Quảng Xương tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng năm 2025, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường được triển khai trên diện rộng, đã góp phần cải thiện môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.
cf11x12305x168bex10d9excf28x135a7x15bc7x139efx10dc6xX7x100e7x11491x16d7dx127f6x150bax164e2xX5x155cexXaxff82x1451cxd311x14f51x11845xf261xX3xd5c7xe0f1xdecaxX16xX17xX3xXex14bbfxXbxX3xXex14ab0xX14xX16xX17xX3xX5x10b60xX16xX1xX3x16b04x12e00xe52exX3xX16xe138xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdx158dfxX14xX3xfd5dxX14xX15xX3xX4x115d4xX16xX17xX3xXexda71xX4xX3x10138xX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3x14ef6xX45xXdxX3xXexX24xX1axf1c2xX16xX17xX0x1250bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx169aaxX10xX6xf818xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1xX1bxX16xX3xe113xX3xX16x156eaxX55xX3xXexX24xXdx13a0bxX16xX3xff3exX1xX6xXdxX3xXexX1x12db8xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3x103b8xX17xX1x148ddxX3xX40xX14x14555x12235xXexX3xX7xefc6xX3x12c3dx13a4ax134b6xX98xX13xX60xXcx15764x14211xX3xX16xX17xcf53xX9fxX3xX2x15640xXa8xXb6xXa8xd1e5xXa6xX2x16cc7xX3xX4x13b9bxX6xX3xd31dxX6xX16xX3x150b9xX1x130b8xXbxX3xX1xXb2xX16xX1xX3xf919xX15xX16xX17xX3xe910x16817xX3xXex14819xX16xX1xX3x110e9xX89xX1x10308xX6xX3xX19x1159cx1533axXe6xXe6x156b3xX3xX4dxef2cxX3xXexX80xX16xX17xX3xX4xX1axX5cxX16xX17xX3xX7xX90xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xXc0xX6xX3xXd1xX15xX16xX17xX3xX2exXa4xXdxX3xX4dx10616xXdxX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX2exXa0xX16xX3xX16xX80xX55xX3xXbaxXa6xXbaxXa6xXaexX3xX2exX9bxX16xX1xX3xX1xX1axX113xX16xX17xX3xX16xX80xX55xX3xXbaxXa6xXbaxXa7xXaexX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24x1464dxX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX17xX3xX2exX2axX3xX4xXe1xX3xX16xX1xeb5cxX16xX17xX3xX4xX1xX14xX9fxX86xX16xX3xXd6xXdxXa0xX16xX3xXexd111xX4xX1xX3xX4xX90xX4xdf56xX3xX98xX1xXdxXecxX14xX3xX55xX45xX3xX1x154c8xX16xX1xXaexX3xX17xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX2exX1axfe27xX4xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xXexX24xX171xX16xX3xX72xXdxX3dxX16xX3xX24xXd7xX16xX17xXaexX3xX2exX2axX3xX17xXe1xXbxX3xXbxX1x10f2axX16xX3xX4xX15xXdxX3xXexX1xXdxX3dxX16xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX7xXa4xX16xX17xX3xX4xXc0xX6xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX0xXdxX55xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX14xX55xXd6xX3xXdxXc7xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXax107a8xXdxX72xXexX1x1697fxX3xXb6xXa6xXa6xXbx11ba4x1299bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX281xX3xXa7xX2xX7dxXbxX287xX288xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX1aexXd6xX6xX30xXexX1xX6xX16xX1xX1xX30xX6xX1aexX4dxX16xX60xX16xX10xX27cxX7xX60xXbaxXa6xX7dxfa95xX60xX2x1027axX2bdxX72xXa6xX2xX2bax1416exX2baxXa6xX7dxXexXbdxXb6xXb6xX2c3xXbaxX5xXa6xX1aexdf24xXbxX17x112b5xX24xX9xX2xXa6xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX17xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaxX3xX27cxXdxX72xXexX1xX9xXaxXb6xXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXa7xX2xX7dxXaxX3xX60xX12xXd1xX1axX5cxX16xX17xX3xX5xXb2xX16xX17xXaexX3xX16xX17x110a5xX3xX287xXe1xX55xX3xXexX1xX45xX16xX3xdbdaxX1xe5f9xX3x121ecxX1axX1bxX16xX17xXaexX3xX287xX2axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXc7xX1xX1a7xX16xX1xXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX17xX3xXexX1xX1axX5cxX16xX17xX3xX287xX14xX9fxX171xX16xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX16xX17xX1axX5cxXdxX3xX72xX33xX16xX3xX40xX14xX6xX16xX3xXexX33xX55xX3xX17xXdxX196xX3xX17xX1baxX16xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX287xX6xX16xX1xX3xXa8xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXa8xX3xX2exfbd6xXbxX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXd1xX86xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xX98xX17xX1xX9bxX3xX40xX14xX9fxXa0xXexX3xX7xXa4xX3xXa6xXa7xXa8xX98xX13xX60xXcxXadxX3xX4xXc0xX6xX3xXc3xX6xX16xX3xXc7xX1xXc9xXbxX3xX1xXb2xX16xX1xX3xXd1xX15xX16xX17xX3xXd6xXd7xX3xXexXdaxX16xX1xXaexX3xX16xX17xX6xX9fxX3xXex1108cxX3xX16xX80xX55xX3xXbaxXa6xX2xXbdxXaexX3xXc3xX6xX16xX3xXcxX1xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxfa20xX3xX6fxX14xX9fxX3dxX16xX3xXc0xX9fxX3xX2exX2axX3xXd6xX6xX16xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX4dxXb2xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3x12b84xXa0xX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX7xXa4xX3xX2c3xXbdxXa8xX490xX6fxX60xX6fxXadxX3xX4dxXecxX3xXex137bexX3xX4xX1x1517axX4xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX16xX17xX1xX9bxX3xX40xX14xX9fxXa0xXexXaexX3xX17x152a0xX16xX3xX4dxX113xXdxX3xXbxX1xX4axXexX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX4xX4axX4xX3xX2exX1ddxXexX3xX24xX6xX3xX40xX14xX33xX16xX3xX2exX15xX55xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX1xXc0xX3xXexX24xX1axX1bxX16xX17xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX55xXd7xXexX3xX7xXa4xX3xX16xX1xXdxX3dxX55xX3xX4dxX461xXaexX3xX17xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX4axXbxX3xX4xXc9xXbxX3xXd6xX4axX4xX1xX3xX4dxXecxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX16xX1xXc9xXexX3xX5xXb2xX3xX287x161e3xX3xX5x1054dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX4axX4xX3xX287xX2axX3xX4dxX10xX16xX3xXd6xXdxX86xX16xX1aexX3xXc7xX1xXdaxX3xX2exX2fxX30xX3xXadxXc3xX98xf24axX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX4xX1bxX3xX4xX1xXa0xX3xX1x1675exX3xXexX24xX1ddxX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xXbxX1xX171xX3xX72xX14xX9fxX3dxXexX3xX89xXa0xX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xXexX1baxX16xX1xX3xXexX24xX2fxX16xX17xX3xX45xX3xX16xX1xXdx16affxX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xX2exXecxX3xX4axX16xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xXexX1xX14xX3xX17xX30xX55xXaexX3xX4dxX20xX16xX3xX4xX1xX14xX9fxX86xX16xXaexX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX30xX2fxXexX3xX16xX45xX16xX17xX3xXexX1xX45xX16xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX2exX30xX2fxX16xX3xXbaxXa6xX2xXbdxX3xXa8xX3xXbaxXa6xXbaxXa6xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXc7xX4axX4xX3xX4xXc9xXbxXaexX3xX4xX4axX4xX3xX16xX17xXb2xX16xX1xX3xX2exd629xX9fxX3xX55xX2fxX16xX1xX3xXexX1xX45xX16xX17xX3xXexXdxX16xXaexX3xXexX14xX9fxX171xX16xX3xXexX24xX14xX9fxXecxX16xX3xX4dxXecxX3xX16xX17xX1xX9bxX3xX40xX14xX9fxXa0xXexX3xX4xXc0xX6xX3xXc3xX6xX16xX3xXc7xX1xXc9xXbxX3xX1xXb2xX16xX1xX3xXd1xX15xX16xX17xX3xXd6xXd7xX3xXexXdaxX16xX1xX3xX4dxXb2xX3xX4xX1xX1axX1bxX16xX17xX3xXexX24xX1baxX16xX1xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX4dxXecxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xXexX4a9xX3xX4xX1xX4adxX4xX3xXexX20xXbxX3xX1xX14xXc9xX16xXaexX3xXexX14xX9fxX171xX16xX3xXexX24xX14xX9fxXecxX16xXaexX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX4dxXecxX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4xX1xX30xX3xX2baxXa6xX1aexXbaxXa7xXa6xX3xX5xX1axX1ddxXexX3xX4xX4axX16xX3xXd6xXd7xXaexX3xX2exX15xX16xX17xX3xX4dxXdxX171xX16xX3xX4dxXb2xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX1aexX3xXcxX30xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX4xXe1xX3xXbaxXbdxX60xXbaxXbdxX3xX287xX2axXaexX3xXexX1xX9bxX3xXexX24xXc9xX16xXaexX3xXbaxX2baxXbaxX60xXbaxX2baxXbaxX3xXexX1xX45xX16xX3xX4dxXb2xX3xX7dxXb6xX1aexXbdxXa7xX2c3xX60xX7dxXb6xX1aexXbdxXa7xX2c3xX3xX1xXd7xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX1baxX16xX1xX3xX89xX563xX3xX4xX6xX55xX3xX89xXa0xXexX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX4xX4axX4xX3xX40xX14xX9fxX3xX2exX9bxX16xX1xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xXexX4a9xX3xX4xX1xX4adxX4xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX2xXa6xX3xX2exX1ddxXexX3xX24xX6xX3xX40xX14xX33xX16xX3xX4xXc9xXbxX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xXexX4a9xX16xX17xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xXexX1xX14xX3xX1xX364xXexX3xX1xX1bxX16xX3xX2xXa6xX1aexXa6xXa6xXa6xX3xX5xX1axX1ddxXexX3xX16xX17xX1axX5cxXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xX1aexX3xX362xX1xX30xX16xX17xX3xXexX24xXb2xX30xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xX3xX72xfbffxX16xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX5xXb2xX16xX17xXaexX3xX16xX17xX357xX3xX287xXe1xX55xXaexX3xX89xX1xX14xX3xX72xX33xX16xX3xX4xX1axX3xX1x10aa1xX16xX17xX3xXexX14xX204xX16xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX72xX14xX9fxX3xXexX24xX1baxX3xX4dxXb2xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xX14xX9fxX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX1aexX3xX98xX1xXdxXecxX14xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3x1217dxX590xX33xX16xX3xX4dxX20xX16xX3xX89xX1x15880xX30x11cd6xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX2exX2axX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xdf2fxXcxXcxX13xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xXexX4a9xX3xX4xX1xX4adxX4xX3xX2exX30xXb2xX16xX3xXexX1xX86xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX24xXd7xX16xX17xX3xX89xX1xX4c7xXbxX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xXaexX3xXexX1xX14xX3xX1xX364xXexX3xX2exX45xX16xX17xX3xX2exX15xX30xX3xX4xX4axX16xX3xXd6xXd7xXaexX3xX2exX30xXb2xX16xX3xX4dxXdxX171xX16xXaexX3xX1xXd7xXdxX3xX4dxXdxX171xX16xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xXexX204xX16xX17xX3xX5xX113xXbxX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX1a7xX4xX1xX3xX4xX90xX4xX3xX1xX1ax15537xX16xX17xX3xX4adxX16xX17xX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xXaexX3xX4xX461xX3xXexX1xX86xX281xX3xf19bxX9fxX3xXd6xX6xX16xX3xX943xXcxXcxX13xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX4dxXb2xX3xX16xX1xX33xX16xX3xX24xXd7xX16xX17xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxX6fxXdxXa0xX16xX3xX2exXc9xXexX3xX4xX1xXdaxX16xX1xX3xXexX24xX6xX16xX17xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX30xX3xXexX1xX45xX16xX17xXaexX3xX5xX4c7xXbxX3xX2exeb47xX16xX3xX4xX1xXdxXa0xX14xX3xX7xX4axX16xX17xX3xX4xX45xX16xX17xX3xX4xXd7xX16xX17xX918xX1aexX3xX6fxXd7xXdxX3xX366xXdxX171xX16xX3xX1xXdxX3dxXbxX3xX362xX1xX461xX3xX16xX196xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX2xXb6xXbaxX3xX2exX30xX2fxX16xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX72xX30xX3xXbxX1xX461xX3xX16xX196xX3xXexX90xX3xX40xX14xX15xX16xXaexX3xXexX24xX171xX16xX3xX2xXa6xXa6xX3xX89xX55xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX1xX30xX6xX3xXexX1xX10xX30xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxXcxX24x10e4bxX16xX17xX3xX1xX30xX6xX3xXexX1xX6xX9fxX3xXexX1xXa0xX3xX4xf900xX3xX72xX2fxXdxX918xX288xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1a7xX4xX1xX3xX4xX90xX4xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxX6fxXb2xX16xX17xX3xX24xXb2xX30xX3xX287xX6xX16xX1xX918xX1aexX1aexX1aexX3xX6fxXd7xXdxX3xXc7xX90xX14xX3xX4xX1xXdxXa0xX16xX3xXd6xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX6a7xX9fxX3xX55xX2fxX16xX1xX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxX6fxXb2xX16xX17xX3xX4xX33xX9fxX3xX4xX90xX14xX3xX4xX1xXdxXa0xX16xX3xXd6xXdxX16xX1xX3xXexX90xX3xX40xX14xX15xX16xX918xX288xX3xX2exX2axX3xX4xXe1xX3xXbdxXbaxX3xX1xXb2xX16xX17xX3xX4xX33xX9fxX3xX4dxX113xXdxX3xX2bdxX1aexXbdxX2c3xXbdxX3xX4xX33xX9fxX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xXexX24xXadfxX16xX17xX1aexX3xX6fxXd7xXdxX3xX98xX45xX16xX17xX3xX72xX33xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxXc7xX4axX16xX1xX3xX2exXadfxX16xX17xX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXaf1xX3xXexX1xX14xXa4xX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xXexX1xX90xX4xX3xX4dxX20xXexX918xX288xX3xX2exX2axX3xX4dxX20xX16xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2xX1aexX2c3xXa6xXa6xX3xXexX1x168f5xX16xX17xX3xX4xX1xX4adxX6xX3xXd6xX6xX30xX3xXd6xX1baxX3xXexX1xX14xXa4xX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xXexX1xX90xX4xX3xX4dxX20xXexX3xXexX24xX171xX16xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX4axX16xX1xX3xX2exXadfxX16xX17xX3xX4dxXb2xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX90bxX943xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX16xX1xXb2xX3xX7xX2fxX4xX1xXaexX3xX4dxX1axX5cxX16xX3xX2exX3dexXbxX918xX1aexX3xXd1xX30xXb2xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX171xX16xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxX590x13ec2xX16xX17xX3xX7xX45xX16xX17xX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX918xX3xX4dxX113xXdxX3xXexX24xX171xX16xX3xX2c3xXb6xXbdxX3xX89xX55xX3xX89xX171xX16xX1xX3xX55xX1axX1bxX16xX17xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xXexX1xX14xX3xX17xX30xX55xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX1xX1axX5cxX16xX17xX3xX287xX14xX9fxX171xX16xX1aexX3xX366xXdxX171xX16xX3xX2exX30xXb2xX16xX3xX366xX6xX30xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX16xX1xX33xX16xX3xX24xXd7xX16xX17xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xX90bxX366xXb2xX55xX3xX2exX3dexXbxX3xX89xX1xX14xX45xX16xX3xX4dxXdxX171xX16xX918xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX40xX14xX6xX16xX3xX4xX45xX16xX17xX3xX7xX9daxXaexX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX1xX8a5xX4xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXc3xX6xX16xX3xXcxX1xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxX461xX3xX6fxX14xX9fxX3dxX16xX3xXc0xX9fxXaexX3xXadxXc3xX98xX590xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xXaexX3xX4xX1xXdaxX3xX2exX2fxX30xX3xX5xXb2xX55xX3xXexXa4xXexX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xX40xX14xX15xX16xX3xX5xX563xX3xX40xX14xX9fxX3xX1xX30xX2fxX4xX1xXaexX3xX4xX1xXc0xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX16xX17xX80xX16xX3xX16xX17xX449xX6xX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xX89xX1xX14xX9fxXa0xX16xX3xX89xX1xX1a7xX4xX1xX3xX4xX4axX4xX3xX16xX1xXb2xX3xX2exX204xX14xX3xXexX1axXaexX3xX16xX17xXb2xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXecxX3xX89xXdxX16xX1xX3xX72xX30xX6xX16xX1xX3xX1a7xXexX3xX17xX33xX9fxX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxXb2xX3xX89xXdxX171xX16xX3xX40xX14xX9fxXa0xXexX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX4xX1xXc9xXbxX3xXexX1xX14xX20xX16xX3xX4xX4axX4xX3xX72xX90xX3xX4axX16xX3xX4xXe1xX3xX16xX17xX14xX9fxX3xX4xX1bxX3xX17xX33xX9fxX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX2exX204xX14xX3xXexX1axX3xX4dxXb2xX30xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX1aexX3xXd1xXa0xX16xX3xX16xX6xX9fxXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX40xX14xX9fxX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX55xX5a9xXdxX3xX287xX2axX3xX2xX3xXd6xX2axXdxX3xXexX20xXbxX3xX89xXa0xXexX3xX24xX4axX4xX3xXexX449xX3xXa7xXa6xXa6xX55xXbaxX3xXexX24xX9daxX3xX5xX171xX16xX3xX9daxX3xX287xX6xX3xX89xX1xX14xX3xX72xX33xX16xX3xX4xX1axX288xX3xX2exXadfxX16xX17xX3xXexX1xX5cxXdxXaexX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX16xX17xX1xXdxX171xX55xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX7xX15xX16xX3xX287xX14xXc9xXexXaexX3xX89xXdxX16xX1xX3xX72xX30xX6xX16xX1xX3xX17xX33xX9fxX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX15xX16xX1xX3xX1xX1axX9daxX16xX17xX3xX2exXa0xX16xX3xX2exX5cxXdxX3xX7xXa4xX16xX17xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xXaexX3xX16xX1xX1axX281xX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX16xX14xX45xXdxX3xXexX45xX55xX3xXexX24xX171xX16xX3xX4xX4axXexX3xXexX2fxXdxX3xX4xX4axX4xX3xX287xX2axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX366xX1axX14xXaexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX4axXdxX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX4xX1xXa0xX3xXd6xXdxXa0xX16xX3xX16xX1xX90xX6xXaexX3xX89xXdxX16xX1xX3xX72xX30xX6xX16xX1xX3xX4xX4axXexXaexX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX3xX287xX15xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX24xX90xX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX24xX6xX3xX89xX171xX16xX1xX3xX55xX1axX1bxX16xX17xX1aexX1aexX1aexX3xXc3xX171xX16xX3xX4xX2fxX16xX1xX3xX2exXe1xXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX4xXcb7xX16xX3xX2exX6a7xX9fxX3xX55xX2fxX16xX1xX3xXexX1a7xX4xX1xX3xXexX461xX3xX4xX4axX4xX3xX5xX30xX2fxXdxX3xX2exXc9xXexX3xX17xXdxX10xX30xX3xXexX24xXadfxX16xX17xX3xX89xX916xX55xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xXaexX3xX2exX86xX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX4xX4axX4xX3xX89xX1xX14xX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xXaexX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX4xX4axX4xX3xX5xXb2xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXecxX3xX7xX15xX16xX3xX287xX14xXc9xXexX3xX9daxX3xX4xX4axX4xX3xX2exX9bxX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX16xX17xX3xX2exX86xX3xX40xX14xX15xX16xX3xX5xX563xX3xX4dxXecxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX1aexX3xXe5xXecxX3xX4xX1bxX3xXd6xX15xX16xXaexX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xX16xX80xX55xX3xX40xX14xX6xXaexX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX89xXdxX16xX1xX3xX72xX30xX6xX16xX1xXaexX3xX7xX15xX16xX3xX287xX14xXc9xXexX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX2exXecxX14xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX16xX17xX1xXdxX171xX55xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX2exX15xX55xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX4xXe1xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX2fxX55xX3xX5xX113xX16xX3xX287xX15xX9fxX3xX24xX6xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXc3xX171xX16xX3xX4xX2fxX16xX1xX3xX4dxXdxX3dxX4xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX16xX171xX14xX3xXexX24xX171xX16xXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX4xXcb7xX16xX3xX2exX6a7xX9fxX3xX55xX2fxX16xX1xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX89xX1xX14xX3xX72xX33xX16xX3xX4xX1axXaexX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX1xXc9xXexX3xX5xX1axX1ddxX16xX17xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX7xXa4xX16xX17xX3xX4xX1xX30xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xXaexX3xX16xX1xXc9xXexX3xX5xXb2xX3xX89xX1xX14xX3xX4dxX90xX4xX3xX16xX45xX16xX17xX3xXexX1xX45xX16xX288xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX2exXadfxX16xX17xX3xXd6xXd7xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX30xX3xXexX1xX45xX16xX17xXaexX3xX17xX4c7xX16xX3xX4dxX113xXdxX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX1xX3dxX3xXexX1xXa4xX16xX17xX3xXexX1xX30xX4axXexX3xX16xX1axX113xX4xXaexX3xX2exXdxX3dxX16xX3xX4xX1xXdxXa0xX14xX3xX7xX4axX16xX17xXaexX3xXexX24xXadfxX16xX17xX3xX1xX30xX6xXaexX3xXexX24xXadfxX16xX17xX3xX4xX33xX9fxX3xX287xX6xX16xX1xX3xX4dxX10xX16xX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX288xX3xXexX14xX9fxX171xX16xX3xXexX24xX14xX9fxXecxX16xXaexX3xX4dxX20xX16xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX16xX17xX1axX5cxXdxX3xX72xX33xX16xX3xX4adxX16xX17xX3xX72xX461xX16xX17xX3xX89xX1xX30xX6xX3xX1xX8a5xX4xX3xX4xX45xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX3dxX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX4xX1xXc9xXexX3xXexX1xX15xXdxX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX1aexX1aexX1aexX3xXd1xXa0xX16xX3xX16xX6xX9fxXaexX3xX1xX3dxX3xXexX1xXa4xX16xX17xX3xXexX1xX30xX4axXexX3xX16xX1axX113xX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX89xX1xX14xX3xX72xX33xX16xX3xX4xX1axX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX2exX4a9xX3xXd6xX171xX3xXexX45xX16xX17xX3xX2exX15xX55xX3xXd6xX15xX30xX3xX2exX364xX16xX17xX3xX40xX14xX9fxX3xX4xX4axX4xX1xX288xX3xX4xXe1xX3xXexX24xX171xX16xX3xXb6xXa7x1688dxX3xX7xXa4xX3xX1xXd7xXaexX3xXexX24xX6xX16xX17xX3xXexX24xX2fxXdxX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX3xX4xXe1xX3xX4xX1xX14xXadfxX16xX17xX3xXexX24xX2fxXdxX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX3xX1xX1ddxXbxX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xXaexX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4xX1xX80xX16xX3xX16xX14xX45xXdxX3xXd6xX8d1xX16xX17xX3xX2exX3dxX55xX3xX5xXe1xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX8a5xX4xXaexX3xX1xX204xX55xX3xXd6xXdxX30xX17xX