX1fxX3xX2eaxX15xXdxX3xX2exX1c6xX3xX1edxX10xXbxX7xX5exX5xX213xX3xX65xX4a4xXexX3xX1a8xX1xX1afxX4xX3xX29xXdx155f3xXbxX3xX4xX1xX48xX18xX3xX4bxX18xX3xX29xXdxXc1xX65xX3xXd1xX362xXexX3xXbxX1x11782xX3xXexX1xX18xX1bdxX4xX3xX2exX1c6xX5exX3xX15xX29xX18xX1e9xX15xX3xX4xX18xX15xX29xX3xX39xX3axX18xX3xX65xX1a6xX3xXexX2axX3xX1e6xX29xX6xX3xXexXc9xX5exX15xX29xX3xXd1xX1d3xXdxX3xX4xXc1xX15xX1xX3xX4xX31exX15xX29xX3xXexX1xff38xX15xX29xX3xX1xXdxX29axX15xX3xX15xX6xX1fxXd0xX4exXd0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f0xX18xXexX1xX5exXc9xXaxX12xX1e5xXcxXcxcbc8xX13xX1e6xX4exX13xXdxX10xXexX15xX6xX65x10fdfxX1f4xX0xX4exXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)