Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề xuất cấm sử dụng nhựa
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề xuất ý kiến về việc cấm sử dụng nhựa - động thái có thể đặt nền móng để Quốc hội nước này xem xét thông qua các điều khoản luật bảo vệ môi trường trong bối cảnh Philippines hiện trong nhóm các nước hàng đầu thế giới về gây ô nhiễm biển.
793fxa5f6xb83ax13476x12754xb6b3xab55xc71cxc9f4xX7x8e75x1027ax9ddfx127d2x9952x8b46xX5x88b7xXax7a86xXcxbc44xdc6dxedd4xX3xXexX1xf7cfxX15xX16xX3x10b54xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3x9149xecaexf609x109d7xXdxX16xX2bxX3x96eaxeb8bxXexX10xX2dxXexX10xX3x997dxe641xX3xa829xX33x109bbxXexX3xX4xX3fxe25fxX3xX7xd324xX3xX2cxe05axX15xX16xX3xX15xX1x12bf4xX6xX0xab3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdac8xX10xX6xX2cxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX16xX2bxX3xX32xX33xXexX10xX2dxXexX10xX3xX3ax83d2xX3xX3axX3bxX3xX3dxX33xX3fxXexX3xbf98xX3x94d1xXdxa7d3xX15xX3xd23bxX3bxX3xXa1xXdx8489xX4xX3xX4xX3fxX44xX3xX7xX47xX3xX2cxX4axX15xX16xX3xX15xX1xX50xX6xX3x9899xX3xX3axb95bxX15xX16xX3xXexX1x12edexXdxX3xX4x12cdfxX3xXexX1x8157xX3xX3axf937xXexX3xX15xX3bxX15xX3xX44xXc7xX15xX16xX3xX3axXcbxX3x11ba7xX33xX1axX4xX3xX1xXbdxXdxX3xX15xb715xcb5exX4xX3xX15xb6afxba8exX3xX3dxX10xX44xX3xX3dxde94xXexX3xXexX1x7c69xX15xX16xX3xed86xX33xX6xX3xX4xXc3xX4xX3xX3axXdxX3bxX33xX3xX9cxX1xX2bxc50axX15xX3xX5xX33xf92dxXexX3x10013xX10dxX2bxX3xXa1xXa6xX3xX44xXf9xXdxX3xXexX2dxXe7x11403xX15xX16xX3xXexX2dxX2bxX15xX16xX3xX115xX1axXdxX3xX4xX10dxX15xX1xX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX1xXdxXa6xX15xX3xXexX2dxX2bxX15xX16xX3xX15xX1xXc7xX44xX3xX4xXc3xX4xX3xX15xXe7xXe8xX4xX3xX1xXecxX15xX16xX3xX3ax11c4cxX33xX3xXexX1xX9exX3xX16xXdxXe8xXdxX3xXa1xX3bxX3xX16x1217fxXedxX3xXf9xX3xX15xX1xXdx1365exX44xX3xX115xXdxXcbxX15xdd88xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf27xX2bxX2cxXedxXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX7xXbaxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX16xX2bxX3xX32xX33xXexX10xX2dxXexX10xX3xX3axX3bxX3xX3dxX33xX3fxXexX3xX4xX3fxX44xX3xX7xX47xX3xX2cxX4axX15xX16xX3xX15xX1xX50xX6xX3xX1x9cd9xX15xX1xX3xX10dxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX180xX115xX6xX2bxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2bxX6xX180xXa1xX15xX53xX15xX10xcd65xX7xX53xX2x10493xa086xX21fxX53xX2xcfe6xX223xX2cx11f9ax8e46x111caxX2xX223x11574xX21fxXexc07exX226xX226xX5xX2xX180xf790xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX2axX2bxX2cxX2dxXdxX16xX2bxX3xX32xX33xXexX10xX2dxXexX10xX3xX3axX3bxX3xX3dxX33xX3fxXexX3xX4xX3fxX44xX3xX7xX47xX3xX2cxX4axX15xX16xX3xX15xX1xX50xX6xXaxX3xX2cxX6xXexX6xXbaxXbxX1xX2bxXexX2bxXbaxX2bxX2dxXdxX16xXdxX15xX6xX5xXbaxX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xddb3xX53xX53xX4xX2cxX15xXdxX44xX16xX180xXa1xXdxX10xXexX15xX6xX44xXbxX5xX33xX7xX180xXa1xX15xX53xXexX22ex120cfxX227xX53xX33xXbxX5xX2bxX6xX2cxX10xX2cxX53xX1xX2bxXexX15xX15x91d9xX53xX2b8xX227xX2xX21exf745xX2xX2xX2cfxX227xX223xX53xXexXexX3dxXa1xX15xX2cfxX15xX1xX33xX6xX180xX234xXbxX16xXaxX3xX53xX12xX2axXc3xX4xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX15xX1xX50xX6xX180xX3xf9b8x898exX15xX1xX29dxX3x9feaxe021xX1exX53xXcxXcx13009xf9bcx101aaxc0c0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX2bxX2cxXedxXaxX12xXcxc45bxXdxX3xX4xX33xXbdxX4xX3xX1x882fxXbxX3xX15xXbdxXdxX3xX4xXc3xX4xX3xX15xX16xXecxXedxX3xX223xX53xX2xX2xe94bxX3xX15xX16xXe7xX123xXdxX3xXbxX1xXc3xXexX3xX15xX16xXf9xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX33axX3x805exX6xX5xXa1xX6xX2cxX2bxX2dxX3xX1exX6xX15xX10xX5xX