Thanh Hóa triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa.
b5cbxf344xeb68x13278xbcf2x130a8x141c2x11288x10991xX7x14597xf82fxf479xde47xb634x1048dxX5xce48xXax10558xXcxX1xX6xcb4exX1xX3xd431xf900xX6xX3xXex147cexXdxf7b1xX16xX3xb838xX1xX6xXdxX3xXexX1xe9cdxX3xX16x11a96xX1xXdx101bfx11395xX3xXcxX1ex144cexX16xX2dxX3xXex12e24xX31xX3xc6ecxXdx147ffxX35xX3xX1xe8ddxX16xX1xX3xXexX1xd5dexX16xX2dxX3xX31xXdxX16xX1xX0x12064xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xcf48xXaxX12xc42exd82fxc326xcf28xX3xXexdb9bxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xe974x13d1exX6xX3x1249bxX6xX16xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX23xe197xX3xX1x146caxf68exX4xX1xX3xX7bxX3fxX3xX7bxXdxX30xX4xX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX3xX16xX2dxX1xXdxX30xX31xX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xX31xXdxX16xX1xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xe72axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64x10694xXaxX12xX0xXdxX31xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX64xXexX1xX35xX31xX7fxX3xXdxc018xX10xX16xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxf581xXdxX64xXexX1xbb0axX3x12976x13378xX11exXbx12fbcx10e5exX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX11bxX3x1327cxdd25xd118xXbxX121xX122xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX52xX52xXdxXdcxX7fxX6xX8cxXexX1xX6xX16xX1xX1xX8cxX6xXdcxX7bxX16xX52xX16xX10xX116xX7xX52xX12exX2xX12exef38xX52xX2xX11exX12cxX64xX2xX2xX11exX12dx12c77xX11exX11dxXexX11dxX11exX11ex10955xX165xX5xX11exXdcx11796xXbxX2dx1499dxX1exX9xX154xX12exX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX3xX16xX2dxX1xXdxX30xX31xX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xX31xXdxX16xX1xXaxX3xX116xXdxX64xXexX1xX9xXaxX11dxX11exX11exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX12cxX12dxX12exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX6xXbxXexXdxX8cxX16xXaxX12x116afxX16xX1xX3xX31xXdxX16xX1xX3xX1x130f4xX6xXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64xXefxXaxX12x12d8fx10de9xX4xX3xX3dxbcbexX4xX1xX3xX16xX1x131d9xX31xX3xXexX1xX35xX3xXexX1xd478xXbxX3xX7bxX43xX3xX121xX2axX3xX5xebfdxX3xX64x1472cxX3xX5xXdxX30xX35xX3xXexX7cxX3xX4x1463bxX4xX3xX1xX30xX3xXexX1xbd85xX16xX2dxX3xcdadxX16xX2dxX3xX64xX210xX16xX2dxX3xX107xX69xXcxXcxX3xX3dxc3bbxX3xX3dx138fcx109e3xX4xX3xXexX1xXdxX89xXexX3xX5xX223xXbxX3xXexX1exX8cxX16xX2dxX3xXexX7cxX16xX2dxX3xX5xb6f4xX16xX1xX3xX7bxf6dexX4xX3xX31xd4a4xXexX3xX4xX23bxX4xX1xX3xXexX223xXbxX3xXexX1exX35xX16xX2dxb5f7xX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX4xX49xX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX3xXbxX1xX3axX16xX3xXexX214xX4xX1xX28dxX3xX121xX2axX3xX5xX22dxX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX28dxX3xX1xXdxX20xX16xX3xXexX1xf2b4xX3xXexX1exX278xX4xX3xff85xX35xX6xX16xX3xee2bxX64xX6xX7xX1xX7fxX8cxX6xX1exX64xbffexX122xX3xXcxX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX3xX16xX2dxX1xXdxX30xX31xX3xX31xX27cxXexX3xX7xX243xX3xX64xX2c1xX4xX1xX3xX7bxX210xX3xX107xX69xXcxXcxX3xX31xf6c8xXdxX3xX16xX1xX21axX31xX3xX4xX35xX16xX2dxX3xX4x130ccxXbxX