6xX7xX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX287xX15xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX24xX90xX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX24xX6xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX288xX3xX2xXa6xXa6xX1400xX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX9daxX3xX89xXdxX16xX1xX3xX72xX30xX6xX16xX1xX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX171xX14xX3xX4xX1xX14xX6a7xX16xX3xX4dxXecxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX1aexX3xX366xX1axX1ddxX16xX17xX3xX4xX1xXc9xXexX3xXexX1xX15xXdxX3xX24xX4c7xX16xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xXexX1xX14xX3xX17xX30xX55xXaexX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX2exX2fxXexX3xX2baxXa7xX1400xX288xX3xX4xX4axX4xX3xX1xXd7xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX1baxX16xX1xX3xX16xX45xX16xX17xX3xXexX1xX45xX16xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX33xX16xX3xX5xX30xX2fxXdxXaexX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xX1xX196xX14xX3xX4xX1bxX3xXexX2fxXdxX3xX16xX17xX14xXadfxX16xX3xX2exX2fxXexX3xX2baxX2bdxX1400xX1aexX3xXc7xXe1xX3xXbaxX2c3xX60xXbaxXbdxX3xX287xX2axXaexX3xXexX1xX9bxX3xXexX24xXc9xX16xX3xX4xXe1xX3xXexX4a9xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX1xX14xX3xX17xX30xX55xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxXaexX3xX1xX1ddxXbxX3xX2exXadfxX16xX17xX3xX4dxX113xXdxX3xX4xX4axX4xX3xX72xX30xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX3dxXbxXaexX3xX6fxXcxX19xX3xX2exX1axX6xX3xX2exXdxX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXc7xXc28xX16xX17xX3xX4dxX113xXdxX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1bxX3xX4xX1xXa0xXaexX3xX4xX1xX1a7xX16xX1xX3xX7xX4axX4xX1xX3xX1xX5a9xX3xXexX24xX1ddxXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX6xX16xX17xX3xXexX1a7xX4xX1xX3xX4xX90xX4xX3xXexX14xX9fxX171xX16xX3xXexX24xX14xX9fxXecxX16xXaexX3xX4dxX20xX16xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xXbxX1xX33xX16xX3xX5xX30xX2fxXdxX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xXaexX3xX287xX33xX9fxX3xX72xX90xX16xX17xX3xX5xXcb7xX3xX2exXa4xXexX3xX24xX4axX4xX3xXexX2fxXdxX3xX16xX1xXb2xX3xX2exX86xX3xX17xXdxX15xX55xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1a7xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX30xX2fxXexXaexX3xX17xXdxX15xX55xX3xX4axXbxX3xX5xX90xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xX2axXdxX3xX4xX1xX4adxX6xX3xX24xX4axX4xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX3xX16xX17xXb2xX9fxX3xX4xXb2xX16xX17xX3xX40xX14xX4axX3xXexX15xXdxXaexX3xX17xX33xX9fxX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX1aexX3xX98xX17xX30xXb2xXdxX3xX24xX6xXaexX3xX2exX86xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX1xXc9xXexX3xX5xX1axX1ddxX16xX17xX3xX16xX1axX113xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX30xX2fxXexX3xX4xX1xX30xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX4xXc9xXbxX3xXbxX1xX916xXbxX3xX4xX1xX30xX3xX2c3xX3xX16xX1xXb2xX3xX55xX4axX9fxX3xX16xX1axX113xX4xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX288xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX2exXe1xX3xX4xXe1xX3xXbaxX3xX16xX1xXb2xX3xX55xX4axX9fxX3xX2exX2axX3xX2exXdxX3xX4dxXb2xX30xX3xX1xX8a5xX6xXexX3xX2exXd7xX16xX17xXaexX3xX4xX14xX16xX17xX3xX4xXc9xXbxX3xX16xX1axX113xX4xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX1aexX3xXd1xXa0xX16xX3xX16xX6xX9fxXaexX3xX2xXa6xXa6xX1400xX3xX7xXa4xX3xX1xXd7xX3xX72xX33xX16xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2axX3xX72xXc28xX16xX17xX3xX16xX1axX113xX4xX3xX1xX1ddxXbxX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xXaexX3xXb6xXa7xX1400xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX72xXc28xX16xX17xX3xX16xX1axX113xX4xX3xX7xX2fxX4xX1xX288xX3xX2baxXbaxX1400xX3xX1xXd7xX3xX17xXdxX6xX3xX2exX1baxX16xX1xX3xX4xXe1xX3xX16xX1xXb2xX3xXexXdxX171xX14xX3xX1xX1ddxXbxX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX1aexX1aexX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXcxX1xX45xX