HĐBA kêu gọi các bên đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử sắp tới ở Somalia
Ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về tình hình Somalia và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại nước này (UNSOM).
9b01x10123x123e6x13474x10347x12a25x114d6x10260xac43xX7xd488xef30xf7b3xb22cxe4baxaec4xX5x11fa5xXaxb678xbd56x11c70xce99x1392bxX3xc217xd6cexe9d2xX3xaabdxa65fxXdxX3xX4x127bcxX4xX3xaa83xX19xf2e4xX3x1390dx104e1xcdfcxX3xX24xX29xe376xX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX1axa297xX4xX3xX24xa8c2xX1axX3xX4x128eexX3xX7x101e5xXbxX3xXexe381xXdxX3x100fdxX3xffbexX2exX2axX6xX5xXdxX6xX0xf314xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa32bxXaxX12xb3b0xX1cxd97exa431xX3xX2x1070dxX5axX2xX2xe2a7xX3xX13xX3exXdxX3xX28xf2b4xX26xX1cxX3xX15xX29xX2exX3xX6xX26xX3x10223xXdxX19xX26xX3xX1x13944xXbxX3xf98cxX1ax10b6cxX4xX3xX28x108f5xX3xX1xX1dxXbxX3xf503xaa54xX3xXexa442xX26xX1xX3xX1xXa4xX26xX1xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXa0xX71xX3xX1xX2exe443xXexX3xX28xX3exX26xX1cxX3xX4x11c85xX6xX3xe286xX1xX21xXdxX3xX24xX3exX3xX13x10043xX3xXex13132xX91xX3xX4xXc3xX6xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX3xXexXbaxXdxX3xX26xd83bxX4dxX4xX3xX26xX71xX72xX3xe96fx12c6bxX6fxX52xbd7exe30fx121f0xd6a0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100b1xX6xXbxXexXdxX2exX26xXaxX12xX0xXdxX2axX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xc750xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX72xc376xX3xX24xX5xX2exX4xX18xfdefxX3xX2axX6xXd2xX1cxXdxX26xX123xX5xX10xbd3bxXexX139xX3xX6xX1axXexX2exX140xX3xX2axX6xXd2xX1cxXdxX26xX123xXd2xXdxX1cxX1xXexX139xX3xX6xX1axXexX2exX140xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX24xX29xX2exX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX1axX3exX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX7xX49xXbxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xX1xXa4xX26xX1xX3xX29xX26xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfbxX24xX6xX2exXexX1xX6xX26xX1xX1xX2exX6xXfbxXa0xX26xX5axX26xX10xafefxX7xX5axa905xX2x9da1xd4baxX5axX1e1xX1e3xd495xX6cxX1e3x11ea2x10bd0xX1e3xX2xX2xX1e3xXexX1e4xX1e3xX1e3xX75xX5xX2xXfbx105faxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX24xX29xX2exX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX1axX3exX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX7xX49xXbxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX123xXbxX1xX2exXexX2exX123xX2exXd2xXdxX1cxXdxX26xX6xX5xX123xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX139xX5axX5axX4xX6cxX26xXdxX2axX1cxXfbxXa0xXdxX10xXexX26xX6xX2axXbxX5xX1axX7xXfbxXa0xX26xX5axXexX1e4xX1e1xX1ebxX5axX1axXbxX5xX2exX6xX6cxX10xX6cxX5axX2axc8fdxX6cxXdxX4xX5axX1e1xX1ebxX1e1xX2xea9fxX2xX2xX29axX2xX1ecxX5axX1xX2exXdxX29axX6cxX2exX26xX1cxX29axX24xX6xX2exX29axX6xX26xX29axX2xX1ecxX2xX2xXfbxX1f9xXbxX1cxXaxX3xX5axX12xXcxX2exX71xX26xX3xX4xX29xX26xX1xX3xX4xX1axX3exX4xX3xX1xX1dxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX8bxX13xe931xX3xXexXbaxXdxX3xX6fxX10xX1dexX3xe970xX2exXd2xX18xX79xX3xXf9xc101xXfbxX3xXf4xf221xX26xX1xX139xX3xX16x114bbxXc6xX5axXcxXcxb119xd9dbxX6fxXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX14xXbaxXdxX3xX6cxXdx130b2xX26xX3xX28xbaa0xX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX4xXc3xX6xX3xXcxbaf6xX26xX1cxX3xXcxX1xXecxX3xX18xf433xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX3xX18xXdxX19xX2axX3xXcxXd2xXecxX50xX26xX1cxX3xXf5xX6fxX52xXf8xXf9xX3x10661xX6xX2axX10xX7xX3xX52xX1dexX6xX26xX79xX3xX14xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xX14xX31axX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX4xXc3xX6xX3xX10bxX1xXc3xX3xXexf822xX4xX1xX3xfbc6xX72xX3xX24xX6xX26xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX2axXdxX26xX1xX3xX4xX1xd669xX1axX3xXc6xX1xXdxX3xXf4xX52x13924xX10bxX10bxXfaxX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xX18xXdxX19xX2axX3xXcxXd2xXecxX50xX26xX1cxX3xXc6xX1xX21xXdxX3xX24xX3exX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX2axXdxX26xX1xX3xX10bxX1xX390xX1axX3xXc6xX1xXdxX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXf4xX16xXf9xee38xX52xXf8xXf9xXfaxX3xX2f2xXd2xX6xX26xX4xXdxX7xX4xX2exX3xXf9xX6xX6cxX10xXdxXd2xX6xX3xXa0xX71xX3xc2b1xXdxX21xX2axX3xX28xX96xX4xX3xX28xXdxXa1xX1axX3xX1xX71xX26xX1xX3xXcxX327xX3xX4xX1xbfb8xX4xX3xX52xX21xX26xX1cxX3xX18xXdxa839xX26xX3xX8bxX9axX26xX1xX3xX28xXbaxX2exX3xX4xXc3xX6xX3xXc6xX1x9c1cxX3xX26xc97axX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xX16xX7xX1xX6xX3xX52xXdxX72xX6xX6cxX3xX28xX9axX3xXexX1xX6xX2axX3xX6cxb0f0xX3xXa0xX71xX3xX24xX21xX2exX3xX4xX21xX2exX3xXexXbaxXdxX3xX4xX1axX3exX4xX3xX1xX1dxXbxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX10bxX21xX4xX3xX24xX21xX2exX3xX4xX21xX2exX3xXa0xXdxX19xX26xX3xX1cxX1xXdxX3xX26xX1x11217xX26xX3xX18xX41dxXexX3xX94xX1axX29xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xXcxX1xXecxX91xX26xX1cxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXa0xX4dxXdxX3xX1e8xX1e3xX3xX1cxX1xX41dxX3xX28xXecxX91xX4xX3xX24xX42xX1axX3xXa0xX71xX3xX24xX71xX72xX3xXexfce0xX3xX18xX41dxXexX3xX94xX1axX29xX3xX26xX71xX72xX3xX7x11270xX3xXexXbaxX2exX3xXexX1xX19xX2axX3xX28xX3exX26xX1cxX3xX5xX450xX4xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1axX3exX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX13xXbaxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xXa0xX71xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xXcxX327xX26xX1cxX3xXexX1xX96xX26xX1cxX3xX7xX49xXbxX3xXexX4dxXdxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xXcxX1axX72xX3xX26xX1xXdxX19xX26xX79xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX21xX2exX3xX4xX21xX2exX3xXa0xXdxX19xX26xX3xX4x126e8xX26xX1cxX3xX4xX1xX2exX3xXd2x118fexX26xX1cxX3xXexcdbdxX3xX5xX316xX3xX1e1xX1e4x12468xX3xX26xX432xX3xX28xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xXexXbaxXdxX3xXcxX1xXecxX91xX26xX1cxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX28xXbaxXexX3xX72xX19xX1axX3xX4xX42xX1axX3xX28xXa1xX3xXd2xX6xX79xX3xX6cxX2exX3xX28xeaf0xX3xX2axX2exX26xX1cxX3xX2axX1axX96xX26xX3xXexXbaxXdxX3xX4xX1axX3exX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX13xXbaxX3xXa0xXdxX316xX26xX79xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX3xX7xX4ebxX3xXexXbaxX2exX3xX28xXdxXa1xX1axX3xX18xXdxX316xX26xX3xXexX1xX1axX496xX26xX3xX5xX91xXdxX3xX28x1198fxX3xX28xXbaxXexX3xX4xX1xa2c3xX3xXexXdxX19xX1axX3xd355xX1ebxX57fxX3xX26xX432xX3xX1cxXdxX4dxXdxX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