Giao tranh ác liệt giữa các phe phái tiếp diễn tại Yemen
Ngày 15/5, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa các tay súng thuộc lực lượng Al-Houthi và quân đội Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn.
b824xef67xcea8xe422xec77x115bax12a5cx10954xc896xX7x13e9fx133ddx14d42xe093xe267x10499xX5xd349xXax11c76x10c69xXdxX6x10127xX3xXex10a8fxX6xf200xX1xX3x12ba8xX4xX3xX5xXdx13b05xXexX3x143b8xXdxde22xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1exXdxX3xXexXdx152a5xXbxX3x139f8xXdx115a7xX1bxX3xXex14133xXdxX3x10944xX10x143daxX10xX1bxX0xecebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ae1xX10xX6xX3dxXaxX12xd3acxX26xf0c4xcd4dxX3xX2x13850xX4cxX67x143f5xX3xX26xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX1exX4xX3xX5xXdxX23xXexX3x14a2fxc28bxX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xX19xX6xX3xX26xXdxX28xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX6xX64xX3xX7x13de1xX1bxX26xX3xXexX1xde8dx157dcxX4xX3xX5xeb56xX4xX3xX5x10b44x13b6cxX1bxX26xX3x10d08xX5xdd00xX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xd1d3xX63xX3x1133dxX9ex1283axX1bxX3xX7fxX9fxXdxX3x1259cxX1x15d47xX1bxX1xX3xXbxX1x10c8exX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX3xX3dxX16xX3x10e9fxX6xX9exX3dxXdxX3xXacxX19xX6x11f32xXdxX6xX3xX1x115f0xX9exX3xXexX1xX9exd637xX1bxf059xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14831xX16xX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX48xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX48xX7xXaexXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX1exX4xX3xX5xXdxX23xXexX3xX26xXdxX28xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1exXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xXexX43xXdxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX3xX1xf421xX1bxX1xX3x11746xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXebxXdexX6xX16xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX16xX6xXebxXb6xX1bxX4cxX1bxX10x14c5cxX7xX4cxX2xcb78xX2xX182xX4cxX2xebc8xX187xX3dx15597x138c8x159c3x1541cxX2xX2xX2xXexX2xX18ax14dabxX187xX5xX2xXebx111c8xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX1exX4xX3xX5xXdxX23xXexX3xX26xXdxX28xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX1exXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xXexX43xXdxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxXaxX3xX3dxX6xXexX6xXaexXbxX1xX16xXexX16xXaexX16xX19xXdxX26xXdxX1bxX6xX5xXaexX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11426xX4cxX4cxX4xX3dxX1bxXdxX48xX26xXebxXb6xXdxX10xXexX1bxX6xX48xXbxX5xX9exX7xXebxXb6xX1bxX4cxXexf19axX194xX18bxX4cxX9exXbxX5xX16xX6xX3dxX10xX3dxX4cxXbxX4x12308xX16xX4cxX194xX18bxX2xX182x1224exX18bxX67xX22bxX2xX215xX4cxXexXex1559bxXb6xX1bxX22bxX2xX215xX18bxX67xX22bxX64xX10xX48xX10xX1bxXebxX199xXbxX26xXaxX3xX4cxX12xXc2xX1exX4xX3xXexX6xX64xX3xX7xX98xX1bxX26xX3xX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xXb6xdb5axX6xX3xX7fxXa7xXa8xX4xX3xXexX9exX64xd648xX1bxX3xXb9xX9exXbbxX1bxX3xXexX43xXdxX3xXexX1xXcaxX3xX7fxff9cxX3xXd5xX6xX1bxX6xX6xX6axX3xX46xX10xX48xX10xX1bxXebxX3x13112xX61xX26xX9ex11633xX1bxX1fbxX3xXacx12053xf0f3xX4cxXcxXcxccf9xe8e7xX61x12617xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xX13xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xX19xX6xX3xXexX43xXdxX3xXexX1xX63xX1bxX1xX3xXbxX1x15e03xX3xX4xX15dxX1bxX26xX3xX5bxX16xX3dxX10xXdxX3dxX6xX1xX3xX6axX3xXbxX1xX1exX3xXb6x141cfxX3xXexX1x11460xX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xX1bxX26xX25fxX1bxX26xX3xXdex129f4xX1bxX3xXb6xX63xX3xX4xf795xX3xXexX1xX26axX3xX4xX15dxX1bxX3xXexX19x14f1bxX3xXexX1xX2ecxX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xX19xX98xXexX3xXb9xX9exXbbxX1bxX3xX7fxX26axX3xX48xX30fxX3xX7fxXa7xda31xX1bxX26xX3xX4xX1xX16xX3xX7fxX63xX48xX3xXbxX1xX1exX1bxX3xX1x13c3cxX6xX3xXdexX159xX1bxX1xX3xX48xX30fxX3xX19xX9fxX1bxX26xX3xX7xX6xX9exX3xX1bxX63xX64xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xX4xX15dxX1bxX26xX3xX5bxX16xX3dxX10xXdxX3dxX6xX1xX3xX1bxd9e5xX48xX3xX3dxXa7x14a64xXdxX3xX7xXa3xX3xdf8axXdxX26axX48xX3xX7xX16xX1exXexX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX6xX64xX3xX7xX98xX1bxX26xX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxXebxX3xd711xXbbxX64xX3xX5xX63xX3xX4x1456bxX6xX3xX1bxX26x12693xX3xX4xX1xXc4xX1bxX1xX3xX1bxX1xXe3xX1bxX3xXb6xXdxX23xX1bxX3xXexX19xXa8xX3xXexX25fxX3xXdex1310exX1bxX3xX1bxX26xX16xX63xXdxX3xXb6xX63xX16xX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX6axX3xX1bxX1xXa7xX1bxX26xX3xX7fxX80xX3xX4xX1xX159xX48xX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX234xX9exX1bxX26xX3xX7fxX9fxXexX3xX7xX9exX2d1xXexX3xXexX1xX32dxXdxX3xX26xXdxX6xX1bxX3xXb9xX9exX6xX3xX386xX1xXdxX3axX1bxX3xX1bxX1xXdxbcbbxX9exX3xX1bxX26xXa7xX32dxXdxX3xX3dxXbbxX1bxX3xXdex15656xX3xX7fx13ddcxX64xX3xXb6xX63xX16xX3xXexX159xX1bxX1xX3xXexX19xX43xX1bxX26xX3xXexX1xXdxX3axX9exX3xX7fxX303xXdxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xXcxX25fxX3xX1xX27bxX48xX3xX2xX18axX4cxX67xX3xXb6xX25fxX6xX3xXb9xX9exX6xX6axX3xX5xXa3xX4xX3xX5xXa7xXa8xX1bxX26xX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xX7fxX80xX3xXdexX2fcxXexX3xX7fxef1bxX9exX3xX19xX98xXexX3xX386xX1xX2ecxXdxX3xX4xX15dxX1bxX26xX3xX1bxX63xX64xX6axX3xX4x15c85xX1bxX26xX3xXb6xX380xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX15dxX1bxX26xX3xX386xX1xX1exX4xX3xXexX43xXdxX3xXfbxXdxX26axX1bxX3xX3acxX2ecxX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX7fxX9fxX1bxX26xX3xXexX1xX1exXdxX3xX7fxXa7xXa8xX4xX3xX7fxX1exX1bxX1xX3xX26xXdxX1exX3xX5xX63xX3xXexXdxX3axX1bxX3xXexX19xXdxX26axX1bxX3xX1bxX1xe707xXexX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX1bx11ea9xX3xX5xXa3xX4xX3xX386xX3axXexX3xXexX1xX98xX4xX3xX4xX9exX9fxX4xX3xX4xX1xXdxX3axX1bxX3xX7fxX80xX3xX386x1400bxX16xX3xX3dxX63xXdxX3xX18axX3xX1bx13343xX48xX3xXb9xX9exX6xX3xXexX43xXdxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxXebxX3xXcxX9exX64xX3xX1bxX1xXdxX3d3xX1bxX6axX3xX1xXdxX23xX1bxX3xX4xX1xXa7xX6xX3xXdexXdxX3axXexX3xX5x1226exX3xX3dxX16xX3xXexX43xXdxX3xX7xX6xX16xX3xX5xX43xXdxX3xXexX1exXdxX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xX26xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xX30fxX3xX4xX15dxX1bxX26xX3xX5bxX16xX3dxX10xXdxX3dxX6xX1xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xX13xXdxX6xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX1xX3xXexX1exXdxX3xX3dxXdxX3fxX1bxX3xX4xX1x14339xX3xX48xX9fxXexX3xX1bxX26xX63xX64xX3xX7xX6xX9exX3xX386xX1xXdxX3xX5xXa3xX4xX3xX5xXa7xXa8xX1bxX26xX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xXexX1xX25fxX6xX3xX1bxX1xXe3xX1bxX3xX7fxX80xX3xXexXdxX3axX1bxX3xX1xX63xX1bxX1xX3xXb6x10668xX3xXexX4faxX1bxX3xX4xX27bxX1bxX26xX3xX1xX6xXdxX3xXexX19xX43xX48xX3xXdexe5d3xX48xX3xX3dxX493xX9exX3xX4xXcaxX6xX3xXd5xX6xX9exX3dxXdxX3xXacxX19xX6xXdexXdxX6xX3xXdexX37bxX1bxX26xX3xX48xX1exX64xX3xXdexX6xX64xX3xX386xX1xX27bxX1bxX26xX3xX1bxX26xXa7xX32dxXdxX3xX5xX1exXdxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xc945xXdxX3d3xX1bxX3xX48xXdxX1bxX1xX3xXb9xX9exXbbxX1bxX3xX7xXa3xX3xX3dxX16xX3xXd5xX6xX9exX3dxXdxX3xXacxX19xX6xXdexXdxX6xX3xX3dxXe9xX1bxX3xX7fxX493xX9exX3xXexX9exX64xX3d3xX1bxX3xXdexX2d1xX3xX7xbe5exX3xXaxX7fxX1exXbxX3xXexX19xX15dxX3xXexX1xXc4xX4xX1xX3xX7fxX1exX1bxX26xXaxX3xXdexX4faxXexX3xX386xb890xX3xX4xX9exX9fxX4xX3xXexX4faxX1bxX3xX4xX27bxX1bxX26xX3xX1bxX63xX16xX3xX4xXcaxX6xX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xX1bxX1xX37bxX48xX3xXb6xX63xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX48xX5f8xX4xX3xXexXdxX3d3xX9exX3xX4xXcaxX6xX3xX5xXdxX3d3xX1bxX3xXb9xX9exXbbxX1bxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xX61xX26xX16xX43xXdxX3xXexX19xXa7xX30fxX1bxX26xX3xXc2xX1exX4xX3xXexXdxX26axX9exX3xXb6xXa7xX60dxX1bxX26xX3xXb9xX9exX2d1xX4xX3xXacxX19xX6xXdexX3xXexX1xX2d1xX1bxX26xX3xX1bxX1xX4faxXexX3xX28bxbb04xXacx14798xX29cxX3xXacxX1bxX17exX6xX19xX3xX13xX6xX19xX26xX6xX7xX1xX3xX4xcbeaxX1bxX26xX3xX386xX1x14faexX1bxX26xX3xX7fxX42exX1bxX1xX3xX7xX68bxX3xX1xXe3xX9exX3xXexX1xX9exXe9xX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXexXdxX3axX1bxX3xXexX19xX159xX1bxX1xX3xX1xX33fxX6xX3xXdexX159xX1bxX1xX3xXexX43xXdxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX3xX4xX1xX16xX3xX7fxX3axX1bxX3xX386xX1xXdxX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xX19xX98xXexX3xX7fxXdxX3xX1xX16xX63xX1bxX3xXexX16xX63xX1bxX3xX3dxXa7xX380xXdxX3xX7xXa3xX3xX26xXdxX1exX48xX3xX7xX1exXexX3xX4xXcaxX6xX3xX657xXdxX3d3xX1bxX3xX1xXa8xXbxX3xXb9xX9exX2d1xX4xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXexX1xX2ecxX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xX7fxX43xXexX3xX7fxXa7xXa8xX4xX3xXexX19xXa7xX380xX4xX3xX7fxX303xX6axX3xX4xX1exX4xX3xXexX6xX64xX3xX7xX98xX1bxX26xX3xXacxX5xXaexX5bxX16xX9exXexX1xXdxX3xX7xX68bxX3xXbxX1xX15dxXdxX3xX19xX98xXexX3xX386xX1xX2ecxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXb6xX42exX3xXexX19xXc4xX3xX4xX1xXdxX3axX48xX3xX7fxX303xX1bxX26xX3xX1xXdxX23xX1bxX3xX1bxX6xX64xXebxX3xX657xXa3xX4xX3xX5xXa7xXa8xX1bxX26xX3xX5xXdxX3d3xX1bxX3xX48xXdxX1bxX1xX3xX4xX748xX1bxX26xX3xX7xX68bxX3xXbxX1xX15dxXdxX3xX19xX98xXexX3xX386xX1xX2ecxXdxX3xX48xX9fxXexX3xX7xX2d1xX3xX386xX1xX9exX3xXb6xXa3xX4xX3xX30fxX3xX1bxX26xX16xX43xXdxX3xX27bxX3xX4xXcaxX6xX3xX5bxX16xX3dxX10xXdxX3dxX6xX1xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12x141d2xfe5fxX4xX3xX3dxX4aaxX3xX7fxX80xX3xX4xX303xX3xXexX1xX2ecxX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xX1bxX1xXa7xX1bxX26xX3xXb6xXe9xX1bxX3xX4xX1xXa7xX6xX3xXdexX3d3xX1bxX3xX1bxX63xX16xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX7xXa3xX3xX19xX98xXexX3xXb9xX9exXbbxX1bxX3xXb6xX63xX3xX4xX15dxX3xX1xX6xXdxX3xXdexX3d3xX1bxX3xXb6xXe9xX1bxX3xX4xX1exX16xX3xXdexX9exX9fxX4xX3xX1bxX1xX6xX9exX3xX4xX2d1xX3xXexX159xX1bxX1xX3xXexX1xXbbxX48xX3xX1bxX1xXe3xXbxX3xXb6xX63xX3xXexXdxX3axX1bxX3xX1xX63xX1bxX1xX3xX4xX1exX4xX3xXb6xX5f8xX3xXexX4faxX1bxX3xX4xX27bxX1bxX26xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xXcxX19xX16xX1bxX26xX3xX1bxX504xX3xX5xXa3xX4xX3xXexX1xX98xX4xX3xX7fxX431xX64xX3xX1xX33fxX6xX3xXdexX159xX1bxX1xX3xX30fxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX6axX3xX3acxX8b6xX4xX3xXbxX1xX1exXdxX3xXb6xXdxX3d3xX1bxX3xX4xXcaxX6xX3xX657xXdxX3d3xX1bxX3xX1xXa8xXbxX3xXb9xX9exX2d1xX4xX3xXb6xX420xX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX6axX3xX27bxX1bxX26xX3xX8b5xX6xX19xXexXdxX1bxX3xX13xX19xXdxX224xX224xXdxXexX1xX7xX6axX3xX7fxX80xX3xX386xX3d3xX9exX3xX26x119e4xXdxX3xX5bxX9fxXdxX3xX7fxX28fxX1bxX26xX3xXdexX15dxX16xX3xX6xX1bxX3xX657xXdxX3