Ngày mới ở Sa Ná
(Baothanhhoa.vn) - Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn ngày hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới - chiếc áo màu xanh của những ngôi nhà kiên cố, khang trang, của những cánh đồng lúa, rừng luồng, rừng vầu xanh ngắt. Sự ấm no đang dần hiện hữu.
a17excf65xf8f3xf327x11306xb9aax113ebxf18cx10a85xX7xf08bxcdcexc3d7xa4a1xcbbfxd5c7xX5xb453xXaxcef8xX0xX7xXexe9ebxbe61xe38exfd1fxX12xf78axX19xad0dxcaa2xX3xb6f9x10b0fxXdxX3xf6dcxX3xb5aaxX6xX3xX1bx107a3xX0xffa7xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa96bxX10xX6x10110xXaxX12x11aa4x124f4xX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2ax1185cxX3x11abbxcd73xX3xX1bxX6xX3xb164x105bfxX17xX53xX3xX1x10026xX1exd028xX18xX3xd3f9xX61xX6xX18xX3xX26xcb3bxX18xX3xX18xX19xX1dxX1exX3xX1xc73dxX20xX3xX18xX6xX1exX3x123ddxX6xX18xX19xX3xbf13xX1xX17xX2axX4xX3xX5xb0e0xX18xX3xX20xb0a3xX18xX1xX3xX4xX1xXdxb33fxX4xX3xX2axX17xX3xX20xX21xXdxX3xba67xX3xX4xX1xXdxX93xX4xX3xX2axX17xX3xX20xX1dxX61xX3xX55xX6xX18xX1xX3xX4xef0fxX6xX3xX18xX1x104f4xX18xX19xX3xX18xX19xX75xXdxX3xX18xX1xX1dxX3xX81xXdxX88xX18xX3xX4x125cfxX53xX3xX81xX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX53xX3xX4xXb2xX6xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX4xX2axX18xX1xX3xX7cx10ef4xX18xX19xX3xX5xdc98xX6xX53xX3xX16xb44fxX18xX19xX3xX5xX61xXeaxX18xX19xX53xX3xX16xXf4xX18xX19xX3xba3fx1183axX61xX3xX55xX6xX18xX1xX3xX18xX19xe0ddxXex1276bxX3xX26xbfe2xX3xa75dxX20xX3xX18xX17xX3xX7cxX6xX18xX19xX3xX47xX105xX18xX3xX1xXdxX63xX18xX3xX1xXb7xX61xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd31axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxadcaxXdxX47xXexX1xa472xX3xc950xcebbxX167xXbxX55x1100exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xa65axX2xX166xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111x124c7xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cx113c6xX2xX19axX175xX2cxX2xa839xX166xX47xX167xX2xa5fcxX167xX175xX19axbbc1xXexX1a5x105a4xX19axc7ddxX1a5xX5xX167xX111xb43bxXbxX19xd45exX16xX9xX166xX1aexX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX2xX166xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xe8d3xf09bxX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX1xX75xX20xX3xX18xX6xX1exX53xX3xX4xX1xXefxX18xX19xX3xXexX75xXdxX3xXexX1xX114xX4xX3xX7xX114xX3xX55xXefxX4xX3xX7cxe107xX18xX19xX3xXexX16xf015xX21xX4xX3xX7xX114xX3xX7cx10333xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX81x10a87xX3xX47xXdxX63xX61xX111xX3xe438xX1xX2axX4xX3xX104xX21xXdxX3xX7xX114xX3xXexX6xX18xX3xX1xX17xX6xX18xX19xX53xX3xX7cxX23fxX3xX18xX2axXexX3xX4xX1xXefxX18xX19xX3xXexX75xXdxX3xXexXf4xX18xX19xX3xX4xX1x1035bxX18xX19xX3xX81xXdxX93xX18xX3xX81xX1xXdxX3xX104xX1dxX17xX3xX26xX6xX3xX1bxX6xX3xX81xX1xXdxX3xX4xX6cxX18xX3xX5xda70xX3xX7cxXdxX3xa3bbxX61xX6xX3xX104xX1dxX17xX3xXexX1xX2axX18xX19xX3xX166xX9dxX19axX167xX2xX1a0xX53xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX18xX19xX1dxX1exX3xX1xX75xX20xX3xX18xX6xX1exX3xX104xX21xXdxX3xX4xX17xX18xX3xX7cxX237xa691xX18xX19xX3xX186xX88xX3xXexX75xX18xX19xX3xX104xX1dxX17xX3xX186xX4bxX18xX53xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xXexXdxX93xX18xX19xX3xX4xX237xX2d7xXdxX3xX4xX17xX18xX3xXexX16x10b90xX3xX81xX1xXefxX4xX3xX81xX1xf98dxX4xX1xX3xX47xX237xX21xXdxX3xX1xXdxX88xX18xX3xX18xX1xX1dxX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a5xX1aexX175xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX19axX2xX19axXexX1a9xX175xX2xX167xX1acxX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1acxX2xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a5xX1aexX175xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX150x10bc3xX1exX3xX4xX105xX61xX3xX104xX1dxX17xX3xX186xX4bxX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX7xX10fxXbxX3xX1xX17xX1dxX18xX3xXexX1xXdxX63xX18xX53xX3xXex113ddxX17xX3xXexX1xX61xcbeexX18xX3xX5xf4b3xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX237xX2d7xXdxX3xX47xX3f9xX18xX3xX7cxXdxX3xX5xX41fxXdxX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX1a5xX1a5xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX19axX175xX1a9xXexX166xX1a5xX1a0xX166xX167xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1aexX1a9xX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a5xX1a5xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX116xX20xX3xX186xXdxX6xX3xX7cxX237xX429xX4xX3xX47xX114xX18xX19xX3xX5xX88xX18xX3xX18xX1xe744xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX21xX53xX3xXexX237xX24xX18xX19xX3xX18xXdxX63xX20xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX18xX19xX237xX2d7xXdxX3xX55xX116xX61xX3xX7xXcaxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xX425xX18xX3xX5xX29fxX3xX2a4xX61x10c78xXexX3xX5x10af6xX4xX1xX3xX7xde9cxX3xX104xX1dxX17xX3xXexX1xX2axX18xX19xX3xX166xX3xX9dxX3xX19axX167xX2xX1a0xX53xX3xX5xX1dxX20xX3xX2xX167xX3xX18xX19xX237xX2d7xXdxX3xX4xX1xX93xXexX3xX104xX1dxX3xX20xX116xXexX3xXexX30cxX4xX1xX53xX3xX18xX1xXdxX209xX61xX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX576xX6xX53xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX4bxX18xX3xX104xX1dxX3xX1xX17xX6xX3xX20xX1dxX61xX3xX4xXb2xX6xX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX3xX186xX571xX3xX4xX61xXcaxX18xX3xXexX16xX75xXdxX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX175xX1a9xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX2xX175xX19axX2xXexX1acxX1aexX1a5xX2xX1a0xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX19axX1a9xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX1a9xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX208xX21xXdxX3xX7xX114xX3xX2a4xX61xX6xX18xX3xXexX3f9xX20xX3xX7cx1099axX4xX3xX186xXdxX63xXexX3xX4xXb2xX6xX3xXcxX16xX61xX18xX19xX3xX237xX6cxX18xX19xX53xX3xXexd0f9xX18xX1xX3xX104xX1dxX3xX7xX114xX3xX104xX1dxX17xX3xX4xX61xX231xX4xX3xX2a4xX61xX1exX93xXexX3xX5xXdxX63xXexX53xX3xX7cxX571xX18xX1xX3xX1xX237xX21xX18xX19xX3xX4xX1xX6ebxX3xX7cxX41fxX17xX3xX7xX2axXexX3xX7xX6xX17xX3xX4xXb2xX6xX3xX5xX56xX18xX1xX3xX7cxX41fxX17xX3xX1xX61xX1exX63xX18xX53xX3xX7xX114xX3xX18x10303xX3xX5xX114xX4xX3xX4xXcaxX3xX19xX10fxX18xX19xX3xX4xXb2xX6xX3xX55xX56xX3xX1bxX6xX3xX5bxX5cxX17xX53xX3xX4xX1xX61xX18xX19xX3xXexX6xX1exX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX231xX18xX19xX3xX7cxXeaxX18xX19xX53xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX7cxX56xX3xX81xX1xX10fxX4xX3xXbxX1x12205xX4xX3xX1xX425xX61xX3xX2a4xX61xX4bxX3xX7xX6xX61xX3xX5xX29fxX53xX3xXexXf4xX18xX19xX3xX186xX237xX21xX4xX3xX23fxX18xX3xX7cxX571xX18xX1xX3xX4xX61xX231xX4xX3xX7xXcaxX18xX19xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX175xX1a9xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1a9xX19axX1a9xXexX1aexX166xX1aexX1a5xX1a0xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX166xX166xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX1a9xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2xX1a0xX3xX18xX19xX75xXdxX3xX18xX1xX1dxX3xX55xX3f9xX1exX3xX104xX1dxX3xX1a5xX19axX3xX18xX19xX75xXdxX3xX18xX1xX1dxX3xX7xX1dxX18xX3xX24xX3xX81xX1xX61xX3xXexX2axXdxX3xX7cxX571xX18xX1xX3xX16xX231xX18xX19xX3xX1xX6cxX18xX3xX1a9xX167xX3xX1xX6xX3xXexX16xX88xX18xX3xX7cxX6ebxX18xX1xX3xX7cxXeaxXdxX3x103c0xX17xX20xX3xX1bxX19xXeaxX3xX19xa8b3xXbxX3xXbxX1xX105xX18xX3xX23fxX18xX3xX7cxX571xX18xX1xX3xX4xX1xX73dxX3xX24xX3xX4xX1xX17xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX175xX1a9xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1a9xX175xX1a9xXexX2xX1aexX166xX175xX1acxX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1a9xX175xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX1a9xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX44xX17xX6xX3xX7cxX237xX429xX4xX3xXexX16xXeaxX18xX19xX3xXexX16xX237xX21xX4xX3xX1xXdxX88xX18xX3xX20xX73dxXdxX3xX19xXdxX6xX3xX7cxX8cxX18xX1xX3xXexX41fxX17xX3xX20xX75xXdxX3xXexX16xX237xX2d7xX18xX19xX53xX3xX4xX4bxX18xX1xX3xX2a4xX61xX6xX18xX3xX55xX6xX18xX1xX3xX9dxX3xX7xX41fxX4xX1xX3xX9dxX3xX7cx1155dxXbxX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX175xX1a9xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1aexX19axX167xXexX1aexX19axX1aexX166xX1aexX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1a9xX19axX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX1a9xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX150xX2axX4xX3xX4xX75xX18xX19xX3xXexX16xX8cxX18xX1xX3xXbxX1xX783xX4xX3xX104xX783xX3xX4xX1xX17xX3xX186xX4bxX18xX3xX18xX1xX237xX3xX18xX1xX1dxX3xX104x122cdxX18xX3xX1xX8e4xX6xX53xX3xXexX16xX237xX2d7xX18xX19xX3xX1x11390xX4xX3xX4xX29fxX18xX19xX3xX7cxX237xX429xX4xX3xX55xX3f9xX1exX3xX47xX114xX18xX19xX3xX81xX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX7cxX2axXbxX3xX27fxX18xX19xX3xX18xX1xX61xX3xX4xX105xX61xX3xX1xXb44xX4xX3xXexX425xXbxX53xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX41fxXexX3xX4xX231xX18xX19xX3xX7cxXeaxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX2axX61xX3xX1xXb44xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX104xX1dxX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX175xX1a9xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1acxX1a9xX1acxXexX1a5xX1a9xX167xX1a0xX166xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1a0xX1acxX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX175xX1a9xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX208xX21xXdxX3xX7xX114xX3xX2a4xX61xX1exX93xXexX3xXexX3f9xX20xX53xX3xX18xX73dxX3xX5xX114xX4xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX4bxX3xX1xX63xX3xXexX1xXcaxX18xX19xX3xX4xX1xX30cxX18xX1xX3xXexX16xX571xX3xX104xX1dxX3xX4xX2axX4xX3xXexX105xX18xX19xX3xX5xX21xXbxX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX53xX3xX18xX19xX1dxX1exX3xX1a5xX167xX9dxX1aexX9dxX19axX167xX19axX167xX53xX3xX186xX4bxX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX7cxX56xX3xX7cxX41fxXexX3xX4xX1xX61xf22bxX18xX3xX18xX75xX18xX19xX3xXexX1xX75xX18xX3xX20xX21xXdxX3xX81xXdxe31cxX61xX3xX20x11ba8xX61xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXdxX209xX20xX3xX1xX3f9xX18xX3xX1xX17xX6xX18xX53xX3xXbxX1xX116xX18xX3xX81xX1xX24xXdxX3xX4xXb2xX6xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX167xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX166xX2xX1a9xXexX166xX1a0xX1aexX1acxX1a5xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX19axX1aexX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX167xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4axX30cxX3xXexX1xX237xX3xX4xX1xXdxX3xX186xX231xX3xX81xXdxX88xX20xX3xXcxX16xX237xX24xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX1bxX19xX3f9xX18xX3xX208xXb34xX18xX3xXcxX1xX88xX61xX3xX4xX1xX17xX3xX186xXdxX93xXexX53xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX4xX8e4xX3xX1acxX166xX3xX1xX231xX3xX104xX21xXdxX3xX1a5xX175xX167xX3xX18xX1xX3f9xX18xX3xX81xX1xXd07xX61xX111xX3xX4axX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX4xX1xXb2xX3xX1exX93xX61xX3xX5xX1dxX20xX3xX18xX75xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX63xXbxX53xX3xX7xX6xX61xX3xX4xX6cxX18xX3xX5xX29fxX3xX18xXb34xX20xX3xX19axX167xX2xX1a0xX53xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX186xX571xX3xXexX16xX75xXdxX3xX1xX17xX1dxX18xX3xXexX17xX1dxX18xX3xX1a9xX53xX2xX1xX6xX3xX7cxX116xXexX3xX18xX75xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX63xXbxX53xX3xX4x10e64xX18xX19xX3xX104xX21xXdxX3xX7cxX8e4xX3xX1xX63xX3xXexX1xXcaxX18xX19xX3xXexX1xXb2xX1exX3xX5xX429xXdxX3xX1xf763xX18xX19xX3xX1xX17xX1dxX18xX3xXexX17xX1dxX18xX3xX18xX88xX18xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX81xX1xX75xX18xX19xX3xXexX1xXd1axX3xXexX16xXeaxX18xX19xX3xX5xXefxX6xX53xX3xX1xX17xX6xX3xX20xX1dxX61xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX1a5xX1a5xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX2xX2xX1a9xX166xXexX1a9xX2xX1acxX1a9xX175xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1acxX1aexX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a5xX1a5xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX88xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX105xX18xX3x10248xXexX237xX6cxX18xX19xX3xXexX1xX3f9xX18xX3xXexX237xX6cxX18xX19xX3xX2axXdx126abxX3xX4xXb2xX6xX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX104xX1dxX3xX7xX114xX3xXexX61xX1exX88xX18xX3xXexX16xX61xX1exX209xX18xX3xX104xX425xX18xX3xX7cxX231xX18xX19xX3xX4xXb2xX6xX3xX186xX6xX18xX3xX2a4xX61xX4bxX18xX3xX5xc403xX3xX186xX4bxX18xX53xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX7cxX8cxX18xX1xX3xX4xc861xX18xX3xX47xXdxX63xX18xX3xXexX30cxX4xX1xX3xX7cxX116xXexX3xX16xX61xX231xX18xX19xX3xX5xX21xX18xX3xX7xX6xX18xX3xX7xc022xX3xX7cxX116xXexX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX1xX231xX3xX186xX571xX3xX20xX116xXexX3xX7cxX116xXexX3xX7xX4bxX18xX3xX55xX61xX116xXexX111xX3xX4axX24xXdxX3xX104xX425xX1exX53xX3xX7cxX3f9xX1exX3xX5xX1dxX3xX104xX783xX3xX7cxX105xX61xX3xXexXdxX88xX18xX3xX81xXd1axX3xXexXf4xX3xX18xXb34xX20xX3xX19axX167xX2xX1a0xX53xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX4xX8e4xX3xX7cxX116xXexX3xX7cxXd1axX3xXexX16xXeaxX18xX19xX3xX5xXefxX6xX3xX104xX1dxX3xX7cxX237xX429xX4xX3xXexX1xX61xX3xX1xX17xX41fxX4xX1xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX1a5xX1a5xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX166xX175xX1a9xXexX1a5xX167xX19axX2xX167xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX19axX1a9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a5xX1a5xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xXdxX209xX61xX3xX1xX231xX3xX19xXdxX6xX3xX7cxX8cxX18xX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX16xXdxXd1axX18xX3xX4xX1xXb34xX18xX3xX18xX61xX75xXdxX53xX3xX104xXf4xX6xX3xX186xX61xX75xX18xX3xX186xX2axX18xX53xX3xXexX16xXeaxX18xX19xX3xXexX16xXb44xXexX3xX18xX88xX18xX3xX7cxX2d7xXdxX3xX7xXcaxX18xX19xX3xX186xX10fxXexX3xX7cxX105xX61xX3xX23fxX18xX3xX7cxX571xX18xX1xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX167xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1a0xX19axX19axXexX19axX1aexX1a9xX175xX167xX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1aexX19axX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX167xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX150xX2axX18xX3xX186xX231xX3xX55xX56xX3xX1bxX6xX3xX5bxX5cxX17xX3xX104xX1dxX3xX186xX4bxX18xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xXexX1xXb34xX20xX3xX1xXf0fxXdxX53xX3xX7cxX231xX18xX19xX3xX104xXdxX88xX18xX53xX3xXexX61xX1exX88xX18xX3xXexX16xX61xX1exX209xX18xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX104xX237xX429xXexX3xX2a4xX61xX6xX3xX81xX1xX8e4xX3xX81xX1xXb34xX18xX53xX3xX23fxX18xX3xX7cxX571xX18xX1xX3xX4xX61xX231xX4xX3xX7xXcaxX18xX19xX53xX3xX7xX4bxX18xX3xX55xX61xX116xXexX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX1a5xX1a5xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX167xX1a0xX1a9xX175xXexX166xX1a0xX175xX1a5xX19axX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1a5xX167xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a5xX1a5xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x124c2xXdxXb7xX3xX19xX8cxX18xX3xX19xXdxX2axX3xXexX16xX571xX3xX104xXb34xX18xX3xX1xX8e4xX6xX3xXexX16xX61xX1exX209xX18xX3xXexX1xXcaxX18xX19xX53xX3xX55xX3f9xX1exX3xX47xX114xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX104xXb34xX18xX3xX1xX8e4xX6xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX167xX167xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX2xX167xX19axX1acxXexX19axX19axX1acxX2xX1aexX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX166xX1a0xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX167xX167xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX14afxXdxX6xX3xX7cxX8cxX18xX1xX3xX75xX18xX19xX3xX1bxX19xX3f9xX18xX3xX208xXb34xX18xX3xX8dbxXdxX93xX18xX3xX5xX1dxX3xX1xX231xX3xXexX1xX61xX231xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX7cxX8cxX18