Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024.
b8x12f2x3f7fx5f6fx21acx26fax1743x2929x22c2xX7x21c6x1b2x8113x58eax6e1ax7e10xX5x833xXax5585x7aa5xX6x6c2fxX1xX3x3ee3x24c9xX4xX3xX7x4370xX15xX3xXbxX1x460bxX18xX3xX15x3a32xX15x5447xX3xX15xX28xX1xXdx7bd7xXbxX3xX4xX1x21bexX3xX5x75bfxX4xX3xXex7bd9xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x1edbx57a5xX6xX3xX28xXdxX6xXdxX3x656ex502bxff1xX15xX3x555bx44b8xX2x168fx2a3bxX52xX53xX52x1f2xX0x2caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6x7543xXaxX12x3c21x7e6ex1050xX13xX3xXexX3axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3x63d1x4233xX6xX3x5bbexX6xX15xX3xX1x4633xX15xX1xX3xX6exX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX33xX3xX5xX36xX4xX3xXexX3axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX4dxX4exX4fxX15xX3xX52xX53xX2xX55xX56xX52xX53xX52xX5ax1263xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88abxX10xX15xXexX10x7340xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1x6051xX18xX89xX3xXdxXeaxX10xX15xXexX10xXefxXaxX3xX7xXexd1xX5xX10xX9xXax20d6xXdxX6exXexX1x5f04xX3x7b78xX53xX53xXbx240ax26d1xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX11axX3xX5ax638dxX55xXbxX120xX121xXaxX3xX7xXefxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX5cxX5cxXdxXdaxX89xX6xX4exXexX1xX6xX15xX1xX1xX4exX6xXdaxX85xX15xX5cxX15xX10xX115xX7xX5cxX2xX55xX2xX5axX5cxX2xX53xX12cxX6exX52xX2xX53xX5axX5axX52xX5axXex26b6xX166x16c9xX53xX5xX5axX56xX6xX2xXdax6bb1xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX33xX3xX5xX36xX4xX3xXexX3axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX44xX45xX6xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX4dxX4exX4fxX15xX3xX52xX53xX2xX55xX56xX52xX53xX52xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX12xXeax82f6xX15xX3xX89x1eaexX3x3032x4f46xX3xXexX1xX101x2b97xXexX3xXcxXefxX101xX15xX28xX3xXex915xX18xX3xX73xX28xX1xXdx848axX15xX3xX4xda9xX101xX3xX85xX8exX3x3290xX1xX1dfxXexX3xXexXefxXdx6082xX15xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xX2exX3xX4xX6xX4exX3x3369xX6xX18xX3x7a6fx7521xX15xX3xX1e5xXdxX20exX18xX3xXexXefxX6xX3xXbxX1xX1dfxXexX3xXexXefxXdxX20exX15xX3xX4xX33xX6xX3xX28xXdx6da4xX15xX28xX3xX18x7bafxX6xX3xX15xX101xX26xXdxX3xX4x52fdxX110xX3xX18xX26xXdaxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX4exX6exX110xXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX4dxX45x3d8xX3xX6exX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX33xX6xX3xXexX3axX15xX1xX3xX15x7704xX18xX3xXexXefxX4exX15xX28xX3xX6exX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX33xX3xX5xX36xX4xX3x808dxX101xX24dxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX28x85dexX18xX11axX3x221dxX4fxX4exX121xX3xXexX1x6158xXexX3xX85xX8exX3xXexXefxX200xX15xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX4x6048xX18xX121xX3xXexX1xX2ebxXexX3xX5x1fb9xX15xX121xX3xXefxX6xX101xX3x7224xX101xX1dxX121xX3xX28x6a2cxX3xX85xX8exX3xX4xX1dfxX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xXexX86xX3xX28xX314xX121xX3xXexX26xX18xX121xX3xX7x7b30xX15xX3xX85xX8exX3xX4xX1dfxX