Kỳ họp thứ 11 ngày 1-4: Tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, sáng 1-4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín .
7a0cx90a8xdcdexe0dbxb468xcbb1xabb6x8f22xf4e1xX7xf726x9253xdeecxcbd0xf8daxc8f0xX5x7fd3xXaxd2b4xa0c2xaea6xX3xX1x82bcxXbxX3xXexX1xd9a8xX3xX2xX2xX3x95f4xb541x91aaxeb84xX3xX2x8c74xdffcx95d3xX3xXcxXdxc99bxX21xX3xX1xX23xX21xX1xX3x8c46xf91dxed71xX3xde8fx7d33xXexX3xX7xa51axX3xb63axX1xecc6xX3xeb18xX1xe5ecxX3xXex84e6xX4xX1xX3x940axX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX0xd520xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7f0x7e3fxccdaxX24xXaxX12xX0xXdxX39xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX39xX7xX27xXbxX1xX66xXexX66xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax888fxXdxX67xXexX1xX29xX3xcb9fxecbdxX91xXbxfa85xaef9xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX2xX2xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX2xX56xX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX21xX3xX1xX23xX21xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX1x90d3xX21xX1xX3x92dcxX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xab70xX4xX9xXaxX56xX56xXdxecd8xX35xX6xX66xXexX1xX6xX21xX1xX1xX66xX6xXf6xe0a0xX21xX56xX21xX10xX89xX7xX56xbe7axX2xX2xd948xX56xX2xc20dxf69exX67xX28xX91xX90xX2xX90xa1c3xX119xXexX90xX111xX119xX90xX5xX2xXf6xea19xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX2xX2xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX2xX27xX28xX29xX3xXcxXdxX2dxX21xX3xX1xX23xX21xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxXaxX3xX89xXdxX67xXexX1xX9xXaxX90xX91xX91xXaxX3xX67xX6xXexX6xX27xXbxX1xX66xXexX66xX27xX66xXefxXdxX22xXdxX21xX6xX5xX27xX7xXefxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29xX56xX56xX4xX67xX21xXdxX39xX22xXf6xX103xXdxX10xXexX21xX6xX39xXbxX5xX37xX7xXf6xX103xX21xX56xXex9d81xX10bxX91xX56xX37xXbxX5xX66xX6xX67xX10xX67xX56xX35xX66xef66xXexXexX123xX56xX10bxX91xX10bxX2x7c33xX91xX28xX1cdxX91xX2xX56xXexXexX94xX103xX21xX1cdxa4e1xX37xX66xX4xX1cdxX1xX66xXdxX1cdxX1c4xX1xX66xX6xX1cdxX94xXdxX103xXf6xX123xXbxX22xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX66xX21xXaxX12xf87cxcea1xXdxX3xX35xXdxafe9xX37xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX35xf0e8xX3xXbxX1xXdxX2dxX37xX3xX35xX36xX37xXf6xX3xb5c5xd6d0xX21xX1xX29xX3xXcxXefxf250xX3xe254xb3eaxX21xX22xX56xXcxXcxed0cxcb6axf8efxd41dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba13xX10xX6xX67xXaxX12xXcxXdxX2dxXbxX3xXex98f1xX4xX3xX4xX1x7e1bx8a02xX21xX22xX3xXexXefxXe3xX21xX1xX3xX5xX23xX39xX3xX103xXdxfa5bxX4xX3xX4xX46xX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX2xX2xd1c5xX3xX7xe47cxX21xX22xX3xX2xX27xX28xX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexXdxX2dxX21xX3xX1xX23xX21xX1xX3xXexX1xX46xX3xXexX25bxX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX35xea99xX21xX22xX3xX1xXe3xX21xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX35xX21exX3xXbxX1xXdxX2dxX37xX3xX1c4xX233xX21