xX1xX3xX4xX8e4xX3xX18xX1xX1dxX3xX186xX571xX3xX5xX29fxX3xX4xX61xXcaxX18xX3xXexX16xX75xXdxX3xX18xXb34xX20xX3xX19axX167xX2xX1a0xX53xX3xXexX16xX4bxXdxX3xX2a4xX61xX6xX3xX7cxX6xX61xX3xX186xX61xXeaxX18xX3xX81xX1xXdxX3xX4xX1xX27fxX18xX19xX3xX81xXdxX93xX18xX3xXexX1xXdxX88xX18xX3xXexX6xXdxX3xX19xX3f9xX1exX3xX20xX116xXexX3xX20xX2axXexX3xX2a4xX61xX2axX3xX5xX21xX18xX53xX3xX75xX18xX19xX3xX8dbxXdxX93xX18xX3xX81xX1xX75xX18xX19xX3xXexX1xXd1axX3xX18xX1dxX17xX3xX2a4xX61xX88xX18xX111xX3xX44xXdxX63xX18xX3xX18xX6xX1exX53xX3xX4xX61xX231xX4xX3xX7xXcaxX18xX19xX3xX186xX1dxX3xX4xX17xX18xX3xX7cxX56xX3xXexX16xX24xX3xX5xX41fxXdxX3xX186xX8cxX18xX1xX3xXexX1xX237xX2d7xX18xX19xX53xX3xX75xX18xX19xX3xX8dbxXdxX93xX18xX3xX104xX1dxX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX1xX231xX3xX47xX3f9xX18xX3xX81xX1xX2axX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX20xX17xX18xX19xX3xX7cxX237xX429xX4xX3xX23fxX18xX3xX7cxX571xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXb7xX18xX19xX3xX18xX19xX75xXdxX3xX18xX1xX1dxX3xX20xX21xXdxX53xX3xX1exX88xX18xX3xXexX3f9xX20xX3xX7xX4bxX18xX3xX55xX61xX116xXexX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX17xX47xX1exXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX150xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX47xXexX1xX164xX3xX166xX167xX167xXbxX55xX16bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX164xX3xX1a9xX1a5xX1a5xXbxX55xX16bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdxX111xX186xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX111xX104xX18xX2cxX18xX10xX15fxX7xX2cxX19axX2xX19axX175xX2cxX2xX1a0xX166xX47xX167xX2xX1a5xX2xX1a5xX167xX1aexXexX19axX175xX167xX1a0xX19axX5xX167xX111xX1b3xXbxX19xX1b6xX16xX9xX1acxX19axX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX19xX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axXaxX3xX15fxXdxX47xXexX1xX9xXaxX166xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a5xX1a5xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xa1ffxXef1xX3xX7cxX2d7xXdxX3xX7xXcaxX18xX19xX3xX4xX109cxX18xX3xX19xX6d2xXbxX3xX18xX1xXdxX209xX61xX3xX81xX1xX8e4xX3xX81xX1xXb34xX18xX3xX18xX1xX237xX18xX19xX3xX104xX21xXdxX3xX7xX114xX3xX7cxX17xX1dxX18xX3xX81xX93xXexX53xX3xXexX1xXcaxX18xX19xX3xX18xX1xX116xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX2axX4xX3xXexX105xX18xX19xX3xX5xX21xXbxX3xX1bxX1xX3f9xX18xX3xX47xX3f9xX18xX3xX104xX1dxX3xX7xX114xX3xX2a4xX61xX6xX18xX3xXexX3f9xX20xX3xX1xX73dxX3xXexX16xX429xX3xX4xXb2xX6xX3xX1bxX1xX1dxX3xX18xX237xX21xX4xX53xX3xX26xX6xX3xX1bxX2axX3xX7cxX6xX18xX19xX3xX47xX105xX18xX3xX1xXeaxXdxX3xX7xXdxX18xX1xX53xX3xX18xX783xX3xX4xX237xX2d7xXdxX3xX7cxX56xX3xX18xX24xX3xXexX16xX88xX18xX3xX20xX75xXdxX3xX18xX19xX237xX2d7xXdxX3xX47xX3f9xX18xX3xX104xX1dxX3xX2a4xX61xX1exX93xXexX3xXexX3f9xX20xX3xX19xXdxXb7xX3xX104xXb7xX18xX19xX3xX186xX4bxX18xX3xX18xX75xX18xX19xX3xXexX1xX75xX18xX3xX20xX21xXdxX3xX81xXdxXd1axX61xX3xX20xXd1exX61xX111xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb51cxX61xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxX19xXb44xX4xX3xX44xX61xX116xX18xX3xX9dxX3xX44xX17xX1dxX18xX19xX3xe42exX75xX18xX19xX0xX2cxXbxX12
Ngọc Huấn - Hoàng Đông