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xXexX86xX3xX7xX333xX15xX121xX3xX4xX6xX4exX3xX7xX101xXdaxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX4exX6exX110xXaxX12xX13xX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX33xX6xX3xXexX3axX15xX1xX3xX1e5xX1xX26xX15xX28xX3xX15xX2a7xX18xX3xXexXefxX4exX15xX28xX3xX6exX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX4xX1xX33xX3xX5xX36xX4xX3xX2d6xX101xX24dxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX28xX2e0xX18xX11axX3xX22fxX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX1xX1dxXdxX3xX7xX1dxX15xX3xX120xX6xX3xX89x3165xX3xX85xX8exX3xX15xX28xX6xX4exX3xX15xX101xX26xXdxX121xX3xX18xX252xX6xX3xX4dx4171xX3dexX15xX28xX121xX3xX89x88e2xX3xXexX1xX2ebxXexX27dxX3xX89xX3faxX3xX7x2135xX6xX3xX85xX8exX3xX4xX1dfxX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xXexX86xX3xX7xX406xX6xX121xX3xXexXefxX10xX27dxX3xX5xX101xX2e0xX15xX28xX3xX85xX8exX3xX4xX1dfxX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xXexX86xX3xXexXefxX10xX27dxX3xX5xX101xX2e0xX15xX28xX121xX3xX4xX1f5xX110xX3xXexX1xX200xX4xX3x5d37xX15xX3xX4xX1xX454xX15xX3xX15xX26xXdxX27dxX3xX4xX1f5xX110xX3xX6exX3f3xX306xX4xX3xX5xXdxX2exX101xXdaxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX4exX6exX110xXaxX12x76f7xX1f5xX110xX3xX5xX8exX3xX15xX1xX406xX15xX28xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX4xX45xX3xX7xX24dxX3xX5xX3f3xX306xX15xX28xX3xX5x4a9exX15xX27dxX3xX4xX45xX3xXexX1x426xX3xX18xX4fxX15xX1xX3xX85xX8exX3xX7xX200xX4xX3xX4xX4fxX15xX1xX3xXexXefxX6xX15xX1xX3xX4xX6xX4exX27dxX3xX4xX45xX3xX1e5xX1xX1dxX3xX15xX454xX15xX28xX3xX18x4a09xX3xXefxX1e3xX15xX28xX3xX7xX1dxX15xX3xX120xX101xX25bxXexX27dxX3xXbxX1xX1dfxXexX3xXexXefxXdxX20exX15xX3xX200xX15xX28xX3xX6exX19xX15xX28xX3xX4xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xX2exX3xX4xX6xX4exX121xX3xX4xX45xX3xX1e5xX1xX1dxX3xX15xX454xX15xX28xX3xX18xX4dbxX3xXefxX1e3xX15xX28xX3xXexX1xX2ebxX3xXexXefxX3f3xX3dexX15xX28xX3xXexXefxX4exX15xX28xX3xX15xX3f3xX4a7xX4xX3xX85xX8exX3xX120xX101xX25bxXexX3xX1e5xX1xX22xX101xXdaxX3x4e41xXdxX2exX4xX3xX120xX1dfxX4xX3xX4dxX2ebxX15xX1xX3xX6exX6xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX4xX1dfxX4xX3xX7xX1dxX15xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX33xX3xX5xX36xX4xX3xX4x72c0xX15xX28xX3xX5xX8exX3xX1xX3f3xX4a7xX15xX28xX3xX4dxXdxX3xX4dx7605xX15xX28xX3xXexXefxX4exX15xX28xX3xX5xX1e3xX3xXexXefx82f0xX15xX1xX3xXexX1dfxXdxX3xX4xX25bxX101xX3xXexXefxX591xX4xX3xX15xX28xX8exX15xX1xX3xX15xX26xX15xX28xX3xX15xX28xX1xXdxX2exXbxX3xXexX1xX10xX4exX3xX4xX1xXdx35cdxX101xX3xX7xX1f5xX101xX27dxX3xX15xX1xX2a7xX18xX3xX1e5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dfxX4xX3xXexX24dxXdxX3xX4dxX6xX3xXexXdxX5cbxX18xX3xX15xX454xX15xX28xX27dxX3xX5xX306xXdxX3xXexX1xX4b0xX3xX4xX33xX6xX3xX85x326dxX15xX28xX27dxX3xXexX4fxX4exX3xX4dxX8exX3xXbxX1xX1dfxXexX3xXexXefxXdxX20exX15xX3xX1e5xXdxX15xX1xX3xXexX4b0xX3xX56xX3xX120x59b2xX3xX1xX1e3xXdxX3xX4xX33xX6xX3xXexX3axX15xX1xXdaxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3600xX101xXexX1xX4exXefxXaxX12xX72xX484xXcxX0xX5cxXbxX12
BĐT