xX2d7xX1axX96xX4xX3xX1xX3exXdxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX8bxX2exX3xX26xX1cxXbaxXdxX3xXa0xXa1xX3xXexXa4xX26xX1xX3xX1xXa4xX26xX1xX3xX24xXbaxX2exX3xX5xX450xX4xX3xXa0xX71xX3xX4xX21xX4xX3xXa0xX42fxX3xXexbba1xX26xX3xX4x1317axX26xX1cxX79xX3xX1cxXdxX41dxXexX3xX1xXbaxXdxX3xX6cxX390xX26xX3xXexX1xXecxaceaxX26xX1cxX79xX3xX94xX1axX6xX26xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX4xX1x1383bxX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX79xX3xX26xX1xX390xX26xX3xXa0xXdxX19xX26xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX3xXa0xX71xX3xX4xX21xX4xX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX94xX1axX96xX4xX3xXexX41dxX3xX28xX6xX26xX1cxX3xX1xX2exXbaxXexX3xX28xX3exX26xX1cxX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX79xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX21xX2exX3xX4xX21xX2exX3xXa0xXdxX19xX26xX3xX28xXa1xX3xX26xX1cxX1xX379xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX79xX3xX4xX21xX4xX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX94xX1axX96xX4xX3xXexX41dxX79xX3xX28xX31axX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX5xX71xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX2axXdxX26xX1xX3xX4xX1xX390xX1axX3xXc6xX1xXdxX3xXexXdxX41dxXbxX3xXexX42fxX4xX3xX1xXcfxX3xXexXd2xX91xX3xX4xX29xX3xXa0xXa1xX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX693xX26xX1xX79xX3xX18xX2e8xX3xXexX1xX1axX496xXexX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xX4xX1axX3exX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXa0xX71xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX1xX91xXbxX3xX4xX1xX31axXexX3xX4xX1xX4ebxX3xXa0xX4dxXdxX3xX5xX450xX4xX3xX5xXecxX91xX26xX1cxX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX79xX3xX94xX1axX390xX26xX3xX28xX3exXdxX3xXexX1xX450xX4xX3xX1xXdxX316xX26xX3xX4xX21xX4xX3xX24xXdxX316xX26xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX24xX29xX2exX3xXa0xX316xX3xX4xX46xX3xXexXd2xXdxX3xXexX1xX6xX2axX3xX1cxXdxX6xX3xX24xX4dcxX3xXbxX1xXdxX41dxX1axX79xX3xX28xX31axX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX5xX71xX3xXbxX1xX42fxX3xX26xX432xX3xXa0xX71xX3xXexXd2x9cecxX3xX10xX2axXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX10bxX21xX4xX3xX26xXecxX4dxX4xX3xXexX1xX71xX26xX1xX3xXa0xXdxX19xX26xX3xX13xX3exXdxX3xX28xX80xX26xX1cxX3xX15xX29xX2exX3xX6xX26xX3xXbxX1xX21xXexX3xX24xXdxX602xX1axX3xX1cxX1xXdxX3xX26xX1xX496xX26xX3xX24xXecxX4dxX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexXd2xXdxX602xX26xX3xXexX693xX4xX1xX3xX4xX450xX4xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xXcxX1xXecxX91xX26xX1cxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xXa0xX71xX3xX4xX1xX2exX3xXd2xX573xX26xX1cxX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX3xX4xX42xX26xX3xX26xXcfxX3xX5xX450xX4xX3xX1xd4aexX26xX3xX26xX432xX6xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX13xXbaxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xXa0xX71xX3xXcxX327xX26xX1cxX3xXexX1xX96xX26xX1cxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX10bxX21xX4xX3xX26xXecxX4dxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX26xX1xX496xX26xX3xX26xXcfxX3xX5xX450xX4xX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX1xX693xX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xX1cxXdxX29xXdxX3xX94xX1axX72xX41dxXexX3xXa0xX669xX26xX3xX28xXa1xX3xX4xed54xX26xX3xXexX80xX26xX3xXexXbaxXdxX3xX4xXc3xX6xX3xX5xX9axX26xX1xX3xX28xXbaxX2exX3xX10bxX1xX693xX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX3xX1xXecxX4dxX26xX1cxX3xXexX4dxXdxX3xX28xX80xX26xX1cxX3xXexX1xX1axX496xX26xX3xX4xX1xX693xX26xX1xX3xXexXd2xX379xX3xXa0xXa1xX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX669xXbxXfbxX3xX10bxX21xX4xX3xX26xXecxX4dxX4xX3xX4xX56axX26xX1cxX3xX26xX19xX1axX3xX94xX1axX6xX26xX3xX26xX1cxXbaxXdxX3xXa0xXa1xX3xX4xX21xX4xX3xXa0xX42fxX3xXexX669xX26xX3xX4xX66dxX26xX1cxX3xX4xXc3xX6xX3xX5xX450xX4xX3xX5xXecxX91xX26xX1cxX3xX16xX5xX123xX52xX1xX6xX24xX6xX6xX24xX3xX26xX1xX573xX2axX3xXa0xX71xX2exX3xX6cxX390xX26xX3xXexX1xXecxX682xX26xX1cxX3xXa0xX71xX3xX5xX450xX4xX3xX5xXecxX91xX26xX1cxX3xX4xXc3xX6xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX6fxX1xXdxXa1xX1axX3xX26xXecxX4dxX4xX3xXexXdxX41dxXbxX3xXexX42fxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX811xX3xX26xX1xX432xX26xX1cxX3xX18xX1xX5b9xX3xX18xX1xc1a9xX26xX3xX2axX71xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xX28xX6xX26xX1cxX3xX28xX96xXdxX3xX2axX31axXexX79xX3xX28xX31axX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX5xX71xX3xXexX21xX4xX3xX28xX3exX26xX1cxX3xX4xXc3xX6xX3xX28xXbaxXdxX3xX6cxX379xX4xX1xX3xX10bxXf8xX2f8xX3e0x137e4xX123xX2xfd0fxX79xX3xX1xXbaxX26xX3xX1xX21xX26xX3xX18xf9c9xX2exX3xX6cxX71xXdxXfbxX3xX10bxX21xX4xX3xX26xXecxX4dxX4xX3xXc3xX26xX1cxX3xX1xX3exX3xXa0xX6xXdxX3xXexXd2xX943xX79xX3xX1xX2exXbaxXexX3xX28xX3exX26xX1cxX3xX4xXc3xX6xX3xXf5xX6fxX52xXf8xXf9xX79xX3xX16xXf9xX3e0xX52xXf8xXf9xX3xXa0xX71xX3xX4xX21xX4xX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX18xX1xX1axX3xXa0xX450xX4xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xX1xXcfxX3xXexXd2xX91xX3xX10bxX1xX693xX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xXc6xX1xX21xXexX3xX24xXdxX602xX1axX3xXexXbaxXdxX3xX4xX1axX3exX4xX3xX1xX1dxXbxX79xX3xXcxX1xX6xX2axX3xXexX21xX26xX3xX10bxX66dxX26xX1cxX3xX7xX413xX79xX3xXc6xX1xX5b9xX3xXcxXd2xXecxX50xX26xX1cxX3xXc6xX1xX21xXdxX3xX28xX2exX71xX26xX3xX14xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xXcxX1xXecxX682xX26xX1cxX3xXexXd2xX450xX4xX3xX2f8xXdxX316xXexX3xX6fxX6xX2axX3xXexXbaxXdxX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX3xX6fxX1cxX1axX72xe03bxX26xX3xXc6xX1xXecxX8bcxX26xX1cxX3xXcxXd2xX71xX3xX28xX21xX26xX1xX3xX1cxXdxX21xX3xX24xXecxX4dxX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexXd2xXdxX602xX26xX3xXexX693xX4xX1xX3xX4xX450xX4xX3xX1cxX42xX26xX3xX28xX390xX72xX79xX3xX28xX31axX4xX3xX24xXdxX316xXexX3xX5xX71xX3xXa0xXdxX316xX4xX3xXcxX1xXecxX91xX26xX1cxX3xXa0xXdxX316xX26xX3xX28xX9axX3xX24xX42xX1axX3xX28xXc3xX3xX1e8xX1e3xX3xX1cxX1xX41dxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX14xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xX2f8xXdxX316xXexX3xX6fxX6xX2axX3xX26xX1xX669xX26xX3xX2axXbaxX26xX1xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX28xX2exXbaxX26xX3xX4xX1axX96xXdxX3xX1e1xX1ebxX1e1xX2xX3xXa0xX71xX3xX28xX42xX1axX3xX1e1xX1ebxX1e1xX1e1xX3xX28xX5b9xX26xX1cxX3xXa0xX6xXdxX3xXexXd2xX943xX3xX94xX1axX72xX41dxXexX3xX28xX379xX26xX1xX3xX28xX96