Tạm lùi thời gian tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIV
(Baothanhhoa.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 646/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm lùi thời gian tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIV năm 2020 (dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến 5-4-2020 tại huyện Thọ Xuân).
9143xe421xe96fxa6dfx98d2xbb5exa4bax11233xee8exX7xc967xe86dxc3e5x9f95x1180ax9fcbxX5xd275xXaxX3xX7xXexc7ffxX5xX10xX9xXaxXexX10x9508xXexfe7exX6xX5xXdxb5e1xa74fxd565xX3xc599x111f3xX7xXexXdx9b29xX15xbbfaxXaxb032xX0xX7xXexd1c6xd152xX23xX22xX2fxXcxf149xb544xX3xX5xec86xXdxX3xXexX1x9ab1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexc15bxX3xX4xX1x109f0xX4xX3xb746xXdxa50axXdxX3xd0f2xXdxe523xXexX3xe890xe28bxX3xd3b8xb7eexX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xdf1cxc405xX6xX3xX5xce32xX23xX3xXexX1xX4fxX3xd39bxX75x10615xX57xX3xX0x10cebxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX5cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxecf7x10d5exX3xX57xa56cxX23xX3xX1xX6axX6xfb81xX3xXcxX1x1224dxX3xXexX1xX6xX34xX3x11b9bxa01bxX3x9f74xX27xX3xX5xcdb8xX4xX1xX3xXcbxac44xX6xX3xX4xX6axX3xab2bxdd35xX23xX22xX3xXcbxXbaxX23xX3xX7xbcc6xX3xe713xccf9xXe9xX7bxXb6xX57xX69xXcxXcxXcex10dd4xX1exe2ecxXf3xXcxXcexXcxXcxX3xXcbxdef8xX3xXcbxXdxX59xX4xX3xXexX39xX3axX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xX42xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX5xX6exX23xX3xXexX1xX4fxX3xX75xX75xX77xX57xX3xX23xXbaxX3axX3xfdc1xc390xX14axX14bxX3xe1e7xX5cxb707xX3x10e76xXdxea1cxX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xXexXd7xX3xX23xX22xXccxX15xX3xXeaxX3x12111xX155xX23xX3x9a0fxX1exXeaxX1exX14axX14bxX14axX14bxX3xXexX39xXdxX3xX1xX27xX15xX59xX23xX3xXcxX1xb5d5xX3xX75xX27xfc20xX23xb0dfx9a77xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX3axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXddxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax109e0xXdxX5cxXexX1xX24xX3xXe9xXeaxX14bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXeaxX2xb2dfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7bxX7bxXdxX18axef5dxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX18axXcbxX23xX7bxX23xX10xX1daxX7xX7bxX14axX14bxX14bxcf1exX7bxX2xf96fxX14axX5cxX14bxX2xX2xX14bxX14bxX2xX2xXexX2xX14bxX21dxX14axX14axX5xX14bxX18axX26xXbxX22xb655xX33xX9xX14axX21dxX1f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX39xX3axX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xX42xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX5xX6exX23xX3xXexX1xX4fxX3xX75xX75xX77xX57xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX69xX27xX15xX59xX23xX3xX69xdaeaxX27xX3xXf3xde2axX4xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX5xX6exX23xX3xXexX1xX4fxX3xX75xX75xX77xX77xX77xX3xX14fxX23xXbaxX3axX3xX14axX14bxX2xX21dxX189xX18axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX34xX5cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX33xfac5xf304xX4xX3xX16axX6axXc0xX3xX23xX22xXccxX15xX3xX2xX220xX1exX14axX1exX14axX14bxX14axX14bxXc0xX3xXb6xXb7xX3xX57xXbaxX23xX3xX1xX6axX6xXc0xX3xXcxX1xXc4xX3xXexX1xX6xX34xX3xXcbxXccxX3xXcexX27xX3xX5xXd2xX4xX1xXc0xX3xX5fxX60xX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