Ngoại trưởng Singapore xác nhận quan hệ với Malaysia đang xuống dốc
Ngày 14/1, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan xác nhận mối quan hệ với Malaysia đã "liên tục đi xuống" liên quan hàng loạt tranh chấp trên biển và trên không, nhưng hy vọng các vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hòa thuận.
eebcx11b8dx16401xfc23x141a6x16de5x111dex14f97x15af3xX7x17537x15c48x140b4x109bdx17c3axfec2xX5x1198cxXax1530ex17bacx17458x105c2x1474cxXdxX3xXex196f4x127bfx17b41x16744xX14xX3x12bd9xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3x14552xf019xX4xX3xX1dxX1x12bb4xX1dxX3x18cfbxef18xX6xX1dxX3xX1x19034xX3xfc7bx13b99xXdxX3x144efxX6xX5xX6x11e02xX7xXdxX6xX3x174d7xX6xX1dxX14xX3xX2axX34x100e1xX1dxX14xX3x10f92xX4fxX4xX0x12df5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12aadxX10xX6xX53xXaxX12xX13xX14x14830xX43xX3xX2x129b3xX57xX2x15243xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xfeabxXdxX3bxXdxX6xX1dxX3x15087xX6xX5xX6x14523xX1axXdxX7xX1xX1dxX6xX1dxX3xX2axX2bxX4xX3xX1dxX1xX30xX1dxX3x182a7xX4fxXdxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX48x1826bxX3xXaxX5xXdx103acxX1dxX3xXex17de9xX4xX3xX48xXdxX3xX2axX34xX4fxX1dxX14xXaxX3xX5xXdxXcaxX1dxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX1xX6exX1dxX14xX3xX5xX15xX16xXexX3xXexX1axX6xX1dxX1xX3xX4xX1x160c5xXbxX3xXexX1axXcaxX1dxX3xf111xXdx17f07xX1dxX3xX3bxX6exX3xXexX1axXcaxX1dxX3xX99xX1xf30exX1dxX14xX75xX3xX1dxX1xX1bxX1dxX14xX3xX1xX43xX3xX3bx14012xX1dxX14xX3xX4xX2bxX4xX3xX3bxXf7xX1dxX3xX48x10b33xX3xX1dxX6exX43xX3xX7x14649xX3xX48xX1bx184abxX4xX3xX14xXdx101c4xXdxX3xX33xX34xX43xf1c8xXexX3xXabx10f9exXexX3xX4xX2bxX4xX1xX3xX1x12e30xX6xX3xXexX1xX34xX30xX1dx16064xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b75xX6xXbxXexXdxX15xX1dxXaxX12xX0xXdxXabxX14xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX57xX57xXdxX155xXffxX6xX15xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX15xX6xX155xX3bxX1dxX57xX1dxX10x1710cxX7xX57xX2x1103dx15247x18502xX57xX2x1829fxX196xX53xX2xX2x166b3xX72xX192xX2xX72xXexX2xX72xX5xX2xX155x19a72xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX2axX2bxX4xX3xX1dxX1xX30xX1dxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX1xX39xX3xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX48xX6xX1dxX14xX3xX2axX34xX4fxX1dxX14xX3xX53xX4fxX4xXaxX3xX57xX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX8exXdxX3bxXdxX6xX1dxX3xX95xX6xX5xX6xX99xX1axXdxX7xX1xX1dxX6xX1dxX155xX3x1721cx14528xX1dxX1x1061axX3xf3cbx191dcx17bdaxX57xXcxXcx16909xX8exX13x199ddxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX15xX53xX43xXaxX12xXcxX1axX1bxX3cxX4xX3xX48x10f96xX75xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xXexX34xX43xXcaxX1dxX3xXffxX4fxX3xX4xX1xX34xX1dxX14xX3xX7xX6xX34xX3xX4xX34xX144xX4xX3xX14x13379xXbxX3xX14xXdx10b07xX6xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX8exXdxX3bxXdxX6xX1dxX3xX95xX6xX5xX6xX99xX1axXdxX7xX1dxX6xX1dxX3xX3bxX6exX3xX1dxX14xX1bx10598xXdxX3xX48x105eaxX1dxX14xX3xX4xXf7xXbxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX20xX6xXdx17d70xX34xX53xX53xXdxX1dxX3xX229xXffxX53xX34xX5xX5xX6xX1xX3xXexX16xXdxX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX1dxX14xX6exX43xX3xf768xX57xX2xX75xX3xX1xX6xXdxX3xXffxXcaxX1dxX3xX1dxX1xf2dfxX4xX3xX5xX16xXdxX3xX4xX6xXabxX3xX99xX140xXexX3xX53xX34xX43xX3xXexX1ax1583cxX3xXabxX4fxXdxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX1xX39xX3xX33xX34xX6xX1dxX3xXexX1axX11dxX1dxX14xX3xX14xXdxX276xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1bxX3cxX4xX3xX3bxX6exX3xX4xX13axXdxX3xXexX1xXdxX39xX1dxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX1xX39xX3xX7xX15xX1dxX14xX3xXbxX1xX1bx117f1xX1dxX14xX3xXexX1axXcaxX1dxX3xX4xX34cxX3xX7xX1cxX3xXffxX308xX1dxX1xX3xX48x10533xX1dxX14xX3xX3bxX6exX3xXexX10exX1dxX3xXexX1axX11dxX1dxX14xX3xX5x11386xX1dxX3xX1dxX1xX6xX34xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX15xX53xX43xXaxX12xX66xX6xXdxX3xXffxXcaxX1dxX3xX4x18395xX1dxX14xX3xX1dxX1xXf7xXexX3xXexX1ax120f9xX3xX3bxX12axX3xXex1361dxXabxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xXexX1axX11dxX1dxX14xX3xX4x1307fxX6xX3xX3bxXdxX39xX4xX3xX53xX34xX43xX3xXexX1axX308xX3xXexX308xX1dxX1xX3xX1xX308xX1dxX1xX3xX43xXcaxX1dxX3xXffxX308xX1dxX1xX3xX48xX101xX3xXexX16xX15xX3xX48xXdxX12axX34xX3xX99xXdxX39xX1dxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX34xX144xX4xX3xXexX1xX13axX15xX3xX5xX34xX30xX1dxX3xX53xXdx187efxX1dxX3xX1axX6xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xXffxX3aaxX34xX3xX99xX1xX10exX1dxX14xX3xX99xX1xX3a4xX3xX4xX24fxX3xX5xX135xXdxX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX15xX53xX43xXaxX12xXcxX34xX43xXcaxX1dxX3xXffxX4fxX3xX4xX1xX34xX1dxX14xX3xX1dxXcaxX34xX3xX4xX2bxX4xX3xXffxXdxX39xX1dxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX1dxX1x18f53xXabxX3xX14xXdxX13axXabxX3xX4x161a6xX1dxX14xX3xXexX1xX361xX1dxX14xX3xX14xXdxX276xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1bxX3cxX4xX3xX5xXdxXcaxX1dxX3xX33xX34xX6xX1dxX3xX48xX140xX1dxX3xX1dxX1xX276xX1dxX14xX3xXexX1axX6xX1dxX1xX3xX4xX1xXf7xXbxX3xXexX1axXcaxX1dxX3xXffxXdxX101xX1dxX3xX3bxX6exX3xXexX1axXcaxX1dxX3xX99xX1xX10exX1dxX14xX75xX3xXffxX6xX15xX3xX14xX2adxXabxX3xX1xX6xXdxX3xXffxXcaxX1dxX3xX48xX2adxX1dxX14xX3xXexX1xX2a9xXdxX3xXexX16xXabxX3xX1dxX14x18d0dxX1dxX14xX3xXabxX144xXexX3xX99xX1xX34xX3xX3bx1822dxX4xX3xX4xXf7xXabxX3xXexX16xXdxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX14xX3aaxX1dxX3xXffxXdxXcaxX1dxX3xX14xXdxX3cxXdxX3xX3bxX3cxXdxX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3xX3bxX6exX3xX1xX39xX3xXexX1xX4fxX1dxX14xX3xX1xX16xX3xX4xX2bxX1dxX1xX3xXexX16xXdxX3xX7xfc56xX1dxX3xXffxX6xX43xX3xX20xX10xX5xX10xXexX6xX1axX3xX4xX3b9xX6xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX3x112d9xX3xX7xX52exX1dxX3xXffxX6xX43xX3xX1dxX1x122aexX3xX53xX6exX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX3xXabxX2bxX43xX3xXffxX6xX43xX3xX4xX2bxX1dxX1xX3xX33xX34xX16xXexX3xX3bxX6exX3xXabxX2bxX43xX3xXffxX6xX43xX3xXexX1xX1bxX34cxX1dxX14xX3xXabxX16xXdxX3xX7x124b8xX3xX53xXcexX1dxX14xX3xXabxX144xXexX3xX48xX1bxX2a9xX1dxX14xX3xXffxX6xX43xX3xX33xX34xX6xX3xX99xX1xX10exX1dxX14xX3xXbxX1xX30xX1dxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX15xX53xX43xXaxX12xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX3xX1axX45fxX1dxX14xX3xX48xX1bxX2a9xX1dxX14xX3xXffxX6xX43xX3xX1dxX6exX43xX3xX7xX131xX3xX99xX1xXdxX140xX1dxX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX3xXbxX1xX13axXdxX3xX14xXdxX3cxXdxX3xX1xX16xX1dxX3xX4xX1xXdxX12axX34xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX10exX1dxX14xX3xXexX1axX308xX1dxX1xX3xX2axX52exX43xX3xX53xX4e5xX1dxX14xX3xX3bxX6exX3xX13axX1dxX1xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX14xX3xXexX3cxXdxX3xX1xX15xX16xXexX3xX48xX144xX1dxX14xX3xX4xX3b9xX6xX3xXexX6exX34xX3xXffx136a2xX3xXexX16xXdxX3xXffxX6xX1dxX14xX3x13ef4xX15xX1xX15xX1axX75xX3xXabxXdxX12axX1dxX3xX13xX6xXabxX3xX95xX2bxX1dxX3xX48xX13axX15xX3xX3fxX6xX5xX6xX43xX7xXdxX6xX75xX3xX7xX2bxXexX3x142a2xX13axX15xX3xX33xX34xX4fxX4xX3xX20xXdxX1dxX14xX6xXbxX15xX1axX10xX155xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX229xX34xXexX1xX15xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3x151c6xX10xX34xXexX10xX1axX7xX0xX57xXbxX12
Theo Reuters