Triển khai điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc
(Baothanhhoa.vn) - Sở Nội vụ vừa có Công văn số 1343/SNV–XDCQ&CTTN đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20–6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111–HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
eb05x13c65x161c8x178c0xfac9x15011x13a2cx14be0x11f47xX7xfc5dx15358x1565bx117eex17c3ex176e5xX5x15b38xXax1258fxXcx10f2exXdx14598x1295bxX3x14e1bxX1xX6xXdxX3xf18bxXdx14924x15257xX3xX4xX1x12408xX17xX1xX3xXexX14xfb67xX3xX4x16e37xXbxX3xX4xX1xf61bxX3xX4x17a24xX17xX3x12b47x10be7xX3x15501x140c7xX3xX1exX3dxX3xX17x13ea4xX1xX25xX3x17cd3xXdx16a2bxX4xX0x14ecdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11212xX10xX6xeb07xXaxX12xX3x11fedxf1fdxX3x119f3xX3axXdxX3xX47x154e4xX3xX47xf957xX6xX3xX4x164a8xX3x14bcex13934xX17xX43xX3xX47x128f6xX17xX3xX7x1718exX3xX2xef88x1632axX80xX4cxX62xX65x121c0x11dfbx14b35x12a74xX73xeb5bx13169xX73xXcxXcxX65xX3xX1exX20xX3xX17xX43xX1x16aa0xX3x12995xff38xX65xX89xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX21x17a8axX49xX17x14657xX3xXexX1xX98xX3xX3cxX3dxXa8xX3xXexX1x13291xX17xX1xX3xXbxX1xX7dxX3xXex159c9xX3xX4xX1x16ee3xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1x12968xX4xX3xX1xXdxX49xX17xX3xXcxX1xX74xX17xX43xX3xXex15e3axX3xX7xX7dxX3x1524bx17583xX4cx12a00xXe5xX2xXe6xX4cxXcxXcx10ce5xX9bxX65xX86xX3xX4x13df1xX6xX3xX9bxX3axX3xX65xX3axXdxX3xX47xX6axX3xX1xXe0x1164fxX17xX43xX3xX5ex15177xX17xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX49xX17xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX17xX1xX3x16dc7xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1xXb4xX17xX43xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xXexX6dxX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xX2xXefx144b6xXefxXe8xXe5xX2xXe6xX3xX1exX7dxXdxX3xX47xX104xXdxX3xX4xX36xX17xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1exX3dxX3xX17xX43xX1xX25xX3xX47xXdxX49xX4xX3xXexX1xX10xX33xX3xX8bxX21xXa5x10e26xXexX3xX1exX98xX17xX1xX3xX7xX7dxX3xX2xX80xXe5xXefxX73x140edxX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xXe8xXe5xX87x10466xXefxX2x16a88xX142x16a72xX3xX4xXf5xX6xX3xX5bxX3axXdxX3xX1exf347xX17xX43xX3xX73xX1x10c19xX17xX1xX3xXbxX1xXf5xX3xX47xXb4xX3xX8bxX21xXa5xX170xXexX3xX1exX98xX17xX1xX3xX2xX2xX2xX87xX5bxf094xX9bxXcxX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xX2xX80xXefxX2xXe5xXefxX2xX18dxXe6xX2xX3xX4xXf5xX6xX3xX5bxX3axXdxX3xX1exX19axX17xX43xX3xX9bxX3axX3xXexX14xXe0xX63xX17xX43x127b4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX33xX5exXa5xXaxX12xX0xXdxX121xX43xX3xXdxXexX10xX121xXbxX14xX33xXbxX9xXaxXdxX121xX6xX43xX10xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxXaxX4cxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX33xX5exXa5xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX1exX71xX3xXexX6dxX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xX2xXefxX142xXefxXe8xXe5xX2xXe6xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX49xX17xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX17xX1xX3xX121xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1xXb4xX17xX43xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xX1exX7dxXdxX3xX47xX104xXdxX3xX4xX36xX17xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xX43xXdxXb4xX3xXa5xX170xX21xX3xX17xX43xX1xX25xX3xX47xXdxX49xX4xX3xXexX1xX10xX33xX3x13ea8xX21xXa5xX3xX1exX98xX17xX1xX3xXexee87xXdxX3xX1bbxXdxX20xX21xX3xXe8xXa8xX3xX65xX43xX1xX98xX3xX1exX98xX17xX1xX3xX7xX7dxX3xXe6xXe6xX4cxXe8xXe5xX2xXe6xX4cxX65xX1bbxXefxX73xX180xX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xX2xX18fxXefxX18axXefxXe8xXe5xX2xXe6xX3xX4xXf5xX6xX3xX73xX1xX1a0xX17xX1xX3xXbxX1xXf5xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX17xX1xX3xX5xXe0x16f40xX17xX43xX3xX1xXe0xX21xXa8xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX39xf2dcxX33xX3xX1xXdxX16xX121xX3xX3cxX3dxX3xX1xX3axXdxX3xX47xXb4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1xXb4xX17xX43xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xXexX79xX17xX43xX3xXexX1xf642xX121xX3xX18axXa8xX18dxXe8x15de6xX3xX121xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1xXb4xX17xX43xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xXexX14xX331xX17xX3xX121xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1exXe0xX2bxX4xX3xX1xXe0xX63xX17xX43xX3xXexX2a3xXdxX3xXexX1x15630xXdxX3xX1exXdxX16xX121xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xX18axXefxXe8xXe5xX2xXe6xXa8xX3xX4xX6axX3xXexX1xX16xX3xX17xX1xXe0xX3xX7xX6xX21x14ffbxX3x1549exXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1xXb4xX17xX43xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xX1exXe0xX2bxX4xX3xX1xXe0xX63xX17xX43xX3xXexX6dxX3xX17xX43xXb4xXa5xX3xX2xXefxX142xXefxXe8xXe5xX2xXe6xX3xX39xfa1fxX17xX43xX3xX121xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1exXe0xX2bxX4xX3xX1xXe0xX63xX17xX43xX3xXexX2a3xXdxX3xXexX1xX373xXdxX3xX1exXdxX16xX121xX3xXexX1xX36xX17xX43xX3xX18axXefxXe8xXe5xX2xXe6xX3xX3cxX3xX2xXa8xXe5xX18axX18dxXe8xX1e5xX3xX65xX1xXe0xX3xX47x1705cxXa5xXa8xX3xX121xXc1xX4xX3xXexX14xX2bxX3xX4xX2exXbxX3xX1exXe0xX2bxX4xX3xX1xXe0xX63xX17xX43xX3xX1exX7dxXdxX3xX47xX104xXdxX3xX4xX36xX17xX3xX39xX3axX3xX17xX43xX21xXa5xX331xX17xX3xX5xXb4xX3xX39xX1a0xX3xXexX1xXe0xX3xX1exX305xX17xX43xX3xXf5xXa5xXa8xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX98xX4xX1xX3xX9axX9bxX65xX89xX3xX3cxX3dxX3xX5xXb4xX3xX2xX1e5xXe6xX81xX18axX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43xX3xX3cxX3xX2xXa8xXe5xX18axX18dxXe8xX3xX9xX3xX2xX1e5xX18dxX142xX81xX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43x149f6xX3xX1exX7dxXdxX3xX47xX104xXdxX3xX4xX36xX17xX3xX39xX3axX3xX17xX43xX21xXa5xX331xX17xX3xX5xXb4xX3xXbxX1xX71xX3xX39xX1a0xX3xXexX1xXe0xXa8xX3xXbxX1xX71xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX98xX4xX1xXa8xX3xXexX1xXe0xX373xX17xX43xX3xXexX14xXd1xX4xX3xX1exX305xX17xX43xX3xXf5xXa5xXa8xX3xXf5xXa5xX3xX47xXdxX331xX17xX3xXexX1xXe0xX3xX19x16974xX3xX9axX9bxX65xX89xXa8xX3xXexX1xXe0xX3xX19xX4f5xX3xX5bxX1bbxX65xX89xX3xX3cxX3dxXa8xX3xX3cxX3dxX3xX1exX3axXdxX3xXexX14xXe0xX63xX17xX43xXa8xX3xXexX14xXe0xX63xX17xX43xX3xX4xX74xX17xX43xX3xX6xX17xX3xX3cxX3dxX3xX5xXb4xX3xX2xX1e5xX142xXe6xX18axX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43xX3xX3cxX3xX2xXa8xXe5xX18axX18dxXe8xX3xX9xX3xX2xX1e5xX18dxX2xXe5xX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43xX49exX3xX1exX7dxXdxX3xX47xX104xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX5exX6xX17xX1xX3xX4x15eb3xX17xX3xX5xX2a3xXdxX3xX5xXb4xX3xX2xX1e5xX18axX18fxX80xX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43xX3xX3cxX3xX2xXa8xXe5xX18axX18dxXe8xX3xX9xX3xX2xX1e5xX142xX18axXe6xX1e5xXe5xXe5xXe5xX3xX1exX19axX17xX43xX4cxXexX1xX36xX17xX43xX1e5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX33xX5exXa5xXaxX12xX62xX63xX3xX65xX3axXdxX3xX47xX6axX3xX1exX20xX3xX17xX43xX1xX98xX3xX9axX9bxX65xX89xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX21xXa5xX49xX17xXa8xX3xXexX1xX98xX3xX3cxX3dxXa8xX3xXexX1xXb4xX17xX1xX3xXbxX1xX7dxX3xXexXbdxX3xX4xX1xXc1xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX17xX43xX6xXa5xX3xX1exX16xX3xX19xX98xXbxX3xXexX1xX373xXdxX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX49xX17xX3xX4xX1xX1a0xX17xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX36xX17xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX3xX43xXdxXb4xX3xXa5xX170xX21xX3xX17xX43xX1xX25xX3xX47xXdxX49xX4xX1e5xX0xX4cxXbxX12
Hà Minh