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX23bxX4xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xX4xb957xX16xX3xX2dxXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX7bxX43xX3xX3dxX23bxXbxX3xX247xX16xX2dxX3xX16xX1xX35xX3xX4xX330xX35xX3xX2c8xX35xf38dxX16xX3xX5xX22dxX3xX4xb694xX6xX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX313xXbxX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX28dxX3xX3dx120eaxX16xX2dxX3xXexX1xb98dxXdxX3xX3dxX35cxX31xX3xX7fxX35cxX8cxX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23bxX4xX3xX1xXdxX30xX35xX3xX2c8xX35xX35cxX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xbc1axef53xX107xX122xX3xXcxX1xX278xX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX2dxXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX3xX7bxX43xX3xX2c8xX35xX35cxX16xX3xX5xX22dxX3xX31xX27cxXexX3xX4xX23bxX4xX1xX3xXexefbbxX16xX2dxX3xXexX1xX20xX28dxX3xXbxX1xX3axX16xX3xXexX214xX4xX1xX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX5xX305xX16xX28dxX3xX64xX278xX3xX7fxX23bxX8cxX28dxX3xX1x14815xX3xXexX1exX25axX3xX1exX6xX3xX2c8xX35xXefxX89xXexX3xX3dxX2c1xX16xX1xX3xX16xX1xX21axX31xX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX4xX49xX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX3xX4xX1xX6dxX3xX3dxX8dxX8cxX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX4xX363xX6xX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xXexX6dxX16xX1xX122xX3xX107xX1xX35xec8cxX16xX3xX1xX1axX6xX28dxX3xXexX214xX4xX1xX3xX1xX25axXbxX3xX4xX23bxX4xX3xX4xf6abxX3xX7x11df3xX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX1axX3xX4xX363xX6xX3xXexX6dxX16xX1xX3xX3dxX23bxXbxX3xX247xX16xX2dxX3xXexXdxc4c3xX35xX3xX4xX1xX35xX465xX16xX3xXexX214xX4xX1xX3xX1xX25axXbxX3xX7bxX43xX8cxX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3b9xX3baxX107xX3xX16xX1xX21axX31xX3xX3dxX23bxXbxX3xX247xX16xX2dxX3xXefxX4a3xX35xX3xX4xX330xX35xX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23bxX4xX28dxX3xXexX3e6xX16xX2dxX3xX1xX25axXbxX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX28dxX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX31xX27cxXexX3xX4xX23bxX4xX1xX3xX1xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX28dxX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX4xX49xX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX3xX4xX1xX6dxX3xX3dxX8dxX8cxX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX4xX363xX6xX3xX107xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX313xXbxX122xX3x145aaxX1xX23bxXexX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX4xX23bxX4xX3xX247xX16xX2dxX3xX64xX210xX16xX2dxX3xXexX259xX47bxX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX3xX2dxXdxX230xX6xX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xX7bxX305xXdxX3xX16xX2dxX259xX391xXdxX3xX64xX3axX16xX3xX16xX1xX21axX31xX3xX16xd67cxX31xX3xX7fxX59axXexX28dxX3xX2dxXdxX35cxXdxX3xX2c8xX35xXefxX89xXexX3xX23xX2c1xXbxX3xXexX1xX391xXdxX3xX4xX23bxX4xX3xXbxX1xX35cxX16xX3xX23bxX16xX1xX28dxX3xX23xXdxX89xX16xX3xX16xX2dxX1xX2c1xX28dxX3xX2dxX1axXbxX3xX22dxX3xXexX1exX4a3xX16xX3xX4xX23bxX4xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