Saudi Arabia đánh chặn máy bay không người lái của phiến quân Houthi
(Baothanhhoa.vn) - Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin ngày 25/6, Không quân Hoàng gia Saudi Arabia đã đánh chặn thành công máy bay không người lái của phiến quân Houthi định tấn công khu vực dân cư ở Tây Nam Vương quốc Hồi giáo này.
ee35x19ccfx1b133x1b6ffx142c3x1b374x1a45fx1457ex17a59xX7x1bc1ex155e5x11acbx196b1x131bbx17962xX5xee59xXax1ab61xfc63xX6xfd19x1957exXdxX3x16ce9x1a5acxX6x1765dxXdxX6xX3x11cf2x12f33x13b3bxX1xX3xX4xX1xeec0xX22xX3x1b1abxX21x1130cxX3xX1cxX6xX2cxX3x11f30xX1x1b5baxX22x14c7dxX3xX22xX36x16b25x15276xXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4x1429fxX6xX3xXbxX1xXdx18a74xX22xX3x130eaxX15x13fcexX22xX3x1633dx109ecxX15xXexX1xXdxX0xef97xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xX16xXaxX12xX51x18936xX22xX36xX3xXexX1xX34xX22xX36xX3xXex14de0xX22xX3xX13x16859xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX3axX6xX3xXexXdxX22xX3xX22xX36x171bfxX2cxX3x162a2x14b89xX58xfddbx14f57xX3x1791cxX1xX34xX22xX36xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX9bxX22xX36xX3xX36xXdxX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX6exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX27xX22xX3xXexX1xX9bxX22xX1xX3xX4xX34xX22xX36xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX20x153c8xX22xX1xX3xXexX79xX22xX3xX4xX34xX22xX36xX3xX32xX1xX15xX3x17c9ex1a095xX4xX3xX16xX4exX22xX3xX4xX3axX3x178faxX3xXcxX4exX2cxX3xf3f6xX6xX2axX3x119bexX3ax16352xX22xX36xX3xX4cxX15x14bc7xX4xX3xX51x17a6fxXdxX3xX36xXdxX21xX52xX3xX22xX9bxX2cx181e1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10570xX6xXbxXexXdxX52xX22xXaxX12xX0xXdxX2axX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7x12ef1xXbxX1xX52xXexX52xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX16xXdxX7xXbxX5xX6xX2cx18118xX3xX1cxX5xX52xX4xX32xefd3xX3xX2axX6xX1axX36xXdxX22xX172xX5xX10x1a324xXexX188xX3xX6xX15xXexX52xX18fxX3xX2axX6xX1axX36xXdxX22xX172xX1axXdxX36xX1xXexX188xX3xX6xX15xXexX52xX18fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX27xX22xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX1x1adbbxX22xX1xX3x1669axX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX58xX58xXdxX14axX1cxX6xX52xXexX1xX6xX22xX1xX1xX52xX6xX14axX11exX22xX58xX22xX10xfee4xX7xX58xX2x13251xX9exX9fxX58xX2x152a1x13d13xX16x10a20x16465xX22fx17db8xX2xX238xXa1xXexX237xX2xX22fxX5xX2xX14ax193a2xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX27xX22xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX43xX6xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxXaxX3xX16xX6xXexX6xX172xXbxX1xX52xXexX52xX172xX52xX1axXdxX36xXdxX22xX6xX5xX172xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX188xX58xX58xX4xX16xX22xXdxX2axX36xX14axX11exXdxX10xXexX22xX6xX2axXbxX5xX15xX7xX14axX11exX22xX58xXexXa1xX9exX238xX58xX15xXbxX5xX52xX6xX16xX10xX16xX58xX2ax1bba5xX16xXdxX4xX58xX9exX238xX2xX22fx1304dxX238xXa1xX2e4xX9exXa1xX58xX1xX52xX15xXexX1xXdxX2e4xX2e4xX2cxX10xX2axX10xX22xX2e4xX9exXa1xX238xXa1xX14axX245xXbxX36xXaxX3xX58xX12xX51xX206xX22xX1xX3xX20axX22xX1xX3xX2ax196a3xXexX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX1cxX10dxX3xX1cx18040xX22xX3xX1x14300xX14axX3x13121xX12fxX36xX15xX13fxX22xX188xX3x1052dxX348xX15ax18c11xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xX12fxX36xX3axX3bxXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX22xX36xX34xX22xX3xX4xX43xX6xX3x17173xXdx1b822xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXcxX15xX1axX32xXdxX3xX19xX5xX3x1b69bxX6xX5xXdxX32xXdxX3xX22xX377xX15xX3xX1ax15230xX3xX2ax14371xX4xX3xXexXdxX377xX15xX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX32x146b0xX4xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX5xX9bxX3xX32xX1xX15xX3xX16xX4exX22xX3xX4xX3axX3xX20xX34xX22xX36xX3xX20x1266bxX4xX3xXexX33dxXdxX3xXexX1xX9bxX22xX1xX3xXbxX1xX13bxX3xX1cxXdxX377xX22xX3xX36xXdx1b05exXdxX3xXa4xX1xX6xX2axXdxX7xX3xX38dxX15xX7xX1xX6xXdxXexX3xX4xX43xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12x1a217xX4exX2cxX3xX5xX9bxX3xX22xX135xXdxX3xX20xX27xXexX3xX4x172e9xX22xX3xX4xf8c4xX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX4cxX15xX6xX22xX3xXexX1ax14205xX22xX36xX3xX20x1b8d3xX3xXexXdxX49xX22xX3xX1xX9bxX22xX1xX3xX4xX1xXdxX49xX22xX3xX16xX10dxX4xX1xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX7xX11fxX3xX4xX43xX6xX3xX5xXdxX377xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xXexX33dxXdxX3x16846xX10xX2axX10xX22xX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xX133xX39cxX3xXexX79xX22xX3xX4xX34xX22xX36xX3xX22xX9bxX2cxX3xX20xX6exX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX36xX4exX2cxX3xXexX1xX3axX135xX22xX36xX3xX11exX52xX22xX36xX3xX16xX52xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX20xX6exX3xX1cxX10dxX3xX20xX21xX22xX1xX3xX4xX1xX27xX22xX3xX11exX9bxX3xXbxX1xX21xX3xX1xX43xX2cxX3xX32xX10dxXbxX3xXexX1xX3bxXdxX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xX12fxX36xX3axX3bxXdxX3xXbxX1xX21xXexX3xX22xX36xX34xX22xX3xX32xX1x12c06xX22xX36xX3xX20xX10dxX22xX1xX3xX5xXdxX377xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX20xX6xX22xX36xX3xXexXdxX49xXbxX3xXexX39cxX4xX3xXexX1xX11fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1cxXdx1096dxX22xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX22xX36xX42exX22xX3xX22xX36x1037bxX6xX3xX11exX9bxX3xX4xX1xX13bxX22xX36xX3xX5xX33dxXdxX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxXa2xX3xXexX1axX52xX22xX36xX3xX32xX1xXdxX3xX11ex1847exX22xX3xXexX15xX4exX22xX3xXexX1xX43xX3xX5xX15x145e8xXexX3xX11exX9bxX3xX4xX21xX4xX3xX4cxX15xX2cxX3xX20xX10dxX22xX1xX3xX22xX1xX4exX22xX3xX20xX33dxX52xX3xX4cxX15xX13bxX4xX3xXexX49xX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xXcxX1axX3axX3e6xX4xX3xX20x16b7fxXa2xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX32xX1xX51bxX22xX36xX3xX20xX10dxX22xX1xX3xX20xX6exX3xX16x1812axX22xX36xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xXexX79xX22xX3xX4xX34xX22xX36xX3xX11exX9bxX52xX3xX32xX1xX15xX3xX11exX11fxX4xX3xX4xX1xX432xX6xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX11exX9bxX3xX4xX21xX4xX3xX11exX10dxX3xXexX1axX3abxX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX7xX11fxX3xX4xX43xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX4exX22xX3xX1cxX6xX2cxX3xXexX33dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xX9bxX22xX1xX3xXbxX1xX13bxX3xX5xX4exX22xX3xX4xX58bxX22xX3xX22xX1xX3axX3xX19xX1cxX1xX6xX3xX11exX9bxX3x1aa94xXdxX2dbxX6xX22xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX14axX3xXcxX15xX2cxX3xX22xX1xXdxX377xX22xXa2xX3xX5xXdxX377xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX20xX6exX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3x192a4xX21xX4xX3xX22xX1xX58bxX22xX3xXexX1xX34xX22xX36xX3xXexXdxX22xX3xX22xX9bxX2cxX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xXcxX1axX52xX22xX36xX3xX22xX1xfbcfxX22xX36xX3xXexX15x16d79xX22xX3xX4cxX15xX6xXa2xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX20xX6exX3xX5xXdxX377xX22xX3xXexXdxX49xXbxX3xX52xX6xX22xX1xX3xXexX33dxX4xX3xX7xX4exX22xX3xX1cxX6xX2cxX3xX4cxX15xX13bxX4xX3xXexX49xX3xX19xX1cxX1xX6xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX3xX1cx11a6axX22xX36xX3xX2axX21xX2cxX3xX1cxX6xX2cxX3xX32xX1xX34xX22xX36xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX5xX21xXdxX3xX11exX9bxX3xXexX377xX22xX3xX5x19e54xX6xX14axX3xX51xX34xX2axX3xX2xX9exX58xXa1xXa2xX3xX3abxXexX3xX22xX1xX79xXexX3xX9exXa1xX3xX16xX4exX22xX3xXexX1xX3axX3bxX22xX36xX3xX20xX6exX3xX1cxX10dxX3xXexX1xX3axX135xX22xX36xX3xXexX1axX52xX22xX36xX3xX2axX30fxXexX3xX11exX39cxX3xXbxX1xX5cbxX22xX36xX3xXexX377xX22xX3xX5xX763xX6xX3xX22xX1xX73fxX2axX3xX11exX9bxX52xX3xX7xX4exX22xX3xX1cxX6xX2cxX3xX16xX4exX22xX3xX7xX11fxX3xX22xX9bxX2cxX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xX375xXdxX377xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX16xX52xX3xX13xX6xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX6xX1cxXdxX6xX3xX16xX57dxX22xX3xX20xX6e9xX15xX3xX20xX6exX3xX4xX6xX22xX3xXexX1xXdxX54bxXbxX3xX11exX9bxX52xX3xX481xX10xX2axX10xX22xX3xXexX55axX3xXexX1xX21xX22xX36xX3xX237xX58xX9exX238xX2xX9fxX3xX20xX44bxX3xX1x1bc63xX3xXexX1ax191b8xX3xXcx146fcxX22xX36xX3xXexX1xX13bxX22xX36xX3xX38dxX6xX22xX7xX52xX15xX1axX3xX51xX6xX16xXdxXa2xX3xXexX1axX52xX22xX36xX3xX1cxX13bxXdxX3xX4xX20axX22xX1xX3xXbxX1xXdxX49xX22xX3xX4cxX15xX4exX22xX3xX51xX52xX15xXexX1xXdxX3xX4xX1xXdxX49xX2axX3xX36xXdxX6e3xX3xX22xX1xXdx15ed0xX15xX3xX32xX1xX15xX3xX11exX11fxX4xX3xXbxX1xX3abxX6xX3xX348xX339xX4xX3xX22xX3axX3e6xX4xX3xX22xX9bxX2cxXa2xX3xX1cxX6xX52xX3xX36xX13fxX2axX3xXexX1xX43xX3xX20xX34xX3xX13xX6xX22xX6xX6xXa2xX3xX1cxX15xX30fxX4xX3xX4xX1xX3abxX22xX1xX3xX4cxX15xX2cxX87axX22xX3xX4xX43xX6xX3xX34xX22xX36xX3xX51xX6xX16xXdxX3xXbxX1xX20axXdxX3xX5xX3axX15xX3xX11exX52xX22xX36xX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX52xX16xX2cxXaxX12xX15axX15xX30fxX4xX3xX4xX1xXdxX49xX22xX3xX129xX3xX481xX10xX2axX10xX22xX3xX20xX6exX3xX5xX9bxX2axX3xX1xX9bxX22xX36xX3xX4xX1xX39cxX4xX3xX22xX36xX1xX206xX22xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xXexX1xXdxX54bxXexX3xX2axX33dxX22xX36xXa2xX3xX20x1689axX2cxX3xX22xX3axX3e6xX4xX3xX22xX9bxX2cxX3xX1axX135xXdxX3xX11exX9bxX52xX3xX4xX15xX30fxX4xX3xX32xX1xX43xX22xX36xX3xX1xX52xX20axX22xX36xX3xX22xX1xX4exX22xX3xX20xX33dxX52xX3xXexX1axX6e9xX2axX3xXexX1axX446xX22xX36xX3xX22xX1xX79xXexX3xXexX1xX49xX3xX36xXdxX3e6xXdxX3xX11exX3e6xXdxX3xX9exX23axXa2xX2xX3xXexX1axXdxX54bxX15xX3xX22xX36xX3axX3bxXdxX3xX172xX3xX1xX135xX22xX3xX9exX58xX237xX3xX16xX4exX22xX3xX7xX13bxX3xX22xX3axX3e6xX4xX3xX22xX9bxX2cxX3xX172xX3xX20xX6xX22xX36xX3xX4xX6e9xX22xX3xX20xX3axX831xX4xX3xX11exXdxX54bxX22xX3xXexX1axX831xX3xX32xX1xX92cxX22xX3xX4xX79xXbxX14axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX52xX15xX1axX4xX10xXaxX12xX375xX7dxX3xX340xXcxX1xX10xX52xX3xX348xX348xX15axX34bxX0xX58xXbxX12