Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành y tế luôn thấm nhuần lời dạy của Bác để cụ thể hóa thành những hành động thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
60fcx963cxf4c0xbe97xdeb0xce58x8bd1xe2e9x6bc0xX7xf4d1x6557xa81bxa876x7b10xe702xX5x724fxXaxb78ex808cxe0bdxe662x9502xX3xce57x7891x7b6exX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xbf04xX3xXexf771xX3xX18xd6d5xX23xX3xca25x7cbaxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexe8ecxX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18x6501xX6xX3xX23x6fb0xX41xX3xX15xbe00xa605xX4xX0xc234xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7427xX10xX6xa725xXaxX12x73d3xXdxX15xX1xX3xXexX1xa41bxXdxX3xe64fxa67exX4xX3xX5cx777cxX3xX18x71a5xX3xX5fxX2dxX23xX3x627exXcxX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX5xX1axX3xX23xX45xX41xX3xX15xX49xX4axX4x6ea0xX3xX23xX45xX41xX3xX15xX49xX4axX4xX3xXexX1x70efxX3xXbxX1xf1a6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX8exX3xX15xX1x92bdxX15xX16xX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX5xX1axX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xX23xX45xX41xX3xX15xX49xX4axX4xX3xX15xX1xbe1bxXexd3f3x9d32xX3xXcxX38xX19xX15xX16xX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX15xbd53xX2cxX3x63d3xX41xX6xX8exX3xX4xX6dxX15xX3xd0fcxf31exX8exX3xb5a4xXdxX45xX15xX3xX4xX1xbc89xX4xX8exX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX5xX41xX14xX15xX3xXexX1xXd9xX2cxX3xX15xX1xX41xd49dxX15xX3xX5xX69xXdxX3xX5fxX2dxX23xX3xX4x7ac2xX6xX3xX6cxX6dxX4xX3xX18xbc4cxX3xX4xdcfbxX3xXexX1xX147xX3xX1xc911xX6xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX1xX1axX15xX1xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xXexX1xda1exX4xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xX7xX151xX4xX3xXfbxX1axX3xXf7xX9fxX19xX3xXfbx72cbxX3xX7xX102xX4xX3x77c4xX1xef8bxX10xX3xe8e0xX1xa6c7xX15xX3xX5fxX1a2xX15xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX41xX2cxXf7xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxace8xXdxX5fxXexX1x8633xX3xa08bxbd28xX1ecxXbxd04dx7be9xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1e9xX3x6f5dx7bd5xc2e6xXbxX1efxX1f0xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXdcxXf7xX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xXdcxXfbxX15xX4dxX15xX10xX1e4xX7xX4dxX1fcxX2xX2xac93xX4dxX2xX1fbxX1fbxX5fxX1fcxX1ecxX1fbxX1faxX2xX2xb94bxXexX2xcf3axX1faxc61exX1fcxX5xX1ecxXdcxd20axXbxX16x661fxX38xX9xX1fcxX2xX222xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX18xX29xX23xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX23xX45xX41xX3xX15xX49xX4axX4xXaxX3xX1e4xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX1ebxX1ecxX1ecxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1faxX1fbxX1fcxXaxX3xX4dxX12xXcxefb9xX3xX4xX6dxX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX8exX3xX15xX1xXdx9e9dxX41xX3xX19bx9d9axX3xXexX1xX41x7cf8xXexX3xX2cxX4axXdxX3xX18xX49x7bedxX4xX3xX18xX49xX6xX3xXfbxX1axX19xX3xX6dxXbxX3xX5fxX14axX15xX16xX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xXexX38xf4cdxX3xXexX2dxXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX4x65bfxX3xX7x65e6xX3xX23xX3xXexX26xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX12xX1a0xX1xc5ecxX2cxX3xX18xX29xX23xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX4xX6dxX