Thanh Hóa xử phạt 6.593 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 5-2021 các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến các tầng lớp Nhân dân.
2fe5x32b7x391axab32xf29dxae30x466ax4307xb1c4xX7x9f83xa952x3dacx3b89x4ff1xf5e3xX5x493exXaxf845xX0xX7xXexefc3xe0fcx4c5fx83e8xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xa042xcddcxX6xX3xee78x48c6xX3xXbxX1x6136xXexX3xb171x30fex879fxfd3exeb75xX3xXexX16x8c28x3e42xX18xX19xX3xX1x6ad8xXbxX3xdfeaxXdxX3xXbxX1xX2ax43d7xX3xXexX16xf88fxXexX3xXexc910x83f5xX3xc8bdxXcx9af9xXcxX3xX0xa8c7xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x6548xXaxX12xXcxX1x54e1xX18xX19xX3xX2fxb6a6x54f7xa8e2xX7bxX2xX3xX4xX75xX4xX3xX18xX19x3a11xX18xX1xX3xX5xX86xX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xX3exXdxae33xX18xX3x927cxX6xX18xX3xX4fxXcxX51xXcxX3xXex3ebfxX18xX1xX4dxX3xX98xX6xX18xX3xX4fxXcxX51xXcxX3xX4xX75xX4xX3xX1xdf5dxbb6ex8232xX18xX4dxX3xXexX1x9ddfxX3xX25x87aexX4dxX3xXexX1xX86xX18xX1xX3xXbxX1x6ea8xX3xX3exX86xX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX35xX3bxX18xX19xX3xX4xX1x9b8cxX4xX3xX18x9030xX18xX19xX3xXexXdx3991xXbxX3xXexcdf3xX4xX3xXexX16xXdx4dccxX18xX3x5e13xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX3x67f8x4df5xX18xX19xX3x93a4x7919xX3xX4xX75xX4xX3xX19xXdx9004xXdxX3xXbxX1xX75xXbxX3xX107xX110xX17xX3xX102xX110xX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxX3xXexX16xX95xX18xX3xX102xXbdxX6xX3xX107xX86xX18xX4dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX102xX22xX3xX4xX1x9e41xX3xXexX16x425bxX18xX19xX3xXexXe0xX18xX19xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX3xX4x1038dxX18xX19xX3xXexX75xX4xX3xXexXb5xXb6xX95xX18xX3xXexX16xXb5xXb6x3bacxX18xX3xX4xX75xX4xX3xd1d4xXb5xXb6xX3xX102xXbdxX18xX1xX3xX4xda33xX6xX3xXbxX1xX75xXbxX3xX5xXb5xX48xXexX3xX3exX16dxX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxX3xX102xXe6xX18xX3xX4xX75xX4xX3xXex79f2xX18xX19xX3xX5x3ddfxXbxX3xb76bxX1xeafdxX18xX3xX70xX1afxX18xX2exX0xX55xXbxX12xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX44xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6144xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXax3cd8xXdxX70xXexX1x585axX3xb8a5xX7cxX7cxXbxX25x5052xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1eexX3xX2fxX31xX31xXbxX25xX1f5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX2exX107xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX2exX3exX18xX55xX18xX10xX1e9xX7xX55xX7bxX2xX7bxX7cxX55xX2xX2dxX7cxX70xX7bxX2xe4c0xX31xX7bxX2fxX2xXexX31xX7bxX31xX2dxX22fxX5xX7cxX2ex6cc2xXbxX19xd9cdxX16xX9xX2fxX1f0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXbxX1xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xXexX16xX35xX36xX18xX19xX3xX1xX3bxXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxXaxX3xX1e9xXdxX70xXexX1xX9xXaxX1f0xX7cxX7cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX31xX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x71c9xX4cxX4xX3xX5xX35xX3bxX18xX19xX3xX1daxX110xX18xX1xX3xX7xX75xXexX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX15bxX18xX19xX3xee0dxX1daxX15bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXa2xX18xX1x9b57xX3xXexXb5xX1a5xX18xX3xXexX16xX6xX4dxX3xXf3xXdxXf0xX44xX3xX7xX17xX75xXexX4dxX3xX25xX26xX3xX5x9d7cxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xXexX16xX95xX18xX3xXexXb5xXb6xXe6xX18xX3x3725xXb5xXcbxX4xX3xX5xX108xX3xX2xX4fxX3xX174xXb5xX6xX3xX102xXbdxX6xX3xX107xX86xX18xX3xX1xXb5xXb6xXb7xX18xX3xX316xXb5xX110xX18xX19xX3x5ed1xX35xfcc4xX18xX19xX2exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX70xXb6xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX102xX22xX4dxX