xX3xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xX20bxX36xX37xX3xXbxX1xXdxf5e2xX21xX3xX1xX17xXbxX3xX7xX288xX21xX22xX285xX3xc341xX24xX3xX35xX6xX21xX3xXcxX1xX260xb7eaxX21xX22xX3xX103xX25bxX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX35xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX1c4xX2dxXexX3xX1daxX37xXe7xX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37x9ddcxX21xX3xXexX20cxXdxX3xX20bxX66xX23xX21xX3xX103xX23xX3xX22xXdxXe7xXdxX3xXexXefxXe3xX21xX1xX285xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX1xX37xX3x9148xX3xX1c4xXdxX2dxX21xX3xX4xX46xX6xX3xc82dxX20cxXdxX3xX35xXdxX211xX37xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX103xb0b8xX3xX67xf925xX3xX1c4xXdxX2dxX21xX3xX21xX1x9b0fxX21xX3xX7xX392xX3xX37cxX211xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xc228xX6xX37xX3xX37cxX42xX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37xX34dxX21xX285xX3xX35xXdxX211xX37xX3xX1daxX37xX24xX2dxXexX3xXexX1x7f04xX21xX22xX3xX1daxX37xX6xX3xX67xX6xX21xX1xX3xX7xX288xX4xX1xX3xX37cxX211xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxXf6xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexXdxX2dxX21xX3xX1xX23xX21xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX35xX2cexX21xX22xX3xX1xXe3xX21xX1xX3xXexX1xX1cxX4xX3xX35xX21exX3xXbxX1xXdxX2dxX37xX3xX1c4xX233xX21xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xX3dbxX6xX37xX3xX1c4xX1xXdxX3xX65xX6xX21xX3xX1c4xXdxX211xX39xX3xXbxX1xXdxX2dxX37xX3xX4xX404xX21xX22xX3xX35xX3exX3xX1c4xX2dxXexX3xX1daxX37xXe7xX3xX1c4xXdxX211xX39xX3xXbxX1xXdxX2dxX37xX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37xX34dxX21xX285xX3xX35xXdxX211xX37xX3xX1daxX37xX24xX2dxXexX3xXexX1xX404xX21xX22xX3xX1daxX37xX6xX3xX23exX22xX1xX49xX3xX1daxX37xX24xX2dxXexX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX1xX42xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xXcxXefxX66xX21xX22xX3xXbxX1xXdxX306xX21xX3xX1xX17xXbxX3xX7xX288xX21xX22xX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37xX34dxX21xX3xXexX20cxXdxX3xX1xX3axXdxX3xXexXefxX260xX31dxX21xX22xX3xX103xX38fxX3xX65xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xX4xX404xX21xX22xX3xXexX288xX4xX3xX21xX1xXdxX271xX39xX3xX1c4xX14xX3xX10bxX91xX2xX1b5xX27xX10bxX91xX10bxX2xX3xX4xX46xX6xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260x90f5xX4xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xX65xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xX4xX46xX6xX3xXcxe82dxX21xX22xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX103xX38fxX3xX4xX404xX21xX22xX3xXexX288xX4xX3xX4xX46xX6xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX21xX1xXdxX271xX39xX3xX1c4xX14xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX1c4xX1xX42xX6xX3xX23cx90f9xX23dxX3xX22bxX10bxX91xX2xX1b5xX27xX10bxX91xX10bxX2xX23fxX3xXexXefxXe3xX21xX1xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX4xX1xX66xX3xXexX1x9685xX24xX285xX3xXexXefxX66xX21xX22xX3xX21