Đảng bộ huyện Đông Sơn tạo chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
844fxfeb8xfa53xc176xf393xeb98x9c40xc752xce34xX7x9ae0xe3aexe533xfe11xa361xae72xX5xb458xXaxf195xc351x9994xd3cexaa6bxX3xddefxcfb8xX3xX1x9219xae5cxce7cxX15xX3xX13xb565xX15xX16xX3xc8e2xd50fxX15xX3xXexb199xdac0xX3xX4xX1xX1cxX1dxcdb9xX15xX3xX18xXdxa3b5xX15xX3xXexd745xX3xXexX1xda92xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3x93e7xX16xX1xb297xX3xd378xX1cxX1dxX37xXexX3xXcxcacaxX1cxX15xX16xX3xf547xX27xX15xX16xX3xf084xX0xd4b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8cc5xX10xX6x10623xXaxX12xXcxX1x10997xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4cxX1cxX6xde23xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX15xX3xd571xe0c8xX3xX4xa8e4xX3xX15xX1xXdxae34xX1cxX3xX16xXdxX14xXdxX3xXbxX1xed61xXbxX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xX3fxX4xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxX3x9b80xd340xX1xX9exX6xX3xa218x10393xXeaxef46xX3x92cdxXa3xX3xXex101abxX15xX16xX3xX4xX58xX76xX15xX16xX3xf8bdxe579xX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX81xX3xX4xX1xf00exX15xX1xX3xX9axcc2cxX15xX3xX13xX14xX15xX16xa84fxX3xX15xX16xXf2xX15xX3xX4xX1xa6baxX15xX81xX3xX9axd153xX1dxX3xX5xa323xXdxX3xX7xX3fxX3xX7xX1cxX1dxX3xXexX1xX2cxXadxXdxX3xXeexXa3xX3xXexX58xX3xXexX58xb68dxX15xX16xX3xX4xX1xcceexX15xX1xX3xXexX53xX4axX81xX3xX9axX2bxX2cxX3xX9axe5dbxX4xX3xX5xX10dxXdxX3xX7xX10dxX15xX16xX81xX3xX15xX1xa09axX15xX16xX3xX18xXdxX32xX1cxX3xX1xXdxX1exX15xX3xbcdcxXexX3fxX3xX71xXdxe4cexX15xX3xX18xXdxX37xX15xf0d8xX81xX3xX16fxXexX3fxX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX1xX9exX6xX17cxX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xX18xX19xdc99xX3x9391xX1cxX6xX3xX9axX9exX81xX3xX9axX9bxX3xXexX2bxX2cxX3xX7xX3fxX3xX9axa9aaxX15xX16xX3xXexX1xX1cxa132xX15xX81xX3xXexX1xX10dxX15xX16xX3xX15xX1xb9e9xXexX3xXeexXa3xX3x9097xX3xX4xX1xX144xX3xXeex9fd6xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xX9axX19xX15xX16xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxf8bfxX15xX3xXeexX1d0xX3xX4xXadxX4xX3xXexb0d4xX15xX16xX3xX5x10625xXbxX3xX47xX1xXfdxX15xX3xX71xXfdxX15xX81xX3xX16xX9exXbxX3xXbxX1xX1fcxX15xX3xXexX1xb67cxX4xX3xX9axX122xX1dxX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xXe4xXdxX15xX1xX3xXexX37xX3x8f0exX3xXfcxX9bxX3xX1xX19xXdxX81xX3xX18xX14xX2cxX3xX9axX14xce5dxX3xX4cxX1cxX10dxX4xX3xXbxX1xad61xX15xX16xX3xX233xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX53xX1f1xX15xX3xX9axX4axX6xX3xX18xX1d0xX15xX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda2axX2cxX71xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexX233xX6xX5xXdxX16xX15xee7exX3xX4xX10xX15xXexX10xX53xX114xXaxX12xX0xXdxX243xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxfb7axX10xX15xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxbeffxXdxX71xXexX1xX28dxX3x8a4axcd45x8d93xXbxXfcxX114xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX28dxX3xX5dx8c3cxX2cbxXbxXfcxX114xXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX19bxX18xX6xX2cxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2cxX6xX19bxXeexX15xX5fxX15xX10xX2b4xX7xX5fx8b55xX2xX5dx87f8xX5fxX2efxX5dxX2bcxX71xX2efxX2xX2f2xX2bcxX2bcxX2xX2bcxXexd7e8xX2efxX2xX2