xX6axX6xXc0xX3xXcx9b45xX23xX1xX3xX16axX34xXccxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxa3f6xX23xX3xX16axX5dxX3xX206xX6xX23xX3xX1xXccxX23xX1xX3x120e7xX155xX3xX1xX34xX39xX4xX1xX3xX7xXe7xX3xXeaxXe9xX2xX7bxX395xX69x9a52xX69xX7bxXb6xX57xX69xXcxXcxXcexXf3xX1exX5fxXcxX69xX1exXcxee1dxXcxa0dbxX3xXcbxXfdxX3xXcbxXdxX59xX4xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX1xX6axX6xX3xX5xX6exX23xX3xXexX1xX4fxX3xX75xX75xX77xX57xX18axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX34xX5cxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX386xX23xXc0xX3xXexX33xX32cxX32dxX4xX3xX5cxXdxbfc5xX23xX3xX206xXdxX155xX23xX3xXbxX1xX4fxX4xX3xXexX39xXbxX3xX4xX6axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xc12fxX3xX1cxX54xX15xX3xX33xX6xX3xX5xX187xX15xX3xX23xX1xXdxX438xX3axX3xX5cxXd2xX4xX1xX3xX206xX59xX23xX1xX3xXddxX34xXcbxXdxX5cxX3xX1exX3xX2xX21dxX3xX22xX187xX15xX3xX33xX6xXc0xX3xXexX1xX151xX4xX3xX1xXdxX59xX23xX3xX4xX1xX375xX3xX16axX39xX34xX3xX4xc7d5xX6xX3xX5xX5dxX23xX1xX3xX16axX39xX34xX3xX4xX60xX4xX3xX4x122a2xXbxXc0xX3xX23xX1xffddxX3axX3xX206xX54xX34xX3xX16axX54xX3axX3xX6xX23xX3xXexX34xXccxX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX1xX34xX39xXexX3xX16axX2c7xX23xX22xX3xXexX1xXc4xX3xXexX1xX6xX34xX3xXcbxXccxX3xX23xX187xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX59xX27xX3xbb1exX27xX54xX3xXbxX1xc4c7xX23xX22xX3xX4xX1xXe7xX23xX22xX3xX5cxXd2xX4xX1xX3xX206xX59xX23xX1xXc0xX3xXb6xXb7xX3xX57xXbaxX23xX3xX1xX6axX6xXc0xX3xXcxX1xXc4xX3xXexX1xX6xX34xX3xXcbxXccxX3xXcexX27xX3xX5xXd2xX4xX1xX3xX16axX5dxX3xX4xX6axX3xXddxXdexX23xX22xX3xXcbxXbaxX23xX3xX7xXe7xX3xXe9xXeaxXe9xX7bxXb6xX57xX69xXcxXcxXcexXf3xX1exXf5xXf3xXcxXcexXcxXcxX3xXcbxXfdxX3xXcbxXdxX59xX4xX3xXexX39xX3axX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xX42xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xX34xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX5xX6exX23xX3xXexX1xX4fxX3xX75xX75xX77xX57xX3xX23xXbaxX3axX3xX14axX14bxX14axX14bxX3xX14fxX5cxX151xX3xX153xXdxX155xX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xXexXd7xX3xX23xX22xXccxX15xX3xXeaxX3xX16axX155xX23xX3xX16exX1exXeaxX1exX14axX14bxX14axX14bxX3xXexX39xXdxX3xX1xX27xX15xX59xX23xX3xXcxX1xX183xX3xX75xX27xX187xX23xX189xX18axX3xX3b7xc34dxX23xX22xX3xXexX1xX42xXdxX3xX16axXfdxX3xX23xX22xX1xXd2xX3xX4xX60xX4xX3xX7xXb7xXc0xX3xX206xX6xX23xXc0xX3xX23xX22xXccxX23xX1xX3xX4xX4a6xXbxX3xXexX375xX23xX1xX2dxX3xeaafxX5fxX3b9xXcexX3xX4xX60xX4xX3xX1xX27xX15xX59xX23xXc0xX3xXexX1xXd2xX3xX1cxX5dxXc0xX3xXexX1xXccxX23xX1xX3xXbxX1xXe7xX3xX4xX1xX375xX3xX16axX39xX34xX3xX4xX60xX4xX3xXbxX1xX4f7xX23xX22xXc0xX3xX206xX6xX23xXc0xX3xX16axX452xX23xX3xXcbxXd2xX3xX5xXdxX386xX23xX3xX4f1xX27xX6xX23xX3xXexX39xX3axX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xX42xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX4bxX3xX4xX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXdxX3xX57xXdxX59xXexX3xX5cxX5dxX3xX4xX4a6xXbxX3xX1xX27xX15xX59xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX16axX155xX23xX3xX153xX1xXdxX3xX4xX6axX3xXexX1xXdexX23xX22xX3xX206xX60xX34xX3xX3axX32dxXdxX18axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e87xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXcexX27xX15xX3xXb6xX452xX23xX0xX7bxXbxX2f
Duy Sơn