Tăng cường  công tác phối hợp  giữa  Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-3, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp. Các đồng chí: Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.
72d6x102a1x118e3xf68axe366x995fxb180x9c60xcba1xX7x7717x10489x13f11x14a00xe9b5x14319xX5x11ce4xXaxad4exX0xX7xXexebc0x108dax14919x127f1xX12xXcxdf44xX18xX19xX3xX4xfa0bxe607xX18xX19xX3xX0xe173xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX4xa4fbxX18xX19xX3xXex10f52xX4xX3xXbxX1xc9dfxXdxX3xX1xfd24xXbxX0xX27xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX19xXdx10235xX6xX3xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xc76cxX6xX18xX3x138e9xcbe9xXdxX3xX4xX1x12b7axX18xX1xX3xXcx14b58xX18xX1xX3x11b46x11ffbxX3xb68fx8dd0xX3xa315xc8b0xX18xX19xX3x10578xX17xX76xX18xX3x124d4xXcxXcx118ccxX3xXexX6exX18xX1xX0xX27xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx812cxX10xX6xa56cxXaxX12x7b21xX1xXdx12d32x1340bxX3xX2x7505xa43ax12bbaxX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xX3xX7dxd217xX3xXexc7e1xX3xX4xX1x13461xX4xX3xX1xX64xXdxX3xX18xX19xX1x7484xX3xX7x16062xX3xf8c6x1373axXexX3xX2xX3xX18xX1cxdcacxX3xXexX1x12358xX4xX3xX1xXdx10c17xX18xX3x8054xXaexX73xX3xX4xX1xXfaxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxdd6exX3xXaaxX3dxX4xX3xX7dxaec6xX18xX19xX3xX4xX1xX69xf996xX3xb972xaa01xX3x121c8xXaexX73xX3xa65cxX6xX18xX19xXb3xX3x13660xX73xX3xX75xXdx1327exX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xa1cbxXb3xX3xXcxX16xX21xdbffxX18xX19xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73x9432xX3xX63xX19xXaexX73x14750xX18xX3xX12dxX1cxX18xX3xXcxXaexdcc6xX18xXb3xX3xX13axX73xX3xX75xXdxX13fxX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3xX5fxX69xX3xXexX1xX21xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xXb3xX3xXaaxX1xX72xX3xXexXf4xX4xX1xX3xX13axX73xX3x864bxX6xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xXb3xX3xX7dxX124xX18xX19xX3xX4xX1xX72xX3xXexX16x1307exX3xX1xX64xXdxX3xX18xX19xX1xXf4xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX101xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa7xXexX1xXaexX101xX1bdxX3xXdxXaaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXax10ae4xXdxXa7xXexX1xX12bxX3x134cdx119b0xfd90xXbxcba6xX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX224xbc51xfb96xXbxX227xX16dxX3xXa7xXdxX7xXbxX5xX6xX73xX12bxX3xX1bdxX5xX17xX4xXf9xX16dxX3xX101xX6xX16xX19xXdxX18xXb1xX5xX10x7841xXexX12bxX3xX6xXaexXexX17xX16dxX3xX101xX6xX16xX19xXdxX18xXb1xX16xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX6xXaexXexX17xX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX27xX27xXdxX11dxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11dxX75xX18xX27xX18xX10xX21cxX7xX27xX2xf490xX225xX234xX27xX2xX224xX234xXa7xb24axX2xX223xXb2xX294xX2xX225xXexX29cxX223xX234xX294xX234xX5xX225xX11dx10fdcxXbxX19x11cbexX16xX9xX224xX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX19xXdxX54xX6xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX78xX124xX18xX19xX3xX4xX1xX69xX3xX63xX19xXaexX73xX173xX18xX3xX12dxX1cxX18xX3xXcxXaexX17cxX18xXb3xX3xX13axX73xX3xX75xXdxX13fxX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3xX5fxX69xX3xXexX1xX21xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xXb3xX3xXaaxX1xX72xX3xXexXf4xX4xX1xX3xX13axX73xX3xX1bdxX6xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xXb3xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1bdxXdxeff7xXaexX3xXex116fcxXdxX3xX1xX64xXdxX3xX18xX19xX1xXf4xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX17xXa7xX73xXaxX12xX85xXaexX6xX3xX2xX3xX18xX1cxX101xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX85xXaexX73xX3xX4xX1xXfaxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX19xXdxX54xX6xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xXb3xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xXexX1xX21xX22xX18xX19xX3xX227xXaexX73xX13fxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX7dxXe6xXdxXb3xX3xX4xXaexX18xX19xX3xX4xX17cxXbxX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