2bxX33axX3xX4xX1xX2bxX3xX115xXdxX9exXexX3xXf9xX15xX16xX3xX32xX33xXexX10xX2dxXexX10xX3xX3axX90xX3xX3axX3bxX3xX4xX112xXbxX3xX3axX9exX15xX3xX9cxX1xX10dxX3xX15x122abxX15xX16xX3xX4xX3fxX44xX3xX7xX47xX3xX2cxX4axX15xX16xX3xX3axa48axX3xX15xX1xX50xX6xX3xXa1xXecxX3xXfdxX33xXedxX3xX3ax9790xX15xX1xX3xX15xXecxXedxX3xX4xX161xX15xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX3axXe7x8ae1xX4xX3xX1xX3d1xXbxX3xXbxX1xXc3xXbxX3xX1xXc7xX6xX3xX115xc766xX15xX16xX3xXa1xX39exX15xX3xX115xX10dxX15xX3xX5xX33xX112xXexX180xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX2bxX2cxXedxXaxX12xX62xXdxXa6xX15xX3xX4xXc7xX3xX44xXbdxXexX3xX7xX1axX3xX2cxX50xX3xXexX1xX10dxX2bxX3xX5xX33xX112xXexX3xXa1xX3bxX3xX4xX3fxX44xX3xX7xX47xX3xX2cxX4axX15xX16xX3xX15xX1xX50xX6xX3xXa1x12aa5xX15xX3xX3axX6xX15xX16xX3xX115xX3bexX3x10855xXexX2dxX10xX2bxcf3bxX3xXexX31dxXdxX3xXddxX33xX1axX4xX3xX1xXbdxXdxX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX33axX3xXexX33xXedxX3xX15xX1xXdxb3efxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX3axX9exX15xX3xX15xX6xXedxX3xX4xX1xXe7xX6xX3xX44xXbdxXexX3xX2cxX50xX3xXexX1xX10dxX2bxX3xX5xX33xX112xXexX3xX15xXecxX2bxX3xX7x9cf7xX3xXexX2dx11a22xX3xXexX1xXecxX15xX1xX3xX5xX33xX112xXexX3xX4xX1xa02axX15xX1xX3xXexX1x101b4xX4xX180xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX2bxX2cxXedxXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX115xXc3xX2bxX3xX4xXc3xX2bxX3xX15xX39exX44xX3xX2b8xX227xX2xX226xX3xX4xa2cfxX6xX3xXexX2dxXe7xX123xX15xX16xX3xb1f2xX31dxXdxX3xX1xX326xX4xX3xaf0dxX10xX2bxX2dxX16xXdxX6xX33axX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX1xXdxXa6xX15xX3xX5xXecxX3xX15xXe7xXe8xX4xX3xX3axX4afxX15xX16xX3xX115xX6xX3xXexX2dxX46cxX15xX3xXexX1xX9exX3xX16xXdxXe8xXdxX3xX9cxX1xXf9xX15xX16xX3xX4xXc7xX3xX115xXdxXa6xX15xX3xXbxX1xXc3xXbxX3xX3axX1axXdxX3xXbxX1xXc7xX3xXa1xXe8xXdxX3xX2dxXc3xX4xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX15xX1xX50xX6xX3xX1xXdxXa6xX33xX3xXfdxX33xX10dxX33axX3xXa1xXe8xXdxX3xX228xX2x972exX3xX5xXe7xX3d1xX15xX16xX3xX2dxXc3xX4xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX15xX1xX50xX6xX3xXexX50xX3xX2cxX2bxX3xXexX1xX10dxXdxX3xX2dxX6xX3xX15xX16xX2bxXecxXdxX3xX44xXf9xXdxX3xXexX2dxXe7xX123xX15xX16xX180xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX2bxX2cxXedxXaxX12xX2axXc3xX4xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX15xX1xX50xX6xX3xX3axX6xX15xX16xX3xX16xX171xXedxX3xX15xX1xXdxX3bxX33xX3xX5xX2bxX3xX15xX16xX31dxXdxX3xXexX31dxXdxX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xXbaxX3xXfdxX33xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xXc7xX3xX3axXe7xX123xX15xX16xX3xX115xX123xX3xX115xXdxXcbxX15xX3xX2cxXecxXdxX3xXexX1xX4afxX3xX226xX3xXexX2dxX46cxX15xX3xXexX1xX9exX3xX16xXdxXe8xXdxX180xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX2bxX2cxXedxXaxX12xX190xXc3xX2bxX3xX4xXc3xX2bxX3xX16xX161xX15xX3xX3axX171xXedxX3xX4xX4dexX6xX3xX44xXbdxXexX3xXexX14xX3xX4xX1xX4afxX4xX3xX44xXf9xXdxX3xXexX2dxXe7xX123xX15xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX3fxXedxX3xX44xd6dbxXdxX3xX15xX39exX44xX3xX4xXc7xX3xX16xX161xX15xX3xX22exX227xX180xX227xX227xX227xX3xXa1x7c06xX3xX115xX6xX2bxX3xX115xX1f5xX3xXa1xXecxX3xX22bxX21fxX3xXexX2dxXdxXa6xX33xX3xXex92bcxXdxX3xX15xXedxX5xX2bxX15xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX2dxX6xX3xXexX31dxXdxX3xX1exX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX180xX53xX180xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fdxX33xXexX1xX2bxX2dxXaxX12xX2f7xXcxXcxX303xX304xX305xX53xX304xXdxX10xXexX15xX6xX44x1005dxX306xX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)