Cục Thuế Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID -19
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-6, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Cục Thuế Thanh Hóa đã trao 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
c4c1x124f5xebd2xec64x1477axc601x11db6xfa11x13426xX7x15234x10d15x13a83xe717x1101ex13be5xX5xe6dexXaxeb3axX0xX7xXex12f90xe4d3x11d1ax137f1xX12xc556x12a8axX4xX3xXcxX1x13ecax132d5xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x117d0x10ce8xX6xX3xX0x10a15xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x14914xX18xX19xX3xX1xee01xX3xX0xX2fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX2x1244bxX58xX3xXexX16xXdx14960xX21xX3x12604xcbb4xX18xX19xX3xX0xX2fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXbxX1xeba4xX18xX19xd5bfxX3xX4xX1x10594xX18xX19xX3xdeecx10bd7xX4xX1xX3xX1bx13580x13b34x12a7ex14ce1xX3x13aa0xX2xccc2xX0xX2fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6xX84xXaxX12xedf0x13845xX18xX19xX3x1384fxX8fxcc90xX7cxX3xXex14eafxXdxX3x139eex147acxX3xf172xX6xX18xX3x1502dxXcxXcxf181xX3xXexffb2xX18xX1xX7cxX3xX1bxX1cxX4xX3xXcxX1xX21xX22xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX61x13434xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX58xX58xX3xXexX16xXdxX5exX21xX3xX61xX62xX18xX19xX3xX3fxX18xX19xX3xX1xX44xX3xX4x136e8xX18xX19xX3xXexXb2xX4xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX8fxX2xX91xe571xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1020dxX17xX84xXc0xXaxX12xX0xXdxca51xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xXexX1xX21xX13dxXc2xX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc0xX5xX10xX9xXaxc780xXdxX84xXexX1xd09fxX3xXb8x14be5xX58xXbxd6d8xc8fcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX163xX3x106bdxe5e6xXb6xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxX125xXc2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX125x147d7xX18xX2fxX18xX10xX15exX7xX2fxXb6xX2xXb6xXb6xX2fxX2xX174x12ce2xX84xX175xX2xX58xX175xXb8xX174xX166xXexX2xX58xXb6xX2x13fd3xX5xX58xX125xfc6cxXbxX19x12fa9xX16xX9xX91xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xXcxX1xX21xX22xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX3fxX18xX19xX3xX1xX44xX3xX2xX58xX58xX3xXexX16xXdxX5exX21xX3xX61xX62xX18xX19xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX3xX8fxX2xX91xXaxX3xX15exXdxX84xXexX1xX9xXaxXb8xX166xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX174xX175xXb6xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xcec6xXbcxXdxX3xX84xXdxX5exX18xX3xX5xXe5xX18xX1xX3xX61xXbcxX17xX3xX1bxX1cxX4xX3xXcxX1xX21xX22xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX58xX58xX3xXexX16xXdxX5exX21xX3xX61xX62xX18xX19xX3xX3fxX18xX19xX3xX1xX44xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX3xX8fxX2xX91xX125xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX17xX84xXc0xXaxX12xX23axXbcxXdxX3xX84xXdxX5exX18xX3xX5xXe5xX18xX1xX3xX61xXbcxX17xX3xX1bxX1cxX4xX3xXcxX1xX21xX22xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xXc2xe181xXc0xX3xXex13b1fxX3xX13dxX17xX18xX19xX3xX13dxX21xX80xX18xX3xXc2xfd28xX18xX19xX3xX18xX1xc629xX18xX19xX3xX1xX17xXbcxXexX3xX61xX44xX18xX19xX3xX191xX2d1xX3xX61xX2bxX18xX19xX3xX19xX2bxXbxX3xX4xX3fxX6xX3xX4xXb2xX18xX3xXc2xX44xX7cxX3xX4xX103xX18xX19xX3xX4xX1x13ed0xX4xX7cxX3xX18xX19x146ebx146a0xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX61xX44xX18xX19xX3xX61xcc1cxX18xX3xX191xX85xX3xX7x10e0exX3xX19xX2bxXbxX3xX13dxX44xXexX3xXbxX1x107eaxX18xX3xe1b3xXdxX18xX1xX3xXbxX1xe2dfxX3xX4xX1xX21xX18xX19xX3xXexX6xXc0xX3xX4x12b49xX18xX19xX3xXexXccxX18xX1xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX3xX8fxX2xX91xX7cxX3xX18xX1xX2e2xX13dxX3xX18xX19xe548xX18xX3xX4xX1x11036xX18xX3xX191xX2d1xX3xX61x13215xXc0xX3xX5xX353xXdxX3xX84xX85xX4xX1xX3xXc2xX5exX18xX1xX125xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX17xX84xXc0xXaxX12x110baxX1xXb2xXexX3xXc2xXdx1164axX21xX3xXexXbcxXdxX3xXc2xX21xdb54xXdxX3xX5x10209xX7cxX3xX61xXbcxXdxX3xX84xXdxX5exX18xX3xX5xXe5xX18xX1xX3xX61xXbcxX17xX3xXbfxXc0xX3xXc2xX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xXexX16xf6fexX18xX3xXexX16x125a2xX18xX19xX3xX4x11cebxX13dxX3xX329xX18xX3xX18xX1xX2e8xX18xX19xX3xXex11764xX18xX1xX3xX4xX3f8xX13dxX7cxX3xX18xX19xX1x131dbxX6xX3xX4xc6a8xX3xX4xX6xX17xX3xX61x132e5xXbxX7cxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX33cxX18xX3xX61xX17xX2d1xX18xX3xX33fxX22xXexX7cxX3xXexX31bxX329xX18xX19xX3xXexX1xX3eexX18xX3xXexX31bxX329xX18xX19xX3xXb2xXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX4xXb2xX18xX3xXc2xX44xX7cxX3xX4xX103xX18xX19xX3xX4xX1xX315xX4xX7cxX3xX18xX19xX31bxX31cxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX61xX44xX18xX19xX3xX1bxX1cxX4xX3xXcxX1xX21xX22xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2axX2bxX6xX3xX7xX330xX3xX19xXdxd861xXbxX3xXexXccxX18xX1xX3xX4xX2bxX3xXexX1x14c7axX13dxX3xX18xX19xX21xX62xX18xX3xX5xdeb0xX4xX3xX61xX3b9xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX191xX2d1xX3xXex10753xX18xX19xX3xXc2xX31bxcba1xX4xX3xX61xX38cxXc0xX3xX5xX353xXdxX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX8fxX2xX91xX125xX3xX23axX62xX18xX19xX3xXexX1xX31cxXdxX3xX4xX6xX13dxX3xX33fxX22xXexX3xX18xX19xX21xX62xX18xX3xX61xX2bxX18xX19xX3xX19xX2bxXbxX7cxX3xX3fxX18xX19xX3xX1xX44xX3xX4xX3fxX6xX3xX61xX329xX18xX3xX191xX85xX3xX7xX330xX3xX61xX31bx10951xX4xX3xX135xX6xX18xX3xXcxX1xX31bxX31cxX18xX19xX3xXexX16xX49dxX4xX3xXbfxXc0xX3xXc2xX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xXc2xXb2xX17xX3xX4xXb2xX17xX3xX191xX4baxXdxX3xX135xX6xX18xX3xX1bxX1xXccxX3xX61xXbcxX17xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX3xX1bxX8axX8bxX8cxX8dxX8fxX2xX91xX3xXexXccxX18xX1xX3xX61xX3b9xX3xX7xX415xX3xX84xX1cxX18xX19xX3xX1xXdxX5exX21xX3xe81axX21xX3f8xX7cxX3xXexX1xXdxX22xXexX3xXexX1xX49dxX4xX3xX18xX1xe930xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX103xX18xX19xX3xXexXb2xX4xX3xXbxX1xX79xX18xX19xX7cxX3xX4xX1xX80xX18xX19xX3xX84xX85xX4xX1xX125xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc07xX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xX3b2xX1xX6xX18xX3xcd1fxX19xX6xX0xX2fxXbxX12
Phan Nga