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX35xX3bxX18xX19xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX18xXe0xX18xX19xX3xX4xX17exX6xX3xX1daxX15bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXa2xX18xX1xX3xX3exX86xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xd640x8ec9xX3xX51xXdxX6xX17xX3xXexX1xX15bxX18xX19xX3xX7axX3x45f5xX48xX18xX3xXexX110xXdxX3xX102xXc0xX3xXexXe0xX18xX19xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX35xX3bxX18xX19xX4dxX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX3xXexXb5xX1a5xX18xX3xXexX16xX6xX4dxX3xXf3xXdxXf0xX44xX3xX7xX17xX75xXexX4dxX3xX107xX110xX17xX3xX102xX110xX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxX4dxX3xX18xX1xb12cxXexX3xX5xX86xX3xX4xX75xX4xX3xX102xXbdxX6xX3xX107xX86xX18xX3xX3exX86xX3xX4xX75xX4xX3xXexXb5xXb6xXe6xX18xX3xX102xX35xX36xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX15bxX18xX19xX3xXexX16xX14bxX18xX19xX3xX102xXdxXf0xX44xX2exX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX102xX22xX4dxX3xXexX48xXbxX3xXexX16xXb5xX18xX19xX3xXf3xXdxXf0xX44xX3xXexX16xX6xX4dxX3xX25xX26xX3xX5xX301xX3xX18xX19xX1xXdxX95xX44xX3xX4xX75xX4xX3xX1xX86xX18xX1xX3xX3exXdxX3xX4xX75xX4xX3xX174xXb5xXb6xX3xX102xXbdxX18xX1xX3xX4xX17exX6xX3xXbxX1xX75xXbxX3xX5xXb5xX48xXexX3xX3exX16dxX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxX4dxX3xX18xX1xX35xX1eexX3xe5a5xXdxX16dxXb5xX3xXf3xX1xXdxXf0xX18xX3xX25xX10xX3xX44xX15bxX3xXexX15bxX3xXf3xX1xX15bxX18xX19xX3xX102xX108xXdxX3xX44xc9fcxX3xX107xX110xX17xX3xX1xXdxXf0xX44xX4dxX3xX4xX1xX390xX3xX174xXb5xX75xX3xX7xXcbxX3xX18xX19xX35xX36xXdxX3xX174xXb5xXb6xX3xX102xXbdxX18xX1xX4dxX3xXbxX1xX22xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX4dxX3xX3exX35xX3bxXexX3x3953xXb5xX4dxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xX18xX103xX18xX19xX3xX102xX108xX3xX4xX103xX18xX3xX102xXcbxXdxX3xX3exX1aaxXdxX3xX18xX19xX35xX36xXdxX3xX102xXdxX16dxXb5xX3xXf3xX1xXdxXf0xX18xX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xXexX1xX6xX44xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX15bxX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1adxX19xX1xXbdxX3xX102xXbdxX18xX1xX3xX2xX7cxX7cxX55xX1adxX4a9xX7axX1daxef1fxX4dxX3xX18xX19xX86xXb6xX3xX31xX7cxX7axX2xX7bxX7axX7bxX7cxX2xX30xX3xX4xX17exX6xX3xX1daxX1x91b6xX18xX1xX3xXbxX1xX17exX2exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX70xXb6xXaxX12xX0xXdxX44xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1daxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX1e9xXdxX70xXexX1xX1eexX3xX1f0xX7cxX7cxXbxX25xX1f5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1eexX3xX2fxX31xX31xXbxX25xX1f5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX2exX107xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX2exX3exX18xX55xX18xX10xX1e9xX7xX55xX7bxX2xX7bxX7cxX55xX2xX2dxX7cxX70xX7bxX2xX22fxX31xX22fxX31xX7bxXexX2fxX2xX7bxX7cxX2dxX5xX7cxX2exX23dxXbxX19xX240xX16xX9xX2fxe58axX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXbxX1xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xXexX16xX35xX36xX18xX19xX3xX1xX3bxXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxXaxX3xX1e9xXdxX70xXexX1xX9xXaxX1f0xX7cxX7cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX31xX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xeb39xX108xXexX3xXexX16xXb5xX18xX19xX3xXexX1afxX44xX3xX102xX86xX17xX3xXexX2axX17xX4dxX3xX7xX75xXexX3xX1xX2axX4xX1xX3xX5xX75xXdxX3xX25xX10xX3xX15bxX3xXexX15bxX3xXexX16xX95xX18xX3xX102xXbdxX6xX3xX107xX86xX18xX3xXcxX569xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX2exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX70xXb6xXaxX12xX1daxea10xX18xX19xX3xX3exX1aaxXdxX3xX102xX22xX4