Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn và hoạt động của của ban thanh tra Nhân dân” năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và hoạt động của ban thanh tra Nhân dân” năm 2021 cụm thi đua đồng bằng trung du.
25a9xa37bx9f7bxd7cdx9ecdx5cebx3038x727ex3997xX7xac24xd5a6x3c78x34d5x77fex65ecxX5x3c73xXax89fbxX0xX7xXex86e3xe6e2x4e19xbc90xX12x6c86xb850xXdxX3xXexX1xXdxX3x46efxXcxefa3x886exX3xX1xXdxb50bxada2xX3x55fexc7ebxX3xX4xb9c9xX18xX19xX3xXex27efxX4xX3x3ffexXdxX2axX26xX3xXexX16xX6x65b1xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xe0a8xX31xX18xX19xX3xce5axX17x857cxX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17x8be0xXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xe993xX6xX3xX4xX64xX6xX3x34bcxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3x34ffxX1xeb1dxX18xX3x61cdxX7bxX18x9604xX3xX18xc9b9xX26xX3x6da9x9165xX87xX2xX0xded8xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX7exXaxX12xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX79xX19xX53xX18xX1xX3x28ebxXdxX36xX17xX3xX7ex44e3xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxeb40xX6xX3xX2dx43a5xX6xX3xXexb1d5xX3xX4xX1x5f42xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX23xXcxX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX41xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xX4xX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX6bxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX81xX3xX18xX84xX26xX3xX87xX88xX87xX2xX3xX4xXc0xX26xX3xXexX1xXdxX3xX51xX2bxX6xX3xX51xbe15xX18xX19xX3xX6bx547bxX18xX19xX3xXexX16xX2bxX18xX19xX3xX7exX2bxd535xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7540xX17xX7exbadfxXaxX12xX0xXdxX26xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX177xX5xX10xX9xXaxdbdaxXdxX7exXexX1x9e6axX3xcfb0xX88xX88xXbx3286x2d60xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19bxX3x3391xX88xX88xXbxX1a1xX1a2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX164xX6bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX164xX2dxX18xX8cxX18xX10xX196xX7xX8cxX87xX2xX2xa77fxX8cxX2xcec6x4d83xX7exX87xX88x3a2axX88xX1dcxX1d4xX19dxXexX2xX88xX1d8xX88xX1d8xX5xX88xX164x7bd1xXbxX19x7f25xX16xX9xX2xX1d7xX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX23xXcxX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX41xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX4xX64xX6xX3xX6bxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX81xX3xX18xX84xX26xX3xX87xX88xX87xX2xXaxX3xX196xXdxX7exXexX1xX9xXaxX19dxX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX88xX88xXaxX3xX8cxX12xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX174xX6xX18xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdx7cf4xXdxX3xX18xX1xd2dbxXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xXcxX16xc3b3xdbccxX18xX19xX3xXcxX1bx3d5exXcxX3x326fxc408xX3xX2d4x3971xXdxX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12xXcxX1xX6xX26xX3xX7exec12xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXcaxX3xec84xX87xX3xXexX1xa715xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX53xX3xX4xX36xX18xX3xX6bxX1cxX3xX5xX53xX26xX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX41xX3x4578xX177xX3xX6bxX6xX18xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX41xX3xX174xX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12xXcxX16xX2b2xXdxX3x341axX2bxX6xX3xX1d4xX3xXbxX1xd5b5xX18xX3xXexX1xXdxX19bxX3xX4cxX1xX53xX17xX3xX1x361cxXdxX41xX3xXexX16xX2b2xX3xX5xX2cbxXdxX3xX4xX7bxX2bxX3xX1xX393xXdxX3xX2dxX53xX3xX1a1x7438xX3xX5x2e63xX3xXexX25xX18xX1xX3xX1xX2bx809exX18xX19xX41xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX308xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX51xc189xX3xX51xX10xX26xX3xX51x62f5xX18xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX1x44afxX18xX19xX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX51xXdxed5bxXbxX3xXexX2bxX177xX2d5xX18xX3xXexX16xX2bxX177xX2exX18xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX64xX3xXexX16xX2cax8e94xX18xX19xX41xX3xX4xX1xX308xX18xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX41xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX2bx5c42xXexX3xX4xX64xX6xX3x2c32xX2b2xX18xX19xX41xX3xX79xX1xX53xX3xX18xX2cax5738xX4xX3xX2dxX53xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX1a2xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX308xX18xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX5xXdxX2d5xX18xX3xX37dxX2bxX6xX18xX3xXexX16xX2f6xX4xX3xXexXdxX3d1xXbxX3xX51xX3d1xX18xX3xX18xX19xX2caxX2cbxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX2caxX19bxX3xX423xXdxX2exX2bxX3xX5xX3eaxX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3x2f39xXdxX3eaxXexX3xX79xX6xX26xX41xX3xX174xX1cxX3xX2d4xX2bxX41cxXexX3xX2d4xX6xX17xX3xX51xX1cxX18xX19xX41xX3xX2d4xX2bxX41cxXexX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX41xX3xX2d4xX2bxX41cxXexX3xX174xX1bx44f2xX1bxX41xX3xX2d4xX2bxX41cxXexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12xX79xX1xXdxX2exX2bxX3xX51xX404xX18xX3xX2dx49e7xX3xX51xX3caxX3xXexX16xX2b2xX3xX5xX2cbxXdxX3xX39xX1xX36xX3xXexX1xX2bxX177xX3d1xXexX3xXbxX1xXc0xX4xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX7bxX2bxX3xX1xX393