Căng thẳng ngoại giao giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc
Quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc ghi nhận căng thẳng ngoại giao khi ngày 22/3, hai bên có các động thái ngoại giao nhằm vào nhau.
1f5dxe25bx40e6x2493x76d4xa141x6f18x1fbex8535xX7xa31dxaa09x7d2ax22b4xa84ex6516xX5x42e5xXax32aex78f9xf837x32dex53f8xX3xXexX1xf6c8xX15xX16xX3xX15xX16xcd79x9252xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xX16xXdxe4f2xX6xX3x43cdxXdx2047xX15xX3x953fxXdxX15xX1xX3xX4xX1x5a79xc476xX3x3d3cxX3bxX3xa457xf00cxX3xXcxd281xX3bxX15xX16xX3xb543xX3bx7969xX4xX0xdb47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx72f8xX10xX6x2fd1xXaxX12xX49xX3bxX6xX15xX3xX1x7e64xX3xX16xXdxX2bxX6xX3xX2exXdxX30xX15xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xbd22xcc4ex67fax92f9xX3xX40xX41xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1x7b47xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3x37e0xX1xXdxX3xX15xX16xX41xac62xX3xc433xXbdxX4ex8effx349exX3xX1xX6xXdxX3xb352xX30xX15xX3xX4x95c5xX3xX4x4c6axX4xX3xbe0bx4a42xX15xX16xX3xXexX1xXcfxXdxX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xX15xX1x4515xX33xX3xX40xX41xX20xX3xX15xX1xX6xX3bx39a5xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx34b4xX20xX60xXbbxXaxX12xX0xXdxX33xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7x1046exXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xX16xXdxX2bxX6xX3xX2exXdxX30xX15xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xX3xX1x638cxX15xX1xX3x2cefxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf4xXc7xX6xX20xXexX1xX6xX15xX1xX1xX20xX6xXf4xX40xX15xX4exX15xX10x570bxX7xX4exXbdxX2xX2xXbdxX4exX2xf86cxX192xX60xXbdx34a2xa116xX196xX192xX196xX192xXexXc0xXbdx7cefx50c4xX5xX2xXf4x21c9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX20xX21xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xX16xXdxX2bxX6xX3xX2exXdxX30xX15xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3bxX3xX3dxX3bxX3xX40xX41xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xXaxX3xX60xX6xXexX6xX119xXbxX1xX20xXexX20xX119xX20xX44xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX119xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf067xX4exX4exX4xX60xX15xXdxX33xX16xXf4xX40xXdxX10xXexX15xX6xX33xXbxX5xX3bxX7xXf4xX40xX15xX4exXexX1a0xXbdxX196xX4exX3bxXbxX5xX20xX6xX60xX10xX60xX4exX33x5c13xX60xXdxX4xX4exXbdxX196xXbdxX2x20bdxX196xXc0xX239xXbdxXbdxX4exX10xX3bxXexX44xX3bxX15xX16x103b1xX3bxX20xX4xXbdxXbdxX196xXc0xXf4xX1a4xXbxX16xXaxX3xX4exX12xX82x24b0xX16xX3bx106f8xX15xX208xX3xX6xX6xXf4xX4xX20xX33xXf4xXexX44xX85xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX20xX60xXbbxXaxX12xX258xX16xX41xXbbxX3xXbdxXbdxX4exXc0xXc1xX3xX15xX16x806cx403cxXdxX3xXbxX1xXcfxXexX3xX15xX16xa5d6xX15xX3xX104xXd3xX3xX258xX16xX20xX21xXdxX3xX16xXdxX6xX20xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xX3xX4xX