bbxX2xX5xX2bdxX19bxc554xXbxX16x9003xX53xX9xX2bcxX2xbf69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX15xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX18xXdxX37xX15xX3xXexX3bxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxXaxX3xX2b4xXdxX71xXexX1xX9xXaxX2bbxX2bcxX2bdxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX5dxX2cbxX2cbxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfcxXexX233xX6xX5xXdxX16xX15xX28dxX3xX4xX10xX15xXexX10xX53xX114xXaxX12xX2a5xXadxX15xX3xX18xX19xX3xX18xX19xX3xXbxX1xX1b7xX15xX3xXexXdxX37xXbxX3xX15xX1xX1b7xX15xX3xX1xX1b0xX3xX7xX27xX3xXeexX1d0xX3xXexX53xX14xX3xXe4xX37xXexX3xX4cxX1cxX14xX3xXfcxX9bxX3xX13xX22xX15xX16xX3xX47xX6xX243xX3xX16xXdxX14xXdxX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXexX1x9b8bxX3xXexad45xX4xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xX4xX1xX2cxX3xX15xX16xX58xX76xXdxX3xX71xXfdxX15xX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX2cxX71xX1dxXaxX12xX13xX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX3x9570xX1f1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6exX14xXdxX81xX3x85e8xX1xX9exX3xX276xX144xX3xXexX1xX58xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXexX53xX3fxX4xX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX13xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX15xX81xX3xX4xX1xX2cxX3xX18xXdxX37xXexX28dxX3xXe9xXadxX4xX3xX9axX4axX15xX1xX3xXeexXdxX1exX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxX3xXe3xXe4xX1xX9exX6xX3xXe9xXeaxXeaxXecxX3xX5xX1d0xX3xX243xX19xXexX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xX71xX1cxX15xX16xX3xX4cxX1cxX6xX15xX3xXexX53xd4e6xX15xX16xX3xX4xX3fbxX6xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexXadxX4xX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX81xX3xX4xX1xX108xX15xX1xX3xX9axX10dxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX81xX3xX16xX9exXbxX3xXbxX1xX1fcxX15xX3xX15xXfdxX15xX16xX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX1xX1c3xXexX3xX5xX58xecbbxX15xX16xX3xXex9d46xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexX1d0xX3xX9axX19xXdxX3xX15xX16xa109xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxX1f1xX15xX81xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX13xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX15xX3xX9axX9bxX3xX4xX3fexX3xXexX1xX32xX3xX1xX9exX6xX3xXeexX1d0xX3xX18xX6xX15xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xX4xXadxX4xX3xXeexXf2xX15xX3xX18xX14xX15xX3xX9axX32xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX4xX1xX108xX3xX9axX2bxX2cxX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX9exX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX4cxX1cxX14xX3xX15xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX114xX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX1xX58xX27xX15xX16xX3xXexX53x8d90xX15xX1xX81xX3xXe4xX37xX3xX1xX2cxX2bxX4xX1xX3xXexX1b7xXbxX3xXexX53xX1cxX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX4xX1xX108xX3xX9axX2bxX2cxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXeexX201xXdxX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX15xX19xXdxX3xX71xX1cxX15xX16xX3xX4xX3fexX3xXexX1xX32xX81xX3xXfcxXadxX4xX3xX9axX4axX15xX1xX3xX53xcfadxX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX6xX1dxX3xXeexX1d0xX3xXexX1xX58xX76xX15xX16xX3xXfcxX1cxX1dxX1f1xX15xX3xX4xX536xX15xX16xX3xX15xX1xX58xX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xX10xX2cxX3xXexX3bxX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX9axX2cxX2bxX15xX19bxX3xX13xX1b0xX15xX16xX3xXexX1xX76xXdxX3xX16xcdd5xX15xX3xXeexXdxX1exX4xX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxX3xXe3xXe4xX1xX9exX6xX3xXe9xXeaxXeaxXecxX3xXeexX201xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX2a5xX1xX108xX3xXexX1xX4axX3xX7xX10dxX3xX2bdxX2bcxX233xX2a5xXcxX5fxXcx85abxX3xX4xX3fbxX6xX3xX276xX19xX3xX2a5xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX3xXeexXa3xX3xX9axX122xX1dxX3xX243xX2bxX15xX1xX3xX1xX4d8xX4xX3xXexX1b7xXbxX3xXeexX1d0xX3xX5xX1d0xX243xX3xXexX1xX10xX2cxX3xXexX58xX3xXexX58xX13exX15xX16xX81xX3xX9axX2bxX2cxX3xX9axX152xX4xX81xX3xXbxX1xX2cxX15xX16xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX6exX1b0xX3xX2a5xX1xX144xX3xa050xXdxX15xX1xX3xX15xX1xfe1axX243xX3xXexX2bxX2cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX18xXdxX37xX15xX3xX7xXfdxX1cxX3xX53xX19xX15xX16xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xXexX2cxX1d0xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX19bxX3xX2a5xXadxX4xX3xX4xX1c3xXbxX3xX3fbxX1dxX81xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX3xX9axXa3xX1cxX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX3xXe4xX37xX3xX1xX2cxX2bxX4xX1xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xX9axX19xX15xX16xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX114xX3xX1xX773xX15xX16xX3xX15xXf2xX243xX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX3xXe4xX37xX3xX1xX2cxX2bxX4xX1xX3xXe4xX1xX6b4xX4xX3xXbxX1xX3fexX4xX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX1xX2bxX15xX3xX4xX1xX37xX81xX3xXe4xX1xX1cxX1dxX37xXexX3xX9axXdxX32xX243xX3xX71xX2cxX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xX4xX1cxX10dxXdxX3xX15xXf2xX243xX3xX4xX1xX108xX3xX53xX6xX19bxX3xX13xX19xXdxX3xX15xX16xX536xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxX1f1xX15xX3xX4xX9exX3xX4xX6xX243xX3xXe4xX37xXexX3xXeexXa3xX3xX16xXdxX161xX3xX16xX5e9xX15xX3xXbxX1xX122xX243xX3xX4xX1xX1c3xXexX3xX9axX2bxX2cxX3xX9axX152xX4xX81xX3xX5xX10dxXdxX3xX7xX10dxX15xX16xX81xX3xXe4xX1xX22xX15xX16xX3xX4xX9exX3xX18xXdxX32xX1cxX3xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX1cxX1dxX3xXexX1xX2cxXadxXdxX3xX16fxXexX3fxX3xX71xXdxX175xX15xX3xX18xXdxX37xX15xX17cxX81xX3xX16fxXexX3fxX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX1xX9exX6xX17cxX81xX3xX9axX32xX3xX53xb09axX15xX3xX5xX1cxX1dxX1exX15xX81xX3xXbxX1xX1c3xX15xX3xX9axX1c3xX1cxX3xXeexX1d0xX3xX5xX1d0xX243xX3xX4xX27xX3xX7xX13exX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xX4xX1cxX10dxXdxX3xX15xXf2xX243xX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX2cxX71xX1dxXaxX12xX276xX1f1xX15xX3xX4xX2bxX15xX1xX3xX9axX9exX81xX3xX1xX773xX15xX16xX3xX15xXf2xX243xX81xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX9axX9bxX3xX15xX16xX1xXdxX1f1xX243xX3xXexX219xX4xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xXexX3fxX3xXbxX1xX1f1xX3xX18xX5e9xX15xX1xX3xXeexX1d0xX3xXbxX1xX1f1xX3xX18xX5e9xX15xX1xX