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX23xX45xX41xX3xX15xX49xX4axX4xX8exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX18xX74xX3xXf7xX6dxX2cxX3xX7xX6dxXexX3xX2cxX14axX4xX3xXexXdxX45xX41xX3xX4xX1xX41xX15xX16xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xXfbxX1axX3xX4xX13fxX6xX3xXexX29fxX15xX16xX3xX18xX2f3xX15xX3xXfbxX2e8xX3xX18xX147xX3xX18xX2bcxX3xX38xX6xX3xX4xX6dxX4xX3xX15xX1xXdxX195xX2cxX3xXfbxX14axX8exX3xX16xXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xee0cxX3xX1xX2cexXbxXdcxX3xX1a0xX1xX69xX3xX18xX151xX8exX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX4xX13fxX6xX3xXexX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX15xXebxX2cxX3xXeexX41xX6xX3xX18xX74xX3xX4xX151xX3xX15xX1xXdxX2bcxX41xX3xXexX1xX6xX23xX3xX18xf336xXdxX3xXfbxX2bcxX3xX4xX1xXd9xXexX3xXfbxX1axX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX1f0xX3xX18xX71xX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX3xX1efxX41xXd9xXexX3xX1xXdxX195xX15xX3xX15xX1xXadxX15xX16xX3xX15xX1xX1a2xX15xX3xXex941dxX3xX2cxX4axXdxX8exX3xX2cxX14xX3xX1xX9bxX15xX1xX3xX2cxX4axXdxX3xXexX38xX45xX15xX3xX15xX1xXdxX2bcxX41xX3xX5xadadxX15xX1xX3xXfbxX172xX4xX1e9xX3xX5fxX172xX3xXbxX1x9085xX15xX16xX8exX3xX19bxX1xX6dxX2cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX8exX3xX7xX9fxX15xX3xX1efxX41xXd9xXexX3xXfbxX1axX3xX4xX41xX15xX16xX3xX102xX15xX16xX3xXexX1xX41xX43cxX4xX8exX3xXexX38xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xXf7xX2e8xX3xX23xX3xXexX26xXdcxXdcxXdcxX3xX1a0xX407xXdxX3xXf7xX2c5xXexX3xX5xX1axX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX7ax730exX6xX19xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX16xXdxX19dxXdxX3xc0a0xX3xX5xX6xX19xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX7xX6dxX15xX16xX3xXexX2dxX19xXdbxX1f0xX3xX7axX1a0xX16xX1xXdxX45xX15xX3xX4xX102xX41xX3xX19bxX1xX19xX6xX3xX1xafeexX4xX3xX4dexX3xX7xX6dxX15xX16xX3xX19bxXdxX26xX15xX3xX4xX9fxXdxX3xXexXdxX26xX15xX3xX19bxX2c0xX3xXexX1xX41xX2c5xXexXdbxX1f0xX3xX7axX5cxX506xX4xX3xXexX2c5xXbxX3xXfbxX1axX3xX5xX1axX2cxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX49xX3xXexX49xX2f6xX15xX16xX8exX3xX18xX2dxX19xX3xX18xX102xX4xX8exX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX5cxX71xX3xX13xX1xfb53xX3xca4bxXdxX15xX1xXdbxX1f0xX3xX7axX1a0xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX4xX1xX41xX15xX16xX3xXexX6xX23xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX13xe3d9x8081x70a6xf28exX4dexX2xX22exXdbxXdcxX3x88ffxX41xX6xX3xXfbxXdxX195xX4xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX18xXf8xX15xX16xX8exX3xXexX407xX3xX4xX1xX102xX4xX3xX4xX6dxX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX18xX74xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX41xX23xX3xXexX38xX41xX23xX2bcxX15xX3xXexX1xX43cxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX19bxX26xXexX8exX3xb9d3xX3xX4xX1xX561xX3xXexX172xX3xX5xX172xX4xX8exX3xXexX172xX3xX4xX49xX69xX15xX16xX8exX3xX15xXebxX15xX16xX3xX18xXf8xX15xX16xX8exX3xX7xX6dxX15xX16xX3xXexX2dxX19xX3xXeexX41xX23xX26xXexX3xXexX1a2xX2cxX3xXfbxX49xX2cexXexX3xXeexX41xX6xX3xX2cxX506xXdxX3xX19bxX1xX151xX3xX19bxX1xXebxX15xX8exX3xX1xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX15xX1xXdxX195xX2cxX3xXfbxX14axX3xX4xX13fxX6xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXfbxXdxX45xX15xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX12xXcxX2dxXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX18xX2f3xX15xX3xXfbxX2e8xX3xX4xX151xX3xX1xX19xX2dxXexX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX8exX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX18xX74xX3xXexX38xXdxX147xX15xX3xX19bxX1xX6xXdxX3xX1xX19xX2dxXexX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX4xX1xXebxX2cxX3xX7xX151xX4xX3xX19bxX1xX6dxX4xX1xX3xX1xX1axX15xX16xX3xXexX2dxXdxX3xX19bxX1xX19xX6xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX3xXf7xX195xX15xX1xX1f0xX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xX18xf8ecxX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX3xXeexX41xX23xX3xX18xX2e8xX15xX1xX3xXfbxX2bcxX3xXexX38xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX14axX4xX3xX23xX3xXexX26xX8exX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX8exX3xXexX1xX6dxXdxX3xX18xXf8xX3xXbxX1xX14axX4xX3xXfbxX14axX3xX1xX49xX4axX15xX16xX3xXexX4axXdxX3xX7xX172xX3xX1xX1axXdxX3xX5xX469xX15xX16xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xXf7xX195xX15xX1xX1f0xX3xXexX561xX4xX1xX3xX4xX172xX4xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX16xXdxX6xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX133xX15xX8exX3xXexX1xX6dxXdxX3xX18xXf8xX3xXbxX1xX14axX4xX3xXfbxX14axX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX16xc864xX15xX3xXfbxX4axXdxX3xXfbxXdxX195xX4xX3xXdbxX5cxX506xX4xX3xXexX2c5xXbxX3xXfbxX1axX3xX5xX1axX2cxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX49xX3xXexX49xX2f6xX15xX16xX8exX3xX18xX2dxX19xX3xX18xX102xX4xX8exX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX5cxX71xX3xX13xX1xX561xX3xX563xXdxX15xX1xXdbxX8exX3xX1efxX1a2xX23xX3xX5fxX172xX15xX16xX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xX4xX6dxX15xX3xXf7xXf8xX8exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX102xX4xX3xXexX38xX41xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX1xX8exX3xXexX2c5xX15xX3xXexX14axX23xX8exX3xX7xX6dxX15xX16xX3xXexX2dxX19xX8exX3xX16xX49xX2f3xX15xX16xX3xX2cx61dbxX41xX8exX3xX5fxX41xX23xX3xXexX38xX9bxX3xX1xX19xX2dxXexX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX7axX18xXdxX195xX15xX3xXexX1xX19xX2dxXdxX3xX18xX49xX69xX15xX16xX3xX5fxX1a2xX23xX3xX15xX151xX15xX16xXdbxX8exX3xX7axX1xX469xX2cxX3xXexX1xX49xX3xX16xX151xXbxX3xX5f8xXdbxX3xX18xX147xX3xXexXdxX26xXbxX3xX15xX1xX2c5xX15xX3xXfbxX1axX3xX16xXdxX9fxXdxX3xXeexX41xX23xX26xXexX3xX19bxX2e8xXbxX3xXexX1xX69xXdxX3xXfbxX49xX4axX15xX16xX3xX2cxX7afxX4xX8exX3xXbxX1xX9fxX15xX3xX6dxX15xX1xX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5fxX1a2xX15xX3xXfbxX2bcxX3xX4xX41xX15xX16xX3xX102xX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXfbxX14axX3xX23xX3xXexX26xX3xXfbxX1axX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX8exX3xXexX1xX6dxXdxX3xX18xXf8xX3xXbxX1xX14axX4xX3xXfbxX14axX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX1xX1a2xX15xX3xXfbxXdxX45xX15xX3xX23xX3xXexX26xXdcxX3x6f7dxX1xX43cxXdxX3xX1xX2cexXbxX3xXfbxX4axXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX3b0xX15xX16xX3xX4xXd9xXbxX3xX1efxX1a2xX23xX3xX5fxX172xX15xX16xX8exX3xXf7xX6xX15xX3xX1xX1axX15xX1xX3xX19bxX26xX3xX1xX19xX2dxX4xX1xX3xXexX407xX3xX4xX1xX102xX4xX3xX1xXf8xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX23xX45xX15xX3xXexX38xX41xX23xX2bcxX15xX3xX7ax81fbxX407xXdxX3xX2cxX4axXdxX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX8exX3xXexX1xX6dxXdxX3xX18xXf8xX3xXbxX1xX14axX4xX3xXfbxX14axX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX6dxX15xX3xXf7xXf8xX3xX23xX3xXexX26xX3xX1xX49xX4axX15xX16xX3xXexX4axXdxX3xX7xX172xX3xX1xX1axXdxX3xX5xX469xX15xX16xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xXf7xX195xX15xX1xXdbxX3xX16xX7afxX15xX3xXfbxX4axXdxX3xX1efxX1a2xX23xX3xX5fxX172xX15xX16xX3xX4xX2f3xX3xX7xX2f6xX3xX23xX3xXexX26xX3xX7ax9ff7xX6xX15xX1xX3xa58dxX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX9eexX3xX18xb71fxXbxXdbxX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX12xX13xX3b0xX15xX16xX3xXfbxX4axXdxX3xX18xX151xX8exX3xX4xX6dxX4xX3xX18xX2f3xX15xX3xXfbxX2e8xX3xX4xc07bxX15xX16xX3xX4xX1xX6f3xX3xXexX38xX506xX15xX16xX3xX4xX9fxXdxX3xXexXdxX26xX15xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXfbxXdxX195xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6cxXf8xX3xXexXdxX45xX41xX3xX4xX1xX561xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX18xX49xX2cexX4xX3xX6cxXf8xX3x9326xX3xXexX26xX3xXf7xX6xX15xX3xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5a2xX41xX23xX26xXexX3xX18xX2e8xX15xX1xX3xX7xX43cxX3xX233xX1ebxX1faxX1ebxX4dxX5a2xX972xX4dexX6cxXa8bxXcxX1f0xX3xX4xX9fxXdxX3xXexXdxX26xX15xX8exX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX8exX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX1xX49xX2f3xX15xX16xX3xXexX38xX9bxX15xX1xX3xX1xX1axX15xX1xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xXeexX41xX43cxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXfbxX2bcxX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX15xXebxX15xX16xX3xX5xX172xX4xX3xXeexX41xX9fxX15xX3xX5xX5f8xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX3xXf7xX195xX15xX1xX8exX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX18xX19xX2dxX15xX3xXexX29fxX3xX15xX6xX23xX3xX18xX26xX15xX3xX15xXebxX2cxX3xX1fcxX1ecxX1fcxX1faxXdcxX3xXcxX29fxX3xX18xX151xX8exX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX8exX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX16xX133xX15xX3xX18xX1a2xX23xX3xX18xX74xX3xX4xX151xX3xX7xX172xX3xXexXdxX26xX15xX3xXf7xXf8xX3xX38xd2c3xX3xX38xX195xXexXdcxX3xX6cxXf8xX3xX2cx93baxXexX3xX4xX1xX41xX15xX16xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX1xXdxX2bcxX41xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXfbxXdxX195xX15xX3xX18xX74xX3xXexX1xX6xX23xX3xX18xX407xXdxX8exX3xXfbxXdxX195xX4xX3xX4xX1x7b74xX3xX5fxX844xX15xX8exX3xX18xX151xX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX43cxXexX3xX1xX2f3xX15xX8exX3xX2cxX14xXdxX3xXexX38xX49xX69xX15xX16xX8exX3xX4xX9fxX15xX1xX3xXeexX41xX6xX15xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXfbxXdxX195xX15xX3xX1efxX6xX15xX1xX8exX3xX7xX2dxX4xX1xX8exX3xX18xX9f8xXbxX3xX1xX2f3xX15xX1f0xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX5xX1a2xX2cxX3xX7xX1axX15xX16xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX5fxX133xX15xX3xX18xX49xX2cexX4xX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX5xX45xX15xXdcxXdcxXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX12xXcxX38xX19xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xX23xX3xXexX26xX3xX5fxX172xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX18xX74xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX41xX23xX3xXfbxX6xXdxX3xXexX38xX469xX8exX3xXexX38xX6dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX195xX2cxX8exX3xX19bxX2e8xXbxX3xXexX1xX69xXdxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2cxX49xX41xX3xX4xX1xX19xX3xX6cxX6xX15xX3xX4xX1xXbf0xX3xX18xX2dxX19xX3xX4xXd9xXbxX3xXexXbf0xX15xX1xX3xXf7xX6xX15xX3xX1xX1axX15xX1xX3xX19bxX26xX3xX1xX19xX2dxX4xX1xX3xXfbxX1axX3xX4xX6dxX4xX3xXfbxXebxX15xX3xXf7xX9fxX15xX3xX5xXdxX45xX15xX3xXeexX41xX6xX15xX3xXfbxX2bcxX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX13xX598xX599xX59axX59bxX4dexX2xX22exXdcxX3xX972xX71xX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX8exX3xX19bxXdxX195xX15xX3xXexX19xX1axX15xX3xXf7xX6xX15xX3xX4xX1xXbf0xX3xX18xX2dxX19xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX8exX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX5xX2c5xXbxX3xX18xX49xX69xX15xX16xX3xX5fxX1a2xX23xX3xX15xX151xX15xX16xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX1f0xX3xX19bxXdxX195xX15xX3xXexX19xX1axX15xX3xX4xX6dxX4xX3xX18xXf8xXdxX3xX18xX6dxXbxX3xX102xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXdcxXdcxXdcxX3xXcxX407xX3xX4xX1xX102xX4xX3xXexX2c5xXbxX3xX1xX41xXd9xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX6dxX15xX3xXf7xXf8xX8exX3xX15xX1xX1a2xX15xX3xXfbxXdxX45xX15xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX2f3xX3xX7xX2f6xX3xX23xX3xXexX26xX3xXexX29fxX3xXexXbf0xX15xX1xX3xX18xX26xX15xX3xX4xX6dxX4xX3xX1efxX74xX8exX3xXbxX1xX49xX69xX15xX16xX8exX3xXexX1xX2e8xX3xXexX38xXd9xX15xXdcxX3xc9d5xX1axX3xX7xX19xX6dxXexX3xXfbxX1axX3xXf7xX407xX3xX7xX41xX15xX16xX3xX19bxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX561xX8exX3xXfbxX2c5xXexX3xXexX49xX8exX3xXexX38xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xXf7xX2e8xX8exX3xX1xX151xX6xX3xX4xX1xXd9xXexX8exX3xXbxX1xX469xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX5xX23xX3xXbxX1xX14axX4xX3xXfbxX14axX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xX2f6xX3xX4xX6dxX4xX3xXexX41xX23xX26xX15xXdcxX3xX918xX1xX43cxXdxX3xX1xX2cexXbxX3xX4xX1xXbbfxXexX3xX4xX1x9cf9xX3xXfbxX4axXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX4xXd9xXbxX8exX3xX4xX6dxX4xX3xX7xX2f6xX8exX3xXf7xX6xX15xX8exX3xX15xX16xX1axX15xX1xX8exX3xX5xX172xX4xX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX5xXdxX45xX15xX3xXeexX41xX6xX15xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xXexX38xX6xX8exX3xX16xXdxX6dxX2cxX3xX7xX6dxXexX3xXfbxX1axX3xX1efxa2ffxX3xX5xX5f8xX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXfbxX2bcxX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXf7xX195xX15xX1xXdcxXdcxXdcxX3xX972xXbbfxX4xX3xXf7xXdxX195xXexX8exX3xXfbxX4axXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX133xX15xX3xX7axX13xX1xX43cxX15xX16xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xX15xX1xX49xX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX16xXdxXbbfxX4xXdbxX8exX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX18xX74xX3xX4xX151xX3xX4xX6dxX4xX3xXf7xXdxX195xX15xX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXeexX41xX23xX26xXexX3xX5xXdxX195xXexX8exX3xX19bxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX13fxX3xXeexX41xX6xX15xX8exX3xX5xX2f3xX3xX5xX1axX8exX3xX1efxX1a2xX23xX3xX5fxX172xX15xX16xX3xX19bxX26xX3xX1xX19xX2dxX4xX1xX3xX102xX15xX16