xX1xXdxX271xX39xX3xX1c4xX14xX3xX1daxX37xX6xX285xX3xX103xXdxX271xX4xX3xXexX1xX392xX4xX3xX1xXdxX271xX21xX3xX13xX2dxX3xX1xX66xX20cxX4xX1xX3xX1c4xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX4xX46xX6xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX37cxe13bxX3xX37cxX20cxXexX3xX37cxX260xa92cxX4xX3xX21xX1xXdxX38fxX37xX3xX1c4xX2dxXexX3xX1daxX37xXe7xX3xX21xX5d5xXdxX3xX35xX34dxXexX285xX3xX22xX42xXbxX3xXbxX1xX36xX21xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xXexXefxX17xX21xX22xX3xX1xX66xX23xX21xX3xXexX1xXdxX271xX21xX3xX4xX261xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX233xX21xX1xX3xX7xX288xX4xX1xX285xX3xXbxX1x8dd2xX21xX22xX3xX21xX22xe324xX6xX285xX3xX21xX22x936bxX21xX3xX4xX1xeba3xX21xX3xXexX1xX6xX39xX3xX21xX1xX236xX21xX22xX285xX3xX5xX69dxX21xX22xX3xXbxX1xX233xX3xX103xX23xX3xX7xXdxX2dxXexX3xX4xX1xX704xXexX3xX1c4xa17axX3xX5xX37xX34dxXexX285xX3xX1c4xX72axX3xX4xX260xX261xX21xX22xX285xX3xX21xX39bxX21xX22xX3xX4xX6xX66xX3xX1xXdxX271xX37xX3xX5xX392xX4xX3xX1daxX37xXe7xX21xX3xX5xX371xX285xX3xX7x9d43xX3xX67xX25bxX21xX22xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX233xX21xX1xX285xX3xXexX23xXdxX3xX7xXe7xX21xX3xX4xX404xX21xX22xXf6xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX37cxX69dxX3xX1c4xXdxX2dxX21xX3xX21xX22xX1xX49xX3xX94xX758xX3xX5xX371xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX233xX21xX1xX3xX10exX119xX10exXf6xX112xX10exX10exX3xXexX72axX3xX37cx9711xX21xX22xX95xX3xX4xX1xX37xX24xX211xX21xX3xX10bxX91xX3xX103xX25bxX3xX103xXdxX271xX4xX3xX4xX42xX3xX67xX64bxX37xX3xX1xXdxX271xX37xX3xXexX3axXdxX3xXbxX1xX20cxX39xX3xX7xX6xX21xX22xX3xX4xX261xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xX44xXe7xX21xX1xX3xX7xX288xXexX3xX37cxXdxX38fxX37xX3xXexXefxX6xX3xX37cxX211xX3xX37cxXdxX38fxX37xX3xXexXefxX6xX3xX5xX23xX39xX3xXefx9ff0xX3xX103xX23xX3xX94xX758xX3xX5xX371xX3xXexX1xX10xX66xX3xX1daxX37xX24xX3xX37cxX49xX21xX1xX3xX4xX46xX6xX3xXbxX1xX288xXbxX3xX5xX37xX34dxXexX285xX3xX91xX10bxX3xX103xX25bxX3xX103xXdxX271xX4xX3xX37cxX69dxX3xX35xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xXcxX1xX46xX3xXexX260xX5b0xX21xX22xX3xX44xX1xX233xX21xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX4xX1x8afbxX3xX37cxX20cxX66xX3xX65xX3axX3xX44xX404xX21xX22xX3xX6xX21xX3xX37cxXdxX38fxX37xX3xXexXefxX6xX3xX94xX758xX3xX5xX371xX95xX3xX4xX37xX21xX22xX3xX4xX64bxXbxX3xX28xX111xX90xX3xX1xX7b4xX3xX7xX261xX285xX3xX35xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xX1c4xXdxX211xX39xX3xXexX66xX288xX21xX3xX103xX23xX3xX4xX288xX4xX3xXexX23xXdxX3xX5xXdxX271xX37xX3xX5xXdxX306xX21xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX261xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xX4xX46xX6xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX285xX3xX313xX24xX3xX35xX6xX21xX3xX13xXdxX211xX39xX3xXexXefxX6xX3xXcxXefxX37xX21xX22xX3xX260xX261xX21xX22xX285xX3xX4xX261xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xX37cxXdxX38fxX37xX3xXexXefxX6xX3xX103xX23xX3xX4xX288xX4xX3xX4xX261xX3xX1daxX37xX6xX21xX3xX21xX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX1c4xX1xX288xX4xX3xX4xX42xX3xXexX1xb28fxX39xX3xX1daxX37xX24xX38fxX21xX95xX3xX1c4xXdxX2dxX21xX3xX21xX22xX1xX49xX3xX7xX758xX6xX3xX37cxX5d5xXdxX285xX3xX35xX5d5xX3xX7xX37xX21xX22xX285xX3xXexX1xX6xX24xX3xXexX1xX2dxX285xX3xX1xX46xX24xX3xX35xX21exX3xX112xX90xX1b5xX3xX103xX6ffxX21xX3xX35xXe7xX21xX3xX1daxX37xX24xX3xXbxX1xX20cxX39xX3xXbxX1xX288xXbxX3xX5xX37xX34dxXexX285xX3xX103xX6ffxX21xX3xX35xXe7xX21xX3xX1daxX37xXe7xX21xX3xX5xX371xX3xX7xX6xXdxX3xX1daxX37xX24xX3xX37cxX49xX21xX1xX3xX1xX66xX704xX4xX3xX1c4xX1xX404xX21xX22xX3xXbxX1xa744xX3xX1xX6a5xXbxX3xX103xX5b0xXdxX3xX1daxX37xX24xX3xX37cxX49xX21xX1xX3xX4xX1xX37xX21xX22xX3xX4xX46xX6xX3xX23exX1xX23xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xX103xX23xX3xXexX1xX392xX4xX3xXexXdxbe79xX21xX285xX3xX22xX42xXbxX3xXbxX1xX36xX21xX3xX5xX23xX39xX3xX5xX23xX21xX1xX3xX39xX20cxX21xX1xX3xX21xX38fxX21xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX233xX21xX1xX3xX1daxX37xX3exX4xX3xX22xXdxX6xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xXcxXefxX66xX21xX22xX3xXbxX1xXdxX306xX21xX3xX1xX17xXbxX3xX4xX1xXdxX38fxX37xX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX1xX17xXbxX3xXbxX1xXdxX306xX21xX3xXexX66xX23xX21xX3xXexX1xX211xX3xXexX20cxXdxX3xX1xX3axXdxX3xXexXefxX260xX31dxX21xX22xX3xX37cxX211xX3xX21xX22xX1xX10xX3xX103xX23xX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37xX34dxX21xX3xX103xX38fxX3xXcxX31dxX3xXexXefxXe3xX21xX1xX285xX3xX65xX288xX66xX3xX4xX288xX66xX3xXexX1xX92exX39xX3xXexXefxX6xX3xX103xX38fxX3xX1daxX37xX24xX3xX37cxX49xX21xX1xX3xX7xX3exX3xX5xX260xX6a5xX21xX22xX3xX37cxX20cxXdxX3xX35xXdxX211xX37xX3xX1xX66xX20cxXexX3xX37cxX3axX21xX22xX3xX4xX1xX37xX24xX306xX21xX3xXexXefxX288xX4xX1xX3xX4xX46xX6xX3xX24fxX3axXdxX3xX37cxX7b4xX21xX22xX3xX21xX1xX39bxX21xX3xX67xX39bxX21xX3xXexX1xX23xX21xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX24fxX23xX3xX23exX3axXdxX3xX21xX1xXdxX271xX39xX3xX1c4xX14xX3xX10bxX91xX10bxX2xX27xX10bxX91xX10bxX1b5xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX24xXaxX12xXcxX6f9xX3xX2xX1b5xX3xX22xXdxX31dxX3xX10exX91xX3xXbxX1xc13exXexX285xX3xX4dxX37xX3exX4xX3xX1xX3axXdxX3xX21xX22xX1xX10xX3xX44xX1xX46xX3xXexX49xX4xX1xX3xX21xX260xX5b0xX4xX3xXexXefxXe3xX21xX1xX3xX35xX23xX24xX3xXcxX31dxX3xXexXefxXe3xX21xX1xX3xX103xX38fxX3xX103xXdxX271xX4xX3xX39xXdxX9dfxX21xX3xX21xX1xXdxX271xX39xX3xXcxX1xX46xX3xXexX260xX5b0xX21xX22xX3xX44xX1xX233xX21xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX103xX23xX3xXexX1xXe7xX66xX3xX5xX37xX34dxX21xX3xba5bxX3xX20bxX66xX23xX21xX3xX103xX38fxX3xX21xX3axXdxX3xX67xX37xX21xX22xX3xX21xX23xX24xXf6xX56xXf6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ceaxX37xXexX1xX66xXefxXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX40xX23dxX3xX22bxXcxXcxX23cxX23dxX23exX56xX23dxXdxX10xXexX21xX6xX39xbefexX23fxX0xX56xXbxX12
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)