Thẩm định thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 4 và 5-12, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 cho 2 xã Liên Lộc (Hậu Lộc) và Tam Lư (Quan Sơn).
8820x1091dxd187xb764xeebbxf05dxb6f7xce2axd201xX7xf62ax9339x10c11x9258xbd80xb520xX5x8b14xXaxd39axXcxX1x9464xc428xX3x10beaxff3dxf049xX1xX3xXexX1xcb7axX16xX3x9321xX3xc6b3x9c77xX3xX18xc43bxXexX3xX4xX1xd30axX15xX1axX3xX1axe1d2xX1ax9adaxX3xXexX1xX32xX1axX3xX16x9963xXdxX0x905cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a0dxX10xX6xf72cxXaxX12xXcx9982xa7a0xX1axX34xX3xX22xX3xX1axX34xc92ax9028xX3x10a4exX3x9eafxX5exX3xafd7xa8a7xX2xX22x884cxX3xc68cxX56xX5exX1axX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xb55axX1axX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xX1axX32xX1axX34xX3xXexX1xX32xX1axX3xX16xX3cxXdxX3x111fcx10e8bxXcxce6bxa04bxX3xXexc821xX1axX1xX3xX18xX25xX3xXexdcd6xX3xX4xX1xe5daxX4xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX24xa90bxXexX6axX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xXa1xXcxXa3xX3xX1axe092xX16xX3xX22x9d9exX2x10e6bxX3xX4xX1xX56xX3xX22xX3xX24xX25xX3x101ddxXdxX1fxX1axX3xXefx9ffdxX4xX3xXa0xX4exX82xX2dxX3xXefxXf5xX4xXa4xX3xX63xX5exX3xXcxX6xX16xX3xXefxc3baxX3xXa0xa03cxX2dxX6xX1axX3xfc7bxf094xX1axXa4xefa0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10426xX56xX51xX5fxXaxX12xX0xXdxX16xX34xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxbe43xX3fxX3fxXdxX116xdf13xX6xX56xXexX1xX6xX1axX1xX1xX56xX6xX116xX24xX5fx108b5xX3fxX1axX10x92dfxX7xX3fxX2xXe4xX61xaf2exX3fxX61xXe4xX51x9b1bxX2xX66xX66xf4b1xX15cxX157xXexXe4xX61xXe4xX61xX5xXe2xX116xe82cxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xXexX1xX1fxX16xX3xX22xX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xX1axX32xX1axX34xX3xXexX1xX32xX1axX3xX16xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xfcf0x10cecxX4xX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX63xXdxX1fxX1axX3xXexX55xX56xX1axX34xX3xX6cxX56xX5exX1axX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xXa1xXcxXa3xX3xXexXa7xX1axX1xX3xXexX1x110f7xX56xX3xX5xX2dxX82xX1axX6axX3xX13fxd954xX3xXbxX1xXdxe028xX2dxX3xX4xX1xX56xX3xX24xX25xX3xXefxXdxX1fxX1axX3xXefxXf5xX4xX3xXa0xX4exX82xX2dxX3xXefxXf5xX4xXa4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX56xX51xX5fxXaxX12xXcxX28xXdxX3xX4xX1a5xX4xX3xX13fxX2dxXafxXdxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX6axX3xX6cxX56xX5exX1axX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xXa1xXcxXa3xX3xXexXa7xX1axX1xX3xX18xX25xX3xb9b2xXdxb766xX16xX3xXexX55xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xX4xX32xX1axX34xX3xXexX55xf492xX1axX1xX3xX1axX1xX5exX3xX63xXdexX1axX3xX1xedacxX6