Bầu cử tại Australia: Hơn 3 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm
Ủy ban Bầu cử Australia cho biết tính đến sáng 15/5, đã có hơn 3 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm, tăng khoảng 1,8 triệu người so với cùng giai đoạn này của cuộc bầu cử lần trước.
999cx10267xa740xbd20x11b99xee3ax10c59xc675xbc9axX7x112fbxdc0fxb207x11dd8xcd2axd1baxX5xc920xXaxc978xaf0exe2c6x11f67xX3xX4xeb3dxX3xXexb219xXdxX3xad72xX15xX7xXexe7faxX6xX5xXdxX6xa05fxX3xeaf0xdfb3xb616xX3xcad8xX3xXexX22xXdxaa4bxX15xX3xX4xX18xX3xXexX22xXdxX3xb7f8xXdxX3xf39ax11532xX3xXbxX1xXdx9ed9xX15xX3xX7xadcbxcad1xX0x11b5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x11deaxXaxX12xe8a5xf29axX3xX3fxX6xX2bxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1x1011axX3xX3fxXdxX45xXexX3xXexf9a7xX2bxX1xX3xX3cxX45xX2bxX3xX7xd137xX2bxd857xX3xX2x10e99xX4cxX91xba3exX3xX3cxa8afxX3xX4xa0d5xX3xX1xX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX4xX18xX3xXexX22xXdxX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX3xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX7xX49xX4axX94xX3xXex9f75xX2bxX8exX3xa9a4xX1xX7bxe390xX2bxX8exX3xX2xX94x1197exX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX2bxX8ex9c50xdb67xXdxX3xX7xX7bxX3x9f61xX49xXdxX3xX4xbecfxX2bxX8exX3xX8exXdxX6xXdxX3xX3cxX7bxX1bxX2bxX3xX2bx1162bxX62xX3xX4xf6c5xX6xX3xX4xX15xd749xX4xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX22xXe2xX49xX4xa393xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xX0xXdxX4axX8exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4axX7x9e04xXbxX1xX7bxXexX7bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX1bxXdxX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX4xX18xX3xXexX22xXdxX3xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX7xX49xX4axX3xX1x11623xX2bxX1xX3xXd2xX2bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX119xX3fxX6xX7bxXexX1xX6xX2bxX1xX1xX7bxX6xX119xXe9xX2bxX4cxX2bxX10xc67bxX7xX4cxX2xd4a6xX2xX1b0xX4cxX2xe865xX1b5xX5exdb31xa036xXd8xX1b8xf139xX1b8xX1bcxXexX2xX1b8xX1b9xX5xX2xX119xa5b4xXbxX8exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX1bxXdxX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX4xX18xX3xXexX22xXdxX3xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX7xX49xX4axXaxX3xX5exX6xXexX6xX13exXbxX1xX7bxXexX7bxX13exX7bxX22xXdxX8exXdxX2bxX6xX5xX13exX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX27xX4cxX4cxX4xX5exX2bxXdxX4axX8exX119xXe9xXdxX10xXexX2bxX6xX4axXbxX5xX15xX7xX119xXe9xX2bxX4cxXexea63xX1bcxX1b9xX4cxX15xXbxX5xX7bxX6xX5exX10xX5exX4cx9befxe114xX7xX24fxX62xX4cxX1bcxX1b9xX2xX1b0xb5ccxX1b9xX91xX259xX2xX91xX4cxXexXexfa31xXe9xX2bxX259xX2xX91xX1b9xX91xX6xX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX119xX1c6xXbxX8exXaxX3xX4cxX12xXcxX1xX101xX3xXexXe2xX49xX2bxX8exX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX3xe911xX4xX7bxXexXexX3xeb6bxX7bxX22xX22xXdxX7xX7bxX2bxX3x111b7xX8exXdxe392xX6xefc6xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xXdxX45xX2bxX3xX5exf883xX4xX1xX3xXe9xb640xX2bxX3xX3cxX106xX2bxX8exX3xXexX22xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX3xc6d8xX3xX295xX10xX5xX3fxX7bxX15xX22xX2bxX10xX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xX2xX1bcxX4cxX91xX3xXe9xe0f6xX6xX3xX24fxX15xX6xX119xX3xX29exb2aaxX2bxX1xX27xX3xX1ex10995xd926xX4cxXcxXcxca4ex104ccxc793xX2a3xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xX2f3xX8exXe2xXe3xXdxX3xX3cxcba0xX2bxX8exX3xX3cxX14xX15xX3xX61xX62xX3xX3fxX6xX2bxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX94xX3xccc5xX2bxX8exX3xXcxX7bxX4axX3xb566xX7bxX8exX10xX22xX7xX3xX2bxX9axXdxX3xX22xc605xX2bxX8exX3xX7xecc4xX3xX5xXe2xeabaxX2bxX8exX3xX4xX18xX3xXexX22xXdxX3xX3cxXdxX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX7xX49xX4axX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX4xX15xX106xX4xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX5xX14xX2bxX3xX2bxXfdxX62xX3xX7x9f8bxX3xX5exb8b5xX3xX5exXfdxX2bxX8exX3xX5xX2b5xXbxX3xXcfx11348xX3xX5xa395xX4xX3xX4axX49xXdxX119xX3xXcxX22xX7bxX2bxX8exX3xX4xX15xX106xX4xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX2bxXcbxX4axX3xX1bcxX1b9xX2xX242xX94xX3xXcfxX1xX7bxXd2xX2bxX8exX3xX2dxX94xX1bcxX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX2bxX8exXe2xXe3xXdxX3xX3cxX97xX3xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX7xX49xX4axX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xX332xX2bxX8exX3xX33axX7bxX8exX10xX22xX7xX94xX3xX2dxX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xX24fxX15xX6xX3xX5xXfdxX3xX2bxX1xX2a1xX2bxX8exX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xXaxX3fxX2b5xX2bxX3xX22xX106xX2bxXaxX3xX2bxX1xfe83xXexX3xXcfxX1xXdxX3xX7xX34bxX3xX5xXe2xX34fxX2bxX8exX3xX2bxX8exXe2xXe3xXdxX3xX3cxX45xX2bxX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xc07cxX2bxX8exX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX7xX49xX4axX3xX22xX42exXexX3xX3cxX332xX2bxX8exX94xX3xX5x118cdxX2bxX3xXexX49xXdxX3xX1b8xX1b9xX1b9xX119xX1b9xX1b9xX1b9xX3xX2bxX8exXe2xXe3xXdxX4cxX2bxX8exXfdxX62xX119xX3xXcxX22xX7bxX2bxX8exX3xXcfxX1xXdxX3xX3cxX9axX94xX3xXcfxX1xX7bxXd2xX2bxX8exX3xX2xX94xX1b8xX3xXexX22xXdxX32xX15xX3xX2bxX8exXe2xXe3xXdxX3xX2bxX106xXbxX3xX3cxX2axX2bxX3xX262xXdxX2bxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX24fxX15xX6xX3xX3fxXe2xX15xX3xX3cxXdxX32xX2bxX94xX3xXexXcbxX2bxX8exX3xX4xX6xX7bxX3xX1xX2axX2bxX3xX7xX7bxX3xXe9xX49xXdxX3xX4xX15xX106xX4xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xXexX22xXe2xX49xX4xX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xXcxX15xX62xX3xX2bxX1xXdxX46axX2bxX94xX3xX332xX2bxX8exX3xX33axX7bxX8exX10xX22xX7xX3xX4xXd2xX2bxX1xX3xX3fxX8cxX7bxX3xX7xX34bxX3xX5xXe2xX34fxX2bxX8exX3xX5xX49xX2bxX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3fxX14xX15xX3xX7xX49xX4axX3xX7xX383xX3xX5xXfdxX4axX3xXexX34bxX2bxX3xXexX1xX46axX4axX3xX2bxX8exX15x1121exX2bxX3xX5xb869xX4xX3xX4xX101xX6xX3xX61xX62xX3xX3fxX6xX2bxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX18xX94xX3xX8exb8a4xX62xX3xXexX1xX46axX4axX3xXbxX1xX311xX4xX3xXexX1bxXbxX94xX3xX5xXfdxX4axX3xX4xX1xX2b5xX4axX3xXexX22xX386xX3xXe9xXdxX32xX4xX3xXcfxXdxbdb8xX4axX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX3cxX46axX4axX3xX2bxX8exX6xX62xX3xX7xX6xX15xX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX29exX2xXd8xX4cxX91xX3xXexX49xXdxX2a3xX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xX29xX14xX15xX3xX1xX45xXexX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3fxX14xX15xX3xXexX22xXe2xX49xX4xX3xX7xX383xX3xX3cxXe2xX34fxX4xX3xXcfxXdxX596xX4axX3xXcfxX1xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xXbxX1xX44exX2bxX8exX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3cxX9axX2bxX8exX3xX4xX18xX6xX3xX5xcbacxX4xX3xX2xXd8xX3xX8exXdxXe3xX3xX4xXeexX2bxX8exX3xX2bxX8exXfdxX62xX94xX3xX2bxX1xXe2xX2bxX8exX3xXe9xce5bxX2bxX3xX7xX383xX3xX4xX44exX2bxX3xX4axX106xXexX3xX7xX34bxX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3fxX14xX15xX3xX3cxXe2xX34fxX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX395xX4xX3xXcfxXdxX596xX4axX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX2bxX1xX2a1xX2bxX8exX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xX7xX6xX15xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xX332xX2bxX8exX3xX33axX7bxX8exX10xX22xX7xX94xX3xX2f3xX8exX1xX2b0xX3xXe9xXdxX32xX2bxX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX3xX7xX383xX3xX262xX10xX4axX3xX262xbc18xXexX3xXexX8cxX4xX3xX3cxX106xX2bxX8exX3xX4xX101xX6xX3xXe9xXdxX32xX4xX3xX3cxXdxX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX7xX49xX4axX3xX5exX7bxX3xX7xX34bxX3xX5xXe2xX34fxX2bxX8exX3xX2bxX8exXe2xXe3xXdxX3xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xXexX1xX10xX7bxX3xX4xX8cxX4xX1xX3xX2bxXfdxX62xX3xX8exXdxX6xX3xXexXcbxX2bxX8exX3xX2bxX1xXdxa8efxX15xX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xXe9xXfdxXdxX3xX2bxXcbxX4axX3xX24fxX15xX6xX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xd96dxXfdxXdxX3xX1exX13xa06bxX94xX3xX4xX9axX3xXexX1xX596xX3xX4xX9axX3xX4axX106xXexX3xXe9xXfdxXdxX3xX3cxX2b0xX6xX3xX3cxXdxX596xX4axX3xX4xX9axX3xX7xX34bxX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3fxX40xX3xX7xX49xX4axX3xX24fxX15xX8cxX3xX5xX49xX2bxX3xXcfxX1xXdxX45xX2bxX3xX4xX8cxX4xX3xX2bxX1xX570xX2bxX3xXe9xXdxX46axX2bxX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcfxX1xX332xX2bxX8exX3xXexX1xX596xX3xX3cxX45xX4axX3xX1xX45xXexX3xX3cxXe2xX34fxX4xX3xX5xX8cxX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX3cxX46axX4axX3xXe9xXfdxX3xX2bxX45xX15xX3xX7xX34bxX3xX5xXe2xX34fxX2bxX8exX3xXbxX1xXdxX45xX15xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX1xX7bxX3xX4xX8cxX4xX3xX311xX2bxX8exX3xX4xX18xX3xXe9xXdxX46axX2bxX3xX24fxX15xX8cxX3xX7xX83xXexX3xX7xX6xX7bxX3xXexX1xX187xX3xXcfxX1xX9axX3xX4xX9axX3xXexX1xX596xX3xX4xX9axX3xXcfxX45xXexX3xX24fxX15xXd2xX3xX2bxX8exX6xX62xX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX3cxX46axX4axX3xXcfxX45xXexX3xXexX1xX628xX4xX3xX2bxX8exXfdxX62xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xX760xX15xX106xX4xX3xX3fxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX5xXdxX46axX2bxX3xX3fxX6xX2bxX8exX3xX1exX15xX7xXexX22xX6xX5xXdxX6xX3xX7x115c8xXbxX3xXexX49xXdxX3xX4xX1xX83xX2bxX1xX3xX5xXfdxX3xX4xX15xX106xX4xX3xX3cxX15xX6xX3xX8exXdxX2a1xX6xX3xX3cxXd2xX2bxX8exX3xXcxX559xX3xX5exX7bxX3xX4xX101xX6xX3xXcxX1xX101xX3xXexXe2xX49xX2bxX8exX3xX28fxX4xX7bxXexXexX3xX295xX7bxX22xX22xXdxX7xX7bxX2bxX3xXe9xXfdxX3xX760xX332xX2bxX8exX3xX3cxXd2xX2bxX8exX3xX3cxX34bxXdxX3xX5xX2b5xXbxX3xX4xX101xX6xX3xX332xX2bxX8exX3xX13xXdxX5xX5xX3xX28fxX1xX7bxX22xXexX10xX2bxX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX7bxX5exX62xXaxX12xXcxX15xX62xX3xX2bxX1xXdxX46axX2bxX94xX3xXcfxX45xXexX3xX24fxX15xXd2xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX15xX106xX4xX3xXexX1xXcbxX4axX3xX5exX44exX3xX5exXe2xX3xX5xX15xX2b5xX2bxX3xX8exX14xX2bxX3xX3cxX570xX62xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX1xX42exX62xX3xX3cxXd2xX2bxX8exX3xXcxX559xX3xX5exX7bxX3xX4xX9axX3xXexX1xX596xX3xX3cxX34bxXdxX3xX4axcbdaxXexX3xXe9xX49xXdxX3xX2bxX1xXdxX72bxX15xX3xX2bxX8exX15xX62xX3xX4xX2axX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xX3fxX34bxXdxX3xX4xXd2xX2bxX1xX3xX4xX1xX83xX2bxX1xX3xX3cxXd2xX2bxX8exX3xX2bxXfdxX62xX3xX3fxX2b0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX22xX383xX3xXcfxX1xXdxX3xX3cxX97xX3xX2dxX3xX5xX14xX2bxX3xXexX1xX6xX62xX3xX3cxb7cbxXdxX3xX5xX97xX2bxX1xX3xX3cxX1bxX7bxX3xXexX22xX7bxX2bxX8exX3xXe9xX44exX2bxX8exX3xX1b8xX3xX2bxXcbxX4axX119xX4cxX119xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX15xXexX1xX7bxX22xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xXcxXcxX2f1xX2f2xX2f3xX0xX4cxXbxX12
Theo TTXVN