dxX3xX4xX75xX4xX3xX18xX19xX86xX18xX1xX4dxX3xX102xXbdxX6xX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXa2xX18xX1xX3xX102xXc0xX3xX18xX19xX1xXdxX95xX44xX3xXexX147xX4xX3xXexX16xXdxXf0xX18xX3xXf3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX3xX4xX15bxX18xX19xX3xXexX75xX4xX3xX107xX110xX17xX3xX102xX110xX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxX3xX19x3a91xX18xX3xX3exX1aaxXdxX3xXbxX1xf1f2xX18xX19xX4dxX3xX4xX1xXcbxX18xX19xX3xX70xXbdxX4xX1xX3xX107xXb7xX18xX1xX3xX1daxc851xX39fx886exea0bxX7axX2xX30xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX75xX4xX3xX3exXe0xX18xX3xX107xX110xX18xX3xX4xX1xXa2xX3xX102xX2axX17xX3xX4xX17exX6xX3xd30bxX98xX1adxX77axX3xXexXa2xX18xX1xX3xX3exX86xX3xX98xX6xX18xX3xX4fxXcxX51xXcxX3xXexXa2xX18xX1xX2exX0xX55xXbxX12xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xXdxX44xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1daxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXb6xX5xX10xX9xXaxX1e9xXdxX70xXexX1xX1eexX3xX1f0xX7cxX7cxXbxX25xX1f5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1eexX3xX2fxX31xX31xXbxX25xX1f5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX2exX107xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX2exX3exX18xX55xX18xX10xX1e9xX7xX55xX7bxX2xX7bxX7cxX55xX2xX2dxX7cxX70xX7bxX2xX22fxX31xX7bxX7bxX7bxXexX30xX1f0xX2dxX1f0xX30xX5xX7cxX2exX23dxXbxX19xX240xX16xX9xX2xX2dxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX22xX6xX3xX25xX26xX3xXbxX1xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xXexX16xX35xX36xX18xX19xX3xX1xX3bxXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xXexX16xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX4fxXcxX51xXcxXaxX3xX1e9xXdxX70xXexX1xX9xXaxX1f0xX7cxX7cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2fxX31xX31xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX4cxX4xX3xX1xXdxXb7xX18xX3xXf3xXdxXf0xX44xX3xX102xXbdxX18xX1xX3xX25xX10xX3xX4xX33bxX3xX19xXdxX1aaxXdxX3xX102xX35xX36xX18xX19xX3xX107xX108xX2exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX70xXb6xXaxX12xbaccxXe6xXexX3xX174xXb5xX110xX4dxX3xXex4d92xX3xX18xX19xX86xXb6xX3xX2xX2fxX7axX22fxX3xX102xXe6xX18xX3xX18xX19xX86xXb6xX3xX2xX22fxX7axX2fxX7axX7bxX7cxX7bxX2xX4dxX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX35xX3bxX18xX19xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX18xXe0xX18xX19xX3xX102xXc0xX3xX25xX26xX3xXbxX1xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xXexX16xX35xX36xX18xX19xX3xX1xX3bxXbxX3xX3exXdxX3xXbxX1xX2axX44xX3xX2d9xX7bxX2exX22fxX30xX30xX3xX25xX10xX3xX15bxX3xXexX15bxX4dxX3xX31xX2exX30xX30xX616xX3xX25xX10xX3xX44xX15bxX3xXexX15bxX3xX3exX86xX3xX25xX10xX3xX44xX75xXb6xX3xX102xXdxXb7xX18xX4dxX3xX2xX2fxX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xXexX1xX17exXb6xX4dxX3xX1f0xX7bxX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xXf3xX1xX75xX4xX2e6xX4dxX3xXbxX1xX2axXexX3xXexXdxX16dxX18xX3xX1xX33bxX18xX3xX2xX7bxX2exX2dxX2dxX616xX3xXex91a0xX3xX102xX103xX18xX19xX4dxX3xXexX2axX44xX3xX19xXdx8562xX3xX2xX2exX7cxX22fxX616xX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xX2d9xX7bxX2xX30xX3xX25xX10xX3xX15bxX3xXexX15bxX4dxX3xX616xX30xX1f0xX3xX25xX10xX3xX44xX15bxX3xXexX15bxX3xX3exX86xX3xX31xX7cxX3xXbxX1xX35xX33bxX18xX19xX3xXexXdxXb7xX18xX3xXf3xX1xX75xX4xX2e6xX4dxX3xXexX35xX1aaxX4xX3xX19xXdxX404xXb6xX3xXbxX1xce85xXbxX3xX5xX75xXdxX3xX25xX10xX3xX2dxX2xX2fxX3xXexX16xX35xX36xX18xX19xX3xX1xX3bxXbxX2exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxXb5xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX339xXb5xX1afxX18xX3xX21xX6e8xX18xX19xX0xX55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xXbxX12
Xuân Hùng