Bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19 trong ngày bầu cử Quốc hội
(Baothanhhoa.vn) - Lập danh sách cử tri với người đang thực hiện cách ly y tế; tổ chức bỏ phiếu với trường hợp cách ly y tế, địa phương có dịch... là các giải pháp bảo đảm an toàn phòng dịch trong ngày bầu cử Quốc hội.
b0e1xe551xd66exe748x11666xcf62x12dc9x11eafxcd70xX7xfa67xc719xf494xfb7fxc861x129cdxX5xf98exXaxe14fxcd3fxe499xba59xX3x11a5axX14x126c3xX3xX6xdb79xX3xXexX15xfd0cxX1cxX3xXbxX1xbadcxX1cx11bb2xX3x122b6xd6b3xX4xX1xX3x12699x10988xf379x133acxfc70xf24fxX2xf35cxX3xXexc668xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20x105aexX3x10ea0x10ac3xc368xX3xX4x11210xX3xed6exX44xb99cxX4xX3xX1xdcc7xXdxX0xea49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf37xX10xX6xX29xXaxX12xcd49xba79xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7x12838xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xec92xe5d2xXdxX3xX1cxX27xc8a7xd3c2xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1x1191bxX4xX3xX1xXdx10fe8xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexb485x12691xX3xXexf5dcxX3xX4xX1x11d17xX4xX3xX42x12e0exX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX7cxX7dxXdxX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1x108fdxXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xc521xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xb383xX1cxX27xX3xX4xf517xX3xX29xX2axX4xX1xbd1bxXe3xXe3xX3xX5xX20xX3xX4xX71xX4xX3xX27xXdxX14xXdxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX42xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xX33xXbxX1xX15xXexX15xX3xX29xXexX1xX44xX19xX42xX3xXdxX2exX10xX1cxXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxea91xXdxX29xXexX1xb21cxX3xbd25xcc2cxX178xXbxcc74xXa1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX1xc8e4xX1cxX1xX3xX14xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXe3xX42xX6xX15xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX15xX6xXe3xX7cxX1cxX52xX1cxX10xX170xX7xX52xf85axX2xX2x1187fxX52xX2xX178xfe63xX29xe245xX2xX1f5xX1eexX178xX1eexX178xXexdc40xX178xX2xX177xX5xX35xXe3xe882xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXaxX3xX170xXdxX29xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX29xX6xXexX6xX33xXbxX1xX15xXexX15xX33xX15xX38xXdxX27xXdxX1cxX6xX5xX33xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX175xX52xX52xX4xX29xX1cxXdxX19xX27xXe3xX7cxXdxX10xXexX1cxX6xX19xXbxX5xX44xX7xXe3xX7cxX1cxX52xXexb61cxX1eexX178xX52xX44xXbxX5xX15xX6xX29xX10xX29xX52xX1cxX27xXexX1cxX1cxX1cxX52xX1eexX178xX1eexX2xf584xX178xX1ffxX2acxX1eexX177xX52xXexXexX17bxX7cxX1cxX2acxX1eexX177xX178xX1ffxX42xX6xX44xX4xX44xX2xXe3xX206xXbxX27xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12x10383xX6xX1cxX15xX3xXexX44xX40x11c35xX1cxX3xXexX38xX44xX40x117eaxX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX3x1176fxc175xX1cxX1xX175xX3xX61xe1c6xX1cxX27xX3xXcxX1x105c6xX19xX52xXcxXcx127afxX30xe765xb50exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xedf1xX1cxX27xX3xX61xX15xX20xX1cxX27xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxed15xX1cxX27xXcfxX3xX2exX1x100f9xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3x1170exX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX2e3xX1xX71xXbxX3xX5xX44xX68xXexX3xX4xX340xX6xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX2e3xX1xXddxX3xXcxX38xX82xdccdxX1cxX27xX3xXcxXdxdaafxX44xX3xX42xX6xX1cxX3xXcxX1xX82xX83xX1cxX27xX3xXexX38xX8dxX4xX3xXcxXdxX374xX44xX3xX42xX6xX1cxX3xX30xccffxX1cxX3xX42xX14xX1cxX3xX2e3xX1xX71xXbxX3xX5xX44xX68xXexX3xX7cxX20xX3xXcxX1x1274axX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xXexX44xX40xX2ebxX1cxX3xXexX38xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX4xX340xX6xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xXcfxX3xX4xX1xX15xX3xX42xXdxXa0xXexX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX29xXdxba91xX1cxX3xX38xX6xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX7xX30axXbxX3xXexX7dxXdxXcfxX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX7cxd794xX1cxX3xX4xX25xX1cxX3xX29xXdxX3efxX1cxX3xX42xXdxXa0xX1cxX3xXbxX1xXa8xX4xX3xXex112c5xXbxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX311xXd8xXdxX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX7xc796xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX38xc47bxXexX3xX17xX3a7xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX1cxX2ebxX1cxX3xX1cxX27xX44xX40xX3xX4xXd8xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xX38xX45exXexX3xX4xX6xX15xXe3xX3xX32xX15xX3xX17xXddxXcfxX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX17x11b2dxX3xX4xXddxX3xX1cxX1xc1c2xX1cxX27xX3x126c7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xb47dxXexX3xX4xX1xX451xX3xX17xX374xX3xX42xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX2ex105fcxX3xXexX1xX374xXcfxX3xXexX1xX10xX15xX3xX3a7xX1cxX27xX3xX61xX15xX20xX1cxX27xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX339xX1cxX27xXcfxX3xX42xX2ebxX1cxX3xX4xX42bxX1cxX1xX3xX7cxXdxX92xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX4xX1xX44xX1cxX27xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xXddxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX5xX20xX3xX17xeaa5xX40xX3xX19xX42bxX1cxX1xX3xX42xXdxX2ebxX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX1cxX27xX391xX1cxX3xX4xX1xX4c2xX1cxX3xX1cxX27xX44xX304xX1cxX3xX5xf607xX40xX3xX1cxX27xX6xX40xX3xXexb3b0xX3xX17xX43xX44xXa1xX3xXexX391xX1cxX27xX3xX4xX82xX83xX1cxX27xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXexX44xX40xX2ebxX1cxX3xXexX38xX44xX40xX2f2xX1cxXcfxX3xX27xXdxX71xX15xX3xX29xX50fxX4xXcfxX3xX7cxX68xX1cxX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX1xX340xX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX5xX596xX40xX3xX1cxX1xXdxX3efxX19xX3xX7cxXdxX38xX44xX7xX3xXexX1xX10xX15xX3x133cexX1xX44xX40xXa0xX1cxX3xX4xX71xX15xX3x12e5axX1f5x128a3xef1cxX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3x120a9xX3xXexXa0xXcfxX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX2xX1f7xX52xX1ffxXcfxX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX17xX4acxX3xX4xXddxX3xX7cxX391xX1cxX3xX42xX14xX1cxX3xX7xX4bxX3xX1eexX1f7xX1ffxX52xX61x1302fxX13xX2exX49x10077xX33xXcxX13xX30xX13xX2e3xX67xXcxXcxXcxXcxX3xX27xX47xXdxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX36exX3xX4xX71xX4xX3xXex12903xX1cxX1xXcfxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXexX38xX8dxX4xX3xXexX1xX44xX4fxX4xX3xXcxX38xX44xX1cxX27xX3xX82xXd8xX1cxX27xX3xX7cxX2f2xX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX7cxX20xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX71xX1cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX4xX71xX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX7cxX20xX3xXexX42bxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xX29xX2axX4xX1xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xXbxX1xX71xXexX3xX7xXdxX1cxX1xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX0xX7xXexX38xX15xX1cxX27xX12xX67xX68xXbxXcfxX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX0xX52xX7xXexX38xX15xX1cxX27xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX7cxX20xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX2fdxX7xX6xX44xX3xX17xX596xX40xX3xX27x11bfaxXdxX3xX5xX20xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX312xXcfxX3xX19xX85cxXdxX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX29xX596xX1cxX3xX4xXddxX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX17xX2f2xX44xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xXexX2ebxX1cxX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX7cxX20xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX1xe4b1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12x12facxe9d2xXdxX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX1xX6a5xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xXexX2ebxX1cxX3xX7cxX20xX15xX3xX19xX4fxXexX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX1cxXd8xXdxX3xX19xX1c6xX1cxX1xX3xXexX1xX82xX83xX1cxX27xX3xXexX38xeb14xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xXexX42bxX19xX3xXexX38xX929xXe3xX3xX32xX15xX3xX17xXddxXcfxX3xX17xX374xX3xX42xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xX340xX6xX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX29xX596xX1cxXcfxX3xX4xXd8xX3xX4b7xX44xX6xX1cxX3xX4xXddxX3xXexX1xX573xX19xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX4xX43xX1cxX3xX4xX391xX1cxX3xX4xXa8xX3xX7cxX20xX15xX3xX4xX71xX4xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xXexX42bxXdxX3xX311xX27xX1xX2axX3xX4b7xX44xX40xXa0xXexX3xX7xX4bxX3xX1ffxX2xX52xX311xX49xX33xX61xe120xX13xX2exX49xX67fxX3xX4xX340xX6xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX7cxX20xX3xX1cxX4fxXdxX3xX29xX44xX1cxX27xX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xXexX42bxXdxX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX7cxX391xX1cxX3xX1cxX20xX40xX3xX17xX374xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXexX1xX82xX83xX1cxX27xX3xXexX38xX929xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xXexX42bxX19xX3xXexX38xX929xX3xXexX38xX2ebxX1cxX3xX17xX2axX6xX3xX42xX20xX1cxXcfxX3xX42xX6xX15xX3xX27xX304xX19xX3xX4xX14xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX15xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX7xX6xX44xX3xX624xX1xXdxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX4acxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX5xX68xXbxX3xX7cxX20xX3xX1cxXdxX2ebxX19xX3xX40xXa0xXexX3xX4xX1xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX4xX43xX1cxX3xXexX1xX82xX83xX1cxX27xX3xX17bxX44xX40xX2ebxX1cxX3xXexX1xX10xX15xX3xX29xc6ebxXdxXcfxX3xX38xX20xX3xX7xX15xX71xXexXcfxX3xX4xX68xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xX7cxX20xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xX929xX3xX38xXb85xX3xX4xX71xX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX5xX20xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX7cxX20xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX1cxX1xX20xX3xX17xX374xX3xX4xXddxX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX71xX1cxX3xX4xX1xX44xX573xX1cxX3xX42xX2axX3xXbxX1xX339xX3xX1xXc0xXbxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX4xXddxX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX44xX4fxX4xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX38xX2ebxX1cxX3xX17xX2axX6xX3xX42xX20xX1cxX3xX42xX2axX3xX71xXbxX3xX29xX50fxX1cxX27xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX1cxeaadxX19xX3xX1cxX27xX15xX20xXdxX3xX17xX2axX6xX3xX42xX20xX1cxXcfxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX1cxX30axX19xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxXcfxX3xX4xX1xX340xX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX17xX82xX6xX3xX17xXdxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX3xX27xX47xXdxX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX374xX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX1cxX20xX40xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xX43xX44xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xXexX6a5xX1cxX1xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX1f7xX1ffxX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX17xXa0xX1cxX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX19xX20xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX1cxX20xX40xX3xX7cxX414xX1cxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX17xX4acxX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX42xX6xX1cxX3xX17xX43xX44xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX4xX68xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX4xX339xX1cxX27xX3xX29xX25xX1cxX27xX3xX7cxX7dxXdxX3xX1xX85cxX3xX7cxX20xX3xXexX2ebxX1cxX3xX4xX340xX6xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX1cxX4fxXdxX3xX29xX44xX1cxX27xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xX929xX3xX62fxX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX36exX3xX1cxXd8xXdxX3xX624xX1xX71xX4xX3xX29xX15xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xXe3xX632xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX30xXdxX92xX4xX3xX5xX68xXbxXcfxX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1xX82xX3xX7xX6xX44xX175xX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xXexX1xX82xX83xX1cxX27xX3xX17bxX44xX40xX2ebxX1cxX3xXexX1xX10xX15xX3xX29xXb85xXdxXcfxX3xX4xX68xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX38xX2ebxX1cxX3xX17xX2axX6xX3xX42xX20xX1cxX3xX17xX374xX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX311xX27xX82xX83xXdxX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xXexXa4xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxXcfxX3xX4xX68xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX7cxX2f2xX3xX4xX71xX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX29xX15xX3xX19xX1c6xX1cxX1xX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX7cxX20xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX374xX3xX624xX2axXbxX3xXexX1xX83xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX17xXdxX2f2xX44xX3xX4xX1xX6a5xX1cxX1xXcfxX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX7cxX20xX3xXexX42bxX15xX3xX17xXdxX2f2xX44xX3xX624xXdxX92xX1cxX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX624xXa0xXexX3xXexX1xX929xX4xX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX38xX36exX3xX7cxX2f2xX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xX82xX3xXexX38xX929xXcfxX3xX17bxX44xX45exXexX3xXexX38xX1c6xX1cxX1xX3xX27xXdxX45exX40xX3xX4xX1xXa8xX1cxX27xX3xX1cxX1xX68xX1cxX3xX1xX15xX20xX1cxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX7cxX7dxXdxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX19xX1c6xX1cxX1xX3xX4xX82xX3xXexX38xX929xX3xX17xX374xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xXexX2ebxX1cxX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxXcfxX3xX1cxX1xX68xX1cxX3xXexX1xX8c2xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX7cxX20xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX36exX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xX82xX3xXexX38xX929xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX9e1xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX4xX71xX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX19xX20xX3xX17xXa0xX1cxX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX7cxX414xX1cxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX68xX19xX3xX1cxX1xX45exXexX3xX5xX20xX3xX1eexX1ffxX3xX27xXdxX83xX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xXexX1xX83xXdxX3xX17xXdxX374xX19xX3xX42xX30axXexX3xX17xX43xX44xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX5xX68xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX7cxX20xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX374xX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xX43xX44xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xXexX6a5xX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX624xX1xX44xX3xX7cxX8dxX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX1f7xX1ffxX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX2exX71xX4xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX42xX6xX15xX3xX27xX304xX19xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX1cxX1xX20xXcfxX3xX1cxXd8xXdxX3xX36exXcfxX3xX1cxXd8xXdxX3xX5xX82xX44xX3xXexX38xX929xX3xX2fdxX1cxX1xX20xX3xX38xXdxX2ebxX1cxX27xXcfxX3xX4xX391xX1cxX3xX1xX4fxX3xX4xX1xX44xX1cxX27xX3xX4xX82xXcfxX3xX1cxX1xX20xX3xX36exX3xXexX68xXbxX3xXexX1xX374xXcfxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX624xb9e6xX3xXexX929xX4xX3xX17bxX71xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xX85cxX4xXcfxX3xX624xX1xX44xX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX1cxX27xX1xXdxX92xXbxXcfxX3xX17bxe905xX3xX1cxX27xX1xXdxX92xXbxXa1xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX1cxX27xX1xX6a5xX3xX624xX1xX71xX4xX1xX3xX7xX42bxX1cxXcfxX3xX1cxX1xX20xX3xX1cxX27xX1xX6a5xXcfxX3xX1cxX1xX20xX3xXexX38xX85cxX3xX7cxX20xX3xX4xX71xX4xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX5xX82xX44xX3xXexX38xX929xX3xX4xX340xX6xX3xX4xX71xX4xX3xX4xXd8xX3xX4b7xX44xX6xX1cxXcfxX3xX17xXd8xX1cxX3xX7cxX2axX312xX3xXexX1xX10xX15xX3xX40xX2ebxX44xX3xX4xX43xX44xX3xX4xX340xX6xX3xX4xXd8xX3xX4b7xX44xX6xX1cxX3xX4xXddxX3xXexX1xX573xX19xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX29xX596xX1cxX3xX30xXdxX92xXexX3xX311xX6xX19xX3xX36exX3xX1cxX82xX7dxX4xX3xX1cxX27xX15xX20xXdxX3xXexX38xX36exX3xX7cxX2f2xX3xX30xXdxX92xXexX3xX311xX6xX19xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX1cxX27xX6xX40xX3xX7xX6xX44xX3xX624xX1xXdxX3xX1cxX1xX68xXbxX3xX4xX14xX1cxX1xX3xX19xX20xX3xX17xX4acxX3xX624xXa0xXexX3xXexX1xX929xX4xX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX19xX1c6xX1cxX1xX3xX4xX82xX3xXexX38xX929xX3xXexX42bxXdxX3xX30xXdxX92xXexX3xX311xX6xX19xX3xX17xX374xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xXexX2ebxX1cxX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX624xX1xX15xX14xX1cxX3xX1ffxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX1eexX35xX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX17xXa0xX1cxX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX19xX20xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xXddxX3xX7cxX414xX1cxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xX27xXdxX6xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX68xX19xX3xX1cxX1xX45exXexX3xX5xX20xX3xX1eexX1ffxX3xX27xXdxX83xX