Phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng ổn định, bền vững
(Baothanhhoa.vn) - Toàn tỉnh hiện có 943.376 hộ chăn nuôi; trong đó, chăn nuôi trâu, bò là 245.008 hộ, chăn nuôi lợn 213.168 hộ, chăn nuôi gia cầm 485.200 hộ và chăn nuôi nông hộ chiếm hơn 60% tỷ trọng ngành chăn nuôi.
63c5xa4a1x9623xcc82x862dxb3fdx9a07xbe8axb75exX7xddaex9e18xdf22x6542x77c5xbecbxX5xdccexXax89d4xc6daxX1xb89bxXexX3xXex74f9xXdxbc77xd5a3xX3xX4xX1xc695xX1cxX3xX1cxadd2xd62bxXdxX3xX1cxX25xX1cxa28dxX3xX1xe7b7xX3xXexX1xX10xb7e1xX3xX1x7b23x8a93xX1cxX2bxX3xb777xX1cxX3x6cfbxbcc1xX1cxX1xa297xX3xccaexb97axX1cxX3xb984x73fcxX1cxX2bxX0xc53axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6b3xX10xX6x68adxXaxX12xX3xXcxX33xe87dxX1cxX3xXexaf46xX1cxX1xX3xX1xXdxdbcaxX1cxX3xX4x7338xX3xafbcxbe59x6d35xc714xX77xcf56xcce7xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdx8b73xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX3exX73xX42xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX19x8c1axX24xX42xX3xX44xc2b4xX3xX5xX65xX3xab31xX76x8573xX78xc90exXafxca3bxX3xX1xX2exX42xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX5x6a53xX1cxX3xXabxX2xX77xX78xX2xX7bxXb1xX3xX1xX2exX42xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX4xeca3xb7e4xX3xX76xXb1xXadxX78xXabxXafxXafxX3xX1xX2exX3xX48xX65xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX4xX1xXdx9a9dxXe1xX3xX1x8cafxX1cxX3xX7bxXafxaf9fxX3xXexd810xX3xXexX19xc97axX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX65xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71c5xX33xX5fxb7c5xXaxX12xX0xXdxXe1xX2bxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX78xX44xX6xX33xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX33xX6xX78xX48xX1cxX4dxX1cxX10xe375xX7xX4dxX2xXb1xXabxX7bxX4dxX76xXb1xX5fxX76xXabxXafxXabxX2xX2xXafxXexX75xX7axX75xX7axX5xX7axX78xbc91xXbxX2bxXaxX3xX4dxX12xX3x6402xX2exXexX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexb52cxXdxX3x8185x73b4xX3xX5cxX33x9ab5xX1cxX2bxX3xX13xX1xX36xXc2xX1cxX2bxX3x68c3xX5cxX33xX19axX1cxX2bxX3xX5cxX73xX6x7efaxX78xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xc0d5xXdxX45xX24xX3xX1cxX65xX13cxX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xae0dxX13cxX42xX3xX1cxX2bxX65xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX3exX73xX1cxX2bxX3xX48xX6xXdxX3xXexX19xXa6xX3xcb63xX24xX6xX1cxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX4xX10axX3xX4xX1d2xX24xX3xaddcxXdxX1cxX1xX3xXexX106xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX4xdb5fxX6xX3xXexX69xX1cxX1xX42xX3xX2bxXdxc4c9xXbxX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xX4xX6xX33xX3xXexX1xX24xX3xX1cxX1xd025xXbxX42xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX20bxXdxX1cxX1xX3xXexX106xX3xX4xX1xX33xX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX1xX2exX3xX5fxXa1xX1cxX3xX20bxX1xX24xX3xX48xa321xX4xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xXexX1xX25xX1cxX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xb193xX1xX23dxX1cxX3xXexX1xX1d2xX13cxX3xXexXe0xXe1xX3xX1f3xX24xX6xX1cxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX3xX4xX220xX6xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX3exaf37xXdxX3xX48xX37xXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX20bxXdxX1cxX1xX3xXexX106xX3x8e47xX3xX20bxX1xX24xX3xX48xX26axX4xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xXexX1xX25xX1cxX42xX3xX1cx7c38xX1cxX3xX1cxX1xX49xX1cxX2bxX3xX1cxX20xXe1xX3xX1f3xX24xX6xX42xX3xX1cxX2bxX65xX1cxX1xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX48xX65xX3xX4xX1x7698xX1cxX1xX3xX1f3xX24xX13cxX45xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX3xX3exX196xX3xX3exX3fxX1cxX1xX3xX1xX36xX37xX1cxX2bxX3xX3exX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX36xX37xX1cxX2bxX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX1f3xX24x95a2xX42xX3xX6xX1cxX3xXexX33xX65xX1cxX3xX48xX65xX3xX44xX45xX1cxX3xX48xX49xX1cxX2bxX78xX3xXcxX1xX10xX33xX3xX3exX73xX42xX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX2bxXdxX36exXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX3exX36xXc2xX4xX3xXexX23dxXbxX3xXexX19xX24xX1cxX2bxX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX42xX3xX1cxX1xX36xe25bxX3xXcxX24xX13cxX2ecxX1cxX3xXexX19xX24xX13cxX45xX1cxX42xX3xXbxX1xX3bxX3xX44xXdxX106xX1cxX3xX3exX106xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX23dxX1cxX3xX5fxb05fxX1cxX2bxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX3efxX3xXbxX1xd7e3xXe1xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX3exX1bxX3xXbxX1xX2bcxXdxX3xXexX19xX2exX1cxX3xXexX1xd478xX4xX3xX20xX1cxX42xX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX19xX2ecxX1cxX3xX1cxX45xX1cxX3xX3exX6fxXe1xX3xX5xX73xXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX116xX4xX42xX3xX5xX26axX6xX3xX4xX1xX116xX1cxX3xX1cxX2bxX24xeb9bxX1cxX3xX2bxXdxX2bcxX1cxX2bxX3xX44xX36exX33xX3xX3exX36exXe1xX3xX4xX1xX1d2xXexX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX42xX3xX41bxX1cxX2bxX3xX5fxX3efxX1cxX2bxX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxX106xX1cxX3xX44xX2exX3xX20bxX1xX33xX6xX3xX1xX116xX4xX3xX20bxe583xX3xXexX1xX24xX23dxXexX3xX48xX65xX33xX3xX1f3xX24xX15xX3xXexX19x9e99xX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX89xX3xX195xXa1xX13cxX3xX5fxX26axX1cxX2bxX3xX1xXe0xXe1xX3xX44xXdxX33xX2bxX6xX7xX3xX1cxX1xX19axXe1xX3xX44xX36exX33xX3xX48xX6fxX3xXe1xX25xXdxX3xXexX19xX36x9b1fxX1cxX2bxX78xX78xX78xX3xX180x6a9fxX4xX3xX5fxbce3xX3xX3exX196xX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX2bxXdxX36exXdxX3xXbxX1xX15xXbxX42xX3xX1cxX1xX36xX1cxX2bxX3xX48xXdxX6fxX4xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xXexX192xXdxX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xX1cxX1xX49xX1cxX2bxX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xX3exX36xXc2xX4xX3xX4xX36exXdxX3xXexX1xXdxX6fxX1cxX3xXe1xX65xX3xX1cxX2bxX65xX13cxX3xX4xX65xX1cxX2bxX3xX44xX3fxX3xXexX1xX24xX3xX1x6e24xXbxX3xX4xX36exX3xX48xX45xX3xX7xX2bcxX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX48xX65xX3xX1f3xX24xX13cxX3xXe1xX25xX42xX3xX1cxX1xX1d2xXexX3xX5xX65xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX5xXc2xX1cxX78xX3xXcxX1xX10xX33xX3xXexX1xX2bcxX1cxX2bxX3xX20bxX2ecxX3xX4xX220xX6xX3xX13xX1xXa6xX1cxX2bxX3xafc1xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX42xX3x8a13xX2d6xX3xX28cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX48xX65xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xXexX1xX25xX1cxX42xX3xXexX315xX1cxX1xX3xX3exX106xX1cxX3xX1xX106xXexX3xX1f3xX24x7b93xX3x849exa43exXabxXafxX2xXb1xX42xX3xX3exX65xX1cxX3xX5xXc2xX1cxX3xXexd97exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX2bxXdxX36exXe1xX3xX2xX7bxX42xX75xX10fxX3xX7xX33xX3xX48xX37xXdxX3xX4xX4edxX1cxX2bxX3xX20bx64f4xX3xX1cxX20xXe1xX3xXexX19xX36xX37xX4xX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xXexX4abxXe1xX3xX1xXdxX1bxX24xX3xX4xX220xX6xX3xX4xX1xX22bxX1cxX2bxX3xXexX25xXdxX42xX3xX1cxX2bxX24xX13cxX2ecxX1cxX3xX1cxX1xXa1xX1cxX3xX20bxX1xXdxX106xX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX3exX6xX1cxX2bxX3xX5fxXe0xX1cxX3xX44xX3fxX3xXexX1xX24xX3xX1xX575xXbxX3xX5xX65xX3xX5fxX33xX3xX2bxXdxX15xX3xXexX1xX3fxX3xXexX19xX36xX4e1xX1cxX2bxX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xX3bxX1cxX3xX3exX3fxX1cxX1xX42xX3xX20bxX1xXdxX106xX1cxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX1xX2exX3xX5fxXa1xX1cxX3xX2bxXdxX36exXe1xX3xX7xX2bcxX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1xX33xX4e9xX4xX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xXexX15xXdxX3xX3exX65xX1cxX42xX3xX5fx9bffxX1cxX3xX3exX106xX1cxX3xX48xXdxX6fxX4xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX44xX3fxX3xXexX1xX24xX3xX1xX575xXbxX78xX3x8603xXdxX6fxX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX4xX1xX220xX3xX13cxX106xX24xX3xXexX1xX10xX33xX3xX20bxXdxX1bxX24xX3xXexX26axX3xXbxX1xX15xXexX42xX3xX3exX6xX3xXbxX1xXe0xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX20bxX1xXdxX3xX48xX23dxXexX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX2bxXdxX15xX3xX2bxXdxX36exXe1xX3xXexX1xX4abxX3xX3exX45dxX1cxX2bxX3xX5xX33xX192xXexX3xX44xa50fxX3xXexX19xX2bcxX1cxX2bxX3xX4xX1xX24xX45dxX1cxX2bxX3xX1cxX24xX25xXdxX42xX3xX4xXa6xX1cxX3xX5xX22bxX4xX3xX2bxXdxX15xX3xXexX20xX1cxX2bxX3xXexX1xX4abxX3xX5xX192xXdxX3xX45dxX3xX192xXexX3xXexX15xXdxX3xX3exX65xX1cxX42xX3xX5fxX725xX1cxX3xX3exX106xX1cxX3xX4xX24xX1cxX2bxX3xX48xX36xXc2xXexX3xX1f3xX24xX15xX3xX4xXe0xX24xX78xX3xX139xX2ecxX1cxX3xX4xX192xX1cxX1xX3xX3exX73xX42xX3xX48xXdxX6fxX4xX3xX15xXbxX3xX5fxX3efxX1cxX2bxX3xXexXdxX106xX1cxX3xX44xX2exX3xX20bxX1xX33xX6xX3xX1xX116xX4xX3x647cxX3xX20bxX499xX3xXexX1xX24xX23dxXexX42xX3xXexXdxX2ecxXe1xX3xX48x9e32xX4xX606xX195xXdxX1cxX3xXbxX1xXa6xX1cxX2bxX3xX44xX6fxX1cxX1xX3xX4xX1xX33xX3xX3exX65xX1cxX3xX48