Honda Civic 2019
Civic mới nhập khẩu giảm giá ở bản thấp nhất E nhưng tăng giá ở bản cao nhất RS, lên 929 triệu đồng.
def1x13b63x122f7x11ac2x16b83xfb35x1577dxea9bx14f13xX7x16d5ex15a3cxe9ebx15c7bx12900x1107exX5x12e70xXax17f2cx14aa3x179a0x120c3x17839xX6xX3xefa3xXdxe32exXdxX4xX3x13ed4x131a7xX2x15b11xX0xe9a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12xX19xXdxX1bxXdxX4xX3x148c7xe92fxXdxX3xX15xX1x1025cxXbxX3x15502xX1xf0c6x14d0fxX3x18071xXdx1150dxX3fxX3xX4dxXdx13a13xX3x13b08xX3x131e2xX4fxX15xX3xXexX1xe22fxXbxX3xX15xX1xX5exXexX3x15e38xX3xX15xX1x15dbfxX15xX4dxX3xXexfb15xX15xX4dxX3xX4dxXdxX54xX3xX56xX3xX58xX4fxX15xX3xX4xX6xX14xX3xX15xX1xX5exXexX3x15cbdx17fb2x11521xX3xX5x15a72xX15xX3xX22xX1fxX22xX3xXexfb6exXdx128d7xX4bxX3x1009cx14d4bxX15xX4dx17dd1xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f1exX14xX16x11674xXaxX12x136daxX4dx1725axXafxX3xX2xX20xX24x1375fxX88xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX4dxXdxX40xXdxX3xXexX1xXdxX95xX4bxX3xX93xX6xX3xXexX1xf25cxX3xXexX93xX6ax162f0xX15xX4dxX3xX3fx11f56xX4bxX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX15xX1xX45xXbxX3xX48xX1xX4axX4bxX3xXcxX1xX54xXdxX3x11ef7xX6xX15xX88xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX9cxX3xXb2xX4dxX14xXb4xXdxX3xX3fx1406bxXexX3xX7x146c8xX3xXexX1xX6xXafxX3xX98x14b53xXdxX3xX15xX1x14a07xX3xX1bx14725xX3xXexX1xXdxe214xXexX3xX48xX126xX88xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX66xX3xX1bxXb4xX3x121e0xX3xX4x11de2xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX98xX121xX4bxX3xX1bxX121xX3xX16xX6axX40xXdxX3xf3edxX20xX20xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX3fxX6xX93xX4dxXdxX15x16c3axX3xX1fxXbx150f6xX3xX6xX4bxXexX14x15720xXaxX12xX0xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX3fxX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX4dxe905xX3fxX14xX93xX10xX3xX16xXexX1xX4bxX3fxX58xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxe28exXdxX16xXexX1xX180xX3x11211xX2xX20xXbxX184xX18axX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX180xX3xXbaxX20xX1c7xXbxX184xX18axXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX24xX24xXdxX9cxX58xX6xX14xXexX1xX6xX15xX1xX1xX14xX6xX9cxX1bxX15xX24xX15xX10xX1c0xX7xX24xX2xX22xX2xXbaxX24xX2x17983xX1c7xX16x11f54xX20xX22xX20xX22x15ec1xX201xXexX209xX15exX1fxX22xX5xX2xX9cxXbxX15xX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xXaxX3xX16xX6xXexX6x14149xX15xX6xXexX4bxX93xX6xX5xX233xX1xX9xXaxX209xX209xX209xXaxX3xX16xX6xXexX6xX233xX15xX6xXexX4bxX93xX6xX5xX233xX1c0xXdxX16xXexX1xX9xXaxX204xX20xX20xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX9cxX3xX0xX24xXbxX12xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xX24xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xX24xXexX6xX58xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX0xX7xXexX93xX14xX15xX4dxX12xXacxX4fxX15xX4dxX3xX4dxXdxX54xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX126xXexX3xX4xX54xX4xX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX180xX0xX24xX7xXexX93xX14xX15xX4dxX12xX0xX24xXbxX12xX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX3fxX6xX93xX4dxXdxX15xX180xX3xX1fxXbxX184xX3xX6xX4bxXexX14xX18axXaxX12xX0xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12x16716xX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX0xX24xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX140xXdxX54xX3xXexXdxX8bxX4bxX3xX4xX1xX4bxX4axX15xX3x14824xXexX93xXdxX95xX4bxe94bxX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX86xX87xX0xX24xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX22xX1fxX22xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX140xX0xX24xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX201xX15exX22xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX66xX0xX24xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX201xX1fxX22xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xX24xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xX24xXexX6xX58xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12x165dfxX3xXacxX4fxX15xX3xX3fxXb4xX4bxX3xXexX93x175a7xX15xX4dxX3xX15xX4dx16f70xX4xX3xX4xX10dxX15xX4dxX3xXexX1xX8bxX3fxX3xX204xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xXcxX93xX14xX15xX4dxX3xX5x12cbaxX15xX3xX3fxX6xX15xX4dxX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX58xX4fxX15xX3xX15xed52xX15xX4dxX3xX4xX5exXbxX3xX98xXd8xXdxX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX1bxX121xX3x13bf5xXdxX95xXexX3xXb2xX6xX3fxX88xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXexX1x14ff7xX4xX3xX1xXdxX95xX15xX3xX98xXdxX121xX4bxX3xX4xX1x13f04xX15xX1xX3xX4dxXdxX54xX3xX48xX1xXdxX3xXexX6fxX15xX4dxX3xX1bxXb4xX3xX4dxXdxX4fxX3fxX3xXexX93xX54xXdxX3xX15xX4dxX6axe59cxX4xX3xX56xX3xX4xX54xX4xX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xXexX1xX5exXbxX3xX1bxXb4xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX5exXbxX3xX15xX1xX5exXexX9cxX3xXcxX1xX10xX14xX3xX98x15b4cxX88xX3xX58xX4fxX15xX3xX66xX3xX4dxXdxX4fxX3fxX3xX209xXbaxX3xXexX93xXdxX95xX4bxX88xX3xX15xX4dxX6axX498xX4xX3xX5x13ef0xXdxX3xX58xX4fxX15xX3xX86xX87xX3xXexX6fxX15xX4dxX3xX1fxX1c7xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX13xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xXexX1xX5exXbxX3xX140xX88xX3xX66xX3xX98xX121xX4bxX3xXexX1xX5exXbxX3xX1xe7c2xX15xX3xX3fx12da7xX4xX3xX15exX20xX20xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX5exXafxX3xXexX14xX6xX15xX3xXex16709xX15xX1xX3xX4xX143xX6xX3xX1x124fdxX15xX4dxX3xX184xX10xX3xXb2xX1xX45xXexX3xX15xX1x103aexX3fxX3xX98xX4axXafxX3xX16xX14xX6xX15xX1xX3xX7xX111xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX535xX15xX9cxX3xXacxX56xXdxX3xXexX1xX468xX4xX3xXexX126xX3xXexX4e6xXdxX3xX4xX54xX4xX3xX98xX4e6xXdxX3xX5x10b2exX88xX3xX48xX1xX54xX4xX1xX3xX456xXdxX95xXexX3xea91xX4bxX6xX15xX3xXexX442xX3fxX3xX98xX126xX15xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX15xXb4xXafxX3xX15xX1xXdxX121xX4bxX3xX15xX1xX5exXexX88xX3xXbxX1xX42fxX15xX3xX5xX40xX15xX3xX1bx14e2dxX3xX3fxX539xX4xX3xX4dxXdxX54xX3xX16x159cbxX3xXexXdxX126xXbxX3xX4xX45xX15xX3xXexX1xX6xXafxX3xX1bxX5e7xX3xX58xX4fxX15xX3xX4xX6xX14xX3xX4dxXdxX54xX3xX1xX535xX15xX3xX22xX20xX20xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX88xX3xXexXdxX95xX3fxX3xX4xX45xX15xX88xX3xXexX1xX45xX3fxX3xX4xX1xX555xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX535xX15xX3xX3fxX10dxXexX3xX1bxXb4