xX3xXbxX1xX151xX3xXfbxX4axXdxX3xXexX29fxX15xX16xX3xX4xXd9xXbxX3xX18xXf8xX3xX4xX13fxX6xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXf7xX195xX15xX1xXdcxX3xX13xX3b0xX15xX16xX3xXfbxX4axXdxX3xX18xX151xX8exX3xXexX1xX49xX69xX15xX16xX3xX1efxX41xX23xX45xX15xX3xX4xX2c5xXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX8exX3xX18xX6dxX15xX1xX3xX16xXdxX6dxX3xX38xX6f3xXexX3xX19bxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX195xX2cxX3xXfbxX1axX3xX4xX2c5xXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1axXdxX3xX5xXdxX195xX41xX3xX4xX1xX41xX23xX45xX15xX3xX2cxX14xX15xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xX16xXdxX6dxX2cxX3xX7xX6dxXexX8exX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xXexX38xX6xX8exX3xX1efxXf21xX3xX5xX5f8xX3xX407xX3xX5fxX2e8xX4xX1xX8exX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xXexX38xX2e8xX3xX4xX1xX19xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xX15xX1xX1a2xX15xX8exX3xX19bxX2e8xXbxX3xXexX1xX69xXdxX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xX4xX1xXbf0xX15xX1xX3xX4xX6dxX4xX3xX1xX49xX4axX15xX16xX3xX5fxX844xX15xX8exX3xX4xX1xXbf0xX3xX18xX2dxX19xX3xXbxX1xX3b0xX3xX1xX2cexXbxX3xXfbxX4axXdxX3xX18xXbbfxX4xX3xX18xXdxX147xX2cxX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xXf7xX195xX15xX1xX3xXexX2dxXdxX3xXexX29fxX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX3xX18xXdxX147xX2cxX1f0xX3xXf7xX9fxX19xX3xX18xX9fxX2cxX3xXexX41xX23xX195xXexX3xX18xX43cxXdxX3xXfbxXdxX195xX4xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX8exX3xX4xX1xX43cxX15xX16xX3xX5xX1a2xX23xX3xX15xX1xXdx7a86xX2cxX3xX4xX1xd66fxX19xX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX2f3xX3xX7xX2f6xX3xX18xXdxX2bcxX41xX3xXexX38xX2e8xX8exX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xXexX43cxXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX469xX15xX16xX3xX1xXf8xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX1xX1a2xX15xX3xXfbxXdxX45xX15xX3xX23xX3xXexX26xXdcxXdcxXdcxX8exX3xX16xX151xXbxX3xXbxX1xX133xX15xX3xX4xX1xX41xX15xX16xX3xXexX6xX23xX3xX4xX3b0xX15xX16xX3xX4xX9fxX3xXexXbf0xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX26xX15xX3xXexX1xX7afxX15xX16xX3xX18xX2dxXdxX3xX5fxX2e8xX4xX1xX3xX13xX598xX599xX59axX59bxX4dexX2xX22exXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX12xbfd9xX15xX16xX3xX563xX6xXdxX3xe371xXdxX6xX3xX6cxX9bxX15xX1xX8exX3xX13xX1xX13fxX3xXexX2e8xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX8exX3xX4xX1xX19xX3xXf7xXdxX26xXexX1e9xX3xX972xX147xX3xX4xX6dxX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX3xX18xX49xX2cexX4xX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xX1xXdxX195xX41xX3xXeexX41xX9fxX8exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xX18xX74xX3xX4xX1xXbf0xX3xX18xX2dxX19xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX2f3xX3xX7xX2f6xX3xX18xX29xX23xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX3xXexX41xX23xX45xX15xX3xXexX38xX41xX23xX2bcxX15xX8exX3xX16xXdxX6dxX19xX3xX5fxX14axX4xX3xX4xX6dxX15xX3xXf7xXf8xX8exX3xXfbxXdxX45xX15xX3xX4xX1xX102xX4xX8exX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX4xX1xXd9xXbxX3xX1xX1axX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX45xX2cxX3xX18xX49xX69xX15xX16xX3xX5xX43cxXdxX3xX4xX13fxX6xX3xX972xX9fxX15xX16xX8exX3xX4xX1xX561xX15xX1xX3xX7xX6dxX4xX1xX8exX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX5xX41xX2c5xXexX3xX4xX13fxX6xX3xX1a0xX1xX1axX3xX15xX49xX4axX4xX8exX3xXexX38xX41xX23xX2bcxX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXfbxX2bcxX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX19bxX1xX6dxX2cxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXf7xX195xX15xX1xX8exX3xX4xX1xX41xX23xX147xX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX19bxX2c0xX3xXexX1xX41xX2c5xXexX1f0xX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xXexX43cxXexX3xX15xXf8xXdxX3xXeexX41xX23xX8exX3xXeexX41xX23xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX8exX3xX4xX13fxX6xX3xX18xX2f3xX15xX3xXfbxX2e8xX8exX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX41xX23xX3xXexX38xX561xX3xXexX41xX195xX8exX3xX7xX6dxX15xX16xX3xXexX2dxX19xX8exX3xX15xX1a2xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xXd9xXexX3xX5xX49xX2cexX15xX16xX3xX4xX1xX41xX23xX45xX15xX3xX2cxX14xX15xX8exX3xX15xX16xX1xXdxX195xXbxX3xXfbxX14axX8exX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX133xX15xX3xXexX38xX6dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX195xX2cxX3xXexX38xX19xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX6dxX4xX8exX3xX4xX9fxXdxX3xXexXdxX26xX15xX3xX5xX2bcxX3xX5xX43cxXdxX3xX5xX1axX2cxX3xXfbxXdxX195xX4xXdcxX3xXcxXdxX26xXbxX3xXexX14axX4xX3xX18xX29xX23xX3xX2cxX2dxX15xX1xX3xX1xX506xX4xX3xXexX2c5xXbxX3xXfbxX1axX3xX5xX1axX2cxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX49xX3xXexX49xX2f6xX15xX16xX8exX3xX18xX2dxX19xX3xX18xX102xX4xX8exX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX5cxX71xX3xX13xX1xX561xX3xX563xXdxX15xX1xX3xX16xX7afxX15xX3xXfbxX4axXdxX3xXfbxXdxX195xX4xX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xX2xX1fcxX3xX972xXdxX2bcxX41xX3xXa8bxX3xX18xX102xX4xXdcxX3xXcxX38xX19xX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX4axXdxX8exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX14axX4xX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xXexX43cxXexX3xX4xX6dxX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX38xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX41xX6xX8exX3xX4xX6dxX4xX3xX4xX41xXf8xX4xX3xXfbxX2c5xX15xX3xX18xXf8xX15xX16xX3xX5xX4axX15xX3xX4xX13fxX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX1f0xX3xXbxX1xX6dxXexX3xX1xX41xX23xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX133xX15xX3xX1xX49xX4axX15xX16xX3xXfbxX2bcxX3xX4xX2f3xX3xX7xX2f6xX8exX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxX195xX15xX3xXexX43cxXexX3xX4xX1xX102xX4xX3xX15xXebxX15xX16xX3xX18xX2dxXdxX3xX5fxXdxX195xX15xX8exX3xXf7xX9fxX19xX3xXfbxX195xX3xXeexX41xX23xX2bcxX15xX3xXfbxX1axX3xX5xX2cexXdxX3xX561xX4xX1xX3xX1xX2cexXbxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xX4xX13fxX6xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXfbxXdxX45xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXfbxX1axX3xX15xX16xX49xX69xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xXf8xX15xX16xXdcxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX19xX5fxX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1efxXexX4dexX6xX5xXdxX16xX15xX1e9xX3xX38xXdxX16xX1xXexX1f0xXaxX12xX0xX7xXexX38xX19xX15xX16xX12xX6cxX1axXdxX3xXfbxX1axX3xX9fxX15xX1xX1e9xX3xXcxX14xX3xX5cxX1axX0xX4dxX7xXexX38xX19xX15xX16xX12xX0xX4dxXbxX12