Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngày 27/4 đến 11/5
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; theo đó thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5 tới.
ab37xcb2fx11556x126b3x12846xcb41x11530xf42dxef2dxX7xe0c8xbcd4xf614xdd45xd41dxc807xX5xf779xXaxcdd4xXcxX1xe1d2xX3xX7xXdx1097exX1xX3x1279fx12789xX19x120c7xX3xea15x10722xX3x12124x129f5xX3xXexX1xXdxX3xXexc3cfxXexX3xX19xX1fxX1xXdxddb9xXbxX3xXcx1139dxb117xXcxX3xX19xX1dxfdcaxX3xfe75xc911xX3fxX2xX3xXex1243bxX3xX19xX1fxb0c4xdfc7xX3xX3fx11770xd751xd27exX3xX1cxcd0cxX19xX3xX2xX2xX4ex112d2xX0xX4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xX24xXaxX12xfed9xe571xX3x116f2xXdx12311x113ddxX3xX24x1200cxX4xX3xfb60xX49xX3x10154xX49xX75xX3xXexd8e9xX75xX3xX7bxX45xX6xX3xe39bxX6xX19xX3xX1xX49xX19xX1xX3xX4xe644xX19xX1fxX3xX7bxX1dxX19xX3xX1xb320x120a2xX19xX1fxX3xX24x122c4xX19xX3xXexf032xX3xX4xX1xe441xX4xX3xX21x116daxX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxb57cx107f1xX19xX1fxX3xX1x12215xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xf0cdxX3xXexX1xX10xX75xX3xX1cxb829xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexXc1x113fcxX19xX3xX4xbd29xX3xX19xX9dxX9exX4xX3xX8axddd3xXexX3xX1cxb64bxXc2xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX45xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX3fxX4dxX4exX4fxX3xX1cxX52xX19xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX2xX2xX4exX58xX3xXexX9exXdx1107bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX0xXdxX3dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX7xb7f0xXbxX1xX75xXexX75xX3xX24xXexX1xXc2xX3dxX8axX3xXdxc8ebxX10xX19xXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxc198xXdxX24xXexX1xf728xX3xfe3axX58xX40xXbx11dc8xXdcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxX37xX38xXcxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xX3xXexX45xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX3fxX4dxX4exX4fxX3xX1cxX52xX19xX3xX2xX2xX4exX58xX3xX1xb35dxX19xX1xX3xXf5xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX135xX8axX6xX75xXexX1xX6xX19xX1xX1xX75xX6xX135xX7bxX19xX4exX19xX10xX178xX7xX4exX3fxX2xX2xX4fxX4exX2xX40xX58xX24xX3fxX2xX40xX2x10ae4xX58xX4fxXexX17fxX4fxX20bxX5xX2xX135xfc6exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxX37xX38xXcxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xX3xXexX45xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX3fxX4dxX4exX4fxX3xX1cxX52xX19xX3xX2xX2xX4exX58xXaxX3xX178xXdxX24xXexX1xX9xXaxX17fxX58xX40xXaxX3xX24xX6xXexX6xX15axXbxX1xX75xXexX75xX15axX75xXc1xXdxX1fxXdxX19xX6xX5xX15axX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17dxX4exX4exX4xX24xX19xXdxX3dxX1fxX135xX7bxXdxX10xXexX19xX6xX3dxXbxX5xXc2xX7xX135xX7bxX19xX4exXexX17fxX3fxX40xX4exXc2xXbxX5xX75xX6xX24xX10xX24xX4ex11d88x11ed5xX7xX2b8xX4axX4exX3fxX40xX3fxX2x107e7xX40xX4fxX2c2xX40xX17fxX4exXexX1xXdxX2c2xXexX75xXexX2c2xX19xX1fxX1xXdxX10xXbxX2c2xX3fxX135xX215xXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12x112c9xX19xX1xX3xX3dxXdxX19xX1xX3xX1xXc7xX6xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX6fxX70xX3xX72xXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX7exX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX7bxX45xX6xX3xX8axX6xX19xX3xX1xX49xX19xX1xX3xX4xX94xX19xX1fxX3xX7bxX1dxX19xX3xX1xX9dxX9exX19xX1fxX3xX24xXa3xX19xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX21xXafxX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxXc1xXc2xX19xX1fxX3xX1xXc7xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xX1cxXe4xf11axX3xX21xXafxX3xXexX1xXdxX3xX19xX1dxX3dxX3xX19xX6xX4axX3xX24xXdxcc71xX19xX3xXc1xX6xX3xXexX45xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX17fxX15axdd52xX4exX4dxX4exX3fxX40xX3fxX2xX3a5xX3xXexXc1xX75xX19xX1fxX3xX1cxXe4xX3xX3fxX3xX19xX1fxX49xX4axX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX5xX49xX3xX4dxX4exX4dxX3xX7bxX49xX3xX20bxX4exX4dxX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX169xX78xX3xXexX1xef1exX3a5xX3xX2xX4fxX3xX1fxXdxf78bxX3xX4xX1xXdx12011xXc2xX3xX17fxX4exX4dxX3a5xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX49xX3dxX3xXexX1x10bafxX3xXexX78xX4xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3a5xX3xX1cxX15xX19xX1xX3xX4xX1xX15xX19xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX7xXe4xXexX3x1103cxX19xX52xXc2xX3xX4xXe4xe20dxX3xX7bxX49xX3xX19xX1fxX1xX10xX3xXbxX1xXa7xX3xX8axXdxX52xX19xX3xX2b8xXc2xX4axX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xXdxX3a5xX3xX5xcd74xX4xX1xX3xXexX1xXdxX135xX3xb547xX74xX19xX1fxX3xX4dxX4exX4dxX3a5xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX94xX19xX3xX1cxX101xXc2xX3xXexXdxXf1xX19xX3xX5xX49xX3x1058dxX1fxef44xX3xX7bxX1dxX19xX3xX7bxX9exXdxX3xXexX1xX41cxXdxX3xX1fxXdxX6xX19xX3xX2xX3fxX40xX3xXbxX1xb9ebxXexX3xX7bxX49xX3xX8axXc2xXa7xXdxX3xX4xX1xXdxX421xXc2xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX94xX19xX3xXcxX75xX74xX19xX3xXexXc1xX75xX19xX1fxX3xX3c8xX40xX3xXbxX1xX4d1xXexX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX48exX74xX19xX1fxX3xX20bxX4exX4dxX3a5xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX49xX3dxX3xX4xX74xX4xX3xX8axX49xXdxX3xXexX1xXdxX3xb90cxX1xX75xX6xX3xX1xXc7xX4xX3xXcxX25xX3xX19xX1xXdxXf1xX19xX3xX1xX75xce0axX4xX3xX535xX1xX75xX6xX3xX1xXc7xX4xX3xX183xd81bxX3xX1xX70xXdxX135xX3xXcxX1xX41cxXdxX3xX1fxXdxX6xX19xX3xX5xX49xX3dxX3xX3dxf923xXdxX3xX3dxX94xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xXbxX1xX101xX19xX3xXexXc1xX75xX19xX1fxX3xX8axX49xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXa7xX3xX1xe316xXbxX3xX5xX49xX3xX58xX40xX3xXbxX1xX4d1xXexX135xX3xX169xX1xXdxX421xXc2xX3xX20bxX4exX4dxX3a5xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX49xX3dxX3xX8axX49xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX94xX19xX3xX4b5xX1fxX75xX83xXdxX3xX19xX1fxX4b7xX3xX7bxX9exXdxX3xXexX1xX41cxXdxX3xX1fxXdxX6xX19xX3xX17fxX40xX3xXbxX1xX4d1xXexX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX6fxX70xX3xX72xXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX7exX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX4xcabexX19xX1fxX3xX1cxX556xX3xX8axX6xX19xX3xX1xX49xX19xX1xX3x10ee3xXa3xXc2xX3xXbxX1xXdxX52xXc2xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxXc1xXc2xX19xX1fxX3xX1xXc7xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX7bxX49xX3xX183x11187xXexX3xXexXc2xX4axX414xX19xX3xX7bxX49xX75xX3xX7exX83xXdxX3xX1xXc7xX4xX3a5xX3xX169xX6xX75xX3xX1cxc5d2xX19xX1fxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX6fxX70xX3xX72xXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX7exX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX5xX9dxXc2xX3xX22xX3a5xX3xXexXc1xX9dxX9exX4xX3xX21xX1xXdxX3xX21xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX52xXc2xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3a5xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbxX1xXf5xXdxX3xX1cxXc7xX4xX3xX21x11e06xX3xX4xX74xX4xX3xX3dxX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX8axXf5xX19xX3xX1xX9dxX9exX19xX1fxX3xX24xXa3xX19xX3xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xXdxX52xXc2xX3a5xX3xX1cxXdxX421xXc2xX3xX19xX49xX75xX3xX4xX1xX9dxX6xX3xXc1xabc3xX3xXbxX1xXf5xXdxX3xX1x1092dxXdxX3xX4xX74xX19xX3xX8axX70xX3xXexXdxX52xXbxX3xX19xX1xada5xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX414xX3xX1cxX9dxX594xX4xX3xX1xX9dxX9exX19xX1fxX3xX24xXa3xX19xX3xX1cxX101xX4axX3xX1cxX43cxX135xX3xX169xX74xX4xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexXc1xXf1xX19xX3xX4xXf5xX3xX19xX9dxX9exX4xX3xX8axXfdxXexX3xX1cxX101xXc2xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX45xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX3fxX4dxX4exX4fxX3xX1cxX52xX19xX3xX1xX52xXexX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX2xX2xX4exX58xX135xX3xX48exX6xXc2xX3xX21xX1xXdxX3xX21xX52xXexX3xXexX1xX4d1xX4xX3xXexX1xX41cxXdxX3xX1xX83xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3a5xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX21xX1xX94xX19xX1fxX3xX1cxX9dxX594xX4xX3xX1cxXdxX421xXc2xX3xX4xX1xc013xX19xX1xX3xX4xX74xX4xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX7bxX421xX3xX8axX49xXdxX3xXexX1xXdxX3a5xX3xX3dxX94xX19xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX556xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX7exX414xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX21xXafxX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxXc1xXc2xX19xX1fxX3xX1xXc7xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xX3a5xX3xX6fxX70xX3xX72xXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX7exX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX1cxX421xX3xX19xX1fxX1xX485xX3xX4xX74xX4xX3xX1cxX485xX6xX3xXbxX1xX9dxcb04xX19xX1fxX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xX5xX741xXbxX3xX8axX6xX19xX3xX4xX1xX803xX3xX1cxX83xX75xX3xXexX1xXdxX3xX4xX74xX4xX3xX4x101daxXbxX3a5xX3xX1xX75xX49xX19xX3xXexX1xX49xX19xX1xX3xXexXc1xX9dxX9exX4xX3xX19xX1fxX49xX4axX3xX2xX2xX4exX58xX3xX1cxX414xX3xX21xX485xXbxX3xXexX1xX41cxXdxX3xXexXc1xXdxX414xX19xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX4xX74xX4xX3xX4xX94xX19xX1fxX3xX7bxXdxX33xX4xX3xX4xXe4xX3xX5xXdxXf1xX19xX3xX2b8xXc2xX6xX19xXdcxX3xX1cxX421xX3xX19xX1fxX1xX485xX3xX4xX74xX4xX3xX7xbafexX3xX1fxXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX1cxX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX4xX1xX803xX3xX1cxX83xX75xX3xX4xX74xX4xX3xXexXc1xX9dxX41cxX19xX1fxX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX4xX1xX75xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX75xX3xX2b8xXc2xX4axX3xX1cxX485xX19xX1xX3xX7bxX49xX3xX8axXf5xX75xX3xX1cxXf5xX3dxX3xXexXdxX52xX19xX3xX1cxX70xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX169xX74xX4xX3xXexXc1xX9dxX41cxX19xX1fxX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX4xX1xX485xXc2xX3xXexXc1xX74xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX33xX3dxX3xX1xX9dxX9exX19xX1fxX3xX24xXa3xX19xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1xXc2xd5a1xX19xX3xX8axX485xX3xX1x128dexX3xX7xX8aexX3xX7bxX49xX3xX1cxXdxX421xX19xX3xX7bxX49xX75xX3xXbxX1xXdxX52xXc2xX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxXc1xXc2xX19xX1fxX3xX1xXc7xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xX7bxX49xX3xX183xX660xXexX3xXexXc2xX4axX414xX19xX3xX7bxX49xX75xX3xX1cxX83xXdxX3xX1xXc7xX4xX3a5xX3xX4xX6xX75xX3xX1cxX67bxX19xX1fxX3xX19xX1dxX3dxX3xX3fxX40xX3fxX2xXdcxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXc1xX49xX3xX7xX75xX74xXexX3xX1xXa00xX3xX7xX8aexX3xX1cxX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX183xX660xXexX3xX4xX94xX19xX1fxX3xX19xX1xX741xX19xX3xXexX2cxXexX3xX19xX1fxX1xXdxX33xXbxX3xXcxXc1xXc2xX19xX1fxX3xX1xXc7xX4xX3xXbxX1xXa7xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3a5xX3xX1cxX549xX4xX3xX8axXdxX33xXexX3xX5xX49xX3xXexX1xX94xX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX7bxX421xX3xX24xXdxX33xX19xX3xX9dxXc2xX3xXexXdxXf1xX19xX3xX1cxX414xX3xX1cxX9dxX594xX4xX3xX4xX70xX19xX1fxX3xX1cxXdxX414xX3dxX3xX9dxXc2xX3xXexXdxXf1xX19xX3xX45dxX19xX52xXc2xX3xX4xXe4xX464xXdcxX3xX183xX10xX3dxX3xX183xX660xXexX3a5xX3xX2b8xXc2xX4axX52xXexX3xX1cxX485xX19xX1xX3xX1cxXdxX421xXc2xX3xX21xXdxX33xX19xX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xX4xX43cxX6xX3xXexX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX75xX24xX4axXaxX12xX6fxX70xX3xX72xXdxX74xX75xX3xX24xX78xX4xX3xX7bxX49xX3xX7exX49xX75xX3xXexX83xX75xX3xX4axXf1xXc2xX3xX4xX101xXc2xX3xX4xX74xX4xX3xX1cxX8aexX19xX3xX7bxX485xX3xXexXc2xX4axX33xXexX3xX1cxX2cxXdxX3xX21xX1xX94xX19xX1fxX3xX1cxX9dxX594xX4xX3xXexXdxX52xXbxX3xX19xX1xX741xX19xX3xX1xXa00xX3xX7xX8aexX3xX21xX1xX94xX19xX1fxX3xX1xX594xXbxX3xX5xX33xX135xX4exX135xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1e2xXc2xXexX1xX75xXc1xXaxX12xX45dxXcxXcx11c64xe51cxX4b5xX4exXbc8xXdxX10xXexX19xX6xX3dxfa72xX464xX0xX4exXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)