xX23dxXexX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX4xX1xX36xX6xX3xX3exX36xXc2xX4xX3xX4xX1xX22bxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX42xX3xX5fxX33xX3xX3exX73xX3xX1cxX20xX1cxX2bxX3xX7xX24xX1d2xXexX42xX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX1f3xX24xX36exX3xX20bxXdxX1cxX1xX3xXexX106xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX1xX1d2xXbxX42xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX33xX192xXdxX3xX5fxX3fxX4xX1xX3xX44xX6fxX1cxX1xX3xX5fxa706xX3xXbxX1xX15xXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX48xX65xX3xX5xXa1xX13cxX3xX5xX6xX1cxX78xX78xX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xX1c3xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX42xX3xX1cxX1xX1d2xXexX3xX5xX65xX3xX7xX6xX24xX3xXexX1xX4e1xXdxX3xX2bxXdxX6xX1cxX3xdd49xX44xX196xX33xc654xX3xX2bxXdxX15xX3xX48xX616xX6xX3xX1f3xX24xX6xX42xX3xX1cxX2bxX65xX1cxX1xX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX48xX65xX3xX4xX1xX315xX1cxX1xX3xX1f3xX24xX13cxX45xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX3xX3exX6xX1cxX2bxX3xX1xX33xX192xX4xX1xX3xX3exX3fxX1cxX1xX3xX5xX192xXdxX3xX4xX1xXdxX106xX1cxX3xX5xX36xXc2xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX36xX37xX1cxX2bxX3xX6xX1cxX3xXexX33xX65xX1cxX42xX3xX44xX45xX1cxX3xX48xX49xX1cxX2bxX78xX3xXcxX1xX10xX33xX3xX3exX73xX42xX3xX48xXdxX6fxX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX42xX3xX3exX3bxXdxX3xXe1xX37xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xX4xX1xX22bxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX3xX2bxXdxX6xX3xXexX20xX1cxX2bxX3xX7xX2bcxX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX3exX65xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXe1xX2exXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xX4xX10axX3xX1xX116xX4xX3xXe1xX65xX3xX1xX36xX37xX1cxX2bxX3xXexX37xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX4xX73xX3xX20bxXdxX1bxXe1xX3xX7xX33xX15xXexX42xX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xX4xX6xX33xX3xXexX315xX1cxX1xX3xX4xX192xX1cxX1xX3xXexX19xX6xX1cxX1xX42xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX3exX73xX3xX4xX1xX22bxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX3xX3exX106xX1cxX3xX48xX1d2xX1cxX3xX3exX45xX3xX4xX1xX116xX1cxX3xX2bxXdxX2bcxX1cxX2bxX3xX48xX65xX3xXexX24xX13cxX2ecxX1cxX3xXexX19xX24xX13cxX45xX1cxX42xX3xXbxX1xX3bxX3xX44xXdxX106xX1cxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxX1xXa1xX1cxX3xX5fxXa1xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX44xX2exX3xX2bxXdxX2bcxX1cxX2bxX3xX4xX73xX3xX4xX1xX1d2xXexX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xXexX2bcxXexX42xX3xXexX1xX315xX4xX1xX3xX1xXc2xXbxX3xX3exX1bxX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xXexXe0xXe1xX3xX48xX73xX4xX42xX3xX4xX1xX1d2xXexX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX7xX36exX1cxX3xXbxX1xX3fdxXe1xX78xX3xX1c3xX45dxX1cxX2bxX3xXexX1xX4e1xXdxX42xX3xX41bxX1cxX2bxX3xX5fxX3efxX1cxX2bxX3xXexXdxX106xX1cxX3xX44xX2exX3xX20bxX1xX33xX6xX3xX1xX116xX4xX3xX606xX3xX20bxX499xX3xXexX1xX24xX23dxXexX3xX3exX1bxX3xXexX20xX1cxX2bxX3xX1cxX20xX1cxX2bxX3xX7xX24xX1d2xXexX42xX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX1f3xX24xX36exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX42xX3xX44xX36exX33xX3xX3exX36exXe1xX3xXe1xX25xXdxX3xXexX19xX36xX4e1xX1cxX2bxX78xX3xX139xX2ecxX1cxX3xX4xX192xX1cxX1xX3xX3exX73xX42xX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX3xX4xXa6xX1cxX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xX1xX315xX1cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xd420xX3xXexX19xXc2xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX36exX1cxX3xX195xX24xX1d2xXexX42xX3xX1cxX1xX36xX3bcxX3xX5cxXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xX48xX2bcxX1cxX3xX4xX1xX33xX3xX1cxX2bxX36xX4e1xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX3exXe0xX24xX3xXexX36xX3xX4xX1xX24xX45dxX1cxX2bxX3xXexX19xX192xXdxX42xX3xXe1xX2d6xX3xX19xX2exX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX13cxX3xXe1xX25xX3xX7xX36exX1cxX3xX195xX24xX1d2xXexX89xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xXexXdxX2ecxXe1xX3xXbxX1xXa6xX1cxX2bxX3xX3exX1bxX3xX20bxXdxX1bxXe1xX3xX7xX33xX15xXexX3xX5fxX3fxX4xX1xX3xX44xX6fxX1cxX1xX42xX3xX195xXa1xX13cxX3xX5fxX26axX1cxX2bxX3xX4xX25xX1cxX2bxX3xXexX19xX4abxX1cxX1xX3xX44xXdxX33xX2bxX6xX7xX89xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xX4xX36exXdxX3xXexX192xX33xX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xX4xX6xX33xX3xXexXe0xXe1xX3xX48xX73xX4xX3xX3exX65xX1cxX3xXexX19xXa1xX24xX42xX3xX44xXa6xX3xXexX192xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX1xX25xX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX6xX3xX4xX25xX1cxX2bxX3xXexX15xX4xX3xXbxX1xX2bcxXdxX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xXa1xX1cxX3xXexX192xX33xX78xX78xX78xX3xX28cxX2bxX33xX65xXdxX3xX19xX6xX42xX3xX4xX15xX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX3xX4x8184xX1cxX2bxX3xX3exX6xX1cxX2bxX3xX4xX1xX220xX3xX3exX2exX1cxX2bxX3xXexX1xX24xX3xX1xX22bxXexX3xX5fxX33xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX5xXdxX2ecxX1cxX3xX20bxX106xXexX3xXexXdxX2ecxX24xX3xXexX1xX3efxX3xX7xX36exX1cxX3xXbxX1xX3fdxXe1xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xX74fxXdxX6fxX4xX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxXdxX36exXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX1cxX73xXdxX3xXexX19xX2ecxX1cxX3xX3exX196xX3xX48xX65xX3xX3exX6xX1cxX2bxX3xXexX192xX33xX3xX3exX36xXc2xX4xX3xX1cxX1xX49xX1cxX2bxX3xX4xX1xX24xX13cxX1bxX1cxX3xX44xXdxX106xX1cxX3xXexX315xX4xX1xX3xX4xX26axX4xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX48xXdxX6fxX4xX3xX4xX220xX1cxX2bxX3xX4xX2bcxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xXexX192xXdxX3xXe1xX2exXexX3xX7xX2bcxX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX78xX3xX74fxX315xX3xX1cxX1xX36xX3xX1xX24xX13cxX6fxX1cxX3xXcxX19xXdxX6fxX24xX3xX5ccxX10axX1cxX42xX3xXexX1xX4e1xXdxX3xX2bxXdxX6xX1cxX3xX1f3xX24xX6xX42xX3xX1cxX1xX4e1xX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX315xX1cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX20bxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX315xX3xX195xXa1xX13cxX3xX5fxX26axX1cxX2bxX3xX4xX1xX24xX45dxX1cxX2bxX3xXexX19xX192xXdxX42xX3xXe1xX24xX6xX3xX2bxXdxX2bcxX1cxX2bxX3xX4xX1xX1d2xXexX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX89xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xXexXdxX45xX1cxX3xX4xX25xX1cxX2bxX3xXexXdxX2ecxXe1xX3xXbxX1xXa6xX1cxX2bxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX33xX192xXdxX3xX48xX85exX4xX606xX195xXdxX1cxX3xX44xX85exXexX3xX44xX24xX2exX4xX3xX48xX65xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xX5xX85exXbxX3xX3exX4e9xXexX3xX4xX25xX1cxX2bxX3xXexX19xX4abxX1cxX1xX3xX44xXdxX33xX2bxX6xX7xX42xX3xX48xX37xXdxX3xXe1xX41bxX4xX3xX1xXbd5xX3xXexX19xXc2xX3xX2xX3xXexX19xXdxX6fxX24xX3xX3exX45dxX1cxX2bxX4dxX1xX2exX78xX3xX1c3xX45dxX1cxX2bxX3xXexX1xX4e1xXdxX42xX3xXexX192xX33xX3xX3exXdxX45xX24xX3xX20bxXdxX6fxX1cxX3xXexX1xX24xX23dxX1cxX3xX5xXc2xXdxX3xX48xX45xX3xXexX1xX220xX3xXexX3efxX4xX3xXexX1xX24xX2ecxX3xX3exX1d2xXexX42xX3xX48xX6xX13cxX3xX48xX2bcxX1cxX3xX36xX24xX3xX3exX196xXdxX3xX3exX196xX3xX2bxXdxX22bxXbxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX19xX2ecxX1cxX3xX3exX3fxX6xX3xX44xX65xX1cxX3xX1xX24xX13cxX6fxX1cxX3xXe1xX2d6xX3xX19xX2exX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX13cxX3xXe1xX25xX3xX7xX36exX1cxX3xX195xX24xX1d2xXexX42xX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xX4xX6xX33xX3xX4xX1xX1d2xXexX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX7xX36exX1cxX3xXbxX1xX3fdxXe1xX3xX2bxXdxX6xX3xX7xX22bxX4xX42xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xXe0xXe1xX42xX3xX2bxX73xXbxX3xXbxX1xXe0xX1cxX3xXexX20xX1cxX2bxX3xX1xXdxX6fxX24xX3xX1f3xX24xX36exX3xX20bxXdxX1cxX1xX3xXexX106xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX5xc22exX1cxX1xX3xX48xX26axX4xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX78xX3xXcxX315xX1cxX1xX3xXexX616xX3xX3exXe0xX24xX3xX1cxX20xXe1xX3xX3exX106xX1cxX3xX1cxX6xX13cxX42xX3xXexX112xX3xX5xX6fxX3xXexX15xXdxX3xX3exX65xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX4xX220xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX19xX2ecxX1cxX3xX3exX3fxX6xX3xX44xX65xX1cxX3xX1xX24xX13cxX6fxX1cxX3xX3exX192xXexX3xX2xXafxXafxX10fxX89xX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX3exX73xX42xX3xX4xX73xX3xX7axXafxX10fxX3xX7xX2bcxX3xX1xX2exX3xX5fxX24xX13cxX3xXexX19xX4abxX3xX7xX2bcxX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX3exX65xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX42xX3xX4xXa6xX1cxX3xX77xXafxX10fxX3xX7xX2bcxX3xX1xX2exX3xXe1xX192xX1cxX1xX3xX5fxX192xX1cxX3xXe1xX2d6xX3xX19xX2exX