xXdxX3xX2dxX2exX3xX18xX19xX1xXdxX3eaxXbxX3xX2dxXc0xX3xX2dxX53xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX37dxX2bxX177xX3d1xXexX3xX1xX53xXdxX3xX1xc680xX6xX3xX18xX1xX3dexX18xX19xX3xX39xX1xbb14xX4xX3xX26xb5f6xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX4xX404xX3xX7x3838xX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX41xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX174xX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12xX0xXdxX26xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX177xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX7exXexX1xX19bxX3xX19dxX88xX88xXbxX1a1xX1a2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19bxX3xX1acxX88xX88xXbxX1a1xX1a2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX164xX6bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX164xX2dxX18xX8cxX18xX10xX196xX7xX8cxX87xX2xX2xX1d4xX8cxX2xX1d7xX1d8xX7exX87xX88xX1dcxX88xX19dxX2xX88xXexX1dcxX88xX1acxX1dcxX1d7xX5xX88xX164xX1eaxXbxX19xX1edxX16xX9xX1d7xX2xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX23xXcxX25xX26xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX41xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX4xX64xX6xX3xX6bxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX81xX3xX18xX84xX26xX3xX87xX88xX87xX2xXaxX3xX196xXdxX7exXexX1xX9xXaxX19dxX88xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX88xX88xXaxX3xX8cxX12xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX174xX6xX18xX3xXcxXd2xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX18xX1xX25xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX51xX404xX18xX3xX2dxX4fbxX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12xXcxX1xX31xX18xX19xX3xX37dxX2bxX6xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xX158xX26xX3xX51x7104xX177xX3xX26xX5bxX18xX1xX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xXexX2bxX177xX2d5xX18xX3xXexX16xX2bxX177xX2exX18xX3xX19xXdxX36xX17xX3xX7exXc0xX4xX3xX2dxX53xX3xX19xXcaxXbxX3xXbxX1xX385xX18xX3xX18xX7bxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX2axX2bxX3xX6bxXdxX3d1xXexX3xX4xX64xX6xX3xX4xX36xX18xX3xX6bxX1cxX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX4xX404xX3xX7xX574xX41xX3xX331xX177xX3xX6bxX6xX18xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX3xX4xX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX41xX3xXexX1xX53xX18xX1xX3xX2dxXdxX2d5xX18xX3xX174xX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX3d1xX3xX51xX1cxX3xX4xX1xX308xX18xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX2bxX41cxXexX3xX4xX64xX6xX3xX423xX2b2xX18xX19xX3xX2dxX53xX3xX79xX1xX53xX3xX18xX2caxX42fxX4xX3xX5xXdxX2d5xX18xX3xX37dxX2bxX6xX18xX3xX51xX3d1xX18xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX18xX19xX2caxX2cbxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX51xX1cxX18xX19xX164xX3xX423xX153xX18xX19xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xXexX5bxX17xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xXexX1xXdxX3d1xXexX3xXexX1xX2f6xX4xX3xX51xX2axX3xX6bxX153xXdxX3xX7exX2cax7b10xX18xX19xX41xX3xX18xX7bxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX84xX18xX19xX3xX5xX2f6xX4xX41xX3xX39xe6aaxX3xX18xX84xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3eaxXbxX3xX2dxXc0xX3xX4xX1xX17xX3xX51xX1cxXdxX3xX18xX19x28e2xX3xX4xX36xX18xX3xX6bxX1cxX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX5xX53xX26xX3xX4xX31xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xX39xXdxX2axX26xX3xXexX16xX6xX41xX3xX19xXdxX36xX26xX3xX7xX36xXexX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxX53xX3xX1xX17xX5bxXexX3xX51xX1cxX18xX19xX3xX4xX64xX6xX3xX174xX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX79xX1xX7bxX18xX3xX7exX7bxX18xX41xX3xX19xXcaxXbxX3xXbxX1xX385xX18xX3xX2dxX53xX17xX3xX2dxXdxX3eaxX4xX3xX1a1xX7bxX177xX3xX7exX2f6xX18xX19xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX4xX404xX3xX7xX574xX3xX2dxX3dexX18xX19xX3xX26xX5bxX18xX1xX41xX3xX51xX2axX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX4xX404xX3xX7xX574xX3xXexX1xX2f6xX4xX3xX7xX2f6xX3xX5xX53xX3xX4xX1xcf41xX3xX7exX2f6xX6xX3xXexXdxX18xX3xX4xX41cxX177xX3xX4xX64xX6xX3xX51xX17xX53xX18xX3xX2dxXdxX2d5xX18xX3xX2dxX53xX3xX18xX19xX2caxX2cbxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX51xX1cxX18xX19xX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX17xX7exX177xXaxX12x7475xX3d1xXexX3xXexX1xX54fxX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX41xX3xX174xX6xX18xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX51xX3caxX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX18xX1xX2b7xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4cxX31xX18xX19xX3xX51xX17xX53xX18xX3xXcxX16xX2caxX2cbxX18xX19xX3xXcxX1bxX2d1xXcxX3xX2d4xX2d5xX3xX2d4xX2d8xXdxX1a2xX3xX1d4xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX18xX1xX25xX41xX3xX1d7xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX6bxX6xX41xX3xX303xX3xX19xXdxX2b2xXdxX3xX39xX1xX2bxX177xX3d1xX18xX3xX39xX1xX308xX4xX1xX3xX2dxX53xX3xX1dcxX3xX19xXdxX2b7xX177xX3xX39xX1xX10xX18xX164xX0xX8cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx606bxX2bxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX79xX19xX6xX0xX8cxXbxX12
Thanh Nga