Tìm giải pháp căn cơ: Cần trách nhiệm từ nhiều phía
(Baothanhhoa.vn) - Rõ ràng nợ đọng BHXH không phải là vấn đề mới. Song những rủi ro và ảnh hưởng nó gây ra là không hề nhỏ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Do vậy, tìm giải pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, nhằm trả lại quyền lợi chính đáng cho người lao động vẫn luôn là câu hỏi mở mang tính thời sự và không dễ trả lời.
6ddbxeed8xf1ccxd476xd618x9cb2xb3e5xb7bcxX6xdbe5x78f4xX1xe892xd604x9adbx70cfx7f3dx7813xa33bxXdxX4xXexX9xb955xf446xd93bxX2xf1a5x6ff4xXcx8095xX2xc4cexf6b2x8d5bxX2xb742xX11x9d21xa9e3xX2xac6ex8232xX2xX23x85b8xX11xX2x8e62xX2xXdxX23x7838xX3xX2xXdxXfxa9f6xXcxX1dxX2xX1axf2a7xXcxX1dxX2xX1fxX3dxX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxa3fexX0x7617xX1xX16xX0xX23x9d1fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX10xda4dxX26xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX3xc64dxXcxX2xX3xd64fxX49xX2xe2abxab06xXcxX2xXdxXfxX3dxX3xX23xX2xXcxX23xX11x9a61xX26xX2xXdxde7bxX2xXcxX23xX11xb2a6xb8c5xX2xX1xX23xa075xX5xX0xX4bxX23xX50xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xefc8xXexX5xdce7xX9xX16xca93xcd2cxX2xXfxaee5xXcxX1dxX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxX2xe9e1xXa4xd3adxXa4xX2x9f6dxX23xc78dxXcxX1dxX2xX1xX23xX20xX11xX2xX4xXaexX2x846ax759exXcxX2xX1axX8dxX2xX26x7f1exX11xd55bxX2xe236xX21xXcxX1dxX2xXcxX23x8597xXcxX1dxX2xXfxb9b9xX11xX2xXfxX21xX2xXcdxXaexX2xX20xXcxX23xX2xX23xa975xd1f0xXcxX1dxX2xXcxd367xX2xX1dxa758x75e3xX2xXfxX5xX2xX4xXaexX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX23xX8dxX2xXcxX23xbf0fxX2xXcdxXaexX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX3xXf9xX2xXa7xXcexX8exX2xX23xX11xX84xX8exX2xXa7xX88xXcxX1dxX2xX4xX38xX11xXd7xX2xe16fxX21xX2xXcdx9b15xXfdx6e07xX2xXdxX62xX26xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX3xX70xXcxX2xX3xX74xX2xXcxX23xdc86xX26xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xbd67xX8exXfdxc5e3xXdxX2xXdxXfxX11xX84xXdxX2xX1axX25xX2xXcdxXcexXcxX2xX1axX8dxX2xXcxXaexXfdxX136xX2xXcxX23xX14fxX26xX2xXdxXfxX20xX2xX4xX38xX11xX2xX157xX8exXfdxX8dxXcxX2xX4xX18xX11xX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xX1axX3dxXcxX1dxX2xX3xX23xX21xX2xXcxX1dxXf3xf527xX11xX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXcdxe959xXcxX2xX4xX8exXc1xXcxX2xX4xXaexX2xX3xXfcxX8exX2xX23xX110xX11xX2xX26xXf4xX2xX26xX5xXcxX1dxX2xXdxX92xXcxX23xX2xXdxX23xX19bxX11xX2xX6xX33xX2xXcdxXaexX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xXa7xd6ffxX2xXdxXfxX20xX2xX4xX19bxX11xXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX2xX6xXdxXfdxX4xXexX8xX9xXdxXexX28xXdxX2fxX5xX4xX11xX1dxXcxX49xX2xX3xXexXcxXdxXexXfxf0ebxX9xX16xX0xX11xX26xX1dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xX77xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxXfdxX4xXexX8xX9x789axX11xXa7xXdxX23xX49xX2x8513x9592x8359xX1xX28xX212xX2xX23xXexX11xX1dxX23xXdxX49xX2xf009xf426xX248xX1xX28xX212xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX4bxX4bxX11xXd7xX1fxX5xX21xXdxX23xX5xXcxX23xX23xX21xX5xXd7xXcdxXcxX4bxXcxXexX231xX6xX4bx78dcxX23axX239xX50xX4bxX50xda6cxX248xXa7xX26cxX23axX248xX50x80d6xX23axX26cxXdxX50xX247xX239xX50xX26cxX4xX23axXd7