Châu Âu thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu COVID-19
Một Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu khủng hoảng do dịch COVID-19 vừa được thành lập tại châu Âu nhằm tạo thêm tính bền vững cho nền kinh tế tại "lục địa già" này.
d0ccx1235axed50x1628ex17d98x14ba9xee55x1227ex12694xX7x13f77x17996xf15cxde2dx16fd3xd746xX5x15bbbxXax13f78x164a2xX1x15b37x11686xX3x1510dxX16xX3xXexX1x11df8x17be4xX1xX3xX5x17d06xXbxX3xef36xXdx12c10xX1exX3xfb63xXdxX1exX1xX3x10a55xX1x14f10xX4xX3xX1x16f1exXdxX3x168aexXdxX1exX1xX3xXex15df9xX3x16bbexX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xX13x13882xe233x12569xf837x11d45xX2x10135xX0x15a84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a9dxX10xX6x11d7cxXaxX12x163abx141f7xXexX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX2fxX1xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX40xX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xfb61xX1x16c2fxX1ex166c8xX3xX1x15dc7x143c3xX1exX93xX3xX64xX96xX3xX64x104acxX4xX1xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3x11687x117dfxX6xX3xf0fcxe791x14302xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX5xX22xXbxX3xXex126a4xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1exX1x167f5xX2axX3xXexXc0xX96xX3xXexX1xX27xX2axX3xXexe0c8xX1exX1xX3x11572x15dfbxX1exX3xXacx122eexX1exX93xX3xX4xX1xX96xX3xX1exXdfxX1exX3xX8fxXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xXexXc0xXdxX3x1766dxX5xX31xX4xX3xXb0xX9fxX6xX3xX93xXdxX1dx1423axX3xX1exX1dx175e9x1365fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14784xX96xX64xX10bxXaxX12xX0xXdxX2axX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xX4exXbxX1xX96xXexX96xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX2fxX1xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX40xX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xX1x101e8xX1exX1xX3xX97xX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7x14bb8xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX10cxXdexX6xX96xXexX1xX6xX1exX1xX1xX96xX6xX10cxXacxX1exX52xX1exX10x132a4xX7xX52xec19x14671xX2xd808xX52xX2x12b5dxX1aexX64x175a4xX1a9xe81bxX2xX1aexX2xX2xXexX1abxX1b3xX1b1xX1a9xX5xX2xX10cx13095xXbxX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX2fxX1xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX40xX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX64xX6xXexX6xX4exXbxX1xX96xXexX96xX4exX96xX18cxXdxX93xXdxX1exX6xX5xX4exX7xX18cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xe015xX52xX52xX4xX64xX1exXdxX2axX93xX10cxXacxXdxX10xXexX1exX6xX2axXbxX5xX16xX7xX10cxXacxX1exX52xXexf425xX1a8xX1a9xX52xX16xXbxX5xX96xX6xX64xX10xX64xX52xX1xX96xXexX1exX1ex154c9xX52xX1a8xX1a9xX1a8xX1a9x177d1xX1a9xX1b1xX25axX2xX1abxX52xXexXexe356xXacxX1exX8fxXdxX1exX1xX25axXexX10xX25axX263xX6xX1exX1xX10cxX1c0xXbxX93xXaxX3xX52xX12xXcxX16xX6xXdexXdxX1exX3xX93xXdx1301dxX3xXexXc0xXdxX3xX11cxXdxef8fxX1exX3xX11cxX6xX5xXexXdxX4x1042bxX3x1747ex119dfxX4xX10cxX3xf114xfa79xX1exX1xX228xX3x10a46x15a9bxX2fxX52xXcxXcxX40xX4bxfa43x16185xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX96xX64xX10bxXaxX12xX13x13712xX4xX3xXdexX68xX3xXexX18cxXb1x1520dxX1exX93xX3xX4xX91xX6xX3xX2xX2xX3x10e7axX16x151ffxX4xX3xX93xXdxX6xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXacxXdxX27xX1exX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX29bxda1ax165b5xX2aaxX294xX3xX1aexX50xX3xX1exX93xX1xX9fxX3xX7xf6ccxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xXexX1xX16xX68xX4xX3xX1exX1xXdxXdfxX16xX3xXb0xX97xX1exX93xX3xXbxX1xX2c1xXdxX3xX8fxX1xX2c1xX4xX3xX1exX1xX6xX16xX3xX4xX91xX6xX3xX2xX1aexX3xX1exXb1x115cdxX4xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xXacxXdxX27xX1exX3xX2fcxX2fdxX294xX3x10b39xX1aexX3xXex11ccexX1exX93xX3xX93xXdxX2c1xX2axX3xXb0xX2d7xX4xX294xX3xX1a8xX1b3xX3xX1xXdx134d8xXbxX3xX1xX68xXdxX3xX64xX96xX6xX1exX1xX3xX1exX93xX1xXdxX366xXbxX3xXb0xXc0xXdxX3xX64xXdxX366xX1exX3xX4xX1xX96xX3xX2xX1a9xX3xX5x1173axX1exX1xX3xXacx13c09xX4xX294xX3xX25xXdxX27xX1exX3xXb0xX96xX1dxX1exX3xX4xX2c1xX4xX3xX1exX93xX1xXdxX366xXbxX3xXb0xX96xX1dxX1exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX294xX3xX1aexX3xXexX353xX3xX4xX1xX297xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xXdaxX1exX1xX3xXbxX1xX91xX3xXacxX1dxX3xX242xX3xXacxXdxX366xX1exX3xX4xX1xXdaxX1exX1xX3xX7xX2c1xX4xX1xX294xX3xXb0x14724xX3xXb0xX35xX1exX93xX3xX8fxe6dexX3xXexX27xX1exX294xX3xX4xX6xX2axX3xX8fxX3exXexX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX2fxX1xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX38xXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX40xX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xX294xX3xX91xX1exX93xX3xX1xX68xX3xXacxX1dxX3xXexX1xX390xX4xX3xX1xXdxX366xX1exX3xX4xX2c1xX4xX3xX93xXdxX97xXdxX3xXbxX1xX2c1xXbxX3xX1exX1xXcdxX2axX3xX4xX1xX16x140c6xX1exX3xXdexX9fxX3xX4xX1xX96xX3xX4xX2c1xX4xX3xX1exXdfxX1exX3xX8fxXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xXexXb1x1740exX1exX93xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX91xX6xX3xXexX1xX3exX3xX93xXdxX33dxXdxX10cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX96xX64xX10bxXaxX12xX25xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xXacxX180xX3xX7xX390xX3xXbxX1xX31xX4xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX91xX6xX3xX1exXdfxX1exX3xX8fxXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX263xX6xX1exX1xX3xX2axX96xX1exX93xX3xX2axX16xX2d7xX1exX3xXfbxX263xX15xX10bxX3xX64xX390xX1exX93xX3xXacxX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfa92xX3xXexXb1xX3xX64xX16xX10bxX3xXacxXdfxX3xX4xX2c1xX4xX3xX8fxX3exX3xX1xX96xXc0xX4xX1xX3xXb0x14fd3xX16xX3xXexXb1xX3xX263xX6xX1exX1xX3xX1xX22xX16xX3xX8fxX1xX91xX1exX93xX3xX1xX96xX97xX1exX93xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX107xX3xXacxX1dxX3xXb0xXdfxX3xX263xX16x14fd1xXexX3xXfbxX4xX2c1xX4xX3xX93xXdxX97xXdxX3xXbxX1xX2c1xXbxX3xXb0xX50bxX16xX3xXexXb1xX3xX4xX50bxX1exX3xXexX1xXdxX3exXexX3xXacxX1dxX3xX93x150dcxX1exX3xXacxX33dxXdxX3xX4xX2c1xX4xX3xX4xX6xX2axX3xX8fxX3exXexX3xXacxXdfxX3xX8fxX1xXdaxX3xX1xX22xX16xX3xX10cxXaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX96xX64xX10bxXaxX12x130ffxX1exX93xX3xX2fxX6xX7xX4xX6xX5xX3xX13xX6xX1exf253xXdxX1exX294xX3xX13xX1xX91xX3xXexX9fxX4xX1xX3xe4a7xX10bxX3xXdexX6xX1exX3xX67x10af9xXdxX3xXexX18cxXb1x145ffxX1exX93xX3xX4xX91xX6xX3xXexXc0xXdxX3xX2a9xX93xX1xX9fxX3xXacxXdxX366xX1exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX294xX3xX1exX47cxXdxX3xXb0xXdfxX3xX18cxX6xX3xX7xX2c1xX1exX93xX3xX8fxXdxX3exX1exX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX5xX22xXbxX3xX5xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX1exX1dxX10bxX3xX4xX1xX96xX3xXdexXdxX3exXexX228xX3xXfbxX13xX1x1685cxX1exX93xX3xXexX5b8xXdxX3xX5xX390xX6xX3xX4xX1xe48exX1exX3xXex10b08xX1exX93xX3xX4xXb1xX5bexX1exX93xX3xX7xX390xX3xX4xX1xX16xX10bxX28bxX1exX3xXb0xX353xXdxX3xXacxXdfxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX1xX2c1xXdxX3xX1exX93xX6xX10bxX3xX8fxX1xXdxX3xXexX2c1xXdxX3xXb0xX50bxX16xX3xXexXb1xX3xXacxX1dxX96xX3xX1exXdfxX1exX3xX8fxXdxX1exX1xX3xXexX3exX10cxX3xX13x15b4exX1exX93xX3xX1exX1xX6xX16xX3xX4xX1xXdxX3exX1exX3xXb0xX538xX16xX294xX3xX4xX1xX616xX1exX93xX3xXexX6xX3xX7xda74xX3xXacxXb1xXb2xXexX3xX2d5xX16xX6xX3xXb0xXb1xXb2xX4xX3xX4xX97xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX16xX68xX4xX3xX8fxX1xX91xX1exX93xX3xX1xX96xX97xX1exX93xX228xX3xX8fxX1xX91xX1exX93xX3xX1xX96xX97xX1exX93xX3xX13xX4axX4bxX4cxX4dxX4exX2xX50xX3xXacxX1dxX3xX8fxX1xX91xX1exX93xX3xX1xX96xX97xX1exX93xX3xX8fxX1xXdaxX3xX1xX22xX16xX10cxX107xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX96xX64xX10bxXaxX12xX13xX2c1xX4xX3xX1exX1xX1dxX3xXb0xX35xX1exX93xX3xX7xX2c1xX1exX93xX3xX5xX22xXbxX3xX5xXdxX27xX1exX3xX2axXdxX1exX1xX3xX1exX27xX16xX3xXexX18cxX27xX1exX3xX1exX1xX538xX1exX3xX2axXc0xX1exX1xX228xX3xXfbxfe4cxX390xX3xX4xX1xX16xX10bxX28bxX1exX3xXb0xX353xXdxX3xX7xX6xX1exX93xX3xX2axX68xXexX3xX1exXdfxX1exX3xX8fxXdxX1exX1xX3xXexX3exX3xX8fxX1xX5b8xX1exX93xX3xX8fxX1xXdaxX3xXexX1xX97xXdxX3xX4xX6xX18cxXdexX96xX1exX3xX294xX3xX4xX2c1xX4xX3xX1xX366xX3xXexX1xX2d7xX1exX93xX3xX1exX5b8xX1exX93xX3xX1exX93xX1xXdxX366xXbxX3xXdexXdfxX1exX3xXacxXe3xX1exX93xX3xXacxX1dxX3xXdexX97xX96xX3xXacxX366xX3xXb0xX6xX3xX64xXc0xX1exX93xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1xX624xX4xX3xX4xX283xX3xX8fxX1xX97xX3xX1exX628xX1exX93xX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX283xX1exX93xX3xXexXc0xX96xX3xX18cxX6xX3xXacxXdxX366xX4xX3xX5xX1dxX2axX294xX3xX7xX390xX3xXexX1xX9fxX1exX1xX3xXacxXb1xXb2xX1exX93xX3xXacxX1dxX3xX4xX97xXdxX3xXexX1xXdxX366xX1exX3xX4xX1xX538xXexX3xX5xXb1xXb2xX1exX93xX3xX4xX16xX68xX4xX3xX7xX2d7xX1exX93xX3xX4xX91xX6xX3xX1exX93xXb1xX5bexXdxX3xX64xX15xX1exX10cxX3xX2a9xX1xX5bexX3xXb0xX283xX294xX3xX4xX1xX616xX1exX93xX3xXexX6xX3xX263xX15xX10bxX3xX64xX390xX1exX93xX3xX263xX3e6xX3xX1xX68xXdxX3xXdexXdfxX1exX3xXacxXe3xX1exX93xX3xX1xX47cxX1exX107xX10cxX52xX10cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a1xX16xXexX1xX96xX18cxXaxX12xX29bxXcxXcxX40xX4bxX2a9xX52xX4bxXdxX10xXexX1exX6xX2ax1042axX2aaxX0xX52xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)