3xXexX1b7xXbxX3xXexX1xX32xX81xX3xX4xXadxX3xX15xX1xXfdxX15xX81xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xX7xXfdxX1cxX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexXadxX4xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX4xX1xX108xX3xX9axX2bxX2cxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX15xXf2xX243xX81xX3xX16xX6b4xX15xX3xXeexX201xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxX3xXe3xXe4xX1xX9exX6xX3xXe9xXeaxXeaxXecxX114xX3xX5xX1d0xX243xX3xX53xX642xX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xX58xX1cxX3xX9axXdxX32xX243xX81xX3xX1xX2bxX15xX3xX4xX1xX37xX81xX3xX1dxX37xX1cxX3xXe4xf811xX243xX3xX4xX3fbxX6xX3xXexX1b7xXbxX3xXexX1xX32xX3xXeexX1d0xX3xXexX3bxX15xX16xX3xX4xXadxX3xX15xX1xXfdxX15xX114xX3xXe4xX37xXexX3xX4cxX1cxX14xX3xXe4xX1xX6b4xX4xX3xXbxX1xX3fexX4xX3xX7x105a6xX6xX3xX4xX1xX161xX6xX3xXe4xX1xX1cxX1dxX37xXexX3xX9axXdxX32xX243xX3xX9axX9bxX3xX4xX1xX108xX3xX53xX6xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xX15xXf2xX243xX3xXexX53xX58xX201xX4xX19bxX3xXcxX53xX2cxX15xX16xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xXexX3fxX3xXbxX1xX1f1xX3xX18xX5e9xX15xX1xX3xXeexX1d0xX3xXbxX1xX1f1xX3xX18xX5e9xX15xX1xX3xXexX1xX32xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1fcxX15xX3xX4xX13exXdxX3xX243xX13exX81xX3xXexX1xdf6axX15xX16xX3xXexX1xX6b4xX15xX81xX3xX71xXfdxX15xX3xX4xX1xX3fbxX81xX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX114xX3xXexX53xX1cxX15xX16xX3xXexX1xX3fxX4xX81xX3xX4xX1fcxX1cxX3xXexX1xX4axX81xX3xXexX3fxX3xX16xXdxXadxX4xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1c9xX3xXe4xXdxX37xX15xX3xX16xX9exXbxX3xX1c9xX81xX3xX15xX1xX1b7xX15xX3xXe4xX1xX1cxX1dxX37xXexX3xX9axXdxX32xX243xX3xXeexX1d0xX3xX4xX9exX3xXe4xX37xX3xX1xX2cxX2bxX4xX1xX3xXe4xX1xX6b4xX4xX3xXbxX1xX3fexX4xX3xX7xXa7bxX6xX3xX4xX1xX161xX6xX19bxX3xXcxX3bxX3xX15xXf2xX243xX3xX2efxX2bdxX2xX2bbxX3xX9axX37xX15xX3xX15xX6xX1dxX81xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX9axX9bxX3xX16xX51cxXdxX3xX1c9xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xX9axX10dxXdxX3xXeexX201xXdxX3xX2xX2cbxX3xXexX1b7xXbxX3xXexX1xX32xX81xX3xX2xX5dxX3xX4xXadxX3xX15xX1xXfdxX15xX19bxX3xX47xX19xXdxX3xX71xX1cxX15xX16xX3xX16xX51cxXdxX3xX1c9xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xXexX1b7xXbxX3xXexX53xX1cxX15xX16xX3xXeexX1d0xX2cxX3xX4xXadxX4xX3xX15xX19xXdxX3xX71xX1cxX15xX16xX28dxX3xX2a5xX1xX152xX4xX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX4cxX1cxX14xX15xX3xX5xX1c9xX3xX15xX1xX1d0xX3xX15xX58xX201xX4xX3xX9axX10dxXdxX3xXeexX201xXdxX3xX243xX19xXexX3xX7xX10dxX3xX71xX3fxX3xXadxX15xX3xX9axX1fcxX1cxX3xXexX58xX3xXfcxXfdxX1dxX3xX71xX3fxX15xX16xX3xX4xX27xX3xX18xX14xX15xX81xX3xXexXdxX37xX15xX3xX9axX19xX3xX4xX1xX1b7xX243xX81xX3xX4xX1xX1c3xXexX3xX5xX58xX51cxX15xX16xX3xXe4xXa48xX243xX114xX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xX15xX1xX1d0xX3xX13exX3xX9axX10dxXdxX3xXeexX201xXdxX3xX15xX16xX58xX76xXdxX3xX4xX9exX3xX4xX22xX15xX16xX114xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexXadxX4xX3xXexX1xX6xX243xX3xX243xX58xX1cxX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexXadxX4xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xX15xX22xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX81xX3xX15xX22xX15xX16xX3xXexX1xX22xX15xX3xXe3xXexX144xX4xX1xX3xXexX3fexX3xX53xX1cxX19xX15xX16xX3xX9axX1c3xXexX81xX3xXeexX58xX76xX15xX3xX243xf474xX1cxX81xX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX9axX521xXdxX3xX9axX1c3xXexX3xXe4xXa48xX243xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX4cxX1cxX14xXecxX114xX3xX4xX1xX1c3xXexX3xX5xX58xX51cxX15xX16xX3xX16xXdxXadxX2cxX3xX71xX3fexX4xX3xX243xX536xXdxX3xX15xX1xX4d8xX15xX3xX16xXdxX14xX243xX81xX3xXexX5e9xX15xX1xX3xXexX53xX2bxX15xX16xX3xX243xX1c3xXexX3xX9axX2cxX1d0xX15xX3xXe4xX37xXexX3xX15xX19xXdxX3xX18xX19xX3xXeexX1d0xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX2bxX243xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX9axX19xXdxX3xX15xX16xX536xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX3xX4cxX1cxX14xX15xX3xX5xX1c9xX3xX243xX19xXexX3xX7xX10dxX3xX15xX1xX1d0xX3xXexX53xX58xX76xX15xX16xX19bxX19bxX19bxX3xXcxX1xX22xX15xX16xX3xX4cxX1cxX6xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xX9axXdxX32xX243xX3xXexX1b7xXbxX3xXexX1xX32xX81xX3xX4xXadxX3xX15xX1xXfdxX15xX81xX3xX4xXadxX4xX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX15xX1xX1c3xXexX3xX5xX1d0xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX3fbxX3xX4xX1xX10dxXexX3xX9axX9bxX3xX4xX9exX3xX4xX1xX1cxX1dxX32xX15xX3xX18xXdxX37xX15xX3xXexX144xX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX4xX1xX108xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xXadxX4xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX3xX4xX3fbxX6xX3xX9axX4axX6xX3xXbxX1xX58xX27xX15xX16xX81xX3xX4xX27xX3xX4cxX1cxX6xX15xX81xX3xX9axX27xX15xX3xXeexX4axX3xX16xX9exXbxX3xXbxX1xX1fcxX15xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xX6b4xX15xX16xX3xX5xX51cxXdxX3xX4xXadxX4xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX81xX3xX4xX1xX108xX3xXexXdxX1f1xX1cxX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xXe4xXdxX15xX1xX3xXexX37xX3xX4xX3fbxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX2cxX71xX1dxXaxX12xXcxX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX15xXf2xX15xX16xX81xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xX4xX22xX15xX16xX3xXexXadxX4xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xXexX53xX6xX81xX3xX16xXdxXadxX243xX3xX7xXadxXexX3xX4xX3fbxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX81xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX9axX9bxX3xXexX1b7xXbxX3xXexX53xX1cxX15xX16xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX4xX1xX108xX3xX9axX2bxX2cxX3xXeexX1d0xX3xXexXdxX37xX15xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xXexX53xX6xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX3xX4xX1c3xXbxX3xX71xX58xX201xXdxX3xXeexX1d0xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxX1f1xX15xX3xXe4xX1xXdxX3xX4xX9exX3xX71xX1c3xX1cxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xXeexXdxX3xXbxX1xX2bxX243xX81xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xXexX53xX6xX3xX4xXadxX4xX3xXeexXdxX1exX4xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xXe4xXdxX32xX243xX3xXexX53xX6xX81xX3xX16xXdxXadxX243xX3xX7xXadxXexX3xXeexX1d0xX3xXexX1xXdxX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXe4x8dcaxX3xX5xX1cxX1b7xXexX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX81xX3xX16xXdxX14xXdxX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xX9axX27xX15xX3xXexX1xX58xX3xXexX10dxX3xX4xXadxX2cxX81xX3xXe4xX1xXdxX37xX1cxX3xX15xX2bxXdxX19bxX19bxX19bxX3xXcxX3bxX3xX15xXf2xX243xX3xX2efxX2bdxX2xX2bbxX3xX9axX37xX15xX3xX15xX6xX1dxX81xX3xX4xX1c3xXbxX3xX3fbxX1dxX3xX4xXadxX4xX3xX4xX1c3xXbxX81xX3xf4dcxX276xfb54xXcxX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xXeexX1d0xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX9axX9bxX3xXexXdxX37xX15xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXexX1xX122xX243xX3xXexX53xX6xX81xX3xXfcxXadxX4xX3xX243xXdxX15xX1xX81xX3xXe4xX37xXexX3xX5xX1cxX1b7xX15xX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXeexXdxX3xXeexXdxX3xXbxX1xX2bxX243xX19bxX3xX19dxX1cxX6xX3xX9axX9exX3xX4xXadxX4xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX3xX4xX9exX3xXexX1xX122xX243xX3xX4cxX1cxX1dxXa3xX15xX3xX9axX9bxX3xXfcxX10xX243xX3xXfcxXa48xXexX81xX3xXexX1xXdxX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXe4xXffaxX3xX5xX1cxX1b7xXexX3xX2bcxX2efxX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX3xXe3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xX9axX9exX81xX3xXe4xX1xXdxX32xX15xX3xXexX53xXadxX4xX1xX3xX300xX2cbxX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX81xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xXadxX2cxX3xX2cbxX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX81xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX300xX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX81xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX53xX3bxX3xX300xX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xX81xX3xX9axX5e9xX15xX1xX3xX4xX1xX108xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX2cxX2bxXexX3xX2bbxX3xX9axX1b0xX15xX16xX3xX4xX1xX144xXecxX114xX3xXexX1xXdxX3xX1xX1d0xX15xX1xX3xXe4xXffaxX3xX5xX1cxX1b7xXexX3xX2xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX19bxX3xX19dxX1cxX6xX3xXe4xXdxX32xX243xX3xXexX53xX6xX81xX3xX16xXdxXadxX243xX3xX7xXadxXexX81xX3xX9axX9bxX3xXe4xX4axXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX16xXdxX14xXdxX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xX71xX152xXexX3xX9axXdxX32xX243xX3xX4xXadxX4xX3xXeexX3fexX81xX3xXeexXdxX1exX4xX3xX15xX521xXdxX3xX4xX19xX243xX81xX3xXbxX1xXadxXexX3xX7xXdxX15xX1xX81xX3xXe4xX1xX6b4xX4xX3xXbxX1xX3fexX4xX3xX15xX1xX161xX15xX16xX3xXexX1b0xX15xX3xXexX2bxXdxX81xX3xXe4xX1xX1cxX1dxX37xXexX3xX9axXdxX32xX243xX81xX3xX15xXfdxX15xX16xX3xX4xX6xX2cxX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX9bxX15xX1xX3xX9axX2bxX2cxX81xX3xX7xX152xX4xX3xX4xX1xXdxX37xX15xX3xX9axX1c3xX1cxX3xX4xX3fbxX6xX3xXexX521xX3xX4xX1xX152xX4xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexX1d0xX3xX4xX1xX1c3xXexX3xX5xX58xX51cxX15xX16xX3xX9axX19xXdxX3xX15xX16xX536xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxX1f1xX15xX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX276xX2cxX71xX1dxXaxX12xd823xX201xXdxX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXexXfdxX243xX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX3fbxX6xX3xXexX2cxX1d0xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX81xX3xX4cxX1cxX6xX3xX2bcxX3xX15xXf2xX243xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX47xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX3xX5dxX3xXe3xXe4xX1xX9exX6xX3xXe9xXeaxXeaxXecxX81xX3xX16xX6b4xX15xX3xXeexX201xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xXadxX4xX3xX15xX16xX1xX4axX3xX4cxX1cxX1dxX37xXexX81xX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX4axX3xX4xX3fbxX6xX3xXcxX53xX1cxX15xX16xX3xX58xX27xX15xX16xX81xX3xX15xX1xX1c3xXexX3xX5xX1d0xX3xX2a5xX1xX108xX3xXexX1xX4axX3xX7xX10dxX3xX2bdxX2bcxX233xX2a5xXcxX5fxXcxX714xX3xX4xX3fbxX6xX3xX276xX19xX3xX2a5xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX3xXeexX1d0xX3xX4xXadxX4xX3xX4cxX1cxX1dxX3xX9axX4axX15xX1xX3xXeexXa3xX3xXexX53xXadxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xX15xX1f1xX1cxX3xX16xX58xX27xX15xX16xX3xX4xX3fbxX6xX3xX4xXadxX15xX3xX18xX19xX81xX3xX9axX14xX15xX16xX3xXeexXdxX1f1xX15xX3xX9axX9bxX3xX243xX6xX15xX16xX3xX5xX2bxXdxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX4cxX1cxX14xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xX3fxX4xX81xX3xX16xX9exXbxX3xXbxX1xX1fcxX15xX3xX16xXdxX161xX3xXeexX161xX15xX16xX3xX521xX15xX3xX9axX4axX15xX1xX3xX4xX1xX144xX15xX1xX3xXexX53xX4axX81xX3xXexX53xX1b7xXexX3xXexX3fxX3xX6xX15xX3xXexX2cxX1d0xX15xX3xXfcxX9bxX3xX1xX19xXdxX81xX3xXexX1xX219xX4xX3xX9axX122xX1dxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX10dxXexX3xX4xXadxX4xX3xX243xX3fexX4xX3xXexXdxX1f1xX1cxX81xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX53xXdxX32xX15xX3xXe4xXdxX15xX1xX3xXexX37xX3xX233xX3xXfcxX9bxX3xX1xX19xXdxX3xX4xX3fbxX6xX3xX9axX4axX6xX3xXbxX1xX58xX27xX15xX16xX19bxX3xX13xX11dxX4xX3xX18xXdxX1exXexX3xX15xXf2xX243xX3xX2efxX2bdxX2xX2f2xX81xX3xX13xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX15xX3xX5xX1d0xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xXexX1xX152xX3xX300xX3xXexX53xX2cxX15xX16xX3xXexX108xX15xX1xX3xX9axX2bxXexX3xX4xX1xX1cxX122xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX15xX22xX15xX16xX3xXexX1xX22xX15xX3xX243xX201xXdxX114xX3xX15xXf2xX243xX3xX2efxX2bdxX2xX310xX81xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xX6exX1cxX1dxX1exX15xX3xX3fbxX1dxX3xX9axX58xX51cxX4xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xXcxX108xX15xX1xX3xX3fbxX1dxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX1b7xX15xX3xX1xX2cxX1d0xX15xX3xXexX1xX1d0xX15xX1xX3xXfcxX1cxX1c3xXexX3xX7xX6b4xX4xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX114xX3xX300xX3xX15xXf2xX243xX3xX5xXdxX1f1xX15xX3xXexX3fexX4xX3xXe3xX15xXf2xX243xX3xX2efxX2bdxX2xX2cbxX81xX3xX2efxX2bdxX2xX2f2xX81xX3xX2efxX2bdxX2efxX2bdxXecxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX9axX58xX51cxX4xX3xX276xX6xX15xX3xXcxX1xX58xX76xX15xX16xX3xXeexX3fexX3xXcxX108xX15xX1xX3xX3fbxX1dxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX15xX1xX1b7xX15xX3xX1xX2cxX1d0xX15xX3xXexX1xX1d0xX15xX1xX3xXfcxX1cxX1c3xXexX3xX7xX6b4xX4xX3xX15xX1xXdxX1exX243xX3xXeexX3fexX19bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbc5xX1cxXexX1xX2cxX53xXaxX12xX276xX1d0xXdxX3xXeexX1d0xX3xX14xX15xX1xX28dxX3xX47xX16xX1cxX1dxX175xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX5fxXbxX12
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh