Công nhận 5 xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (đợt 1)
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc công nhận 5 xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
fe8ax15760x16b9ax184cfx18371x1afb0x187e3x15730x100cfxX7x16135x14905x10c9dx16f58x13043x1118cxX5x141f9xXax194d9x131d0x18fdfx1a850x19e43xX3xX15xX1x1a4b5xX15xX3x114c4xX3x124a1x114e1xX3x126adx17af2x13705xXexX3xX4xX1x16221x104adxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3x11162x10ef8xXdxX3xX15x170ddxX15xX16xX3xX4xX6x17bc7x16b13xX3xX15x1aae7xX37xX3x1aeedx1a0c1xX49xX4axX3x16294xX23x187caxXexX3xX2x1a235xX0x12c9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10db7xX10xX6x132c6xXaxX12x11b87x1202bx18404x12021xX3xXex11e2fxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX65x12cd2xX6xX3x1b5a6x199dfxX6xX3x12c25xX6xX15xX3xX1x10ee0xX15xX1xX3x1990exX29x148acx13ec4xXexX3xX23x12a95xX15xX1xX3xX7fx1ad3dxX3xX7fxXdx1b664xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX3cxX15xX16xX3xX4xX6xX42xX43xX3xX15xX46xX37xX3xX49xX4axX49xX4axX3xX4exX23xX50xXexX3xX2xX54xX3xXex15c26x124a3xX15xX3xX23xX93xX6xX3xX83xX88xX15xX3xXexX71xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX65xX7cxX6x133c3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX42xX68xX8exXaxX12xX0xXdxX37xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX29xX37xX83xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax19d34xXdxX68xXexX1x18454xX3x108ffxX1dxX4axXbxX1fx1ab13xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13bxX3x1782dxX14cx1a692xXbxX1fxX142xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxXfdxX83xX6xX42xXexX1xX6xX15xX1xX1xX42xX6xXfdxX7fxX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX49xX4ax100d0xX4axX56xX2xX14exX14exX68xX178xX4ax10a68xX4ax1b093xX1dxX178xXexX2xX13dxX14exX4axX5xX14cx19291xX2xX4xXfdx11ebbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX3cxX15xX16xX3xX4xX6xX42xX43xX3xX15xX46xX37xX3xX49xX4axX49xX4axX3xX4exX23xX50xXexX3xX2xX54xXaxX3xX136xXdxX68xXexX1xX9xXaxX13dxX1dxX4axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX14cxX14cxX14exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX42xX15xXaxX12xff29xX15xX1xX3xX37xXdxX15xX1xX3xX1x12fcbxX6xXfdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX42xX68xX8exXaxX12xX13x196abxX3xXexX1x194cdx1a774xX3xX4x1069exX4xX3xX1fxX20xX3xX23x17639xX50xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX23axX3xX83xX6xX42xX3xX16x18dd7xX37xX13bxX3x14206xX93xX15xX1xX3xXcxX3cxX15xX23axX3xX1xX29xX8exX9cxX15xX3x1281fxXe4xX15xX3xX25cxX93xX15xX1xX142xX3xXcxXe3xX244x17ddaxX15xX16xX3x12604x1a991xX15xX23axX3xX1xX29xX8exX9cxX15xX3xX6dxX14xX15xX16xX3xX13x17c1fxX15xX16xX142xX3x17ef9xX1x10275xX3x10eecx12623xX4xX23axX3xX1xX29xX8exX9cxX15xX3xX65xX1axX29xX3xX297xX298xX4xX142xX3x163f3xX29xX3cxX15xX3xX65x19c00xX6xX23axX3xX1xX29xX8exX9cxX15xX3xXcxX1xX21cxX3xX2abxX29xX3cxX15xX142xX3xX6cx13fdbxX4xX3xX297xX244xX27exX15xX16xX23axX3xX1xX29xX8exX9cxX15xX3xXcxX1xX21cxX3xX2abxX29xX3cxX15xXfdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX42xX68xX8exXaxX12xX13xX23dxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX3cxX15xX16xX3xX4xX6xX42xX43xX3xX15xX46xX37xX3xX49xX4axX49xX4axX3xX23xX244xX50xX4xX3xX13xX1x100e2xX3xXexX93xX4xX1xX3xX6bxX6cxX6dxX6exX3xXexX71xX15xX1xX3xXexXe3xX6xX42xX3xXex12c26xX15xX16xX3xX6cx12288xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX22xX2abxX20xX3xX23xX24xXexX3xX4xX1xX29xX2axX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX37xX38xXdxX3xX15xX3cxX15xX16xX3xX4xX6xX42xX43xX3xX7fxX88xX3xX23xX244xX50xX4xX3xX1x15f17xX3xXexXe3xX50xX3xX13dxX4axX4axX3xXexXe3xXdxX9cxX29xX3xX23xX258xX15xX16xX56xX1fxX20xX3xXexX1xX10xX42xX3xX8cxX29xX8exX3xX23xX93xX15xX1xX3xXexX24xXdxX3xX6dxX16xX1xX93xX3xX8cxX29xX8exX8fxXexX3xX7xX28exX3xX49xX178xX14exX56xX49xX4axX2xX181xX56xX6dx18a65xX18dxX65xX25cxX6dxX6exX3xX15xX16xX88xX8exX3xX2xX49xX18dxX2xX49xX18dxX49xX4axX2xX181xX3xX4xX32exX6xX3xX65xX25cxX6dxX6exX3xXexX71xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX65xX7cxX6xXfdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19ec9xX29xXexX1xX42xXe3xXaxX12xX6cxX25cxXcxX0xX56xXbxX12
BĐT