Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ thị sát khu vực biên giới với Mexico
Các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ đã đi thị sát khu vực biên giới với Mexico để tìm ra cách thức quân đội có thể tăng cường nỗ lực ngăn ngừa tình trạng buôn lậu ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác, trong bối cảnh Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng triệu USD sang việc xây dựng bức tường biên giới .
4f05x7cecxa67axa0aexc08dx6731xc172x9f13xb80cxX7x9e12x7b55x715ex5228x7946x834exX5x61daxXax7c7fxc261x7afax9115xX1xX3xd164xc164x6be8xX3xc82bx8e8exX3x8180xadadxd356xX4xX3xXbxX1x75e8xX15xaaa6xX3x5eebx5a13xX3xXexX1xb87dxX3xX7xb52axXexX3x6c9axX1xX20xX3x67c6x6d69xX4xX3xd24exXdx5e67xX15xX3xX28xXdxb896xXdxX3xX39xX44xXdxX3xX2axX10xc842xXdxX4xX1axX0xad2exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56f2xX10xX6xae97xXaxX12x80a1xX32xX4xX3x5142xX20xX6xX15xX3xX4xX1xb0e2xX4xX3xX6bxX20xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX15xX28xX3xX1x5a94xX15xX28xX3xX18xc5c1xX20xX3xX4x9c96xX6xX3xX2axX2bxX3xX18xX14xX3xX18xXdxX3xXexX1xX2fxX3xX7xX32xXexX3xX35xX1xX20xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX39xX44xXdxX3xX2axX10xX4dxXdxX4xX1axX3xX18x90a3xX3xXex5e2ax6480xX3x9772xX6xX3xX4xX32xX4xX1xX3xXexX1xX72xX4xX3xX6bxX20xb94axX15xX3xX18xX1dxXdxX3xX4x563axX3xXexX1xXbcxX3xXexd054xX15xX28xX3xX4x9d9cx5418xX15xX28xX3xX15xb08axX3xX5xX3axX4xX3xX15xX28xXe0xX15xX3xX15xX28x61d6xX6xX3xXexXbfxX15xX1xX3xXexXc2xX19xX15xX28xX3xX3dxX20x74c4xX15xX3xX5x7975xX20xX3xXc0xX6xX3xXex8a1fx7829xX3xX39xX81xX3xX4xX32xX4xX3xX1xX1axX19xXexX3xX18xX1dxX15xX28xX3xX3dx54e4xXexX3xX1xa23axXbxX3xXbxX1xX32xXbxX3xX35xX1xX32xX4xc5e3xX3xXexXc2xX1axX15xX28xX3xX3dxX21xXdxX3xX4xd27bxX15xX1xX3xX13xX86xX20xX3xa511xXe0xXc0xX3xd249xXd9xX4xX3xX4xXd1xX15xX3xX15xX1x8e64xX4xX3xX4xX1xX20xX114xXbcxX15xX3xX18xb0baxXdxX3xXc0xcf8cxX4xX3xX18xa714xX4xX1xX3xX7x8c23xX3xX64xX16axX15xX28xX3xX1xX81xX15xX28xX3xXexXc2xXdx7dafxX20xX3xcb17x6331x4f86xX3xX7xX6xX15xX28xX3xX39xXdxX182xX4xX3xX4dxXd1xX114xX3xX64xX3axX15xX28xX3xX3dxX72xX4xX3xXexXe5xXe6xX15xX28xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xd4f2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxXc0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXc0xX7x67eexXbxX1xX1axXexX1axXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX114x51f9xX3xX3dxX5xX1axX4xX35xbd95xX3xXc0xX6xXc2xX28xXdxX15xX1d8xX5xX10xb386xXexX1eexX3xX6xX20xXexX1axX1f5xX3xXc0xX6xXc2xX28xXdxX15xX1d8xXc2xXdxX28xX1xXexX1eexX3xX6xX20xXexX1axX1f5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX15xX28xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX7xX32xXexX3xX35xX1xX20xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX39xX44xXdxX3xX2axX10xX4dxXdxX4xX1axX3xX1xXbfxX15xX1xX3xX145xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX1b0xX3dxX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX1b0xX39xX15xX52xX15xX10x5b51xX7xX52xX2x55c0x7c42xb32bxX52xX2xX291x76d7xX64xX290xX2x53e1xc14dx6948xX29bxX2xXex7564xX29bxX2xX2xX5xX2xX1b0x61c2xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX15xX28xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX7xX32xXexX3xX35xX1xX20xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX39xX44xXdxX3xX2axX10xX4dxXdxX4xX1axXaxX3xX64xX6xXexX6xX1d8xXbxX1xX1axXexX1axX1d8xX1axXc2xXdxX28xXdxX15xX6xX5xX1d8xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