xX3dxX391xXdxX3xX7xX243xX16xX2dxX28dxX3xX121xX256xX3xX1xX27cxXdxX28dxX3xX2dxX1axXbxX3xXbxX1xX330xX16xX3xX16xX3axX16xX2dxX3xX4xX6xX8cxX3xX4xX1xX313xXexX3xX5xX259xX25axX16xX2dxX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX16xX2dxX259xX391xXdxX3xX64xX3axX16xX3xX7bxX43xX3xX64xX8cxX6xX16xX1xX3xX16xX2dxX1xXdxX30xXbxXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64xXefxXaxX12xX107xX210xX3xXexX1xX20xX28dxX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX5xX59axXbxX3xX3dx127d5xXexX3xX1xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xX31xX43xX16xX3xX1xfcfdxX16xX1xX3xX2dxX1xdedcxXbxX3xX7bxX43xX3xX4xX23bxX4xX3xXexX1xXdxX89xXexX3xX7fxX2c1xX3xXbxX1xX210xX3xXexX1exX25axX3xX4xX363xX6xX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3b9xX3baxX107xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xXdcxX3xXcxX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX1xX8dxX3xXexX330xX16xX2dxX3xX31xX23bxXefxX3xX4xX1xX363xX28dxX3xXbxX1xX330xX16xX3xX31xX3fxX31xX3xX1xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xX7bxX43xX3xXbxX1xX330xX16xX3xX31xX3fxX31xX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX7bxX223xX16xX3xX1xX43xX16xX1xX3xXexX1xX214xX3xX3dxXdxX20xX31xX3xX31xX27cxXexX3xX7xX243xX3xX19xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xX107xX69xXcxXcxX3xX31xX305xXdxX3xX3dxX20xX3xX4xX35xX16xX2dxX3xX4xX313xXbxX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX23bxX4xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xX2dxXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX11bxX3x13e9axXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX4xX1xX6dxX3xXexXdxX4a3xX35xX3xX23xXdxX16xX1xX3xXexX89xX3x11658xX3xX121xX256xX3xX1xX27cxXdxX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX3xX1xXdxX30xX35xX3xX2c8xX35xX35cxX3xX1xX8cxX8dxXexX3xX3dxX27cxX16xX2dxX3xX4xX363xX6xX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xX2cdxX107xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xX7xX243xX28dxX3xX64xX2c1xX4xX1xX3xX7bxX210xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX4xX49xX16xX2dxX2d7xX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX1exX223xXexX3xXexX278xX3xX4xX49xX16xX2dxX3xX4xX27cxX16xX2dxX3xX2cdxX1xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xXbxX1xX35cxX16xX3xX23bxX16xX1xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX1exX259xX391xX16xX2dxX2d7xX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexX8cxX43xX16xX3xX2dxXdxX6xX8cxX3xXexX1xX49xX16xX2dxX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xXefxX3xXexX89xX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xX2dxXdxX23bxX8cxX3xX64xX210xX4xX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX28dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX64xX35xX3xX5xX2c1xX4xX1xX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX3xX7fxX23bxX8cxX3xX4xX1xX214xX3xX7bxX43xX3xXexX1exX4a3xX16xX3xX31xX8dxX16xX2dxX3xXdxX16xXexX10xX1exX16xX10xXexX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX3xX6xX16xX3xXexX8cxX43xX16xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX3xX31xX8dxX16xX2dxX122xX3xX760xXdxX23bxX31