Huyện Thọ Xuân: Xử lý 256 vụ vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
446dx8fb9x6723xa4afxcfdcx5d32x49c2x9f32xcc36xX7x554fx5264x99f4x5e0dxc948x8f24xX5xd1afxXax78d6xd2b8x5ce6x57d8xd004xd10axX3xXcxX1xc2ecxX3x508cxX14xb720xX17xa30cxX3xX1dx77fbxX3xX5x7ecexX3xbe14x7475x9fdcxX3x7d78xc537xX3xX2dxXdxX3xXbxX1xd474x720fxX3xX4xaae0xX4xX3x61adxX14xX15xX3xb024xb8cfxX17xX1xX3xXbxX1x46baxX17xb6bexX3xX4xX1x6e9axX17xX49xX3x7ed3xX41xX4xX1xX3xb3a3x9254x964axc52bx4667x678bxX2x9ad4xX0xbe05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1x6061xXdxX3xX49xXdxX6xX17xX3xX3cxX14xX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX3xX1dxX14xX1fxX17xX3xX40x8e6bxX3xX40xd1fcxX15xX3xX36xX35xX17xX1xX3xX4xc9bexX17xX49xX3xXexX39xX4xX3xba39xXdx8b82xX36xX3xXexa3e9xX6xc32dxX3xX49xXdxX39xX36xX3xX7xX39xXexXaexX3xb11cxX24xX3xX5xX27xX3xX17xX49xX1xXdx62bfxX36xX3xX4xX39xX4xX3xXexXacxb28exX76xX17xX49xX3xX1x7178xXbxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX3cxX14xX15xX3xX40xX41xX17xX1xX3xX2dx4f1dxX3xXbxX1xX47xX17xX49xXaexX3xX4xX1xX4dxX17xX49xX3xX51xX41xX4xX1xX3xX56xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dx9bfexX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc927x92aaxX51xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX14xX36x6789xX3xXdxX56xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9babxXdxX51xXexX1xX21xX3xX2bxX2ax5057xXbxXbax4c24xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX21xX3x6216xX2ax9538xXbxXbaxX149xXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX104xX12bxX6xX115xXexX1xX6xX17xX1xX1xX115xX6xX104xX2dxX17xX5fxX17xX10xX13dxX7xX5fxX29xX2xX153xX2bxX5fxX2xX5dx93f1xX51xX153xX2xX146xX2xX155xX153xX2axXexX153xX2axX2bxX2xX2bxX5xX146xX104xXbxX17xX49x8822xXacxX9xX29xX5dxX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX3xX1dxX14xX1fxX17xX21xX3xX1dxX24xX3xX5xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX15xX3xX40xX41xX17xX1xX3xXbxX1xX47xX17xX49xX3xX4xX1xX4dxX17xX49xX3xX51xX41xX4xX1xX3xX56xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bxX2axX146xXaxX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX9xXaxX153xX2axX155xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX115xX51xX15xXaxX12xd11cxb0c3xX17xX3xX17xX6xX15xXaexX3xX4xX39xX4xX3xXbaxX92xXaexX3xXexX1xX41xX3xXexXacx70b3xX17xX3xXexXacxXc4xX17xX3xX40xX41xX6xX3xX12bx7457xX17xX3xX40xX92xX3xXacxX6xX3xX3cxX14xX15xX21fxXexX3xX40xX41xX17xX1xX3xXbaxX24xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX242xX17xX1xX3xX4xX1x6c20xX17xX1xX3xX29xX2axX2bxX3xXexXacxXcdxX76xX17xX49xX3xX1xXd3xXbxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX3cxX14xX15xX3xX40xX41xX17xX1xX3xXbxX1xX47xX17xX49xXaexX3xX4xX1xX4dxX17xX49xX3xX51xX41xX4xX1xX3xX2dxc541xXdxX3xX7xX4dxX3xXexXdxXe8xX17xX3xX1x7bb1xX17xX3xX155xX155xX146xX3xXexXacxXdxX16xX14xX3xX40xb4c7xX17xX49xX104xX3xXcxXacxX115xX17xX49xX3xX40xae8dxXaexX3xX4xX39xX4xX3xX1xX242xX17xX1xX3xX2dxXdxX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX4xX1x7eb5xX3xX15xX21fxX14xX3xX5xX242xX3xXa6xX1xX9exX17xX49xX3xX40xX10xX115xX3xXa6xX1xX95xX14xX3xXexXacxX6xX17xX49xX3xX17xX2acxXdxX3xX4xX9exX17xX49xX3xX4x7abexX17xX49xX149xX3xXexa9d7xX3xX4xX1xX4dxXdxX3xX1xX115x46b6xX4xX3xXexXacxX4dxX17xX3xXexXacxX39xX17xX1xX3xX2dxXdxX16xX4xX3xX39xXbxX3xX51xX2exX17xX49xX3xX12bxXdxX16xX17xX3xXbxX1xX39xXbxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX21fxX149xX3xXa6xX1xX9exX17xX49xX3xX4xX1xX235xXbxX3xX1xX242xX17xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX12bxXdxX16xX17xX3xXbxX1xX39xXbxX3xXbxX1xX47xX17xX49xXaexX3xX4xX1xX4dxX17xX49xX3xX51xX41xX4xX1xX3xX12bxX16xX17xX1xX3xXexXacxX14xX15xXe8xX17xX3xX17xX1xXdxc5a7xX36xX149xX3xXa6xX1xX9exX17xX49xX3xXexX1x6ee9xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX3cxX14xX15xX21fxXexX3xX40xX41xX17xX1xX3xX39xXbxX3xX51xX2exX17xX49xX3xX12bxXdxX16xX17xX3xXbxX1xX39xXbxX3xXexX35xX36xX3xX51xX30dxX17xX49xX3xX1xX115xX35xXexX3xX40xX307xX17xX49xX3xXa6xXdxX17xX1xX3xX51xX115xX6xX17xX1xX3xX40xXa8xX3xXbxX1xX47xX17xX49xX3xX4xX1xX4dxX17xX49xX3xX51xX41xX4xX1xX149xX3xXa6xX1xX9exX17xX49xX3xXa6xX1xX6xXdxX3xX12bxX39xX115xX3xX15xX3xXexX21fxX3xXa6xX41xXbxX3xXexX1xX76xXdx7986xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7758xX14xXexX1xX115xXacxXaxX12xX21exccebxX3xX5axX14xX15xX3x7cb4xX1xX92xX0xX5fxXbxX12
Đỗ Duy Nhã