xcde7xX1xX1dxbebexXfxX8xX272xX50xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX10xX62xX26xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX3xX70xXcxX2xX3xX74xX49xX2xX77xX78xXcxX2xXdxXfxX3dxX3xX23xX2xXcxX23xX11xX84xX26xX2xXdxX88xX2xXcxX23xX11xX8dxX8exX2xX1xX23xX92xX5xX9xX2xX231xX11xXa7xXdxX23xX8xX9xX238xX239xX23axX9xX2xX23xXexX11xX1dxX23xXdxX8xX9xX247xX248xX248xX9xX2xX4bxX16xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX77xX5xX1xXdxX11xX21xXcxX9xX2xX6xXdxXfdxX4xXexX8xX9xXdxXexX28xXdxX2fxX5xX4xX11xX1dxXcxX49xX2xX3xXexXcxXdxXexXfxX212xX9xX16xX77xX3dxXcxX2xX1fxX2cxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxaddcxXcxX23xX2xXfxXaexX2xX6xX21xX3dxXdxX2xXa7xX5xXcxX23xX2xX6xX3dxX3xX23xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxe4f8xX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX0xXexX26xX16xX0xX6xXdxXfxX21xXcxX1dxX16xXbcx93e5xX2xX4xbac0xX2xX6xX5xX11xX2xX1xX23xX38xX26xX49xX2xac47xX3dxX2xXcx8ec6xX26xX2xX5xX21xX2xX1fxb4d0xX21xc2a6xX0xX4bxX6xXdxXfxX21xXcxX1dxX16xX0xX4bxXexX26xX16xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX10xX62xXcxX23xX2xXdxXfxX38xXcxX1dxX2xXa7xX21xX5xXcxX23xX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX2xf7b7xX130xX17x8606xX2xX3xX23xXfcxXfdxX2xc186xX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxX136xX2xXdxXfx7341xXcxX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4x6fd3xX10xX2xXcdxX1a8xXcxX2xXa7xX11xX1daxXcxX2xXfxX5xX136xX2xXdxXfxX21xXcxX1dxX2xXbfxX23xX11xX2xX1axXf9xX136xX2xXcxX23xX11xX8dxX8exX2xX3xX23xX15axX2xXdxXaexX11xX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xX4xX38xX11xX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX1xX23xX3dxXdxX2xX23xX8exXfdxX2xXdxX3dbxX11xX2xX1axX5xX2xX23xX11xX84xX8exX2xX157xX8exX20xX136xX2xX23xX21xbd8exX3xX2xXcdxXf3xXd5xXcxX1dxX2xX26xaba6xX3xXd7xXd7xXd7xX2xe11dxX8dxX2xXcxX1dxX8exXfdxb135xXcxX2xXcxX23xXfcxXcxX2xXcxX18xX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX70xXcxX1dxX2xX3xX5xX21xX136xX2xb464xX23xXf9xX2x81adxX11xX3dxX26xX2xX1axX3dbxX3xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX325xXcxX23xX2xX452xd034xX2xX17xX1dxX8exXfdxX459xXcxX2xXa4xX11xX84xX1xX136xX2xX3xX23xX21xX2xX1fxX11xX15axXdxX49xX2x9673xX23xXc1xXcxX1dxX2xXdxX23xX25xX2xX1xX23xXe5xX2xXcxX23xX134xXcxX2xX1axX38xX11xX2xXa7xX340xX3xX23xX2xX77xda9bxX452xXbxX130xX2fxX50x94e9xX2xX1axX29xX2xXdxX3dxX3xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXdxX11xX459xX8exX2xX3xX33xX3xX2xX1axX15axXcxX2xX23xX21xX38xXdxX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX6xX20xXcxX2xX28xX8exXcexXdxX136xX2xXbfxX11xXcxX23xX2xXa7xX21xX5xXcxX23xX136xX2xXbfxX23xX11xX15axXcxX2xX26xX2cxXdxX2xX6xX3dbxX2xX130xX17xX2xX1dxX442xX1xX2xXbfxX23xXf9xX2xXbfxX23xX70xXcxXd7xX2xX10xX8exXfdxX2xXcxX23xX11xX459xXcxX136xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX92xXdxX2xX130xX17xX2xXa7xec09xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX1fxX340xX2xXdxX3dxX3xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX23xX21xX442xX3xX2xX1axX29xX2xX1xX23xb359xX3xX2xX23xe08bxX11xX2xX6xX20xXcxX2xX28xX8exXcexXdxX2xXdxXfxXf4xX2xX4xX38xX11xX136xX2xX3xX490xXcxX1dxX2xX26xXf3xX18xXcxX2xX3xXd5xX2xXcxXaexXfdxX2xX1axX25xX2xX3xX23xXfcxXfdxX2xX3cexX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xXd7xX2xX10xX23xX33xX3xX2xXdxXfxX38xXcxX1dxX2xXcxXaexXfdxX2xX1axX442xXdxX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXcdxXaexX21xX2xXdxX62xXcxX23xX2xXdxX23xX15axX2xXbfxX23xXf9xXd7xX2xX10xX23xX459xX26xX2xXcdxXaexX21xX2xX1axXf9xX136xX2xX36fxX2xXdxX23xcb95xX3xX2xXdxX8exXfcxXcxX2xXdxX23xXe5xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX2xXcdxX8dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xX1fxX20xX21xX2xX23xX11xX25xX26xX2xXdxX23xXcexXdxX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX2xX3c4xXbaxXa4xX10xX17xX3c7xX2xX3xXe5xX5xX2xXcxX1dxXf3xX19bxX11xX2xX6xX36cxX2xXa7xX55bxXcxX1dxX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX3xX23xXf3xX5xX2xXcxX1dxX23xX11xX459xX26xX136xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX1axf32fxXcxX1dxX2xX3xX3dxX3xX2xX157xX8exXfdxX2xX1axX340xXcxX23xX2xX3xXe5xX5xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX2xXdxXfxX21xXcxX1dxX2xXcdxX11xX84xX3xX2xXdxX23xX8exX2xXcxX2cxX1xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX136xX2xX26xX2cxXdxX2xX6xX3dbxX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xX23xXaexXcxX23xX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xX6xX33xX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX2xXdxX23xX55bxX2xX23xXf3xXf4xXcxX1dxX2xXcxX1dxXfcxXcxX2xX6xX3dxX3xX23xX2xX17xX23xXaexX2xXcxXf3xXd5xX3xX2xX3xX490xXcxX1dxX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX2xX452xX11xX84xX3xX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xX6xX5xX8exX2xXdxX23xX5xXcxX23xX2xXdxXfxX5xX136xX2xXbfxX11xX25xX26xX2xXdxXfxX5xX2xXdxX38xX11xX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xX3x7bfbxXcxX2xXcxX23xX11xX8dxX8exX2xX23xX38xXcxX2xX3xX23xX15axX136xX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX3xXf9xX2xX1fxX11xX84xXcxX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xXdxXfxX11xX84xXdxX2xX1axX25xX2xX3xX3dxX3xX2xXdxXfxXf3xX19bxXcxX1dxX2xX23xX18xX1xX2xXcdxX11xX2xX1xX23xX38xX26xX2xXcdxX8dxX2xXdxXfxX3dbxXcxX2xX1axXf9xXcxX1dxX136xX2xXcxX18xX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX2xX17xX23xX11xX8dxX8exX2xX130xX17xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xXbfxX15axXdxX2xX4xX8exX134xXcxX2xX6xX5xX8exX2xXdxX23xX5xXcxX23xX2xXdxXfxX5xX136xX2xXbfxX11xX25xX26xX2xXdxXfxX5xXd7xX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXdxX3dxX3xX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXbfxX11xX84xXcxX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX1axXf3xX18xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX49xX2xX10xX23xXexX21xX2xe798xX8exX134xXdxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX6xX3dbxX2xX239xX248xX4bxX26cxX23axX50xX247xX4bx85f7xXa4xX50xX279xX136xX2xXdxX88xX2xXcxX1dxXaexXfdxX2xX50xX2fxX50xX2fxX26cxX23axX50xX238xX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX3xXf9xX2xX157xX8exXfdxX8dxXcxX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXbfxX11xX84xXcxX2xXfxX5xX2xXdxX72dxX5xX2xX3dxXcxX2xX1axX3dbxX11xX2xXcdxXd5xX11xX2xX23xXaexXcxX23xX2xXcdxX11xX2xXcdxX11xX2xX1xX23xX38xX26xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX2xXcdxX8dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX26xXaexX2xX1dxX11xX5xX21xX2xX157xX8exXfdxX8dxXcxX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXbfxX11xX84xXcxX2xX3xX23xX21xX2xXdxc291xX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX1axX21xXaexXcxXd7xX2xX10xX88xX2xXcxX70xX26xX2xX26cxX23axX50xX238xX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX1axX29xX2xX3xX23xX8exXfdxX25xXcxX2xX26cxX26cxX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xX3xXe5xX5xX2xX3xX3dxX3xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX3xX23xX21xX2xX807xX11xX459xXcxX2xX1axX21xXaexXcxX2xX807xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXcxX23xXf3xXcxX1dxX2xX1axX15axXcxX2xXcxX5xXfdxX2xXdxXfxX459xXcxX2xX1axX340xX5xX2xX1fxXaexXcxX2xXdxX325xXcxX23xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xXa4xXf9xX5xX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX1axX21xXaexXcxX2xX3xX23xXf3xX5xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXbfxX11xX84xXcxX2xX1axXf3xX18xX3xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xXcxXaexX21xXd7xX2xX452xX11xX84xX3xX2xX4xX134xX1xX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xXdxXfxX8exXfdxX2xX3xX5e3xX8exX2xXdxXfxX3dxX3xX23xX2xXcxX23xX11xX84xX26xX2xX23xX62xXcxX23xX2xX6xX33xX2xX1axX3dbxX11xX2xXcdxXd5xX11xX2xX130xX17xX2xXdxXfxX3dbxXcxX2xX1axXf9xXcxX1dxX136xX2xXcxX18xX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX1axXf3xX18xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xXdxX23xXexX21xX2xX157xX8exXfdxX2xX1axX340xXcxX23xX2xX3xXe5xX5xX2xXbaxX2cxX2xX4xX8exX134xXdxX2xXa4xX62xXcxX23xX2xX6xX33xX2xX6xX36cxX5xX2xX1axX8aaxX11xX212xX2xXdxX88xX2xX1axX78xX8exX2xXcxX70xX26xX2xX26cxX23axX50xX248xX2xX1axX15axXcxX2xXcxX5xXfdxX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX1axX29xX2xX3xX23xX8exXfdxX25xXcxX2xX26cxX279xX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX6xX5xXcxX1dxX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xX1axX11xX8dxX8exX2xXdxXfxX5xX136xX2xXcxX23xXf3xXcxX1dxX2xX1axX15axXcxX2xXcxX5xXfdxX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX28xXexX26xX2xX28xX37fxXdxX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xX130xX17xX2xXcxXaexX21xXd7xX2xX452xX11xX84xX3xX2xX1xX23xX3dbxX11xX2xX23xX18xX1xX2xXcdxXd5xX11xX2xX17xX1dxXfcxXcxX2xX23xXaexXcxX1dxX2xX17xX23xXaexX2xXcxXf3xXd5xX3xX2xX2fxX2xX77xX23xX11xX2xXcxX23xX3dxXcxX23xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xXa4xXf9xX5xX2xXcdxXaexX2xX3xX3dxX3xX2xX3xX23xX11xX2xXcxX23xX3dxXcxX23xX2xXcxX1dxXfcxXcxX2xX23xXaexXcxX1dxX2xXdxX38xX11xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xXa4xXf9xX5xX136xX2xXcxX23xXf3xX49xX2xX37bxX78xX8exX2xXdxXf3xX2xXcdxXaexX2xX1xX23xX3dxXdxX2xXdxXfxX11xX25xXcxX136xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xXdxX23xXf3xX74xXcxX1dxX136xX2xXcxX1dxX21xX38xX11xX2xXdxX23xXf3xX74xXcxX1dxX136xX2xX4xX11xX459xXcxX2xXcdxX11xX84xXdxX136xX2xXcxXc1xXcxX1dxX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX2xXcdxXaexX2xX1xX23xX3dxXdxX2xXdxXfxX11xX25xXcxX2xXcxXc1xXcxX1dxX2xXdxX23xXc1xXcxX2xX1axX25xX2xXdxX23xX8exX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX3xX23xXf3xX5xX2xX1axX38xXdxX2xXbfxX15axXdxX2xX157xX8exX20xX136xX2xXcdxX62xX2xX1xX23xX78xXcxX2xX4xXd5xXcxX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX1xX23xX3dxXdxX2xX6xX11xXcxX23xX2xX1dxX11xX5xX21xX2xXa7xX340xX3xX23xX2xXdxX38xX11xX2xX3xX3dxX3xX2xXcxX1dxXfcxXcxX2xX23xXaexXcxX1dxX2xXcxXaexXfdxX2xX23xX21xX442xX3xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX3xXf9xX2xX6xX3dbxX2xXa7xXf3xX2xXdxXfxX459xXcxX2xXdxXaexX11xX2xXbfxX23xX21xX20xXcxXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX0xXexX26xX16xX0xX6xXdxXfxX21xXcxX1dxX16xX77xX78xXcxX2xX6xX33xX2xX1xX23xX3dbxX11xX2xX23xX18xX1xX2xX1dxX11xXe0xX5xX2xX3xX3dxX3xX2xX1fxX459xXcxX0xX4bxX6xXdxXfxX21xXcxX1dxX16xX0xX4bxXexX26xX16xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX10xXfxXf3xXd5xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xXdxXfxX38xXcxX1dxX2xXdxXfxX459xXcxX136xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX325xXcxX23xX2xX1axX29xX2xX3xXf9xX2xXcdxX70xXcxX2xX1fxX20xXcxX2xX3xX23xX325xX2xX1axX38xX21xX2xX1axX25xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX1dxX11xX5xX21xX2xX3xX23xX325xX2xXdxX11xX459xX8exX2xX1dxX11xX20xX26xX2xXcxX18xX2xX23xX14fxXcxX1dxX2xX157xX8exX36fxX2xXcdxXaexX2xX3xX20xX2xXcxX70xX26xX136xX2xXfdxX459xX8exX2xX3xX78xX8exX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX3xX3dxX3xX2xX23xX8exXfdxX84xXcxX136xX2xXdxX23xX340xX2xX28xX29xX136xX2xXdxX23xXaexXcxX23xX2xX1xX23xX3dbxX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX136xX2xX1xX23xXcexXcxX2xX1axXcexX8exX2xX1dxX11xX20xX26xX2xXdx9fa4xX2xX4xX84xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX28xX8exX3dbxXcxX1dxX2xXa7xXf3xXd5xX11xX2xX26cxX136xX239xX239xb0f8xXd7xX2xX37bxX340xXcxX23xX2xXbfxX3cexX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX1fxX3dxX21xX2xX3xX3dxX21xX2xXdxX62xXcxX23xX2xX23xX62xXcxX23xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xX6xX3dxX3xX23xX136xX2xX3xX23xX15axX2xX1axX2cxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX136xX2xX1axX442xX3xX2xX1fxX11xX84xXdxX2xX4xXaexX2xXdxX62xXcxX23xX2xXdxXfxX38xXcxX1dxX2xXdxXfxX3dbxXcxX2xX1axXf9xXcxX1dxX136xX2xXcxX18xX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xX1axX15axXcxX2xXdxX23xXf3xX19bxXcxX1dxX2xXdxXfxX33xX3xX2xX3xXcexX1xX2xXe5xXfdxX136xX2xXa4xX37bxX17xX130xX136xX2xe2aexXbaxX17xX130xX2xXcdxXaexX2xX3xX3dxX3xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xX23xXe0xX8exX2xX157xX8exX5xXcxX2xXdxXfxX459xXcxX2xX1axX340xX5xX2xX1fxXaexXcxX2xX1axX25xX2xX4xX29xXcxX23xX2xX1axX38xX21xX2xXcdxXaexX2xX1xX23xX3dbxX11xX2xX23xX18xX1xX2xX3xX23xX325xX2xX1axX38xX21xX136xX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX136xX2xX1axX55fxXcxX1dxX2xXdxX23xX19bxX11xX2xX1axX8dxX2xXcxX1dxX23xX340xX2xXbaxX5xXcxX2xX10xX23xX11xX2xX1axX8exX5xX2xX2fxX2xX4a9xX23xXexXcxX2xXdxX23xXf3xXf4xXcxX1dxX2xXdxX325xXcxX23xX2xXbfxX23xXc1xXcxX1dxX2xX1fxX11xX25xX8exX2xXa7xXf3xX74xXcxX1dxX2xXbfxX23xXexXcxX2xXdxX23xXf3xXf4xXcxX1dxX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX2xX77xX23xX8exXfdxX25xXcxX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xX6xX5xXcxX1dxX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX5xXcxX2xX1axX8dxX2xXcxX1dxX23xX340xX2xX1axX11xX8dxX8exX2xXdxXfxX5xX136xX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xXdxX23xXexX21xX2xX157xX8exXfdxX2xX1axX340xXcxX23xX2xX3xXe5xX5xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX2xX1axX3dbxX11xX2xXcdxXd5xX11xX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xXcdxXaexX2xX3xX8exXcxX1dxX2xX3xXcexX1xX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xX1axX15axXcxX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX1axX21xXaexXcxX2xX1axX25xX2xX1axX8dxX2xXcxX1dxX23xX340xX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXbfxX11xX84xXcxX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX2xXa4xX11xX84xXcxX136xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX325xXcxX23xX2xX1axX29xX2xX23xX21xXaexXcxX2xXdxXcexXdxX2xX3xX23xX8exXfdxX25xXcxX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xX247xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX2xX6xX5xXcxX1dxX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX5xXcxX2xX1axX25xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX157xX8exXfdxX2xXdxXfxX62xXcxX23xX2xXbfxX23xXf4xX11xX2xXdxX3dbxX2xXdxX23xXexX21xX2xX157xX8exXfdxX2xX1axX340xXcxX23xX2xXdxX38xX11xX2xXbaxX2cxX2xX4xX8exX134xXdxX2xXa4xX62xXcxX23xX2xX6xX33xX136xX2xX1dxX55fxX26xX49xX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXdxXfdxX2xX77xX478xX2xXa4xX5xXcxX3xX21xXfxX1xXd7xX26cxX136xX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXdxXfdxX2xX10xX17xXa4xXa4xX2xX10xXd9xX2xX452xX11xXcxX5xX2xX2fxX2xX3ebxX459xXcxX2xX37bxX340xXcxX23xX136xX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXdxXfdxX2xX10xX17xXa4xXa4xX2xX26xX5xXfdxX2xX452xX38xXcxX2xXa4xXaexX2xX2fxX2xX10xX23xX11xX84xX8exX2xXa4xXf9xX5xX2xXcdxXaexX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXdxXfdxX2xX10xX17xXa4xXa4xX2xX26xX5xXfdxX2xX37bxX5xX2xX807xX2cxX3xX2xX2fxX2xXa4xX134xX8exX2xX807xX2cxX3xXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xXbaxX459xXcxX2xX3xX38xXcxX23xX2xX1axXf9xX136xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX325xXcxX23xX2xX1xX23xXfcxXcxX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xXdxXfxX3dxX3xX23xX2xXcxX23xX11xX84xX26xX2xX3xX23xX21xX2xX3xX3dxXcxX2xX1fxX2cxX2xX4xX29xXcxX23xX2xX1axX38xX21xX136xX2xX3xX23xX325xX2xX1axX38xX21xX136xX2xX1axXc1xXcxX2xX1axX3dbxX3xX2xXdxX23xX8exX2xXcxX18xX2xXcdxXaexX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xX3xX3dxX3xX2xX23xX8exXfdxX84xXcxX136xX2xXdxX23xX340xX2xX28xX29xX136xX2xXdxX23xXaexXcxX23xX2xX1xX23xX3dbxX2xX1dxX36cxX11xX2xXdxX23xXc1xXcxX1dxX2xX1fxX3dxX21xX2xXbfxX15axXdxX2xX157xX8exX20xX2xX1axXf9xXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX1axX15axXcxX2xX3xX23xXe5xX2xX6xX36cxX2xXa7xX55bxXcxX1dxX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX1axX25xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xX1axXc1xXcxX2xX1axX3dbxX3xX2xXcdxX11xX84xX3xX2xX1axXf9xXcxX1dxX136xX2xXcxX2cxX1xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX212xX2xX3xX36cxX2xX23xX74xXcxX2xX50xXd7xX26cxX23axX23axX2xX4xXf3xX18xXdxX2xX3xX3dxXcxX2xX1fxX2cxX2xX3xX23xX8exXfdxX459xXcxX2xX157xX8exX20xXcxX2xX1axX15axXcxX2xX3xX3dxX3xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xX1axX25xX2xX1axXc1xXcxX2xX1axX3dbxX3xX2xX23xX21xX442xX3xX2xX26xX19bxX11xX2xXcxX23xXe0xXcxX1dxX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX4xX459xXcxX2xX4xXaexX26xX2xXcdxX11xX84xX3xX212xX2xX4xX134xX1xX2xX23xX74xXcxX2xX239xX23axX23axX2xX1fxX11xX459xXcxX2xX1fxX20xXcxX2xX1axX3dbxX11xX2xX3xX23xX11xX15axX8exX2xXdxX23xX8exX2xXcxX2cxX1xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xXcdxXaexX2xXfdxX459xX8exX2xX3xX78xX8exX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xX3xX5xX26xX2xXbfxX15axXdxX2xX4xX2cxX2xXdxXfxX62xXcxX23xX2xXdxXfxX20xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX2xX10xX70xXcxX1dxX2xX3xXf3xX19bxXcxX1dxX2xX1xX23xX3dbxX11xX2xX23xX18xX1xX2xXcdxXd5xX11xX2xXd9xXf4xX2xX807xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX2fxX2xX10xX23xXf3xX74xXcxX1dxX2xX1fxX11xXcxX23xX2xXcdxXaexX2xXbcxX29xX2xX23xX2cxX11xX136xX2xXbaxX5xXcxX2xX81cxX8exX20xXcxX2xX4xX36fxX2xX4a9xX23xX8exX2xX4a9xX11xXcxX23xX2xXdxX15axX2xX17xX1dxX23xX11xX2xXd9xX74xXcxX2xXcdxXaexX2xX3xX3dxX3xX2xX4a9xX23xX8exX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX136xX2xX807xX11xX459xXcxX2xX1axX21xXaexXcxX2xX807xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXdxX325xXcxX23xX136xX2xX478xX23xX72dxXcxX1dxX2xX10xX23xXf3xX74xXcxX1dxX2xX26xX38xX11xX2xXcdxXaexX2xX77xXc1xXcxX1dxX2xXcxX1dxX23xX11xX84xX1xX2xX452xX11xX84xXdxX2xX17xX5xX26xX2xX2fxX2xX77xX23xX11xX2xXcxX23xX3dxXcxX23xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xXa4xXf9xX5xX136xX2xXa4xX11xX84xX1xX2xX23xX2cxX11xX2xX130xX17xX2xXdxX325xXcxX23xX2xX1axX25xX2xXcdxX134xXcxX2xX1axX2cxXcxX1dxX136xX2xX1axXc1xXcxX2xX1axX3dbxX3xX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX3xX23xXcexX1xX2xX23xXaexXcxX23xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX2xXcdxX8dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX10xX23xX19bxX11xX2xX1dxX11xX5xXcxX2xXdxXd5xX11xX136xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXdxX325xXcxX23xX2xXdxX11xX15axX1xX2xXdxX55bxX3xX2xX1xX23xX3dbxX11xX2xX23xX18xX1xX2xXdxX23xX8exX136xX2xXdxX23xX8exX2xXcxX18xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xXdxXfxX21xXcxX1dxX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX2xX157xX8exX5xX2xX3xX3dxX3xX2xXcxX1dxXfcxXcxX2xX23xXaexXcxX1dxXd7xX2xX37bx7a1fxXfdxX2xX26xX38xXcxX23xX2xX3xX20xX11xX2xX3xX3dxX3xX23xX2xXdxX23xXe5xX2xXdxX55bxX3xX2xX23xXaexXcxX23xX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xXdxXfxX21xXcxX1dxX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xXdxX3dxX3xX2xX1axX70xXcxX1dxX2xXbfxX36fxX2xXdxX23xX5xX26xX2xX1dxX11xX5xX136xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xX157xX8exXfdxX15axXdxX2xX3xX3dxX3xX2xX3xX23xX15axX2xX1axX2cxX136xX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xX6xX3dxX3xX23xX2xXcdxX8dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xX2xX3xX23xX21xX2xXcxX1dxXf3xX19bxX11xX2xXdxX23xX5xX26xX2xX1dxX11xX5xX2xXcdxXaexX2xXdxX23xX55bxX2xX23xXf3xXf4xXcxX1dxXd7xX2xX10xXfxX11xX25xXcxX2xXbfxX23xX5xX11xX2xX1axX55fxXcxX1dxX2xX1fxX2cxX2xXcdxX11xX84xX3xX2xX1dxX11xX5xX21xX2xXa7xX340xX3xX23xX2xX1axX11xX84xXcxX2xXdxX36cxX2xX1axX3dbxX11xX2xXcdxXd5xX11xX2xXdxXcexXdxX2xX3xX20xX2xX3xX3dxX3xX2xX130xX17xX212xX2xXdxX23xX33xX3xX2xX23xX11xX84xXcxX2xXbfxX15axXdxX2xXcxX3dbxX11xX2xX23xX84xX2xXdxX23xX3dbxXcxX1dxX2xXdxX23xXc1xXcxX1dxX2xXdxX11xXcxX2xX1dxX11xX3dxX26xX2xX1axX340xXcxX23xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX212xX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xXdxX11xX15axX1xX2xXcxX23xX134xXcxX2xX23xX55fxX2xX6xX74xX2xXcdxXaexX2xXdxXfxX20xX2xXbfxX15axXdxX2xX157xX8exX20xX2xXdxX23xXc1xXcxX1dxX2xX157xX8exX5xX2xXa7xX340xX3xX23xX2xXcdxX55bxX2xX1fxXf3xX8exX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xXcxX23xX14fxX26xX2xXdxX38xX21xX2xX1axX11xX8dxX8exX2xXbfxX11xX84xXcxX2xXdxX23xX8exX134xXcxX2xX4xX18xX11xX2xXcxX23xXcexXdxX2xX3xX23xX21xX2xX130xX17xX136xX2xXcxX1dxXf3xX19bxX11xX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXbfxX23xX11xX2xXdxX23xX5xX26xX2xX1dxX11xX5xX2xXcdxXaexX2xXdxX23xX55bxX2xX23xXf3xXf4xXcxX1dxX2xX3xX23xX15axX2xX1axX2cxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX136xX2xXbaxXa4xX10xX17xXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbaxX21xXa7xXfdxX9xX16xX77xX53dxXcxX1dxX2xXcdxXd5xX11xX2xX3xX3dxX3xX2xX1dxX11xX20xX11xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX3xXe5xX5xX2xX3xX74xX2xX157xX8exX5xXcxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xXcxX70xXcxX1dxX136xX2xXcxX1dxXf3xX19bxX11xX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xXdxX38xX11xX2xX3xX3dxX3xX2xX1axX74xXcxX2xXcdxX340xX2xXcxX18xX2xX1axX1bxXcxX1dxX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xXbaxXa4xX3ebxX10xX2xX3xX490xXcxX1dxX2xX3xX78xXcxX2xXcxXfcxXcxX1dxX2xX3xX5xX21xX2xXbfxX11xX15axXcxX2xXdxX23xX5e3xX3xX2xX1xX23xX3dxX1xX2xX4xX8exX134xXdxX136xX2xX3xX23xXe5xX2xX1axX2cxXcxX1dxX2xX1axXcexX8exX2xXdxXfxX5xXcxX23xX2xX1fxX20xX21xX2xXcdxX84xX2xX157xX8exXfdxX8dxXcxX2xX4xX18xX11xX2xX3xXe5xX5xX2xX26xX62xXcxX23xX2xXbfxX23xX11xX2xX1fxX340xX2xX28xXfcxX26xX2xX1xX23xX38xX26xXd7xX2xXbaxX459xXcxX2xX3xX38xXcxX23xX2xX1axX1450xXfdxX2xX26xX38xXcxX23xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xXdxX3dxX3xX2xXdxX23xX5xXcxX23xX2xXdxXfxX5xX136xX2xXbfxX11xX25xX26xX2xXdxXfxX5xX2xX3xXe5xX5xX2xXcxX1dxXaexXcxX23xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX2xXfxXcexXdxX2xX3xX78xXcxX2xX6xX33xX2xXcdxXaexX21xX2xX3xX8exX2cxX3xX2xX3xXe5xX5xX2xX3xX3dxX3xX2xX3xXcexX1xX136xX2xXcxX1dxXaexXcxX23xX136xX2xX1axX340xX5xX2xX1xX23xXf3xX74xXcxX1dxX2xX1axX442xX3xX2xX1fxX11xX84xXdxX2xX3xX78xXcxX2xXcdxXaexX21xX2xX3xX8exX2cxX3xX2xX26xX38xXcxX23xX2xX26xe2baxX2xX3xXe5xX5xX2xXdxX8aaxX2xX3xX23xX5e3xX3xX2xX3xXc1xXcxX1dxX2xX1axX21xXaexXcxX136xX2xXdxX72dxX5xX2xX3dxXcxXd7xXd7xXd7xX2xXbfxX11xX459xXcxX2xX157xX8exXfdxX15axXdxX2xX28xX36cxX2xX4xX36fxX2xXcxX23xXe0xXcxX1dxX2xXdxXfxXf3xX19bxXcxX1dxX2xX23xX18xX1xX2xXcdxX11xX2xX1xX23xX38xX26xX136xX2xX3xXf9xX2xXcxX23xXf3xX2xXcdxX134xXfdxX2xX26xXd5xX11xX2xX23xX38xXcxX2xX3xX23xX15axX2xX1axXf3xX18xX3xX2xXdxX23xX33xX3xX2xXdxXfxX38xXcxX1dxX2xXdxXfxX55bxX3xX2xX4xX18xX11xX2xX3xX23xX92xXcxX23xX2xX6xX3dxX3xX23xX2xXbaxXa4xXbcxXa4xX136xX2xX1fxX20xX21xX2xX1axX20xX26xX2xX157xX8exXfdxX8dxXcxX2xX4xX18xX11xX2xX3xX23xX21xX2xXcxX1dxXf3xX19bxX11xX2xX4xX5xX21xX2xX1axX2cxXcxX1dxXd7xX0xX4bxX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xacf9xX8exXdxX23xX21xXfxX9xX16xXbaxXaexX11xX2xXcdxXaexX2xX20xXcxX23xX49xX2xX10xXc1xX2xXa4xXaexX0xX4bxX1xX16
Bài và ảnh: Tô Hà