xX3xX7xX23bxXexX3xXexX259xX47bxX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX28dxX3xX2dxXdxX6xX8cxX3xXexXdxX89xXbxX3xXbxX1xX210xX4xX3xX7bxX210xX3xX4xX49xX16xX2dxX3xX64xX3axX16xX122xX3xe848xX89xXexX3xX16xX243xXdxX3xX7bxX305xXdxX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX1xX43xX16xX1xX3xX3dxX49xX3xXexX1xX2c1xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xX31xXdxX16xX1xX3xX4xX363xX6xX3xXexX1xX43xX16xX1xX3xXbxX1xX243xX3x12991xX330xX31xX3xX987xX47bxX16xXdcxX3xbe81xX35xX3xXexXdxX4a3xX16xX3xXexX1xX278xX4xX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX1exX259xX305xX4xX3xX4xX23bxX4xX3xX5xX273xX16xX1xX3xX7bxX278xX4xX3xXexX1exX1f7xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3dxX20xX3xX3dxX23bxX16xX1xX3xX2dxXdxX23bxX3xX1xXdxX30xX35xX3xX2c8xX35xX35cxXdcxX3x145a6xX278xX6xX3xX4xX1xX1f7xX16xX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX214xX3xX3dxXdxX20xX31xX3xX4xX23bxX4xX3xX64xX2c1xX4xX1xX3xX7bxX210xX3xX4xX1axX3xX7x11dc9xX16xX3xX107xX987xX6axX9d5xX3xX1xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX3xX64xcfddxX16xX2dxX3xX4xX1xX35xX16xX2dxX3xX4xX363xX6xX3xXexX6dxX16xX1xX28dxX3xX107xX987xX6axX9d5xX3xX1xXdxX30xX16xX3xX4xX1axX3xX4xX363xX6xX3xX4xX23bxX4xX3xX7xX47exX28dxX3xX16xX2dxX43xX16xX1xX28dxX3xX107xX987xX6axX9d5xX3xXexX7cxX3xX16xX2dxX35xX38bxX16xX3xXbxX1xX23bxXexX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX31xX27cxXexX3xX7xX243xX3xX64xX2c1xX4xX1xX3xX7bxX210xX3xXexX1xX43xX16xX1xX3xXbxX1xX243xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xX31xXdxX16xX1xXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64xXefxXaxX12xX67xX68xX69xX6axX3xXexX6dxX16xX1xX3xXefxX4a3xX35xX3xX4xX330xX35xX3xX4xX35xX16xX2dxX3xX4xX313xXbxX3xX7fxX35cxX16xX2dxX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX23xX1xXdxX20xX16xX3xX4xX1xXdxX89xX16xX3xX5xX259xX25axX4xX28dxX3xX4xX23bxX4xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX3xXexX3e6xX16xX2dxX3xX1xX25axXbxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1axX16xX2dxX3xX3dxX20xX3xX2dxXdxceddxXbxX3xX5xX256xX16xX1xX3xX3dxX8dxX8cxX3xX1exX6xX3xX2c8xX35xXefxX89xXexX3xX3dxX2c1xX16xX1xX3xXexX1exX4a3xX16xX3xX4xX47bxX3xX7xX47exX3xX3dxX8cxX3xX5xX259xX391xX16xX2dxX3xX1xXdxX30xX35xX3xX7xX35xX313xXexX28dxX3xX23xX1xX35cxX3xX16xcbe3xX16xX2dxX3xX121xX23bxX4xX3xX3dxX2c1xX16xX1xX3xX7bxX43xX3xX3dxXdxX3fxX35xX3xX4xX1xX6dxX16xX1xX3xX4xX23bxX4xX3xX121xX35xX3xX1xX259xX305xX16xX2dxX3xXexXdxX4a3xX35xX3xX4xX278xX4xX3xX7bxX43xX3xX4xX23bxX4xX3xX7bxX313xX16xX3xX3dxX3fxX3xX23xX1xX49xX16xX2dxX3xX1xXdxX30xX35xX3xX2c8xX35xX35cxX122xX3xX2c8xX35xX35cxX16xX3xX5xX22dxX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX1xX6dxX3xX7xX243xX3xX7fxX23bxX8cxX3xX4xX23bxX8cxX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xX23xX4a3xX28dxX3xXbxX1xX3axX16xX3xXexX214xX4xX1xX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX28dxX3xXexX259xX47bxX16xX2dxX3xXexX23bxX4xX3xX7bxX305xXdxX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX7bxX43xX3xX3dxXdxX3xX7xX3axX35xX3xX7bxX43xX8cxX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX89xXexX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX122xX3xX68xX23bxX8cxX3xX4xX23bxX8cxX3xX7bxX43xX3xXexX1xX10xX8cxX3xX64xcfd9xXdxX3xX4xX23bxX4xX3xX7xX278xX3xX7bxXdxX30xX4xX28dxX3xX7xX278xX3xX4xX243xX122xX3xXbxX1xX23bxXexX3xX1xXdxX30xX16xX3xX7bxX43xX3xX7fxX23bxX8cxX3xX4xX23bxX8cxX3xX7bxX3fxX3xXexX676xX16xX1xX3xX1xX35xX243xX16xX2dxXdcxX3xX107xX35xX16xX2dxX3xX4xX313xXbxX3xX2dxXdxX6xX8cxX3xX64xXdxX30xX16xX3xX64xbf7bxX3xX7xX2axX3xX64xX210xX16xX2dxX3xX4xX1xX8cxX3xX16xX1xXdxX3fxX35xX3xX4xX313xXbxX3xX16xX2dxX259xX391xXdxX3xX64xXa1exX16xX2dxX122xX3xc3e8xX35cxX31xX3xX7fxX35cxX8cxX3xX7xX2axX3xX64xX210xX16xX2dxX3xX1xXdxX30xX35xX3xX2c8xX35xX35cxX3xX4xX23bxX4xX3xX247xX16xX2dxX3xX64xX210xX16xX2dxX3xX107xX69xXcxXcxX3xX7xXa02xX16xX3xX4xX1axX122xX3xX16xX2dxX35xX38bxX16xX3xX5xX278xX4xX28dxX3xX16xX1xX3axX16xX3xX5xX278xX4xX3xX7bxX43xX3xX1xX8dxX3xXexX330xX16xX2dxX3xX7bxXdxXc62xX16xX3xXexX1xX49xX16xX2dxX28dxX3xX107xX69xXcxXcxX3xX1xXdxX30xX16xX3xXexX8dxXdxX122xX3xX3dxX23bxXbxX3xX247xX16xX2dxX3xX4xX23bxX4xX3xXefxX4a3xX35xX3xX4xX330xX35xX3xX7bxX3fxX3xX3dxX38bxX16xX2dxX3xX7fxX27cxX3xX23xX89xXexX3xX16xX243xXdxX3xX7bxX305xXdxX3xX4xX23bxX4xX3xX19xX30xX3xXexX1xX243xX16xX2dxX3xXexX1xX49xX16xX2dxX3xXexXdxX16xX28dxX3xX4xX23bxX4xX3xX4xX47bxX3xX7xX47exX3xX64xX230xX3xX5xXdxX30xX35xX3xX4xX363xX6xX3xX68xX27cxX28dxX3xX16xX2dxX43xX16xX1xX3xX7bxX43xX3xX4xX363xX6xX3xXexX6dxX16xX1xX3xX3dxX256xX3xXexX1exXdxX20xX16xX3xX23xX1xX6xXdxX28dxX3xX3dxX35cxX31xX3xX7fxX35cxX8cxX3xXexX35xX3axX16xX3xXexX1xX363xX3xX947xXdxX89xX16xX3xXexX1exXb03xX4xX3xX4xX1xX214xX16xX1xX3xX2c8xX35xXefxX3fxX16xX3xX3dxXdxX30xX16xX3xXexX2axX3xX4xX363xX6xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64xXefxXaxX12xXcxX1xX391xXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xXexX1xX2axX3xX16xX2dxX1xXdxX30xX31xX3xXcxX1exX35xX16xX2dxX3xXexX3axX31xX3xX3b9xX3baxX107xX3xXexX7cxX3xXexX1xX23bxX16xX2dxX3xX165xX785xX12exX11exX12exX2xX3xX3dxX89xX16xX3xX1xX89xXexX3xXexX1xX23bxX16xX2dxX3xX12exX785xX12exX11exX12exX12exXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX8cxX64xXefxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1exX10xe15cxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11bxX52xX52xX2c8xXbxXbxX5xXdcxXexX1xX6xX16xX1xX1xX8cxX6xXdcxX2dxX8cxX7bxXdcxX7bxX16xX52xX7bxX7fxXbxX2c8xd549xXexX1xX6xX16xX1xX1xX8cxX6xXdcxX16xX7xXe2bxX52xX7xXexX1exX52xX11exX12dxX12exX2xX68xX107xX154xX165xX2xX68xX15exX154x12379xX2xXe6dxXe6dxX154xX165xX12exX12cxX11dxX165xX11exdf2dxX11exX11exX11exX165xX11exX154xX12dxX11exX52x1023bxXe2bxXdxX5xX10xX52xX6axXcxX785xb823xX68xX6axXcxX553xXcxX12dxX165xX12dxX2xX12exX15exX12cxX154xXe78xX785xX15exX785xX12exX11exX12exX2xX2xX15exX12exX154xX165xX11dxX11dxX2xX2xX12cxX2xX15exX2xXexX1exX6xX16xX2dxX16xXexX12exX11dxXdcxX11exX15exXdcxX12exX11exX12exX2xXe4fxX2xX154xX1xX12cxX2xXbxX154xX11dxXe4fxX5xXdxX10xX31xX31xX121xXe4fxX11exX12exX785xX11exX165xX785xX12exX11exX12exX2xX785xX11exX11dxX785xX12dxX2xX785xX12cxXe78xXe4fxX7xXdxX2dxX16xX10xX64xXdcxXbxX64xXe2bxXaxX12xbc29xX10xX31xX3xX23xX89xX3xX1xX8cxX8dxX4xX1xX3xXexX8dxXdxX3xX3dxX3axXefxXdcxX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6dxX35xXexX1xX8cxX1exXaxX12xX68xXc86xXcxX0xX52xXbxX12
BĐT