1eexX52xX52xX4xX64xX15xXdxXc0xX28xX1b0xX39xXdxX10xXexX15xX6xXc0xXbxX5xX20xX7xX1b0xX39xX15xX52xXexX29fxX29axX290xX52xX20xXbxX5xX1axX6xX64xX10xX64xX52xX15xX28xXexXc0xX3dxX1xX52xX29axX290xX2xX28fx619exX290xX29axX340xX29axX299xX52xXexXexX4dxX39xX15xX340xXexX20xX1axX15xX28xX3dxXdxX10xX15xX28xXdxX1axXdxX1b0xX2a6xXbxX28xXaxX3xX52xX12xX1cxX72xX4xX3xXexXe5xXe6xX15xX28xX3xX15xX28xXe0xX15xX3xX4xX32xX4xX1xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX2axX2bxX3xX1d8xX3xX2axX10xX4dxXdxX4xX1axX3xXexX19xXdxX3xXcxXdxX2a6xX20xX6xX15xX6xX138xX3xX2axX10xX4dxXdxX4xX1axX138xX3xX15xX28xX81xX114xX3xX2xX290xX52xX2xX52xX29axX290xX2xX28fxX1b0xX3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1axX64xX114xXaxX12xX1fxX20xX114x9e22xX15xX3xX1cxX1dxX3xXexXc2xXe5xa463xX15xX28xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX15xX28xX3xX2axX2bxX3xb147xX6xXexXc2xXdxX4xX35xX3xX186xX1xX6xX15xX6xX1xX6xX15xX138xX3xX4xbbebxX15xX28xX3xX39xX44xXdxX3xX67xX1xX8axX3xXexX2fxX4xX1xX3xX61xX1dxXdxX3xX18xbc7bxX15xX28xX3xXcxX1xX6xXc0xX3xXc0xXe5xX20xX3xXexXc2xXe5xX3d2xX15xX28xX3xX5xXdxX3fxX15xX3xX6bxX20xXd1xX15xX3xX2axX2bxX138xX3xXcxXe5xX44xX15xX28xX3xb5b9xX1axX7xX10xXbxX1xX3xX187xX20xX15xX200xX1axXc2xX64xX138xX3xX18xX6xX15xX28xX3xXexX1xX2fxX3xX7xX32xXexX3xXc0xX1dxXexX3xX18xX2fxX6xX3xX18xXdxXbcxXc0xX3xXexX19xXdxX3xX35xX1xX20xX3xX39xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX4xXd9xX3xXexX3fxX15xX3xX28xc117xXdxX3xXaxX2axX1axX15xX20xXc0xX10xX15xXexX3xX186xXdxXexX10xX3x5383xXaxX3xX28xX86xX15xX3xXexX1xX81xX15xX1xX3xXbxX1xX21xX3xb017xX5xX3xX3e4xX6xX7xX1axX3xX4xX8axX6xX3xX3dxX6xX15xX28xX3xXcxX10xX4dxX6xX7xX138xX3xXexX19xXdxX3xX18xXd1xX114xX138xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX3axX4xX3xX5xXe5xX12cxX15xX28xX3xX39xX182xX3xX3dxXdxX15xX1xX3xX6bxX20xX21xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX18xX6xX15xX28xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1xX12cxXbxX3xX4xX108xX15xX28xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xXdxX3xX67x78c2xX3xX6bxX20xX6xX15xX3xX61xX145xXdxX3xX6bxX20xX6xX15xX3xX39xX81xX3xX1cxX145xX1axX3xX39xX182xX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX3xX2axX2bxX3x7428xX67xX1cxX3e4x8f51xX1b0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1axX64xX114xXaxX12xX61xX6xXdxX3xX6bxX20xX6xX15xX3xX4xX1xX72xX4xX3xX6bxX20xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX15xX28xX3xX15xXd9xXdxX3xXexXc2xX3fxX15xX3xX4dxX10xXc0xX3xX4dxb9ffxXexX3xX39xX81xX3xX18xX32xX15xX1xX3xX28xXdxX32xX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xXe5xX4fcxX15xX28xX3xXexXdxX182xX15xX3xX18xXe5xX12cxX4xX3xX7xX3axX3xX64xX16axX15xX28xX3xX18xXbcxX3xX28xXdxX32xXc0xX3xX7xX32xXexX3xX3dxXdxX3fxX15xX3xX28xXdxX44xXdxX1b0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1axX64xX114xXaxX12xX1cxX1dxX3x62a3xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX14dxX1dxXdxX3xX18xX2fxX6xX3xX18xX14xX3xX114xX3fxX20xX3xX4xX86xX20xX3xX13xX86xX20xX3xX14dxXe0xXc0xX3xX151xXd9xX4xX3xX1xXebxX3xXexXc2xX12cxX3xX39xX10cxX15xX3xX1xX81xX15xX1xX3xX15xX1xb27bxX15xX28xX3xXc0xX32xX114xX3xX6bxX20xX6xX114xX3xX18xXe5xX12cxX4xX3xXexXc2xX6xX15xX28xX3xX3dxX2fxX3xXexXc2xX3fxX15xX3xX15xX1xX5f8xX15xX28xX3xXbxX1xXe5xX4fcxX15xX28xX3xXexXdxX182xX15xX3xX15xX81xX114xX1b0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX1axX20xXc2xX4xX10xXaxX12xX13xX3e4xX3xX523xXcxX1xX10xX1axX3xXcxX61x8c46xX527xX0xX52xXbxX12