1xX20xX3xXc7xXdxb896xXexX3xX15xX28bx918bxX4xX3xX15xX41xXbbxX3xXd2xa1c1xX3xX247xX3bxXbbxX2b8xXexX3xXd2x5b45xX15xX1xX3xXexX44x7882xX15xX16xX3xXbxX1xX21xXexX3xX2xX196xX3xX4xXcfxX3xX15xX1xX3axX15xX3xX40xX41xX3x55c7xX3xXexX1x3e4exX4xX3xXexX1x6c4exX3xX4xa2a8xX6xX3xX83xX84xXc1xX3xX4xX1xX20xX3xX44xXe9xX15xX16xX3xX15xX1xX2bxX15xX16xX3xXd2xX4bxXdxX3xXexX28bx8082xX15xX16xX3xX15xX41xXbbxX3xX16xX3axXbbxX3xXex493dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX30xX33xX3xXexX44xcbb7xX15xX16xX3xXd2xX2b8xX15xX3xX4xX1xX2f7xX3xX247xX3bxXbbx3919xX15xX3xX40xX41xX3xX5xX313xXdxX3x5c86xX4xX1xX3xX4xX2f7xX6xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xXc1xX3xXd2xX25bxX15xX16xX3xXexX1xX28cxXdxX3xXexX3bxXbbxX30xX15xX3xXexX44xX3bxXbbxX33fxX15xX3xX15xX1xX2bxX15xX16xX3xXexX1xX296xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXb4xX1xX296xX15xX16xX3xXd2x82b9xX15xX16xX3xX7xX2efxX3xXexX1xX9bxXexXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX20xX60xXbbxXaxX12xed39xXd3xX15xX16xX3xXexX1xXcfxXdxX3xXexX44xX30xX15xX3xX4xX2f7xX6xX3xX104xce9cxX4xX3x52dbxXdxX15xX1xX3xXd2xX28bxX313xX4xX3xXd2xX28bxX6xX3xX44xX6xX3xX15xX16xX6xXbbxX3xX7xX6xX3bxX3xXb4xX1xXdxX3xX83xX84xX3xXexX1xX296xX15xX16xX3xXc7xXcfxX20xX3xXcfxXbxX3xXd2xfed4xXexX3xXexX44xX2d4xX15xX16xX3xXbxX1xX21xXexX3xXd2xX4bxXdxX3xX40xX2bdxXdxX3xX4xXcfxX4xX3xX4xXcfxX3xX15xX1xX3axX15xX3xX40xX41xX3xXexX1xX2efxX4xX3xXexX1xX2f4xX3xX4xX2f7xX6xX3xXcxX44xX3bxX15xX16xX3xX49xX3bxX4bxX4xXc1xX3xXexX44xX20xX15xX16xX3xXd2xXccxX3xX4xXccxX3xX33xXd3xXexX3xXexX1xX2efxX4xX3xXexX1xX2f4xX3xX15xX1xX41xX3xX15xX28bxX2bdxX4xX3xX40xX41xX3xX2ebxX3xX247xX3bxX6xX15xX3xX4xX1x242cxX4xXc1xX3xX40xX2bdxXdxX3xX5x427cxX3xX60xX20xX3xX247xX3bxX6xX15xX3xX15xX16xX21xXdxX3xX40x884cxX15xX3xXd2xX33fxX3xX15xX1xX3axX15xX3xX247xX3bxXbbxX33fxX15xXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX20xX60xXbbxXaxX12xX13xed22xX15xX16xX3xX15xX16xX41xXbbxXc1xX3xX83xX84xX3xX4x8227xX15xX16xX3xXexX1xX296xX15xX16xX3xXc7xXcfxX20xX3xXcfxXbxX3xXd2xX3f2xXexX3xX5xX69xX15xX1xX3xXexX44xX2d4xX15xX16xX3xXbxX1xX21xXexX3xXd2xX4bxXdxX3xX40xX2bdxXdxX3xXcxX1xX4bxX15xX16xX3xXexX28bxX2bdxX15xX16xX3xbf49xXbbxX6xX15xX33xX6xX44xX3xX4e5xXdxX15xX3x10280xX3bxX15xX16xX3xX5dxX5xX6xXdxX15xX16xXc1xX3xX15xX16xX28bxX28cxXdxX3xXd2xX45exX15xX16xX3xXd2xf4baxX3bxX3xX5dxXd3xXdxX3xXd2xX25bxX15xX16xX3xX5dxX41xX15xX1xX3xXbxX1xXcfxXbxX3xX258xX1xX41xX3xX15xX28bxX2bdxX4xX3xX4e5xXbbxX6xX15xX33xX6xX44xXc1xX3xX5xXdxX30xX15xX3xX247xX3bxX6xX15xX3xXexX2bdxXdxX3xX15xX1xX2bxX15xX16xX3xX60xXdx4327xX15xX3xXc7xXdxX2b8xX15xX3xX33xX2bdxXdxX3xXd2xX3axXbbxX3xXexX21xXdxX3xX15xX28bxX2bdxX4xX3xX3acxX296xX15xX16xX3xX258xX6xX33xX3x6c6axX3xX15xX41xXbbxXf4xX4exXf4xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f1xX3bxXexX1xX20xX44xXaxX12xX82xXcxXcxc55ax6f02xX258xX4exX58dxXdxX10xXexX15xX6xX33xc931xX85xX0xX4exXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)