xXdxX3xXa0xX4dxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xX2d7xX1axX96xX4xX3xX1xX3exXdxX3xXa0xX71xX3xXcxX327xX26xX1cxX3xXexX1xX96xX26xX1cxX79xX3xX2axX2exX26xX1cxX3xX2axX1axX96xX26xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX3xX5xXdxX19xX26xX3xX94xX1axX6xX26xX3xX28xXbaxXexX3xX28xXecxX91xX4xX3xX28xX80xX26xX1cxX3xXexX1xX1axX496xX26xX3xX4xX1xX693xX26xX1xX3xXexXd2xX379xX3xXa0xX71xX3xXexX327xX3xX4xX1xX413xX4xX3xX24xX42xX1axX3xX4xX46xX3xXexX1xX10xX2exX3xXexX1xX682xXdxX3xX1cxXdxX6xX26xX3xX28xXa1xX3xXd2xX6xXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX14xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xX2f8xXdxX316xXexX3xX6fxX6xX2axX3xX26xX1xX669xX26xX3xX2axXbaxX26xX1xX3xXexXdxX41dxX26xX3xXexXd2xXa4xX26xX1xX3xX4xX1xX693xX26xX1xX3xXexXd2xX379xX3xX6cxX2exX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xX5xX71xX2axX3xX4xX1xXc3xX3xXa0xX71xX3xX6cxd981xX26xX3xX6cxX49xXexX3xX4xX42xX26xX3xXexX693xX26xX1xX3xX28xX41dxX26xX3xX26xX1cxX1axX72xX316xX26xX3xXa0xX1dxX26xX1cxX3xXa0xX71xX3xX2axX96xXdxX3xX94xX1axX6xX26xX3xXexX390xX2axX3xX4xXc3xX6xX3xXexX669xXexX3xX4xX29xX3xX4xX21xX4xX3xX24xX19xX26xX79xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xX28xX5b9xX3xX4xX42xX26xX3xX24xX29xX2exX3xX28xX29xX2axX3xX28xXbaxXdxX3xX6cxXdxX316xX26xX3xX28xX42xX72xX3xX28xXc3xX3xX4xXc3xX6xX3xXbxX1xX42fxX3xX26xX432xX79xX3xX26xX1cxXecxX682xXdxX3xXexX1xXdxX602xX1axX3xX7xX96xX3xXa0xX71xX3xX1cxXdxX4dxXdxX3xXexXd2xX811xXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xX2f8xXdxX316xXexX3xX6fxX6xX2axX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX28xX96xXdxX3xXexX21xX4xX3xX94xX1axX96xX4xX3xXexX41dxX3xXexXa57xX26xX1cxX3xX4xXecxX682xX26xX1cxX3xX1xXcfxX3xXexXd2xX91xX3xX26xX1xX390xX26xX3xX28xXbaxX2exX3xX4xX1xX2exX3xX10bxX1xX693xX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXexXd2xX2exX26xX1cxX3xXa0xXdxX316xX4xX3xX1cxXdxX29xX2axX3xX24xX4dxXexX3xX4xX21xX4xX3xXexX21xX4xX3xX28xX3exX26xX1cxX3xX18xXdxX26xX1xX3xXexX41dxX123x11a9fxX9axX3xX1xX3exXdxX3xX6cxX2exX3xX4xX21xX4xX3xX2axX96xXdxX3xX28xX10xX3xX6cxX1dxX6xX79xX3xXexX1xX21xX4xX1xX3xXexX1xX413xX4xX3xXex10c08xX3xX26xXbaxX26xX3xX4xX1xX390xX1axX3xX4xX1xX669xX1axX79xX3xX5xX56axX3xX5xX42fxXexX79xX3xX1xXbaxX26xX3xX1xX21xX26xX3xXa0xX71xX3xX28xXbaxXdxX3xX6cxX379xX4xX1xX3xX10bxXf8xX2f8xX3e0xXa99xX123xX2xXa9cxXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX2exX6cxX72xXaxX12xXc6xX1xX21xXdxX3xX24xX3exX3xX13xXcfxX3xXexXd2xX91xX3xX4xXc3xX6xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX1xX91xXbxX3xX94xX1axX96xX4xX3xXexXbaxXdxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xX3xXf4xXf5xX6fxX52xXf8xXf9xXfaxX3xX28xXecxX91xX4xX3xXexX1xX71xX26xX1xX3xX5xX496xXbxX3xX26xXa57xX2axX3xX1e1xX1ebxX2xX611xX3xX4xX5b9xX3xX26xX1xXdxX316xX2axX3xXa0xX42fxX3xX1xXcfxX3xXexXd2xX91xX3xXexXdxX41dxX26xX3xXexXd2xXa4xX26xX1xX3xX1xX943xX6xX3xX24xXa4xX26xX1xX3xXa0xX71xX3xX1xX943xX6xX3xX1cxXdxX29xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX10bxX1xX693xX26xX1xX3xXbxX1xXc3xX3xX8bxXdxX19xX26xX3xX24xX6xX26xX1cxX3xX52xX2exX2axX6xX5xXdxX6xXfbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX1axXexX1xX2exXd2xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX399xX10xX1axXexX10xXd2xX7xX0xX5axXbxX12
Theo Reuters