d3xX1bxX3xX1xXa8xXbxX3xXb9xX9exX2d1xX4xX3xXexX1xX98xX4xX3xX3dxX5f8xX4xX3xX4xX1exX4xX3xXdexX3d3xX1bxX3xXexX1xX6xX48xX3xX4xX1xXdxX3axX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX303xX1bxX26xX3xXexX9exXbbxX1bxX3xXexX1xXcaxX3xXexX1xX2ecxX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xXb6xX63xX3xXexX1exXdxX3xXdexX2d1xX3xXexX19xXc4xX3xX5xXa3xX4xX3xX5xXa7xXa8xX1bxX26xX3xXexX1xX10xX16xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX493xX1bxX3xX7fxX43xXexX3xX7fxXa7xXa8xX4xX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX7fxX63xX48xX3xXbxX1xX1exX1bxX3xX1xX33fxX6xX3xXdexX159xX1bxX1xX3xXexX43xXdxX3xXd5xXexX16xX4xX386xX1xX16xX5xX48xX3xX1xX28fxXdxX3xXexX1xX1exX1bxX26xX3xX2xX194xX3xX1bxX52cxX48xX3xX1bxX26xX16xX1exXdxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12x121b6xX1bxX26xX3xX13xX19xXdxX224xX224xXdxXexX1xX7xX3xX4xX748xX1bxX26xX3xX4xX1xX16xX3xXdexXdxX3axXexX3xX7fxX6xX1bxX26xX3xXexX159xX48xX3xX386xXdxX3axX48xX3xX48xX9fxXexX3xXexX1xX2ecxX6xX3xXexX1xX9exXe3xX1bxX3xX26xXdxX28xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXdexX3d3xX1bxX3xXexX19xX3d3xX1bxX3xXexX1xXa3xX4xX3xX7fxX42exX6xX3xX7fxX26axX3xX4xX303xX3xXexX1xX26axX3xXexX52cxX1bxX26xX3xX4xXa7xX32dxX1bxX26xX3xX386xXdxX26axX48xX3xX7xX16xX1exXexX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX16xX3dxX64xXaxX12xX299xX9exX1bxX26xX3xX7fxX9fxXexX3xXexX43xXdxX3xX46xX10xX48xX10xX1bxX3xX7fxXa7xXa8xX4xX3xX234xX10xX48xX3xX5xX63xX3xX48xX9fxXexX3xXbxX1xX493xX1bxX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX4xX9exX9fxX4xX3xX7fxX2d1xXdxX3xX7fxX493xX9exX3xXexX43xXdxX3xX386xX1xX9exX3xXb6xXa3xX4xX3xX26xXdxX28xX6xX3xXd5xX6xX9exX3dxXdxX3xXacxX19xX6xXdexXdxX6xX3xXb6xX63xX3x14dcaxX19xX6xX1bxXebxX3xX299xX9exX1bxX26xX3xX7fxX9fxXexX3xX7fxX80xX3xX386xX1xXdxX3axX1bxX3xX1xX63xX1bxX26xX3xX4xX1xX5f8xX4xX3xX1bxX26xX1xX159xX1bxX3xX1bxX26xXa7xX32dxXdxX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX48xX43xX1bxX26xX6axX3xXbxX1xX493xX1bxX3xX1bxX1xXdxX420xX9exX3xXexX19xX16xX1bxX26xX3xX7xX2d1xX3xX7fxX303xX3xX5xX63xX3xX3dxXbbxX1bxX3xXexX1xXa7xX32dxX1bxX26xX6axX3xX7fxX28fxX1bxX26xX3xXexX1xX32dxXdxX3xX7fxX431xX64xX3xXb9xX9exX2d1xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1bxX63xX64xX3xXb6xX63xX16xX3xX4xX9exX9fxX4xX3xX386xX1xXcaxX1bxX26xX3xX1xX16xX15dxX1bxX26xX3xX1bxX1xXbbxX1bxX3xX7fxX43xX16xX3xXexX28fxXdxX3xXexX23xX3xX1bxX1xX4faxXexX3xXexX1xX3axX3xX26xXdxX380xXdxX3xX1xXdxX23xX1bxX3xX1bxX6xX64xXebxX4cxXebxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX9exXexX1xX16xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXcxXcxX299xX29axX61xX0xX4cxXbxX12
Theo TTXVN