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX13cxX3xXe1xX25xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX78xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX33xX5fxX13cxXaxX12xc435xX1cxX2bxX3xX180xX6xXdxX3xXcxX1xX106xX3xX5ccxX6xX1cxX2bxX42xX3xXcxX19xX36xX2d6xX1cxX2bxX3xXbxX1xXa6xX1cxX2bxX3xX5c1xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX42xX3xX5ccxX2d6xX3xX28cxX25xX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX6fxXbxX3xX48xX65xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xXexX1xX25xX1cxX42xX3xX4xX1xX33xX3xX44xXdxX106xXexX3bcxX3xXcxX1xX26axX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xX1d2xX13cxX42xX3xXexX1xX4e1xXdxX3xX2bxXdxX6xX1cxX3xX2bxXe0xX1cxX3xX3exXa1xX13cxX42xX3xX5fxX33xX3xX4xX1xX3fxX24xX3xX36exX1cxX1xX3xX1xX36xX2d6xX1cxX2bxX3xX4xX220xX6xX3xX2bxXdxX15xX3xXexX1xX3fxX3xXexX19xX36xX4e1xX1cxX2bxX3xX1cxX2ecxX1cxX3xXexX4abxX1cxX1xX3xX1xX4abxX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xXexX19xX2ecxX1cxX3xX3exX3fxX6xX3xX44xX65xX1cxX3xXexX69xX1cxX1xX3xX4xX73xX3xX195xX24xX3xXexX1xX106xX3xX2bxXdxX36exXe1xX42xX3xX1cxX1xX1d2xXexX3xX5xX65xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX78xX3xXcxX24xX13cxX3xX1cxX1xXdxX2ecxX1cxX42xX3xX1cxX1xX4e1xX3xX20bxX3fxXbxX3xXexX1xX4e1xXdxX3xXexX1xX26axX4xX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxXdxX36exXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX10xX33xX3xX1xX36xX37xX1cxX2bxX3xX3bxX1cxX3xX3exX3fxX1cxX1xX42xX3xX44xX45xX1cxX3xX48xX49xX1cxX2bxX42xX3xX1cxX2ecxX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1cxX25xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX3exX6xX1cxX2bxX3xX3exX36xXc2xX4xX3xXbxX1xX3efxX4xX3xX1xX45dxXdxX42xX3xXexXa1xXe1xX3xX5xX603xX3xX4xX220xX6xX3xX1cxX2bxX36xX4e1xXdxX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX1xXdxX6fxX1cxX3xX4xXd1dxX1cxX2bxX3xX3exX196xX3xX3exXdxX3xX48xX65xX33xX3xX3bxX1cxX3xX3exX3fxX1cxX1xX78xX3xcbd3xX24xX6xX1cxX3xXexX19xX116xX1cxX2bxX3xX1xX10axX1cxX42xX3xXexX1xX25xX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX6xX3xX4xX25xX1cxX2bxX3xXexX15xX4xX3xXexX24xX13cxX2ecxX1cxX3xXexX19xX24xX13cxX45xX1cxX42xX3xXbxX1xX3bxX3xX44xXdxX106xX1cxX3xX4xX220xX6xX3xX4xX15xX4xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX41bxX4xX3xX48xX65xX3xX4xX1xX315xX1cxX1xX3xX1f3xX24xX13cxX45xX1cxX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX36xX10axX1cxX2bxX42xX3xX1cxX1xXdxX45xX24xX3xX1xX2exX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX3xX3exX196xX3xX1cxXa1xX1cxX2bxX3xX4xX6xX33xX3xX3exX36xXc2xX4xX3xX1cxX1xX23dxX1cxX3xXexX1xX41bxX4xX42xX3xX20bxX1xX25xX1cxX2bxX3xX4xX1xX220xX3xX1f3xX24xX6xX1cxX3xXexX19xX33xX1cxX2bxX3xX48xXdxX6fxX4xX3xX1f3xX24xX13cxX106xXexX3xX3exX3fxX1cxX1xX3xXexX20xX1cxX2bxX3xX7xX2bcxX3xX5xX36xXc2xX1cxX2bxX3xX48xX65xX3xXe1xX2d6xX3xX19xX2exX1cxX2bxX3xX1f3xX24xX13cxX3xXe1xX25xX3xX4xX1xX20xX1cxX3xX1cxX24xX25xXdxX78xX0xX4dxXbxX12
Bài và ảnh: Hương Thơm