Sôi nổi Giải việt dã huyện Đông Sơn lần thứ XXV
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-3, huyện Đông Sơn đã phát động chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã toàn huyện lần thứ XXV - năm 2021.
dc4x4507x2448x39c2x4217x6b5ax7ffcx5ef4x1e36xX7x943fx897dxa2e2x3633x3807x5a39xX5x28e9xXax7216xX0xX7xXex602fx56c7x47a0x9958xX12x643fx553cxXdxX3xX18x49ccxXdxX3x6209xXdx6ce6xXdxX3x2773xXdx90a5xXexX3x8f98x182bxX3xX1x342dx22edxX2axX18xX3x2cb1xX1cxX18xX19xX3xX1bx3b73xX18xX3xX5x44bbxX18xX3xXexX1x73caxX3x2299xX47x3e87xX0x428bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7081xX10xX6xX2dxXaxX12xX1bx8148xX18xX19xX3xa9bcx8e68x32a0xX6ex9995xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3x9fcfxX2exX3xXbxX1xX6axXexX3xX83xad7cxX18xX19xX3xX4xX1x96d3xX32xX3x936bxX5xX32x997axXbxXdxX4xX3x4f45xX49x49c1xX3xX7xX45xX4xX3x352axX1x6a00xX10xX3xXexX17x4664xX18xX3xX2dx7ddaxX18xac4axX3xX28xXacxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xXexX17xXacxX18xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xX3xX70xX3xX18x88e3xX98xX3xa34bxX6fxXe1xX2x45f9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9dd1xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7b3cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxa1fcxXdxX2dxXexX1x69c6xX3xaf63xX6fxX6fxXbxab3bx6302xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3x473axX6fx8df0xXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5x74d2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX6fxX6fxX11exXexab37xX6fxX6exX2xX6exX5xX6fxXe5x6768xXbxX19x12c1xX16xX9x2118xX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12dxX6fxX12fxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXf5xX6xX18xX3xXcxX20xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1x3ca7xXexX72xX3xX18xX1xX9fxX72xX3xX13exX6xX3xX83x6bd3xX18xX19xX3xX83xX8cxXdxX3xX18xX6xX98xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX17xXacxX18xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12dxX6fxX171xXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX2xXe1xX163xXex4168xX171xX163xX2xX2xX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX12dxX12fxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12dxX6fxX171xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX6axX4xX3xX83xX207xX18xX19xX3xX4xX1xb2e7xX3xX5xX2exX18xX1xX3xX83xX92xX17xX3xX1bxa4bbxX3xX49xXdexX18xX3xX1x4d35xX6xX72xX3xXcxX1x2be8xX3xXexX1xX6xX17xX3xX28xXacxX3x3612xX31xX3xX5xabf6xX4xX1xX72xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX4xb225xX18xX19xX3xX83xX1cxX18xX19xX3xX83xX25xX17xX3xX4xX6axX18xX3xX13exX8cxX72xX3xX28xXdx86aexX18xX3xX4xX1xX45xX4xX72xX3xX18xX19x60e4x2fd1xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX31xX20xXdxX72xX3xX83xX17xXacxX18xX3xX28xXdxX377xX18xX72xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX377xX18xX72xX3xX1x6f84xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX377xX18xX3xX83xX34bxX6xX3xX13exXacxX18xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1xX92xX32xX3xX95xX5xX32xX98xXbxXdxX4xX3xX9dxX49xX9fxX3xX7xX45xX4xX3xXa5xX1xXa7xX10xX3xXexX17xXacxX18xX3xX2dxXb0xX18xXb2xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12fxX171xX29dxXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX11exX12fxX29dxXexX12dxX6exXe1xX29dxX12dxX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX29dxX6fxX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12fxX171xX29dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1ee5xX2exX18xX1xX3xX83xX92xX17xX3xX1bxX330xX3xX49xXdexX18xX3xX1xX337xX6xX72xX3xXcxX1xX33dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX28xXacxX3xX347xX31xX3xX5xX34bxX4xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX383xX3xX5xX382xX31xX3xX18xXdxX2axX98xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX17xXacxX18xX3xXexX1xX6xX98xX3xX2dx40f6xX3xX19xXdxX25xXdxXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12fxX171xX12dxXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX171xX163xX12dxXexX6exXe1xX12dxX163xX163xX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX12dxX6fxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12fxX171xX12dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX4e9xX2exX18xX1xX3xX83xX92xX17xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX383xX3xX5xX382xX31xX3xX18xXdxX2axX98xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX17xXacxX18xX3xXexX1xX6xX98xX3