Indonesia chuẩn bị đánh thuế túi nhựa nhằm hạn chế rác thải
Tổng cục Thuế và Hải Quan thuộc Bộ Tài chính Indonesia thông báo, cơ quan này sẽ áp mức thuế 200 rupiah (hơn 300 đồng Việt Nam) đối với mỗi chiếc túi nhựa.
7f8axb216x7ffcxeb56xa76bxcdd0xac66xaa4ax88f4xX7xf2efx8084xfc0cxa741xcfaexca18xX5xd7d2xXaxb0f1xd4cfxa4faxe576xe175xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1x9f44xcedexX14xX3x9dc5xd93dxX3xa088xb4d4xX14xX1xX3xXexX1xX1fxd3c5xX3xXexe010xXdxX3xX14xX1x96afxX6xX3xX14xX1xd649x9a4fxX3xX1x973axX14xX3xX4xX1xX2exX3xc3e6xX27xX4xX3xXexX1x9d52xXdxX0xa751xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8c5xX10xX6xX15xXaxX12xXcxd7a6xX14xc9ddxX3xX4x8e0fxX4xX3xXcxX1xX1fxX2exX3x87d5x89c4xX3xX5exX4cxXdxX3xa6e0xX1fxX6xX14xX3xXexX1xX1fxc95dxX4xX3xb111xX81xX3xXcxX73xXdxX3xX4xX1xc568xX14xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xd4b8xX14xX67xX3xX23xX27xX16xef2bxX3xX4xcbefxX3xe257xX1fxX6xX14xX3xX14xX73x7fa3xX3xX7xa53axX3xX27xXbxX3xX3cxbaa7xX4xX3xXexX1xX1fxX2exX3xab64xeea2xXc2xX3xX46xX1fxXbxXdxX6xX1xX3xab3exX1xXa7xX14xX3xf691xXc2xXc2xX3xX26xb881xX14xX67xX3xf8f0xXdx8c9exXexX3xdcdbxX6xX3cxd9a2xX3xX26xc84bxXdxX3xX72xd371xXdxX3xX3cx8ca6xXdxX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xXexX31xXdxX3xX14xX1xX36xX6xe9b4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX16xX15xXb0xXaxX12xX0xXdxX3cxX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xe69dxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX2exX3xXexX31xXdxX3xX14xX1xX36xX6xX3xX14xX1xX3bxX3cxX3xX1xX3fxX14xX3xX4xX1xX2exX3xX46xX27xX4xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX1xa87exX14xX1xX3xX4cxX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXfexX23xX6xX16xXexX1xX6xX14xX1xX1xX16xX6xXfexX72xX14xX4fxX14xX10xdbaexX7xX4fxX2xa276xXc1xc2e2xX4fxX2xffc1xX19dxX15xdcfcxXc2xaa26xXc2xXd1xX1a0xXd1xXexX1a2xX2xc91axX1a2xX5xX2xXfexea83xXbxX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX2exX3xXexX31xXdxX3xX14xX1xX36xX6xX3xX14xX1xX3bxX3cxX3xX1xX3fxX14xX3xX4xX1xX2exX3xX46xX27xX4xX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX15xX6xXexX6xX123xXbxX1xX16xXexX16xX123xX16xX46xXdxX67xXdxX14xX6xX5xX123xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xca99xX4fxX4fxX4xX15xX14xXdxX3cxX67xXfexX72xXdxX10xXexX14xX6xX3cxXbxX5xX1fxX7xXfexX72xX14xX4fxXexX19axXc1xXc2xX4fxX1fxXbxX5xX16xX6xX15xX10xX15xX4fxX23xX16xX1afxX16xf9a9xX6xX4fxXc1xXc2xX2xX198xe225xXc2xX19dxX246xXc2xX1a0xX4fxX14xXb0xX5xX16xX14xX7xX1xX1fxXexXexX10xX46xX7xXexX16xX4xX23fxXfexX1afxXbxX67xXaxX3xX4fxX12x81abxX27xX4xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX14xX1xX36xX6xX3xX5xX73xX3xX72xc709xX14xX3xX26x8bd6xX3xX23fxX1xXdxX2exX14xX3xX4xX4cxX3xXexX1xX2exX3xX67xXdxXe9xXdxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX26xX6xX1fxX3xX26xe2f3xX1fxXfexX3xXccxa52axX14xX1xX3xX3cxXdxX14xX1xX3xX1xf5aexX6xX214xX3x9f38xX1xX1fxXexXexX10xX46xX7xXexX16xX4xX23fxXe2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX16xX15xXb0xXaxX12xXcxX65xX14xX67xX3xX4xX6axX4xX3xXexX46xa3caxbc8bxX14xX67xX3xXcxX65xX14xX67xX3xX4xX6axX4xX3xXcxX1xX1fxX2exX3xX72xX73xX3xX5exX4cxXdxX3xX79xX1fxX6xX14xXa4xX3xX9dxX14xX67xX3xX5exX10xX46xX1fxX3x102f4xX6xX3cxX23xX1fxX15xXdxX3xX4xX1xX16xX3xX46xX3bxX14xX67xX3xX3cxXb9xX4xX3xXexX1xX1fxX2exX3xX14xX73xXb0xX3xX1xX16xX73xX14xX3xXexX16xX73xX14xX3xXbxX1xdea6xX3xX1xd5f3xXbxX3xX7xX6xX1fxX3xX23fxX1xXdxX3xX4xcf78xX14xX3xX14xX1xb64axX4xX3xX26xX2exX14xX3xX14xX1xXdxX27cxX1fxX3xXb0xX2exX1fxX3xXexXe5xX3xX14xX1xX2daxX3xX3cxX9dxXdxX3xXexX46xX2daxe3c6xX14xX67xX3xXa4xX3xX7xXb9xX4xX3xX3cxX1fxX6xX3xX4xbdcexX6xX3xX14xX67xX2daxX360xXdxX3xX15xX33cxX14xX3xX1xX6xXb0xX3xX4cxX14xX1xX3xX1xX2daxX2dbxX14xX67xX3xX26xXe5xXdxX3xX72xXe9xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX15xX16xX6xX14xX1xX3xX14xX67xX1xXdxXdcxXbxX3xX7xX4cxX14xX3xed81xX1fxX278xXexXfexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX16xX15xXb0xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX9dxX14xX67xX3xX5exX10xX46xX1fxXa4xX3xX72xXdxXdcxX4xX3xX27xXbxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX14xde29xXdxX3xXexX46x8214xX14xX3xX14xX1xX3bxX3cxX3xX67xXdxX4cxX3cxX3xXexX1xXdx994dxX1fxX3xX5xX2daxX330xX14xX67xX3xXexXdxX3e3xX1fxX3xXexX1xX6axX3xX4xX27xX4xX3xX7xX4cxX14xX3xXbxX1xX20xX3cxX3xX14xX1xX36xX6xXa4xX3xX26xcd50xX4xX3xX23xXdxXdcxXexX3xX5xX73xX3xXexX31xXdxX3xX5xX73xX3cxX3xXexef31xX3xX14xX1xX36xX6xX3xX1xX6xXb0xX3xX4xX27xX4xX3xX72xafccxXexX3xX5xXdxXdcxX1fxX3xX23fxX1xX9dxX14xX67xX3xXexX1xX3f3xX3xXexX27xXdxX3xX4xX1xX2exX3xXfexX3xX84xX3e3xX14xX3xX4xX3fxX14xX1xX3xX26xX3dexXa4xX3xX4xX1xX8dxX14xX1xX3xXbxX1xX36fxX3xX4xa18axX14xX67xX3xX4xX33cxX14xX3xX14xX1xX341xX4xX3xX67xXdxX4cxX3cxX3xXexX1xX1fxX2exX3xX4xX1xX16xX3xX4xX27xX4xX3xX7xX4cxX14xX3xXbxX1xX20xX3cxX3xXexX42dxX3xX14xX1xX36xX6xX3xX4xX3dexX3xXexX1xX3f3xX3xXexX27xXdxX3xX4xX1xX2exXfexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX16xX15xXb0xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX23fxX1xX9dxX14xX67xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX5xX73xX3xX14xX2daxXe9xX4xX3xX15xX1fxXb0xX3xX14xX1xX278xXexX3xX26xX27xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX2exX3xX4xX27xX4xX3xX5xX16xX3fxXdxX3xXexX31xXdxX3xX14xX1xX36xX6xXfexX3x99c8xX81xXexX3xX7xXe5xX3xXa9xX1fxXe5xX4xX3xX67xXdxX6xX3xX23fxX1xX27xX4xX3xX14xX1xX2daxX3xa74bxX6xX14xX3xX508xX3fxX4xX1xXa4xX3xXdfxX6xX3cxX3xX303xX1xXdxXa4xX3xX13xX46xX10xX5xX6xX14xX15xX3xX72xX73xX3xX508xX6xX5xX6xXb0xX7xXdxX6xX3xX4xX471xX14xX67xX3xX27xXbxX3xX26xX419xXexX3xX4xX27xX4xX3xX3cxXb9xX4xX3xXexX1xX1fxX2exX3xXexX2daxXa7xX14xX67xX3xX26xX2daxXa7xX14xX67xX3xX19axX1a0xXfexXc2xXc2xXc2xX3xX26xX2exX14xX3xX2xX19axXc2xXfexXc2xXc2xXc2xX3xX26xXd6xX14xX67xX3xXdaxXdxXdcxXexX3xXdfxX6xX3cxX3xX26xXe5xXdxX3xX72xXe9xXdxX3xX3cxXedxXdxX3xX23fxXdxX5xX16xX67xX46xX6xX3cxX3xXexX31xXdxX3xX14xX1xX36xX6xXfexX4fxXfexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX16xX15xXb0xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3a7xXexX123xX6xX5xXdxX67xX14xX214xX3xX46xXdxX67xX1xXexb8e0xXaxX12xXccxXdaxXdxX10xXexX14xX6xX3cxacabxXe2xX0xX4fxXbxX12