xXexXdxX18xXb3xX3xXexX76xXdxX3xX5xXdxX10axXaexX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX7dxXfaxX18xX3xX18xX64xXdxX3xXa7xXaexX18xX19xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX16dxX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX4x90e6xX3xX1xXdxX10axXaexX3xX10dxXaexX79xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXf9xXdxX392xX101xX3xXexX16xX6xXb3xX3xX19xXdxX3dxX101xX3xX7xX3dxXexX3xXexX396xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX7dxXf7xX18xX3xX75xXf4xXb3xX3xX7dxXf4xX6xX3xXbxX1xX21xXf7xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX6exX18xX1xX11dxX3xXcxX1xX6xX101xX3xX19xXdxX6xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xXexX42xXexX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexXaexX73xX13fxX18xX3xXexX16xXaexX73xXadxX18xXb3xX3xXbxX1xXe6xX3xX1bdxXdxXfaxX18xX3xX75xX76xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX72xX3xXexX16xX21xXf7xX18xX19xXb3xX3xX75xX1cxX18xX3xX1bdxX79xX18xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xXaexefe1xXexX3xX75xXadxX3xXbxX1xa6fbxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX3xXexX1xX6xX101xX3xX18xX1xa36exX18xX19xXb3xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xX76xX18xX1xX3xXexXdxXfaxXexX3xXf9xXdxX10axX101xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX3xX5xXe3xX18xX19xX3xXbxX1xX69xX11dxX3xX78xX124xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxXb3xX3xX1xX6xXdxX3xX1bdxX13fxX18xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexXdxXfaxXbxX3xX4xX38xX18xX19xX3xXa7xd71bxX18xXb3xX3xX227x12b5cxX3xX5xc827xX3xX7dxXf7xX18xX3xXexX1xX21xX3xXf9xX1xXdxXfaxXaexX3xX18xX396xXdxXb3xX3xXexX42xX3xX4xX3dxX17xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXa7xX5adxX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xXb3xX3xX18xX1xXdxX10axX101xX3xX75xX14exX3xX4xX72xX6xX3xX101x10722xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX16dxX3xXf9xXf4xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX1xX6xX101xX3xX101xX21xXaexX3xX4xX1xX17xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exXb3xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXexX16xX105xX4xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3x15b12xX5fxX63xX130xX3xXexX6exX18xX1xX3xX5xXe3xX18xX1xX3xX7dxX396xX17xXb3xX3xX4xX1xX6exX3xX7dxX396xX17xX3xX4xX17cxXbxX3xX72xX73xXb3xX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX10dxXaexX73xXadxX18xX3xX101xX64xXexX3xX7xX42xX3xX7dxXf4xX6xX3xXbxX1xX21xXf7xX18xX19xX3xX75xX76xX3xX4xX3dxX4xX3xX18xX19xX76xX18xX1xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX19xXdxX79xXdxX3xX10dxXaexX73xXfaxXexX3xXf9xXf4xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXf9xXdxXfaxX18xX3xX18xX19xX1xXf4xX3xX4xX72xX6xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXa7xX5adxX18xX11dxX3xX12dxXdxX10axX4xX3xX4xX14exX3xXexX1xX392xX3xX1xX484xX6xX3xXexXe6xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX10dxXaexX73xX3xX4xX1xXfaxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX7dxXe3xX3xX19xX484xXbxX3xXbxX1xb29exX18xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX4xX484xX3xX1xXdxX10axXaexX3xX10dxXaexX79xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX18xX1cxX101xX3xX233xX225xX2xX234xX3xX4xX72xX6xX3xX101xX5fcxXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX75xX76xX3xX5xX76xX3xXexXdxXadxX18xX3xX7dxXadxXb3xX3xX4xXf7xX3xX7xX154xX3xXexX42xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX19xXdxX54xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1cxX101xX3xX233xX225xX2xX294xX3xX75xX76xX3xX4xX3dxX4xX3xX18xX1cxX101xX3xXexXdxXfaxXbxX3xXexX1xX10xX17xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX17xXa7xX73xXaxX12xXcxXaexX73xX3xX18xX1xXdxX13fxX18xXb3xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX4xX53dxX18xX3xX101xX64xXexX3xX7xX42xX3xX1xX396xX18xX3xX4xX1xXfaxXb3xX3xX101xX64xXexX3xX7xX42xX3xX18xX64xXdxX3xXa7xXaexX18xX19xX3xX7dxXadxX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX10dxXaexX73xX3xX4xX1xXfaxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX7dxX21xX46xX4xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX1xX17xf7f3xX4xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX4xX53dxX18xX3xX69xXexXb3xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX21xXf7xX18xX19xX3xX227xXeaxX18xX19xX3xX75x12342xXdxX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xXb3xX3xX18xX1xXdxX10axX101xX3xX75xX14exX3xX4xX72xX6xX3xX101xX5fcxXdxX3xX1bdxX13fxX18xX3xX75xX76xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX7dxX3dxXbxX3xXeaxX18xX19xX3xX7dxX21xX46xX4xX3xX73xX13fxXaexX3xX4xX707xXaexX3xX4xX1xX6exX3xX7dxX396xX17xX3xX4xX72xX6xX3xX5xXe3xX18xX1xX3xX7dxX396xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX101xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX21cxXdxXa7xXexX1xX12bxX3xX223xX224xX225xXbxX227xX16dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX224xX233xX234xXbxX227xX16dxX3xXa7xXdxX7xXbxX5xX6xX73xX12bxX3xX1bdxX5xX17xX4xXf9xX16dxX3xX101xX6xX16xX19xXdxX18xXb1xX5xX10xX252xXexX12bxX3xX6xXaexXexX17xX16dxX3xX101xX6xX16xX19xXdxX18xXb1xX16xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX6xXaexXexX17xX16dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX27xX27xXdxX11dxX1bdxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11dxX75xX18xX27xX18xX10xX21cxX7xX27xX2xX294xX225xX234xX27xX2xX224xX234xXa7xX29cxX2xX223xXb2x922cxX29cxXb2xXexX29cxXb2xX233xX234xX223xX5xX225xX11dxX2acxXbxX19xX2afxX16xX9xX223xX233xX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX19xXdxX54xX6xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX227xXexXb1xX6xX5xXdxX19xX18xX12bxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX16dxXaxX12xX78xX124xX18xX19xX3xX4xX1xX69xX3xX12dxX12exX3xX130xXaexX73xX3xX134xX6xX18xX19xXb3xX3xX13axX73xX3xX75xXdxX13fxX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exXb3xX3xXcxX16xX21xX154xX18xX19xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1bdxXdxX392xXaexX3xXexX396xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX18xX19xX1xXf4xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX17xXa7xX73xXaxX12x14f01xX1xX3dxXexX3xX1bdxXdxX392xXaexX3xXexX396xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX18xX19xX1xXf4xXb3xX3xX4xX3dxX4xX3xX7dxX124xX18xX19xX3xX4xX1xX69xX3xX63xX19xXaexX73xX173xX18xX3xX12dxX1cxX18xX3xXcxXaexX17cxX18xXb3xX3xX13axX73xX3xX75xXdxX13fxX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3xX5fxX69xX3xXexX1xX21xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xXb3xX3xXaaxX1xX72xX3xXexXf4xX4xX1xX3xX13axX73xX3xX1bdxX6xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xX16dxX3xX12dxX12exX3xX130xXaexX73xX3xX134xX6xX18xX19xXb3xX3xX13axX73xX3xX75xXdxX13fxX18xX3xX5fxX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX75xX14exXb3xX3xXcxX16xX21xX154xX18xX19xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xXb3xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX535xX18xX3xX75xX76xX3xX7dxX3dxX18xX1xX3xX19xXdxX3dxX3xX4xX6xX17xX3xXf9xXfaxXexX3xX10dxXaexX79xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX19xXdxX54xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX7dxXf7xX18xX3xX75xXf4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX10dxXaexX6xX11dxX3xXaaxX3dxX4xX3xX7dxX124xX18xX19xX3xX4xX1xX69xX3xXf9xX1x1433axX18xX19xX3xX7dxXf4xX18xX1xXb3xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xXexXdxXfaxXbxX3xXexX14exX4xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX75xXdxX10axX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX7dxXe6xXdxX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX21xX22xX18xX19xX3xX227xXaexX73xX13fxX18xX11dxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX7dxX484xXb3xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX4xXaexX18xX19xX3xX4xX17cxXbxX3xX7dxX707xX73xX3xX7dxX72xXb3xX3xXf9xXf4xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xX3xX101xX64xXexX3xX7xX42xX3xX75xX14exX3xX75xXdxX10axX4xXb3xX3xX75xX14exX3xX3dxX18xX3xXbxX1xXeaxX4xX3xXexX396xXbxX3xX7dxX21xX46xX4xX3xXa7xX21