16xX17xX3xX40xX14xX6xX3xX4dxXdxX3dxX4xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxXecxX14xX3xX17xXdxX15xXdxX3xXbxX1xX4axXbxX3xX2exXadfxX16xX17xX3xXd6xXd7xXaexX3xX4xXe1xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX288xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX17xX3xX2exX2axX3xX4xXe1xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX9fxX86xX16xX3xXd6xXdxXa0xX16xX3xX24xX357xX3xX16xX916xXexX288xX3xX2xXa6xXa6xX1400xX3xX7xXa4xX3xX287xX2axX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX171xX14xX3xX4xX1xX1a7xX3xX4dxXecxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX2exX1axX1ddxX4xX3xX4xX45xX16xX17xX3xX16xX1xX20xX16xX3xX2exX2fxXexX3xX4xX1xX14xX6a7xX16xX3xX16xX45xX16xX17xX3xXexX1xX45xX16xX3xX55xX113xXdxX3xX4dxXb2xX30xX3xX16xX80xX55xX3xXbaxXa6xX2xXb6xX1aexX3xXcxX14xX9fxX3xX16xX1xXdxX171xX16xXaexX3xXd6xX171xX16xX3xX4xX2fxX16xX1xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xX89xXa0xXexX3xX40xX14xX15xX3xX2exX2fxXexX3xX2exX1axX1ddxX4xXaexX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX4dx150b1xX16xX3xX4xXcb7xX16xX3xXd6xXd7xX4xX3xX5xXd7xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xX1xX2fxX16xX3xX4xX1xXa0xX3xX4xX204xX16xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX89xX1xX4c7xX4xX3xXbxX1xX461xX4xXaexX3xX2exXe1xX3xX5xXb2xX281xX3xX943xXd7xXexX3xX7xXa4xX3xX4xXc9xXbxX3xXc0xX9fxXaexX3xX4xX1xX1a7xX16xX1xX3xX40xX14xX9fxXecxX16xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX40xX14xX9fxXa0xXexX3xX5xXdxX3dxXexX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xXaexX3xX4xX1xXdaxX3xX2exX2fxX30xX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX4xX4axX4xX3xXd6xXdxX3dxX16xX3xXbxX1xX4axXbxX3xXd6xX15xX30xX3xX2exX15xX55xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX4x1678exX16xX17xX3xX16xX1xX1axX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX4xX4axX4xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX4dxXdxX3xX4dxXdxX3xXbxX1xX2fxX55xX1aexX3xXe5xXdxX3dxX4xX3xX40xX14xX9fxX3xX1xX30xX2fxX4xX1xX3xX89xX1xX14xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX16xX17xX3xX4xXc0xX6xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX17xe64cxXbxX3xX89xX1xXe1xX3xX89xX1xX80xX16xX288xX3xX4xX45xX16xX17xX3xX7xX14xXc9xXexX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xX3xX4xXc0xX6xX3xXbaxX3xX16xX1xXb2xX3xX55xX4axX9fxX3xX4xXc0xX6xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xX1xX30xX2fxXexX3xX2exXd7xX16xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xXaexX3xX4xXe1xX3xXexX1xX5cxXdxX3xX2exXdxX86xX55xX3xX24xX4axX4xX3xXexXadfxX16xX3xX2exX8a5xX16xX17xX3xX72xX30xX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX89xX1xX45xX16xX17xX3xX89xX9bxXbxX1aexX3xX943xXd7xXexX3xXd6xXd7xX3xXbxX1xX20xX16xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xX563xX3xXexX1xX4adxX4xX3xX17xXdxX196xX3xX17xX1baxX16xX3xX4dxX3dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX14xX16xX17xX3xX4xX1xX1axX6xX3xXexXa4xXexXaexX3xXbxX1xX33xX16xX3xX5xX30xX2fxXdxXaexX3xX287xX560xX3xX5xX563xX3xX24xX4axX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xX4xX1xX1axX6xX3xXexX24xXdxX3dxXexX3xX2exX86xX288xX3xX4dxX19e9xX16xX3xX4xXcb7xX16xX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX1xX1ddxXbxX3xX7xX560xX3xX72xX461xX16xX17xX3xX4xX1xXc9xXexX3xX4xXc9xX55xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX7xX15xX16xX3xX287xX14xXc9xXexX3xX16xX45xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX3dxXbxX1aexX1aexX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX12xXd1xX86xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX461xX4xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xXaexX3xXc3xX6xX16xX3xXcxX1xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxX461xX3xX6fxX14xX9fxX3dxX16xX3xXc0xX9fxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX16xX17xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX461xX4xX3xX5xX2axX16xX1xX3xX2exX2fxX30xXaexX3xX4xX1xXdaxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX4axX4xX3xX4xXc9xXbxX3xXc0xX9fxX3xX2exX15xX16xX17xXaexX3xX4xX1xX1a7xX16xX1xX3xX40xX14xX9fxXecxX16xXaexX3xX943xXcxXcxX13xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xX2exX30xXb2xX16xX3xXexX1xX86xX3xX4xXc0xX6xX3xX1xX14xX9fxX3dxX16xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX461xX4xX3xX2exX4a9xXdxX3xX55xX113xXdxXaexX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXexX14xX9fxX171xX16xX3xXexX24xX14xX9fxXecxX16xXaexX3xX17xXdxX4axX30xX3xX72xX461xX4xX3xX4dxXecxX3xX4xX4axX4xX3xX4xX1xXc0xX3xXexX24xX1axX1bxX16xX17xXaexX3xX2exX1axX5cxX16xX17xX3xX5xXa4xXdxX3xX4xXc0xX6xX3xXd1xX15xX16xX17xXaexX3xX4xX1xX1a7xX16xX1xX3xX7xX4axX4xX1xXaexX3xXbxX1xX4axXbxX3xX5xX14xX20xXexX3xX4xXc0xX6xX3xX98xX1xXb2xX3xX16xX1axX113xX4xX3xX4dxXecxX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX4dxXb2xX3xX4adxX16xX17xX3xXbxX1xXe1xX3xX4dxX113xXdxX3xXd6xXdxXa0xX16xX3xX2exX4a9xXdxX3xX89xX1xX1a7xX3xX1xX20xX14xXaexX3xXexX2fxX30xX3xX7xX90xX3xX4xX1xX14xX9fxX86xX16xX3xXd6xXdxXa0xX16xX3xX55xX2fxX16xX1xX3xX55xef19xX3xX4dxXecxX3xX16xX1xX20xX16xX3xXexX1xX4adxX4xX3xX4dxXb2xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX2exXd7xX16xX17xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX4xX4axX16xX3xXd6xXd7xXaexX3xX2exX15xX16xX17xX3xX4dxXdxX171xX16xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xXexX204xX16xX17xX3xX5xX113xXbxX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xX4dxXecxX3xXexX24xX4axX4xX1xX3xX16xX1xXdxX3dxX55xXaexX3xX563xX3xXexX1xX4adxX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX1aexX3xX490xX9bxXbxX3xXexX1xX5cxXdxXaexX3xXd6xXdxX86xX14xX3xX72xX1axX1bxX16xX17xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xXexX20xXbxX3xXexX1xX86xXaexX3xX4xX4axX3xX16xX1xX33xX16xX3xX5xXb2xX55xX3xXexXa4xXexXaexX3xX2exXadfxX16xX17xX3xXexX1xX5cxXdxX3xX5xX171xX16xX3xX4axX16xX3xX16xX1xX196xX16xX17xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX4dxXdxX3xX17xX33xX9fxX3xX45xX3xX16xX1xXdxX603xX55xX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX15xX16xX1xX3xX1xX1axX9daxX16xX17xX3xX2exXa0xX16xX3xX4xX14xXd7xX4xX3xX7xXa4xX16xX17xX3xX4xXd7xX16xX17xX3xX2exXadfxX16xX17xX1aexX3xX98xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX5xX90xX4xXaexX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX40xX14xX15xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xX40xX14xX15xX16xX3xX5xX563xX3xX16xX1xXb2xX3xX16xX1axX113xX4xX3xX4dxXecxX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xX14xX9fxX3xX4dxX6xXdxX3xXexX24xXcb7xX3xX4xXc0xX6xX3xX943xXcxXcxX13xX3xX4dxXb2xX3xX4xX4axX4xX3xXexX4a9xX3xX4xX1xX4adxX4xX3xX2exX30xXb2xX16xX3xXexX1xX86xX3xX98xX1xX33xX16xX3xX72xX33xX16xX3xXexX24xX30xX16xX17xX3xX4dxXdxX3dxX4xX3xXexX1xX6xX55xX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX4axX55xX3xX7xX4axXexX3xX4dxXdxX3dxX4xX3xXexX4a9xX3xX4xX1xX4adxX4xX3xXexX24xXdxX86xX16xX3xX89xX1xX6xXdxX3xXexX1xX90xX4xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX4xX45xX16xX17xX3xXexX4axX4xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xXexX24xX171xX16xX3xX2exX9bxX6xX3xXd6xXb2xX16xX288xX3xX2exXadfxX16xX17xX3xXexX1xX5cxXdxXaexX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX461xX4xX3xX72xX14xX9fxX3xXexX24xX1baxX3xX4dxXb2xX3xX16xX1xX33xX16xX3xX24xXd7xX16xX17xX3xX4xX4axX4xX3xX55xX45xX3xX1xX1baxX16xX1xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xXaexX3xX17xXe1xXbxX3xXbxX1xX204xX16xX3xXd6xX15xX30xX3xX4dxX3dxX3xX55xX45xXdxX3xXexX24xX1axX5cxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX4axXdxX3xX89xX1xX14xX3xX4dxX90xX4xX3xX16xX45xX16xX17xX3xXexX1xX45xX16xXaexX3xX17xXdxX364xXbxX3xX16xX17xX1axX5cxXdxX3xX72xX33xX16xX3xX16xX33xX16xX17xX3xX4xX6xX30xX3xX4xX1xXc9xXexX3xX5xX1axX1ddxX16xX17xX3xX4xX14xXd7xX4xX3xX7xXa4xX16xX17xX1aexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX30xX72xX9fxXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX287xXexXa8xX6xX5xXdxX17xX16xX281xX3xX24xXdxX17xX1xXexX288xXaxX12xX0xX7xXexX24xX30xX16xX17xX12xXc3xXb2xXdxX3xX4dxXb2xX3xX15xX16xX1xX281xX3xX943xXdxX16xX1xX3xX6fxXdxXa0xX14xX0xX60xX7xXexX24xX30xX16xX17xX12xX0xX60xXbxX12