xXdxX3xX3fxXddxX4bxX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1xX4e6xX15xX4dxX3x14aabxX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX456xX121xX3xX98xX10dxX15xX4dxX3xX4xX535xX88xX3xX58xX4fxX15xX3xXexXdxX8bxX4bxX3xX4xX1xX4bxX4axX15xX3xX66xX3xX4dxXdx11005xX3xX15xX4dxX4bxXafxX8bxX15xX3xX5xX14xX4e6xXdxX3xX2xX9cxX15exX3xXexX93xX14xX15xX4dxX3xX48xX1xXdxX3xX58xX4fxX15xX3xX140xX3xX98xX119xXdxX3xXex17062xX3xX2xX9cxX204xX3xXexX6fxX15xX4dxX3xX54xXbxX3xX7xX6xX15xX4dxX3xX2xX9cxX15exX3xX4xX1xX14xX3xX4xfaaexX15xX4dxX3xX7xX4bxX5exXexX3xX2xXbaxX2xX3xX3fxX55exX3xX5xX468xX4xX88xX3xX3fxX6cbxX233xX3fxX10xX15xX3xX184xX14xX3f9xX15xX3xX4xX468xX4xX3xX98xX4e6xXdxX3xX2xX201xXbaxX3xXb2xX3fxX9cxX3xXacxX4fxX15xX3xXf5xX3xX4xX6xX14xX3xX15xX1xX5exXexX3xXexX1xX6xXafxX3xX58xX56cxX15xX4dxX3xXexX8bxX15xX3xX86xX87xX88xX3xX1bxXddxX15xX3xX7x108a0xX3xX16x10de6xX15xX4dxX3xX5xX14xX4e6xXdxX3xXexX6fxX15xX4dxX3xX54xXbxX3xX2xX9cxX204xX3xX4xX6cbxX15xX4dxX3xX7xX4bxX5exXexX3xX2xX201xX20xX3xX3fxX55exX3xX5xX468xX4xX88xX3xX3fxX6cbxX233xX3fxX10xX15xX3xX184xX14xX3f9xX15xX3xX4xX468xX4xX3xX98xX4e6xXdxX3xX1fxX1fxX20xX3xXb2xX3fxX9cxX3xX13xX10dxXbxX3xX7xX111xX3xX19xX456xXcxX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXexX6xX58xX5xX10xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX3fxX6xX93xX4dxXdxX15xX180xX3xX1fxXbxX184xX3xX6xX4bxXexX14xX18axXaxX12xX0xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX3fxX4dxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX1c0xXdxX16xXexX1xX180xX3xX1c7xX2xX20xXbxX184xX18axX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX180xX3xXbaxX20xX1c7xXbxX184xX18axXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX24xX24xXdxX9cxX58xX6xX14xXexX1xX6xX15xX1xX1xX14xX6xX9cxX1bxX15xX24xX15xX10xX1c0xX7xX24xX2xX22xX2xXbaxX24xX2xX201xX1c7xX16xX204xX20xX22xX20xX22xX209xX201xXexX209xX1c7xX15exX22xX5xX1fxX9cx160e4xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xXaxX3xX16xX6xXexX6xX233xX15xX6xXexX4bxX93xX6xX5xX233xX1xX9xXaxX209xX209xX209xXaxX3xX16xX6xXexX6xX233xX15xX6xXexX4bxX93xX6xX5xX233xX1c0xXdxX16xXexX1xX9xXaxX204xX20xX20xXaxX3xX24xX12xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12x177d9xX1xX14xX6xX15xX4dxX3xX5xX54xXdxX3xXexX93xX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX86xX87xX3xX1fxX20xX2xX22xX9cxX0xX24xXbxX12xX0xX24xXexX16xX12xX0xX24xXexX93xX12xX0xX24xXexX58xX14xX16xXafxX12xX0xX24xXexX6xX58xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX1bxX121xX3xX456xXdxX95xXexX3xXb2xX6xX3fxX3xX48xX1xX6cbxX15xX4dxX3xXexX1xX6xXafxX3xX98xX119xXdxX3xX15xX1xXdxX121xX4bxX3xX1bxX121xX3xXexX1xXdxX126xXexX3xX48xX126xX3xX15xX4dxX14xX4e6xXdxX3xXexX1xX5exXexX9cxX3x11797xXdx16835xX3fxX3xX98xX54xX15xX4dxX3xX4xX1x15109xX3xX5a4xX3xX15xX1xX5exXexX3xX15xX56cxX3fxX3xX56xX3xX58xX4fxX15xX3xX86xX87xX3xX1bxX40xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX4dxX3xX4xX54xX4xX1xX3xXexX1xX913xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1bxX40xXdxX3xX3fx12c0axXexX3xX4xX6xX233xX5xX6fxX15xX4dxX3xX98xX10xX15xX3xX3fxXd8xX88xX3xX5xX6xX233x11bacxX6fxX15xX4dxX3xX2xX15exX3xXdxX15xX4xX1xX9cxX3xX87cxX1xX14xX6xX15xX4dxX3xX5xX54xXdxX3xX1bxXddxX15xX3xX4dxXdxX688xX3xX15xX4dxX4bxXafxX8bxX15xX3xX48xXdxX913xX4bxX3xX7xX3f9xXbxX3xX184xX126xXbxX3xX4x137aexX88xX3xX1bxX6cbxX233xX5xX6fxX15xX4dxX88xX3xX4xX42fxX15xX3xX7xX111xX88xX3xXex116fbxX3xXexX6xXafxX3xX4xX4c7xX3xX4xX54xX4xX3xX98xX6axXd8xX15xX4dxX3xX4xX1xX477xX3xX48xX1xX442xX4bxX3xXexX6axX535xX15xX4dxX3xXbxX1xX4fxX15xX3xX3fxXb4xX4bxX3xX98x13208xX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX87xX6xX4bxX3xX5xX42fxX15xX3xX93xX6xX3xX3fxX3f9xXexX3xX4dxX442xXafxX3xX15xX1xXdxX121xX4bxX3xX99xX15xX3xXb4xX14xX3xX1bxX40xXdxX3xX4dxXdxX54xX3xX5xX6fxX15xX3xX58xX54xX15xX1xX3xX15xX4dxX14xXb4xXdxX3xX3fxX10dxXexX3xXex16c8dxX3xX98xX99xX15xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX3fxX10dxXexX3xX3fxXddxX4bxX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1xX4e6xX15xX4dxX3xX19xX88xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX58xX119xX3xX7xX4bxX15xX4dxX3xX4xX54xX4xX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX4dxXdxX54xX3xXexX1xX5exXbxX3xX1xX535xX15xX9cxX3xXcxX4bxXafxX3xX15xX1xXdxX8bxX15xX88xX3xX7xX14xX3xX1bxX40xXdxX3xX4xX54xX4xX3xX98xX111xXdxX3xXexX1xX143xX3xXexX93xX14xX15xX4dxX3xXbxX1xX442xX15xX3xX48xX1xX91dxX4xX3xX15xX1xX6axX3x10b6exX6xX966xX16xX6xX209xX3xX4dxXdxX54xX3xX1c7xX204xX22xX233xX201xX204xX20xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX88xX3xXcxX14xXafxX14xXexX6xX3xf248xX5xXexXdxX7xX3xX201xX20xX201xX233xX22xX20xX204xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX88xX3xX13xXafxX4bxX15xX16xX6xXdxX3xX66xX5xX6xX15xXexX93xX6xX3xX204xXbaxX22xX233xX1c7xX204xX22xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX88xX3xX87cxXdxX6xX3xX19xX10xX93xX6xXexX14xX3xX204xX204xX22xX233xX201xX201xX204xX3xXexX93xXdxX95xX4bxX3xX98xX99xX15xX4dxX88xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1bxXddxX15xX3xX15xX1xX477xX15xX1xX3xX1xX535xX15xX3xX1bxX121xX3xX4dxXdxX54xX3xX15xX1xX6axX15xX4dxX3xX555xXexX3xXbxX1xXdxX8bxX15xX3xX58xX4fxX15xX3xX5xX468xX6xX3xX4xX1xX3ffxX15xX3xX1xX535xX15xX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX14xX16xXafxXaxX12xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX5xXb4xX3xX3fxXddxX4bxX3xX184xX10xX3xX1xX4e6xX15xX4dxX3xX19xX3xX16xX4bxXafxX3xX15xX1xX5exXexX3xX15xX1xX45xXbxX3xX48xX1xX4axX4bxX3xX1bxX40xXdxX3xXexX1xXdxX126xXexX3xX48xX126xX3xXexX1xX913xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1bxXb4xX3xXexX4e6xX14xX3xX15xX1xXdxX121xX4bxX3xX4xX54xX3xXexX555xX15xX1xX3xX15xX1xX5exXexX3xXexX93xX14xX15xX4dxX3xXbxX1xX442xX15xX3xX48xX1xX91dxX4xX9cxX3xXcxX93xX14xX15xX4dxX3xX1fxX20xX2xX15exX88xX3xX7xX4fxX15xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4xX143xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xXexXdxX8bxX4bxX3xXexX1xX725xX3xX209xX9cxX20xX22xX22xX3xX184xX10xX88xX3xXexX1xX5exXbxX3xX1xX535xX15xX3xX15xX1xXdxX121xX4bxX3xX98xX111xXdxX3xXexX1xX143xX3xXexX1xX111xX15xX4dxX3xXexX93xXd3xX3xX16xX14xX6xX15xX1xX3xX7xX111xX3xX58xX54xX15xX3xX1xXb4xX15xX4dxX3xX5xXb4xX3xXaacxX6xX966xX16xX6xX209xX3xX1bxX40xXdxX3xX2xX209xX9cxXbaxXbaxX1c7xX3xX184xX10xX9cxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacdxX4bxXexX1xX14xX93xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX14xXexX14xf274xX184xX10xX3fxX6xXafxX0xX24xXbxX12
Theo Oto&Xemay