xX3xX5xXaexX535xX18xX3xX227xXe3xX3xX1xX64xXdxX3xX10dxXaexX6xX18xX3xXexX5adxX101xX3xX7dxX392xX3xXexX1xX10xX17xX3xXa7xX12exXdxXb3xX3xX19xXdxX3dxX101xX3xX7xX3dxXexX11dxX3xX78xX124xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxXb3xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xX3xX4xX54exX18xX19xX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXexX6exX18xX1xX3xX75xXadxX3xXexX1d7xX18xX1xX3xX1xX1d7xX18xX1xXb3xX3xX5b5xX3xXf9xXdxXfaxX18xX3xX4xX72xX6xX3xX18xX1xX5adxX18xX3xXa7xX5adxX18xX3xX75xX76xX3xX1bdxX3dxX17xX3xX4xX1xX69xX3xX4xX484xX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX7dxXfaxX18xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX18xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xX75xX76xX3xXbxX1xX53dxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX3xXexX1xX6xX101xX3xX18xX1xX54exX18xX19xXb3xX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xX10dxXaexX6xX3xX7dxX484xXb3xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX7x12829xX3xX19xX484xXbxX3xX5b5xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX6xXaexX3xX18xX1xX54xX18xX19xX3xX18xX64xXdxX3xXa7xXaexX18xX19xX3xX4xX707xX18xX3xXexX1xXdxXfaxXexX3xX4xX484xX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX7dxXfaxX18xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX4xX72xX6xX3xX101xX5fcxXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX11dxX3xXa4xX6xXdxX3xX1bdxX13fxX18xX3xXexX1xX21xX22xX18xX19xX3xX227xXaexX73xX13fxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX7dxXe6xXdxX3xXexX1xX38xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX1d7xX18xX1xX3xX1xX1d7xX18xX1xXb3xX3xXf9xXfaxXexX3xX10dxXaexX79xX3xXexXdxXfaxXbxX3xX4xX38xX18xX19xX3xXa7xX5adxX18xXb3xX3xX227xX5b2xX3xX5xX5b5xX3xX7dxXf7xX18xX3xXexX1xX21xX3xXf9xX1xXdxXfaxXaexX3xX18xX396xXdxXb3xX3xXexX42xX3xX4xX3dxX17xXb3xX3xX18xX1xX17cxXexX3xX5xX76xX3xX4xX3dxX4xX3xX75xX14exX3xX75xXdxX10axX4xX3xXf9xX1xXdxXfaxXaexX3xXf9xXdxX10axX18xX3xX7dxX38xX18xX19xX3xX18xX19xX21xX22xXdxXb3xX3xXbxX1xXeaxX4xX3xXexX396xXbxXb3xX3xXf9x12d78xX17xX3xXa7xX76xXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xXb3xX3xX18xX1xXdxX10axX101xX3xX75xX14exX3xX4xX72xX6xX3xX101xX5fcxXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX11dxX3xX82xX5fcxXdxX3xX1bdxX13fxX18xX3xX7xXd69xX3xX4xX1xX72xX3xX7dxX64xX18xX19xX3xX4xX5b2xX3xX4xX3dxX18xX3xX1bdxX64xX3xXexX1xX6xX101xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX21xXf7xX18xX19xX3xXexX16xX1d7xX18xX1xX3xX4xX38xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXa7xX17xX3xX5fxX6xX18xX3xX63xX64xXdxX3xX4xX1xX69xX18xX1xX3xXcxX6exX18xX1xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX3xX78xX79xX18xX19xX3xX7dxX17xX76xX18xX3xX82xXcxXcxX85xX3xXexX6exX18xX1xX3xX4xX1xX72xX3xXexX16xX1d7xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xXeaxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xXb3xX3xX18xX1xXdxX10axX101xX3xX75xX14exX3xX7dxX21xX46xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX11dxX3xXcxX16xX13fxX18xX3xX4xXf7xX3xX7xX154xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX75xXdxX10axX4xX3xX7dxX21xX46xX4xX3xXexX1xX42xX18xX19xX3xX18xX1xX17cxXexXb3xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXf7xX3xX10dxXaexX6xX18xX3xX7xXd69xX3xX1bdxX6xX18xX3xX1xX76xX18xX1xX3xXf9xXfaxX3xX1xX17xX396xX4xX1xX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX3xXexcfffxX18xX19xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX75xXdxX10axX4xX3xX4xX14exX3xXexX1xX392xX16dxX3xX1bdxX13fxX18xX3xX4xX1xX72xX3xXexX16xX1d7xX3xX7xXd69xX3xX227xX5adxX73xX3xXa7xX105xX18xX19xX3xXf9xXfaxX3xX1xX17xX396xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXfaxXexX3xX5xX17cxX73xX3xX5b5xX3xXf9xXdxXfaxX18xX3xX1bdxX13fxX18xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX7dxX392xX3xXexX16xXdxX392xX18xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX105xX4xX3xX1xXdxX10axX18xX11dxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae52xXaexXexX1xX17xX16xXaxX12xXa86xX1xX6xX18xX3xX63xX19xX6xX0xX27xXbxX12
Phan Nga