xX6axX3xXexX55xX10ax10f6cxX1axX34xX3xX1x8a39xX4xX6axX3xXexX55xX28xX16xX3xX5fxX3xXexX1f9xX3xX63xX5exX3xX4xX1a5xX4xX3xX16xX32xX3xX1xX288xX1axX1xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xXexX55xXdxX276xX1axX3xX7xX1eaxX1axX3xX24xX2dx8fe3xXex10b30xX3xX1axX34xX1xX10xX3xX13fxX1a5xX56xX3xX4xX1a5xX56xX3xX4xd3fexX6xX3xfcf3xX126xXa1xfbb4xX3xX24xX25xX3xXefxXdxX1fxX1axX3xXefxXf5xX4xX3xX63xX5exX3xX2e4xX126xXa1xX2e7xX3xX24xX25xX3xXcxX6xX16xX3xXefxX10axX3xX63xccebxX3xd7acxX2dxX1a5xX3xXexX55xX288xX1axX1xX3xXexX1x927dxX4xX3xX1xXdxb4a6xX1axX3xX24xc19dxX5fxX3xX51xX316xX1axX34xX3xXa1xXcxXa3xX116xX3xXcxX1xX10xX56xX3xX13fxX1a5xX56xX3xX4xX1a5xX56xX3xX4xX2e1xX6xX3xX2e4xX126xXa1xX2e7xX3xX4xX1a5xX4xX3xX24xX25xX6axX3xXexX55xX56xX1axX34xX3xX30axX2dxX1a5xX3xXexX55xX288xX1axX1xX3xX24xX31fxX5fxX3xX51xX316xX1axX34xX3xXa1xXcxXa3xX6axX3xX4x1064exX1axX34xX3xX63xX3cxXdxX3xX63xXdxX31bxX4xX3xXexX2dxX5fxX1fxX1axX3xXexX55xX2dxX5fxX308xX1axX3xX63xX308xX3xX16xcd9exX4xX3xXexXdxX1fxX2dxX6axX3xX1axXf5xXdxX3xX51xX2dxX1axX34xX6axX3xd505xX3xX1axX34xX1x9045xX6xX3xX4xX2e1xX6xX3xX1a4xX1xX10axX113xX1axX34xX3xXexX55xX288xX1axX1xX3xXa3xX387xX4xX3xXexXdxX1fxX2dxX3xX10dxX2dx8d86xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX24xX31fxX5fxX3xX51xX316xX1axX34xX3xXa1xXcxXa3xX6axX3xX4xX1a5xX4xX3xX24xX25xX3xX18xX25xX3xXexX82xXbxX3xXexX55xX2dxX1axX34xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xXexX55xXdxX276xX1axX3xX7xX1eaxX1axX3xX24xX2dxX2cfxXexX6axX3xX1axX31fxX1axX34xX3xX4xX6xX56xX3xXexX1xX2dxX3xX1axX1xX82xXbxX3xX4xX1xX56xX3xX1axX1xX31fxX1axX3xX51xX31fxX1axX116xX3xX1a4xX369xX1axX34xX3xX63xX3cxXdxX3xX18xX295xX6axX3xX1xX2dxX5fxX3xX18xXf5xX1axX34xX3xX1axX34xX2dxfad0xX1axX3xX5xX316xX4xX3xX18xX276xX3xX24xX31fxX5fxX3xX51xX316xX1axX34xX3xX4xX32xX1axX34xX3xXexX55xX288xX1axX1xX3xX274xX1f9xXexX3xX4xX2cfxX2dxX3xX1xX28xX3xXexc54bxX1axX34xX6axX3xX1xX56xX5exX1axX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX4xX1a5xX4xX3xXexXdxX1fxX2dxX3xX4xX1xbabaxX3xXa1xXcxXa3xX116xX3xX6cxX1f9xX1axX3xX1axX6xX5fxX3xX4xX1eaxX3xX22xX3xX24xX25xX3xX18xX25xX3xX1xX56xX5exX1axX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX2xX157xX3fxX2xX157xX3xXexXdxX1fxX2dxX3xX4xX1xX47axX3xXa1xXcxXa3xX116xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX56xX51xX5fxXaxX12xX0xXdxX16xX34xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX3fxX3fxXdxX116xX13fxX6xX56xXexX1xX6xX1axX1xX1xX56xX6xX116xX24xX5fxX14dxX3fxX1axX10xX151xX7xX3fxX2xXe4xX61xX157xX3fxX61xXe4xX51xX15cxX2xX66xX66xX160xX15cxX157xXexX61xXe2xX22xX160xX5x9f58xX116xX16bxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xXexX1xX1fxX16xX3xX22xX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xX1axX32xX1axX34xX3xXexX1xX32xX1axX3xX16xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX1a4xX1a5xX4xX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX63xXdxX1fxX1axX3xXexX55xX56xX1axX34xX3xX6cxX56xX5exX1axX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xXa1xXcxXa3xX3xXexXa7xX1axX1xX3xX34xd7d3xXbxX3xX34xec13xX6axX3xXexX55xX6xX56xX3xX18xXafxXdxX3xX63xX3cxXdxX3xX13fxX5exX3xX4xX56xX1axX3xX1axX1xX31fxX1axX3xX51xX31fxX1axX3xX24xX25xX3xXcxX6xX16xX3xXefxX10axX3xXa0xX10dxX2dxX6xX1axX3xX112xX113xX1axXa4xX116xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX56xX51xX5fxXaxX12xX10dxX2dxX6xX3xX30axX2dxX1a5xX3xXexX55xX288xX1axX1xX3xX274xX1xX1eaxX56xX3xX7xX1a5xXexX6axX3xX274xXdxX276xX16xX3xXexX55xX6xX3xXexX1xX316xX4xX3xXexX1f9xX3xX63xX5exX3xX13fxX1a5xX56xX3xX4xX1a5xX56xX3xX4xX2e1xX6xX3xX2e4xX126xXa1xX2e7xX3xX4xX1a5xX4xX3xX24xX25xX6axX3xX13fxX1a5xX56xX3xX4xX1a5xX56xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX2e1xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xX1axX34xX5exX1axX1xX3xX18xX10axf380xX4xX3xX34xXdxX6xX56xX3xXbxX1xX387xX3xXexX55xX1a5xX4xX1xX3xXexXdxX1fxX2dxX3xX4xX1xX47axX3xXa1xXcxXa3xX6axX3xX13fxX1a5xX56xX3xX4xX1a5xX56xX3xXexX1xX15xX16xX3xXexX55xX6xX3xX4xX2e1xX6xX3xX2e4xX126xXa1xX2e7xX3xX1xX2dxX5fxX31bxX1axX3xX4exX82xX2dxX3xXefxXf5xX4xX3xX63xX5exX3xX2e4xX126xXa1xX2e7xX3xX1xX2dxX5fxX31bxX1axX3xX10dxX2dxX6xX1axX3xX112xX113xX1axX6axX3xX6cxX56xX5exX1axX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX4xX32xX1axX34xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX24xX25xX3xX18xX28xXexX3xX4xX1xX2dxX15xX1axX3xXa1xXcxXa3xX3xXexXa7xX1axX1xX3xX18xX25xX3xXexX1xX3bexX1axX34xX3xX1axX1xX2cfxXexX3xX4xX1eaxX3xX22xX3xX24xX25xX3xXefxXdxX1fxX1axX3xXefxXf5xX4xX3xXa0xX4exX82xX2dxX3xXefxXf5xX4xXa4xX3xX63xX5exX3xXcxX6xX16xX3xXefxX10axX3xXa0xX10dxX2dxX6xX1axX3xX112xX113xX1axXa4xX3xX18xX25xX3xX1xX56xX5exX1axX3xXexX1xX5exX1axX1xX3xX2xX157xX3fxX2xX157xX3xXexXdxX1fxX2dxX3xX4xX1xX47axX6axX3xX18xX2e1xX3xX18xXdxX308xX2dxX3xX274xXdxX31bxX1axX3xX18xX276xX3xX63xX308xX3xX18xX47axX4xX1xX3xXa1xXcxXa3xX3xX1axXdexX16xX3xX22xXe2xX2xXe4xX116xX3xX6cxX1a5xX1axX34xX3xX4xX1x10d74xX3xX39axX6axX3xXcxX6xX16xX3xXefxX10axX3xX5xX5exX3xX24xX25xX3xX18xX45fxX2dxX3xXexXdxX1fxX1axX3xX4xX2e1xX6xX3xX1xX2dxX5fxX31bxX1axX3xX10dxX2dxX6xX1axX3xX112xX113xX1axX3xX63xX308xX3xX18xX47axX4xX1xX3xXa1xXcxXa3xX3xX63xX5exX3xX5xX5exX3xX24xX25xX3xX13fxXdxX1fxX1axX3xX34xXdxX3cxXdxX3xX18xX45fxX2dxX3xXexXdxX1fxX1axX3xX4xX2e1xX6xX3xXexXa7xX1axX1xX3xX63xX308xX3xX18xX47axX4xX1xX3xXa1xXcxXa3xX116xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc73exX2dxXexX1xX56xX55xXaxX12xX4exX10axX113xX1axX34xX3xXcxX1xX113xX16xX0xX3fxXbxX12
Hương Thơm