Công đoàn ngành giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công đoàn ngành giáo dục tỉnh luôn đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong cán bộ, giáo viên (CBGV), người lao động và học sinh (HS), đặc biệt là phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi đơn vị trường.
aa53xe7afxf51bxad60x10797x13c2dxc035xaa80x1321cxX7x13c21xc9b6xd1afxe7aax107fbx12790xX5xcfecxXaxb32ex13e1fxf2aaxf59bx1130fxX3x13b7fx13e40x11737xX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxbd26xX19xX3x10415x112b9xX4xX3xX16x10e5axXbxX3xXbxX1x13b03xX15xX3xX15xf178xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xb045xXexX3xX5xc316x13572xX15xX16xX3xX28x100dcx1044dxX3xbec8xX1axX3xX1xee75xX4xX0x111a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xe539xXaxX12xX0xXdxc926xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXexX1xc806xX6dxdedbxX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax11d71xXdxX28xXexX1x13c57xX3xf1b9xX2xe8c3xXbxb038xd77fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX93xX3xb3b0xX97xX95xXbxX99xX9axXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX93xX54xX54xXdx13fbdxX7cxX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xXb9xX4dxX15xX54xX15xX10xX8exX7xX54xb717xX97xX97xXa4xX54xX2xe4efxX95xX28xXa4xXcexX97xXa4xX95xbca9xf725xXexXa4xXcexXa4xX95xXcexX5xX97xXb9x11800xXbxX16x13497xX68xX9xXcexXa4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX3xX4dxX1axX3xX1xX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xb458xX4axXdxX3xX28xXdxff09xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexb1dfxX15xX1xX3xXexX68xX6xX19xX3x11f60xX7ax11438xX3xX6dxX25xXdxX3xX40xX6dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX1xX19xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4dxXdxd15bxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXcxX68xX44xe148xX15xX16xX3xXcxb970xdb4bxXcxX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xXcxX1xX1axX15xX1xX3xXcexX3xda15xXcxX1xX4axX4xX1xX3xXcxX1xX1axX15xX1xff03xXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b4xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX68xX19xX15xX16xX3xX15xX1xefadxX15xX16xX3xX15xba4dxX6dxX3xfd95xX7axX6x13703xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexX176xX15xX1xX3xX5xX7axX14xX15xX3xX18xaffexX4bxX3xX6dxX4axX15xX1xX3xX4dxX1axX3xXexX1xee12xX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX159xX7axX3xX1f9xX7ax13187xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX68xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX1fcxX3xX4xX7axe341xX4xX3xX4dxc7a9xX15xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX4xX25xX15xX3xX7cxX25dxX1fcxX3xX16xXdxX25xX19xX3xX4dxXdxX19fxX15xX3xX1c6xX13x11090xc35cxc470xX1d2xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4dxX1axX3xX1xX51xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1c6xX1b4xe86axX1d2xX1fcxX3xX18x11b3dxX4xX3xX7cxXdxX159xXexX3xX5xX1axX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX68xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX3x13b19xX28xX4axX4bxX3xXexf060xXexX1fcxX3xX1xX51xX4xX3xXexX2cfxXexf618xX1fcxX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX3xX4dxX1axX3xX1xX51xX4xX3xfb9axX3xX6dx13113xXdxX3xX18xdc5dxX15xX3xX4dx1355bxX3xXexX68xX44xX1afxX15xX16xXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX19xX28xX4bxXaxX12xX1b5xX1xX19xX15xX16xX3xXexX68xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX3xX2c9xX28xX4axX4bxX3xXexX2cfxXexX1fcxX3xX1xX51xX4xX3xXexX2cfxXexX2daxX3xX18xX44xX45xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexX176xX15xX1xX3xX18xX222xX4bxX3xX6dxX4axX15xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX32xX15xX3xX18xbacdxXdxX3xX6dxd24dxXdxX3xXbxX1xX44xX30cxX15xX16xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX1fcxX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3x11848xXdx10650xX6dxX3xXexX68xX6xX1fcxX3xX18xX25xX15xX1xX3xX16xXdxX25xX3xX3b6xfc87xXexX3xX1f9xX7axX241xX3xX1xX51xX4xX3xXexX261xXbxX3xX4x11484xX6xX3xX1b4xX2a6xX9axX3xXexbedcxX4xX1xX3xX4xX22fxX4xX3xX7xaed7xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4dxX1axX3xXexX22fxX3xX5xX1axX6dxX3xX18xffacxX3xX28xefc1xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX3xX1xX51xX4xX9axX3xd899xX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX159xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4dxX1axX19xX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX1fcxX3xX1f9xX7axX241xX15xX3xX5x11e32xXb9xXb9xXb9xX3xXcxX68xX19fxX15xX3xX4xX30cxX3xX7xX305xX3xX18xX2dxX1fcxX3xX1xX1axX15xX16xX3xX15xX1f6xX6dxX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX18x11f00xX3xX1xX44xX394xX15xX16xX3xX28x10105xX15xX1fcxX3xX4xX1xX176xX3xX18xX4axX19xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX30cxX3xX7xX305xX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4xX1xX2abxXexX3xX4xX1xac32xX3xX4dxX394xXdxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX3xX18xX222xX4bxX3xX6dxX4axX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xXexX7axX4bxX19fxX15xX3xXexX68xX7axX4bxce46xX15xX1fcxX3xX3b6xX1xX30cxXdxX3xX28xX261xX4bxX3xX4dxX1axX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX7axX4bxX3xXexX68xX7axX4bxX4d0xX15xX3xXexX1xX2cfxX15xX16xX3xX2c9xXexX14xX15xX3xX7xX44xX1fcxX3xXexX68xX51xX15xX16xX3xX18xX4axX19xX2daxX9axX3xX16xXdx11dc5xXbxX3xX13xX283xX284xX285xX1fcxX3xX1b4xX2a6xX3xX1xXdxX3b8xX7axX3xX7xX36xX7axX3xX7x123faxX4xX3xX1xX30cxX15xX3xX4dxX4d0xX3xX43fxX3xX15xX16xX1xfc6cxX6xX1fcxX3xX6dxX29xX4xX3xXexXdxX19fxX7axX1fcxX3xX15xX25dxXdxX3xX28xX7axX15xX16xX3xX4xX3daxX6xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX68xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX3xX2c9xX28xX4axX4bxX3xXexX2cfxXexX1fcxX3xX1xX51xX4xX3xXexX2cfxXexX2daxXb9xX3xX284xX523xX15xX3xX4dxXdxX159xX4xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX68xX1axX19xX3xX4dxX394xXdxX3xX2c9xX1b4xX51xX4xX3xXexX261xXbxX3xX4dxX1axX3xX5xX1axX6dxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX44xX3xXexX44xX305xX15xX16xX1fcxX3xX18xX4axX19xX3xX18xX40dxX4xX1fcxX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX1b4xX3fdxX3xX13xX1xX3e2xX3xdce5xXdxX15xX1xX2daxX1fcxX3xX4xX7axX25dxX4xX3xX4dxX261xX15xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX2c9xX5d0xX308xXdxX3xXexX1xX32xX4bxX1fcxX3xX4xX14xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX5xX1axX3xX6dxX25dxXexX3xXexX40xX6dxX3xX16xX44xX30cxX15xX16xX3xX18xX4axX19xX3xX18xX40dxX4xX1fcxX3xXexX22fxX3xX1xX51xX4xX3xX4dxX1axX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexX4axX19xX2daxXb9xX3xX153xX3fdxX15xX16xX3xXexX1xX1afxXdxX1fcxX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4dxXdxX19fxX15xX3xX13xX283xX284xX285xX3xX3b6xX1xX523xX4xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX3b6xX1xX2dxX3xX3b6xX1xX1f6xX15xX1fcxX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xX1f9xX7axX241xX15xX3xX5xX43fxX1fcxX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX3xXexX1xX10xX19xX3xXbxX1xX44xX30cxX15xX16xX3xX4xX1xX36xX6dxX3xX2c9xX5d0xX308xXdxX3xX16xXdxX1afxX3xX5xX19fxX15xX3xX5xX394xXbxX3xX5xX1axX3xX6dxX25dxXexX3xX7cxX44xX394xX4xX3xXexXdxX3caxX15xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX1fcxX3xX6dxX308xXdxX3xX15xX16xX1axX4bxX3xX18xX3caxX15xX3xXexX68xX44xX1afxX15xX16xX3xX4xX2dxX3xX6dxX25dxXexX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX159xX4xX2daxXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX19xX28xX4bxXaxX12xec0exX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX176xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4dxXdxX19fxX15xX1fcxX3xX3b6xX1xX3e2xX4xX1xX3xX5xX159xX3xX13xX283xX284xX285xX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3xXbxX1xX44xX30cxX15xX16xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX1fcxX3xX4dxXdxX3caxXexX3xX7xX25xX15xX16xX3xX3b6xXdxX3caxX15xX3xX3b6xXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX159xX6dxX1fcxX3xXexX1xX6xX19xX3xX16xXdxX241xX15xX16xX1fcxX3xX28xX22fxX3xX16xXdxX1afxXb9xXb9xXb9xX1fcxX3xX15xX1xXdxX4d0xX7axX3xX15xX1f6xX6dxX3xX1f9xX7axX6xX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX18xX46exX3xX4xX1xX3daxX3xX18xX25dxX15xX16xX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4dxX394xXdxX3xX2a6xX305xX3xX284xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX4dxX1axX3xX153xX1axX19xX3xXexX4axX19xX3xX1c6xX284x12c5axb259xX153xXcxX1d2xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xX1xXdxX159xX7axX3xX1f9xX7axX241xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX6dxX44xX7axX3xX1f9xX7axX4bxX3xX1xX19xX4axX4xX1xX1fcxX3xX7xX523xXbxX3xX99xX3caxXbxX3xX6dxX4axX15xX16xX3xX5xX44xX394xXdxX3xXexX68xX44xX1afxX15xX16xX1fcxX3xX5xX394xXbxX1fcxX3xX18xX32xX7axX3xXexX44xX3xXexX68xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3caxXexX3xX7cxX310xX3xX28xX4axX4bxX3xX1xX51xX4xX9axX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX261xXbxX3xX15xX1xX2dxX6dxX3xX2c9x12152xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX3xX4xX400xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX7axX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX68xXdxX3b8xX15xX2daxXb9xXb9xXb9xX3xX1b4xXdxX159xX15xX1fcxX3xX3b6xX1xX2cfxXdxX3xXbxX1xc188xX15xX16xX3xX284xX7ccxX7cdxX153xXcxX3xX4xX25xX4xX3xX1xX7axX4bxX159xX15xX1fcxX3xXexX1xX310xX3xX99xX46exX1fcxX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX2cfxX3xX18xX46exX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX261xXbxX3xX18xX44xX45xX4xX3xX2xXb9xXd4xbdf5xXddxX3xX15xX1xX2dxX6dxX3xX2c9xX858xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX3xX4xX400xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX7axX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX68xXdxX3b8xX15xX2daxX1fcxX3xX3b6xX1xX2cfxXdxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX30cxX15xX3xX4dxX310xX3xXexX68xX22fxX4xX3xXexX1xX7axX25dxX4xX3xX18xX46exX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX261xXbxX3xX18xX44xX45xX4xX3xXcexXd4xXddxX3xX15xX1xX2dxX6dxX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xXexX390xX1fcxX3xX15xX1xX2dxX6dxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX15xX1xX1axX3xXexX68xX44xX1afxX15xX16xXb9xX3xX858xX16xX19xX1axXdxX3xX68xX6xX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX4xX887xX15xX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX2a6xX305xX3xX284xX7ccxX7cdxX153xXcxX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4xX1xX1f6xX6dxX3xX5xX19xX3xX18xX1afxXdxX3xX7xX2cfxX15xX16xX3xX4dxX261xXexX3xX4xX1xX40xXexX1fcxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX32xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX13xX283xX284xX285xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX1fcxX3xX15xX1xX44xX93xX3xXcxX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4dxX1f6xX15xX3xX1xX2dxX6xX1fcxX3xX4dxX1f6xX15xX3xX15xX16xX1xX159xX1fcxX3xXexX1xX3b8xX3xX28xX29xX4xX1fcxX3xXexX1xX3b8xX3xXexX1xX6xX19xX1fcxX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX7xX40dxX4xX3xX3b6xX1x11103xX10xX1fcxX3xXexX68xX3e2xX3xXexX7axX159xX1fcxX3xXexX1f6xX15xX16xX3xX4xX44xX1afxX15xX16xX3xX6dxX2cfxXdxX3xX18xX19xX1axX15xX3xX3b6xX3caxXexX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX13xX283xX284xX285xX3xX4dxX1axX3xX1b4xX2a6xX9axX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX2c9xX13xX1xXdxX6xX3xX3b6xX1xX2dxX2daxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX1fcxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX7xX36xX7axX1fcxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX3b6xX1xX2dxX3xX3b6xX1xX1f6xX15xX1fcxX3xX2c9xXcxX3caxXexX3xX7xX7axX6dxX3xX4dxX32xX4bxX2daxXb9xXb9xXb9xX3xXcxX68xX19xX15xX16xX3xX15xX1f6xX6dxX3xXcexX97xX2xXddxX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX1xX25dxXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX2c9xX858xX16xX44xX1afxXdxX3xX16xXdxX25xX19xX3xX4dxXdxX19fxX15xX3xX15xX1xX36xX15xX3xX28xX36xX15xX3xX4xX40xXbxX3xXexX176xX15xX1xX2daxX9axX3xX1xX7axX4bxX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX18xX44xX45xX4xX3xXexX68xX19fxX15xX3xX2xX1fcxXd4xX3xXexb582xX3xX18xX3fdxX15xX16xX3xX1xX308xX3xXexX68xX45xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX6dxXdxX4d0xX15xX3xX15xX50dxXdxX1fcxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX7xX36xX7axX1fcxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX99xX6xX1fcxX3xX4dxX400xX15xX16xX3xX18xX2abxX4xX3xX7cxXdxX159xXexX3xX3b6xX1xX2dxX3xX3b6xX1xX1f6xX15xX9axX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX30cxX3xX7xX305xX3xXexX1xX1f6xX6dxX3xX1xXa36xXdxX1fcxX3xX1xX308xX3xXexX68xX45xX3xX13xX283xX284xX285xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4xX2dxX3xX1xX19xX1axX15xX3xX4xX241xX15xX1xX3xX3b6xX1xX2dxX3xX3b6xX1xX1f6xX15xX3xX4dxX394xXdxX3xX7xX2cfxX3xXexXdxX4d0xX15xX3xX2xX1fcxea09xX3xXexXb2fxX3xX18xX3fdxX15xX16xX9axX3xX3daxX15xX16xX3xX1xX25dxX3xX3b6xX1xX523xX4xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX1xX261xX7axX3xX1f9xX7axX241xX3xX5xf17exX3xX5xX29xXexX1fcxX3xX4dxX394xXdxX3xX7xX2cfxX3xXexXdxX4d0xX15xX3xX16xX32xX15xX3xXcexX3xXexXb2fxX3xX18xX3fdxX15xX16xX9axX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xXexX1xX1f6xX6dxX3xX3b6xX1xX25xX6dxX3xX7xX40dxX4xX3xX3b6xX1xXa36xX10xX3xX18xX310xX15xX1xX3xX3b6xfa04xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX30cxX15xX3xX95xX97xXb9xX97xX97xX97xX3xX5xX44xX45xXexX3xX13xX283xX284xX285xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xXb9xXb9xXb9xX3xX153xX2abxX4xX3xX7cxXdxX159xXexX1fcxX3xX15xX1xX36xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX15xX16xX1axX4bxX3xXexX68xX7axX4bxX4d0xX15xX3xXexX1xX2cfxX15xX16xX3xX4xX3daxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX4dxX1axX3xX4xX25xX4xX3xX15xX16xX1axX4bxX3xX5xdee5xX3xX5xX394xX15xX3xX4xX3daxX6xX3xX28xX36xX15xX3xXexX25dxX4xX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX30cxX3xX7xX305xX3xX18xX46exX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4dxX394xXdxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xX7cxXdxX3b8xX7axX3xX28xX44xX30cxX15xX16xX1fcxX3xX15xX1xX36xX15xX3xX68xX25dxX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xX18xXdxX3b8xX15xX3xX1x12b21xX15xX1xX3xXexXdxX19fxX15xX3xXexXdxX3caxX15xX3xX15xX1x139d6xX6dxX3xXexX14xX15xX3xX4dxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xX4d0xX3xX28xX4axX4bxX3xX1xX51xX4xX1fcxX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xXexX4axX19xX3xX7cxX44xX394xX4xX3xX4xX1xX7axX4bxX3b8xX15xX3xX7cxXdxX3caxX15xX3xX6dxX4axX15xX1xX3xX6dxX4a3xX3xX4xX241xX3xX4dxX4d0xX3xX1f9xX7axX4bxX3xX6dxX14xX3xX5xX477xX15xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX3daxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX19xX28xX4bxXaxX12xXcxec06xX3xX15xX1xX1f1xX15xX16xX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4xX29xX3xXexX1xX3b8xX1fcxX3xXexX1xXdxX3caxXexX3xXexX1xX22fxX4xX3xXexX68xX19fxX15xX1fcxX3xX4xX400xX15xX16xX3xX4dxX394xXdxX3xX7xX22fxX3xXexX36xX6dxX3xX1xX7axX4bxX3caxXexX1fcxX3xX15xX1f6xX15xX16xX3xX18xX25dxX15xX16xX1fcxX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexX4axX19xX1fcxX3xX18xX25dxXdxX3xX15xX16xXbfaxX3xX13xX283xX284xX285xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX18xX46exX3xX4dxX44xX45xXexX3xX3b6xX1xX2dxX3xX4dxX44xX30cxX15xX3xX5xX19fxX15xX3xXexX22fxX3xX1xX51xX4xX1fcxX3xXexX22fxX3xX7cxX3fdxXdxX3xX28xX44xc47exX15xX16xX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xXexX68xXd0dxX15xX1xX3xX18xX25dxX3xX4xX1xX3e2xX15xX1xX3xXexX68xX310xX1fcxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX159xXbxX3xX4dxX29xX1fcxX3xX1xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX99xX7axX40xXexX3xX7xX523xX4xX3xX15xX1xXdxX159xX6dxX3xX4dxX29xX3xX18xX44xX45xX4xX3xX16xXdxX6xX19xX1fcxX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX3xX4dxX1axX3xX1xX51xX4xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xX15xX1xX1axX3xXexX68xX44xX1afxX15xX16xXb9xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1xX2cfxX15xX16xX3xX3b6xX19fxX1fcxX3xX15xX1xXdxX4d0xX7axX3xX15xX1f6xX6dxX3xX1xX51xX4xX3xX16xX32xX15xX3xX18xX36xX4bxX1fcxX3xXexXb2fxX3xX5xX159xX3xX1b4xX2a6xX3xX3b6xX1xX25xX1fcxX3xX16xXdxXa36xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX40xXbxX3xX5xX7axX14xX15xX3xX18xX4axXexX3xXexX68xX19fxX15xX3xXbd5xX97xd976xX9axX3xX7xX2cfxX3xX1b4xX2a6xX3xX16xXdxXa36xXdxX3xX1f9xX7axX2cfxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX6dxX14xX15xX3xX4dxX1f6xX15xX3xX1xX2dxX6xX3xX5xX7axX14xX15xX3xX18xX40dxX15xX16xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xXexX2cfxXbxX3xX18xX32xX7axX3xX4xX3daxX6xX3xX4xX241xX3xX15xX44xX394xX4xXb9xX3xX706xX3caxXexX3xXexX1xX50dxX4xX3xX15xX1f6xX6dxX3xX1xX51xX4xX3xXcexX97xX2xX8c3xf049xXcexX97xX2xXddxX1fcxX3xXexX19xX1axX15xX3xXexX176xX15xX1xX3xX4xX2dxX3xX95xXbd5xX3xX1b4xX2a6xX3xX18xX4axXexX3xX16xXdxX241xXdxX3xX1f9xX7axX2cfxX4xX3xX16xXdxX6xX9axX3xXexXb2fxX3xX5xX159xX3xX1b4xX2a6xX3xX18xX308xX3xXexX2cfxXexX3xX15xX16xX1xXdxX159xXbxX3xXcxX1b4xX1b5xXcxX3xX7xX6xX7axX3xX3b6xXc3dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1b4xX1b5xXcxX3xX1f9xX7axX2cfxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1f6xX6dxX3xXcexX97xX2xXddxX3xX18xX4axXexX3xXddxXcexX1fcxXdcxXddxXf3exXb9xXb9xXb9xX3xXcxX68xX19xX15xX16xX3xX3b6xXc3dxX3xXexX1xXdxX3xX1b4xX2a6xX3xX16xXdxXa36xXdxX3xX1f9xX7axX2cfxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1f6xX6dxX3xX1xX51xX4xX3xXcexX97xX2xXddxXf9fxXcexX97xXcexX97xX3xX4dxXda2xX6xX3xX28xXdxXca7xX15xX3xX68xX6xX3xX4xX7axX2cfxXdxX3xXexX1xX25xX15xX16xX3xX2xXcexXf9fxXcexX97xX2xXddxX1fcxX3xXexX19xX1axX15xX3xXexX176xX15xX1xX3xX4xXbfaxX15xX16xX3xX4xX2dxX3xXbd5xXddxX3xX10xX6dxX3xX18xX4axXexX3xX16xXdxX241xXdxX3xX305xX3xXddxX3xX6dxX14xX15xX3xXexX1xXdxXb9xXb9xXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX283xX19xX28xX4bxXaxX12xX153xX6xX3xX28xX4axX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1fcxX3xXexX4axX19xX3xX18xX44xX45xX4xX3xX7xX22fxX3xX18xX3fdxX15xX16xX3xXexX1xX7axX261xX15xX3xX4xX6xX19xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX18xX25dxXdxX3xX15xX16xXbfaxX3xX15xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX1fcxX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4dxXdxX19fxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1fcxX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xXexX4axX19xX3xX7xX22fxX3xX4xX1xX7axX4bxX3b8xX15xX3xX7cxXdxX3caxX15xX3xXexX3e2xX4xX1xX3xX4xX22fxX4xX3xX4dxX4d0xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX3daxX6xX3xXexX176xX15xX1xX3xX5xX1axX3xX6dxX29xX4xX3xXexXdxX19fxX7axX1fcxX3xX15xX1xXdxX159xX6dxX3xX4dxX29xX3xX18xX2abxXexX3xX68xX6xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xXexX1xX1afxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX394xXdxX3xX4xX3daxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xXb9xX3x11761xX15xX16xX3xX5d0xX6xXdxX3xX283xX25xX3xX858xX6xX6dxX1fcxX3xX13xX1xX3daxX3xXexX310xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexX176xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX7cxXdxX3caxXexX93xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexX176xX15xX1xX3xX7xX4a3xX3xXexXdxX3caxXbxX3xXexX29xX4xX3xX18xX222xX4bxX3xX6dxX4axX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xXexX7axX4bxX19fxX15xX3xXexX68xX7axX4bxX4d0xX15xX1fcxX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX1fcxX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX40xXexX3xX5xX44xX45xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX19xX4axXexX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xXexX2cfxXexX3xX1xX30cxX15xX3xX15xX1f1xX6xX3xX15xX1xXdxX159xX6dxX3xX4dxX29xX3xX4xX3daxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX9axX3xX4xX1xX176xX3xX18xX4axX19xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX30cxX3xX7xX305xX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4xX400xX15xX16xX3xX4dxX394xXdxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX3xX4dxX261xX15xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4dxXdxX19fxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX1fcxX3xX15xX16xX44xX1afxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX18xX1f6xX15xX16xX3xX3b6xX43fxX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX3xX4dxX1axX3xXexX390xX3xX4xX1xX40dxX4xX3xXexX2cfxXexX3xX4xX25xX4xX3xX18xX45xXexX3xXexX1xXdxX3xX18xX7axX6xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX1xX3daxX3xX18xX4d0xX1fcxX3xX4xX25xX4xX3xX15xX16xX1axX4bxX3xX3b6xXb2fxX3xX15xXdxX159xX6dxX3xX5xX394xX15xX3xX4xX3daxX6xX3xX18xX40xXexX3xX15xX44xX394xX4xX3xX4dxX1axX3xX4xX3daxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xXb9xX3xX153xX2abxX4xX3xX7cxXdxX159xXexX1fcxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX7xX4a3xX3xXexX3e2xX4xX1xX3xX4xX22fxX4xX3xX4dxX261xX15xX3xX18xX25dxX15xX16xX3xX13xX283xX284xX285xX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3xXbxX1xX44xX30cxX15xX16xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX28xX4axX4bxX3xX1xX51xX4xX1fcxX3xX40dxX15xX16xX3xX28xX29xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX159xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX68xX19xX15xX16xX3xX1f9xX7axX241xX15xX3xX5xX43fxX3xX4dxX1axX3xX16xXdxX241xX15xX16xX3xX28xX4axX4bxX9axX3xXbxX1xX2cfxXdxX3xX1xX45xXbxX3xX4dxX394xXdxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX1fcxX3xX4xX1xX3e2xX15xX1xX3xX1f9xX7axX4bxX4d0xX15xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX40xXbxX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xXexX2cfxXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xX4xX1xX1f6xX6dxX3xX5xX19xX3xX18xX1afxXdxX3xX7xX2cfxX15xX16xX1fcxX3xXexX4axX19xX3xX18xXdxX4d0xX7axX3xX3b6xXdxX159xX15xX3xX13xX283xX284xX285xX3xX15xX36xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xXexX68xXd0dxX15xX1xX3xX18xX25dxX3xX4xX1xX7axX4bxX19fxX15xX3xX6dxX14xX15xX1fcxX3xX15xX16xX1xXdxX159xXbxX3xX4dxX29xX1fcxX3xX7cxX241xX15xX3xX5xX532xX15xX1xX3xX4xX1xX3e2xX15xX1xX3xXexX68xX310xX1fcxX3xX68x13ad6xX15xX3xX5xX7axX4bxX159xX15xX3xXbxX1xX222xX6dxX3xX4xX1xX40xXexX3xX18xX4axX19xX3xX18xX40dxX4xX3xX15xX16xX1xX4d0xX3xX15xX16xX1xXdxX159xXbxX1fcxX3xX16xX2dxXbxX3xXbxX1xX32xX15xX3xXexX1xX22fxX4xX3xX1xXdxX159xX15xX3xXexX1xX523xX15xX16xX3xX5xX45xXdxX3xX15xX1xXdxX159xX6dxX3xX4dxX29xX3xX18xX390xXdxX3xX6dxX394xXdxX3xX4xX1f6xX15xX3xX7cxX241xX15xX1fcxX3xXexX19xX1axX15xX3xX28xXdxX159xX15xX3xX284xX7ccxX7cdxX153xXcxXb9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff37xX7axXexX1xX19xX68xXaxX12xX1b5xX1xX19xX15xX16xX3xX2a6xX523xX4xX0xX54xXbxX12
Phong Sắc