Triều Tiên phát hành đồng tiền kỷ niệm nỗ lực phi hạt nhân hóa
Ngày 2/7, ông Lee Sang-hyun, ủy viên Ủy ban Hòa hợp và hợp tác Triều Tiên (KCRC), cho biết Bình Nhưỡng sẽ phát hành một đồng tiền kỷ niệm nhằm nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
ca88x10b64xfce6x13345xecf0x11ac0x100cax1254dx11e21xX7x14471x104dbx145e5xcc05xde88x1258exX5x14391xXaxf097xXcxdbbcxXdx1203dx11495xX3xXcxXdxe2fbx13c66xX3xXbxX1x11f5exXexX3xX1x14f40xX1cxX1xX3xd3bex1525exX1cx10950xX3xXexXdxX16xX1cxX3x1149fx13ed3xX3xX1cxXdx1428dx11ea7xX3xX1cx13ae3xX3xX5x109e4xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1x11befxXexX3xX1cxX1xf2ddxX1cxX3xX1xd9fbxX6xX0x12bfdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d76xX10xX6xcf70xXaxX12x11856xX2bxX24x11e88xX3x111f4xX52x13619x1095axX3x13ceexX1cxX2bxX3x143a9xX10xX10xX3xf0d6xX6xX1cxX2bx10b01xX1xX6axX17xX1cxX6fxX3x14222xX6axX3x12047xXdxX1bxX1cxX3x12137xX6axX3x13371xX6xX1cxX3xX61x12977xX6xX3xX1xd116xXbxX3xX87xX24xX3xX1xX98xXbxX3xXexX20xX4xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xcf86xcf71x11684x13200xXb3xe5bdxX6fxX3xX4xX1x11ea4xX3xX8fxXdx10160xXexX3xd888x1055cxX1cxX1xX3xX67xX1xe1e6x10549xX1cxX2bxX3xX7x123b1xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX24xX1cxX1xX3xX38x14e7axXexX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX32xX33xX3xX1cxXdxX37xX38xX3xX1cxX1x10178xX38xX3xX1cxX1x114d0xX1cxX3xX38xX46xX1cxX1xX3xX1cxX3bxX3xX5xX3exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX1xX4fxX6xX3xXc2xX20xX1cxX3xX28xfc65xXbbxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cx12dd7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXbbxX64xX6axXaxX12xX0xXdxX38xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX7dxXbxX1xXbbxXexXbbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX24xX1cxX1xX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX32xX33xX3xX1cxXdxX37xX38xX3xX1cxX3bxX3xX5xX3exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX1xX4fxX6xX3xX1xXc3xX1cxX1xX3xX11dxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX12axX8fxX6xXbbxXexX1xX6xX1cxX1xX1xXbbxX6xX12axX87xX1cxX52xX1cxX10x14a38xX7xX52xX2x1167fxX6cx133aaxX52xX2xX6exX6exX64xd3f8x12fd1x130fexec36xX1d0xX1d0xX1d2xXexX1d1xX1c9xX6exX5xX2xX12ax12354xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX24xX1cxX1xX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX32xX33xX3xX1cxXdxX37xX38xX3xX1cxX3bxX3xX5xX3exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX1xX4fxX6xXaxX3xX64xX6xXexX6xX7dxXbxX1xXbbxXexXbbxX7dxXbbxX14xXdxX2bxXdxX1cxX6xX5xX7dxX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1491exX52xX52xX4xX64xX1cxXdxX38xX2bxX12axX87xXdxX10xXexX1cxX6xX38xXbxX5xX17xX7xX12axX87xX1cxX52xXexX1c9xX6cxX1d0xX52xX17xXbxX5xXbbxX6xX64xX10xX64xX52xX38xf26fxX64xXdxX4xX52xX6cxX1d0xX2xX1c7xd4e3xX1d0xX6exX276xX1d0xX1cfxX52xXbxX6axX1xX6cxX1d0xX2xX1c7xX1d0xX6exX1d0xX6cxX6cxX2xX1c7x1251cxX1d0xX1d0xX1d0xX2xX1cfxX1d0xX1cfxX276xXbxX28bxX12axX1ddxXbxX2bxXaxX3xX52xX12xX61xXc3xX1cxX1xX3xX11dxX1cxX1xX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX64xXbbxX3xX71xX1cxX2bxX3xX75xX10xX10xX3xX79xX6xX1cxX2bxX7dxX1xX6axX17xX1cxX3xX4xX17xX1cxX2bxX3xX4xXf8xXbxX3xX1cxX2bxX24xX6axX3xX6cxX52xX6exX12axX3xXb1xX67xX2bxX17xX29xX1cxX245xX3x13557xXbbxX1cxX1xX6xXbxXb6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXbbxX64xX6axXaxX12xXcxX1xX10xXbbxX3x13226xX17xX6xX1cxX3xX4xX1x13b3bxX4xX3xXexX14xX1bxX1cxX6fxX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX32xX33xX3xX1cxXdxX37xX38xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX64xXbbxX3xX67xX2bxX4bxX1cxX3xX1xX24xX1cxX2bxX3xXexX14xX17xX1cxX2bxX3xXc9xf372xX1cxX2bxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX24xX1cxX1xX3xXexX14xXbbxX1cxX2bxX3xX1cx12d58xX38xX3xX1cxX6xX6axX12axX3x12798xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX28xXc9xX98xX4xX3xX32xX1x104f5xX4xX3xX64xX94xX1cxX2bxX3xX4xX1xdabfxX3x1440cxX3x12d9dxX1xXdxX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX1xX4fxX6xX3xXc2xX20xX1cxX3xX28xX11dxXbbxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX6fx12d17xX3xX87xX24xX3xX382xXc2xX11dxXbbxX3xX87xX37xX3xX1xX94xX6xX3xX8fxXc3xX1cxX1xX3xX87xX24xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX1xXbfxX3xX2bxXdxf156xXdxX12axX3a9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXbbxX64xX6axXaxX12xXcxX14xX17xX1cxX2bxX3xXexX4bxX38xX3xX4xX84xX6xX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX5xX24xX3xX1cfxX3xX8fxX24xX1cxX3xXexX6xX6axX3xX4x123a6xX1cxX2bxX3xX1cxX376xX38xX3xX38xXdcxXexX3xX87x136e8xXexX3xXexX1x1233axX3xX2bxXdx115faxX1cxX2bxX3xX1cxX1xXc9xX3xX302xX17xX11dxX3xXexX1bxX1cxX3xX5x14a69xX6xX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX87xX3d0xXdxX3xX32xe256xX3xXexX3exX3xX382xX67xX6fxX3a9xX3xX4xX1xX380xX3xX87xXdxXbfxXexX3xXexX376xXexX3xX4xX84xX6xX3xX1cxX17xX4xX5xX10xX6xX14xX6fxX3xX4xX4fxX3xX1cxX2bxX1x128f1xX6xX3xX5xX24xX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX12axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXbbxX64xX6axXaxX12x11693xXdxX3d0xXdxX3xX1cxX2bxX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX309xX17xX3xX4xX1xXbbxX3xX14xXf3xX1cxX2bxX3xX28xX29xX1cxX2bxX3xXexXdxX16xX1cxX3xX4xX84xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX64xXc9x101e2xX1cxX2bxX3xX1cxX1xXc9xX3xX28xda77xX3xX28xXc9xX98xX4xX3xXexX1xXdxXbfxXexX3xX32xXbfxX3xX87xX3d0xXdxX3xX38x11722xX4xX3xX28xdd5bxX4xX1xX3xXexX1xX421xX3xX1xXdxX37xX1cxX3xX4xX20xX4xX3xX1cxX3bxX3xX5xX3exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX46xXexX3xX1cxX1xX4bxX1cxX3xX1xX4fxX6xX3xX4xX84xX6xX3xXc2xXc3xX1cxX1xX3xX67xX1xXc9xXcaxX1cxX2bxX12axX52xX12axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXbbxX64xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xe848xXexX7dxX6xX5xXdxX2bxX1cxX245xX3xX14xXdxX2bxX1xXexf236xXaxX12xXb1xXcxXcx103aaxecc6xX67xX52xX55axXdxX10xXexX1cxX6xX38x152ecxXb6xX0xX52xXbxX12