xX2dxX536xX3xX19xXdxX25xXdxXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX1bxX6xX31xX3xX5x6b47xX3xXbxX1xX6axXexX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXacxX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1xX92xX32xX3xX95xX5xX32xX98xXbxXdxX4xX3xX9dxX49xX9fxX3xX7xX45xX4xX3xXa5xX1xXa7xX10xX3xXexX17xXacxX18xX3xX2dxXb0xX18xXb2xX3xX4x622exX6xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX207xX18xX19xX3xX4xX1xX324xX3xX5xX2exX18xX1xX3xX83xX92xX17xX3xX1bxX330xX3xX49xXdexX18xX3xX1xX337xX6xX72xX3xXcxX1xX33dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX28xXacxX3xX347xX31xX3xX5xX34bxX4xX1xX72xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX4xX360xX18xX19xX3xX83xX1cxX18xX19xX3xX83xX25xX17xX3xX4xX6axX18xX3xX13exX8cxX72xX3xX28xXdxX377xX18xX3xX4xX1xX45xX4xX72xX3xX18xX19xX382xX383xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX31xX20xXdxX72xX3xX83xX17xXacxX18xX3xX28xXdxX377xX18xX72xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX377xX18xX72xX3xX1xX3a8xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX377xX18xX3xX83xX34bxX6xX3xX13exXacxX18xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX72xX3xX2xX6fxX6fxX3xX28x6b90xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xX83xa845xX18xX3xXex30faxX3xX2xX163xX3xX83xX17xXacxX18xX3xXexX1xX31xX8cxX4xX3xX4xX6axX4xX3xX122xX2exX72xX3xXexX1xX34bxX3xXexX16xX1faxX18xX3xX28xXacxX3xX4xX6axX4xX3xXexX16xX382xX383xX18xX19xX3xXcxX63x4693xXcxX3xX83xX2exX3xX13exX382xa004xX4xX3xX28xXacxX17xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexXacxXdxX3xX330xX3xX4xX536xX3xX5xX32xX3xX12fxXe5xX6fxX6fxX6fxX3xX98xX3xX18xX6xX98xX3xX28xXacxX3xX6exXe5xX6fxX6fxX6fxX3xX98xX3xX18x33c2xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxXexX1xX31xX98xX13exX3xXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12dxX6fxX29dxXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX6exXe1xX6exXexX29dxX2xX6exX12dxX6fxX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX171xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12dxX6fxX29dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX6axX4xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexXacxXdxX3xX4xX536xX3xX5xX32xX3xX12fxXe5xX6fxX6fxX6fxX3xX98xX3xX18xX6xX98xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12fxX29dxXe1xXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX12fxX163xX12dxXexX11exX6exX6fxX163xX6exX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX171xX12fxX11exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12fxX29dxXe1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX6axX4xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexXacxXdxX3xX4xX536xX3xX5xX32xX3xX6exXe5xX6fxX6fxX6fxX3xX98xX3xX18xX7ffxXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12dxX6fxX6exXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX12dxXe1xX11exXexX171xX12fxX29dxX11exX29dxX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xXe1xXe1xX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12dxX6fxX6exXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXf5xX6xX18xX3xXcxX20xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX72xX3xX18xX1xX9fxX72xX3xX13exX6xX3xX83xX207xX18xX19xX3xX83xX8cxXdxX3xX18xX7ffxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX17xXacxX18xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX19xXdxX25xXdxX3xX5xX40xX18xX3xX18xXacxX32xX3xX4xX6axX4xX3xX83xX17xXacxX18xX3xX83x125bxX31xX3xX16xX1faxXexX3x68ddxX31xX32xX791xXexX3xXexXb0xX98xX3xX28xXacxX3xX83x53ffxXexX3xX98x5c08xX4xX3xXexXdxX377xX31xX3xX4xX6xX17xXe5xX3xaa17xX791xXexX3xXexX1x9381xX4xX3xX19xXdxX25xXdxX72xX3xXf5xX6xX18xX3xXcxX20xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX83xX2exX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX72xX3xX18xX1xX9fxX72xX3xX13exX6xX3xX4xX6axX3xX18xX1xXb0xX18xX3xX18xX6xX98xX72xX3xX18xX7ffxX123xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX83xX207xX18xX19xX3xX83xX8cxXdxX3xX18xX6xX98xX72xX3xX18xX7ffxX72xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX83xX337xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX3xX83xX207xX18xX19xX3xX83xX8cxXdxX3xX18xX6xX98xX3xXexX1xX31xX8cxX4xX3xX28xXbd1xX3xX83xX3cxX18xX3xX28xX34bxX3xX122xX2exX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX49xXdexX18xX72xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX3xX83xX207xX18xX19xX3xX83xX8cxXdxX3xX18xX7ffxX3xXexX1xX31xX8cxX4xX3xX28xXbd1xX3xX83xX3cxX18xX3xX28xX34bxX3xX122xX2exX3xX36xX1cxX18xX19xX3x1dc5xX31xX6xX18xX19xX123xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX3xX4xX6axX3xX18xX1xXb0xX18xX3xX18xX6xX98xX3xXexX1xX31xX8cxX4xX3xX28xXbd1xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3x294cxX19xX31xX32xX693xX18xX3xX108xX1xX324xX3xX4e9x910cxXdxX72xX3xX83xX17xXacxX18xX3xX122xX2exX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX7c6xX1xXbfdxX123xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX3xX4xX6axX3xX18xX1xXb0xX18xX3xX18xX7ffxX3xXexX1xX31xX8cxX4xX3xX28xXbd1xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xX36xXbe6xX18xX19xX3xXcxX1xX34bxX3xX4e9xX377xX72xX3xX83xX17xXacxX18xX3xX122xX2exX3xX36xX1cxX18xX19xX3xXbf7xX1xX377xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12fxX11exX12dxXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX29dxXe1xX2xXexX29dxX171xX11exX29dxX29dxX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX163xX6exX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12fxX11exX12dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXf5xX6xX18xX3xXcxX20xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX72xX3xX18xX1xX9fxX72xX3xX13exX6xX3xX4xX6axX3xX18xX1xXb0xX18xX3xX18xX6xX98xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX98xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX117xXdxX2dxXexX1xX11cxX3xX11exX6fxX6fxXbxX122xX123xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11cxX3xX12fxX29dxX163xXbxX122xX123xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe5xX13exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe5xX28xX18xX4bxX18xX10xX117xX7xX4bxXe1xX2xX2xX6exX4bxX2xX12fxX6exX2dxXe1xX2xX2xXe1xX11exX6fxX12fxXexX6exX12fxX29dxX29dxX171xX5xX6fxXe5xX16bxXbxX19xX16exX16xX9xX2xX163xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX18xX20xXdxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xXaxX3xX117xXdxX2dxXexX1xX9xXaxX11exX6fxX6fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12fxX29dxX163xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXf5xX6xX18xX3xXcxX20xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX19xXdxX25xXdxX3xX18xX1xX1faxXexX72xX3xX18xX1xX9fxX72xX3xX13exX6xX3xX4xX6axX3xX18xX1xXb0xX18xX3xX18xX7ffxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xX108xXdexX18xX3xX4xX45xX3xXa5xX791xXexX3xXbd8xX31xX25xX3xXexX1xXdxX3xX83xX1faxX31xX3xXexX92xXdxX3xX19xXdxX25xXdxX72xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX7x13fexX3xX5xX536xX6xX3xX4xX1xX3a8xX18xX3xX18xX1xX7ffxX18xX19xX3xX28xX783xX18xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xX122xX31xX1faxXexX3xX7x7f94xX4xX3xX83xX33dxX3xXexX1xXacxX18xX1xX3xX5xX783xXbxX3xX36xX8cxXdxX3xXexX31xX32xX33dxX18xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX4xX6d0xX6xX3xX1xX31xX32xX2axX18xX72xX3xX4xX1xX31x937cxX18xX3xX13exX34bxX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xXf5xX6axX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX337xX6xX3xX18xXdexX98xX3xXe1xX6fxXe1xX2xXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX17xX2dxX32xXaxX12xXcxX1xX1cxX18xX19xX3xXbd8xX31xX6xX3xX5xX693xX3xXbxX1xX6axXexX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX4xX1xX92xX32xX3xX95xX5xX32xX98xXbxXdxX4xX3xX9dxX49xX9fxX3xX7xX45xX4xX3xXa5xX1xXa7xX10xX3xXexX17xXacxX18xX3xX2dxXb0xX18xXb2xX3xX28xXacxX3xX23xXdxX25xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX2exX3xX1xX31xX32xX2axX18xX3xX36xX1cxX18xX19xX3xX1bxX3cxX18xX3xX5xX40xX18xX3xXexX1xX45xX3xX47xX47xX49xX3xX70xX3xX18xXdexX98xX3xXe1xX6fxXe1xX2xX72xX3xX83xX2exX3xX19xX337xXbxX3xXbxX1xX40xX18xX3xX4xX20xX3xX28x218axX72xX3xX83xX8cxX18xX19xX3xX28xXdxX377xX18xX3xX4xX6axX4xX3xXexX40xX18xX19xX3xX5xX7cexXbxX3xXcf8xX1xXb0xX18xX3xX2dxXb0xX18xX3xXexX16xX377xX18xX3xX83xX34bxX6xX3xX13exXacxX18xX3xXexX324xX4xX1xX3xX4xX536xX4xX3xXexX1xX6xX98xX3xX19xXdxX6xX3xXexX783xXbxX3xX5xX31xX32xX2axX18xX3xXexX1xX33dxX3xX2dxXbeaxX4xX72xX3xXexX1xX33dxX3xXexX1xX6xX17xX3xX13exX25xX17xX3xX28xX2axX3xX28xXacxX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX7xX45xX4xX3xXa5xX1xX17x5fcbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xX382xX3cxX18xX19xX3xXf5xX6axX4xX3xX63xX207xX3xX28x273exX3xX83xX92xXdxXe5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62a8xX31xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xX40xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX4bxXbxX12
Trần Thanh