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xXexX1xX83xXdxX3xX17xXdxX374xX19xX3xX42xX30axXexX3xX17xX43xX44xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX17xX82xX6xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX7cxX2f2xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX1cxX20xX40xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xXcfxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX374xX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xX43xX44xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xXexX6a5xX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX624xX1xX44xX3xX7cxX8dxX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX1f7xX1ffxX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX311xX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xX5xX20xX19xX3xX7cxXdxX92xX4xXcfxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX7cxX50fxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX3xX40xX2ebxX44xX3xX4xX43xX44xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xX19xX20xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX624xX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexX1xX374xX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX36exX3xX1cxXd8xXdxX3xX17xX4acxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xXexX2ebxX1cxX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX1c6xX3xX4xX1xX68xX19xX3xX1cxX1xX45exXexX3xX5xX20xX3xX1eexX1ffxX3xX27xXdxX83xX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xXexX1xX83xXdxX3xX17xXdxX374xX19xX3xX42xX30axXexX3xX17xX43xX44xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xXexXa4xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xXcfxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX374xX3xX42xXa4xX3xX7xX44xX1cxX27xX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xX43xX44xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xXexX6a5xX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX624xX1xX44xX3xX7cxX8dxX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX1cxXd8xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX1f7xX1ffxX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXa1xX3xX17xX304xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX17xXa0xX1cxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX45exXbxX3xX17bxX4acxX3xX1cxXd8xXdxX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX5xX20xX19xX3xX7cxXdxX92xX4xXcfxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX7cxX50fxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX17xX4acxX3xX4xXddxX3xXexX2ebxX1cxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX42xX6xX1cxX3xX17xX43xX44xX3xX17xX374xX3xX4xX68xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xX7cxX20xX15xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX7cxX2f2xX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX36exX3xX1cxXd8xXdxX3xX624xX1xX71xX4xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX30xXdxX92xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xX340xX6xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX17xXdxX2f2xX44xX3xXexX38xX2axX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX624xX1xX71xX19xX3xX42xX92xX1cxX1xXcfxX3xX4xX1xX4b3xX6xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xXexX82xXd8xX1cxX27xX3xXexX8dxX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX7cxX20xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX1cxX1xX82xX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX1cxX2ebxX44xX3xX36exX3xXexX38xX2ebxX1cxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX0xX7xXexX38xX15xX1cxX27xX12xX67xX2ebxX1cxX3xX624xX2axX4xX1xX3xX42xX14xX1cxX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX7cxX7dxXdxX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xX7cxX20xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX4xXddxX3xX29xX2axX4xX1xX0xX52xX7xXexX38xX15xX1cxX27xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX7dxX4xX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xXcxXa4xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX38xX20xX3xX7xX15xX71xXexXcfxX3xX624xXdxX374xX19xX3xXexX38xX6xX3xX624x1232dxX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX4xX340xX6xX3xX624xX1xX44xX3xX7cxX8dxX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX17bxX71xX4xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX50fxX3xXexX1xX374xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX44xX4fxX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xXcfxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX1cxX1xX20xX3xX4xX339xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX3xXexX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX624xX1xX71xX4xX3xX624xX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexX1xX374xX3xX17xXa0xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xXexX42bxXdxX3xX624xX1xX15xX14xX1cxX3xX1ffxX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX294xX35xX3xX4xX340xX6xX3xX67xX44xX68xXexX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX17xXdxX374xX19xX3xX1xX3xX624xX1xX15xX14xX1cxX3xX1eexX3xX9e1xXdxX2f2xX44xX3xX35xX3xX4xX340xX6xX3xXcxX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexX82xX3xX7xX4bxX3xX178xX2xX52xX1eexX178xX1eexX2xX52xXcxXcxX33xX13xX311xX30xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX2xX2xX52xX2xX52xX1eexX178xX1eexX2xX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3xX311xX4fxXdxX3xX7cxX50fxX3xX17xX374xX3xX4xXddxX3xX624xXa0xX3xX1xX15xX42bxX4xX1xX3xX4xX1xX44xX573xX1cxX3xX42xX2axX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX7cxX20xX3xX19xX6xX1cxX27xX3xX1xX25xX19xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX50fxX3xX17xXa0xX1cxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xXcfxX3xX1cxXd8xXdxX3xX36exXcfxX3xX1cxXd8xXdxX3xX5xX82xX44xX3xXexX38xX929xX3xX4xX340xX6xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX17xX2axX6xX3xX17xXdxX374xX19xX3xXexX1xX44xX68xX1cxX3xXexXdxX92xX1cxX3xX624xX1xX71xX4xX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXa1xX3xX4xXddxX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXexX1xX16c5xX4xX1xX3xX1xXc0xXbxX3xX1cxX1xX82xX3xX1cxXdxX2ebxX19xX3xX40xXa0xXexXcfxX3xXbxX1xX71xXexX3xXexX1xX6xX1cxX1xXcfxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xX42xX71xX15xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX27xX47xXdxX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX7cxX2f2xX3xX29xX6xX1cxX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX4xX1xX16c5xX1cxX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXa8xX1cxX27xX3xX4xX47xX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xXcfxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXexX42bxXdxX3xX1cxX1xX20xX3xX4xXddxX3xX17xX340xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxX3xX17xX374xX3xX5xX8dxX6xX3xX4xX1xX85cxX1cxX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX17bxXa8xX1cxX27xX3xX17xX71xX1cxX27xX3xX5xX20xX19xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXcfxX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xX33xXbxX1xX15xXexX15xX3xXdxX2exX10xX1cxXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX29xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxXa1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX1xX1c6xX1cxX1xX3xX14xX1cxX1xX3xX1eexXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXe3xX42xX6xX15xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX15xX6xXe3xX7cxX1cxX52xX1cxX10xX170xX7xX52xX1eexX2xX2xX1f1xX52xX2xX178xX1f5xX29xX1f7xX2xX1f5xX1eexX178xX1eexX178xXexX177xX2xX294xX178xX5xX35xXe3xX206xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxXaxX3xX170xXdxX29xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX29xX6xXexX6xX33xXbxX1xX15xXexX15xX33xX15xX38xXdxX27xXdxX1cxX6xX5xX33xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX175xX52xX52xX4xX29xX1cxXdxX19xX27xXe3xX7cxXdxX10xXexX1cxX6xX19xXbxX5xX44xX7xXe3xX7cxX1cxX52xXexX294xX1eexX178xX52xX44xXbxX5xX15xX6xX29xX10xX29xX52xX1cxX27xXexX1cxX1cxX1cxX52xX1eexX178xX1eexX2xX2acxX178xX1ffxX2acxX1eexX177xX52xX1eexX177xX178xX1ffxX42xX6xX44xX4xX44xX1eexXe3xX206xXbxX27xXaxX3xX52xX12xX2fdxX2fexX1cxX1xX175xX3xX9e1xXa8xX4xX3xX32xX44xX40xX52xX30xXdxX10xXexX1cxX6xX19xbe19xX312xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX9e1xXa0xX1cxX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xXcxXa4xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xX47xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xX19xX6xX1cxX27xX3xX1xX25xX19xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX50fxX3xX7cxX20xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX17xXa0xX1cxX3xX4xXd8xX3xX7xX36exX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX68xXbxX3xXexX38xX44xX1cxX27xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX1cxXd8xXdxX3xX36exXcfxX3xX1cxXd8xXdxX3xX5xX82xX44xX3xXexX38xX929xX3xX4xX340xX6xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX17xX6xX1cxX27xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xXexX42bxXdxX3xX1cxX1xX20xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX17xX2axX6xX3xX17xXdxX374xX19xX3xXexX1xX44xX68xX1cxX3xXexXdxX92xX1cxX3xX624xX1xX71xX4xX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX1cxX1xX68xX1cxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX7cxX20xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX30xXdxX92xX4xX3xXbxX1xX71xXexX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX7cxX20xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX17xX82xXc0xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX17xX929xX1cxX27xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xXbxX1xX71xXbxX3xX5xX44xX68xXexX3xX7cxX2f2xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX42xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX17xX43xX40xX3xX17xX340xX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX1xX10xX15xX3xX17xX929xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX6a5xX3xXexX1xX2axX3xX4xX340xX6xX3xXcxX1xX340xX3xXexX82xX7dxX1cxX27xX3xX2exX1xX16c5xX1cxX1xX3xXbxX1xX340xXcfxX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3xX63bxX3xXexXa0xX3xX7cxX20xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12x1199cxX6xX44xX3xX624xX1xXdxX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX1xX15xX20xX1cxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX7cxXdxX2ebxX1cxX3xXcxXa4xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX624xX1xX47xX3xX624xX1xX44xX573xX1cxX3xX1xX25xX19xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX50fxX3xX7cxX20xX3xX19xX6xX1cxX27xX3xX1cxX27xX6xX40xX3xX1xX25xX19xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX50fxX3xX7cxX2f2xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX2exX1xX16c5xX1cxX1xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xXcfxX3xX4xX71xX4xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xXbxX1xX50fxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xXddxX3xXexX38xX71xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexXdxX1cxXcfxX3xXexX44xX40xX2ebxX1cxX3xXexX38xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX17xX374xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xX1cxX30axX19xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX7cxX20xX3xXexX44xX596xX1cxX3xXexX1xX340xX3xX1cxX27xX1xXdxX2ebxX19xX3xXexX929xX4xX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xX624xX1xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX2exX71xX4xX3xXbxX1xX25xX1cxX27xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX17xX2axX6xX3xX17xXdxX374xX19xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xXbxX1xX14xXdxX3xXexX42bxX15xX3xX5xX4bxXdxX3xX17xXdxXcfxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX5xX6xX1cxX27xX3xXexX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexX1xX15xX71xX1cxX27xX3xX7cxX20xX3xX4xXddxX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX4xX50fxX3xXexX1xX374xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX47xX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX6xX19xX3xX27xXdxX6xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX42xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX624xX1xX15xX14xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX1xX3xX624xX1xXdxX3xX1cxX1xX68xX1cxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xX27xX1xXdxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX7cxX20xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX7cxX20xX15xX3xX1xX25xX19xX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxX3xX17xX10xX15xX3xX624xX1xX573xX44xX3xXexX38xX6xX1cxX27xXcfxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX38xX47xX6xX3xXexX6xX40xX3xX7xX71xXexX3xX624xX1xX44xX573xX1cxX3xXexX38xX82xX7dxX4xX3xX7cxX20xX3xX7xX6xX44xX3xX624xX1xXdxX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXcfxXe3xXe3xXe3xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX17xX929xX1cxX27xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX6a5xX3xXexX1xX2axX3xX4xX340xX6xX3xXcxX1xX340xX3xXexX82xX7dxX1cxX27xX3xX2exX1xX16c5xX1cxX1xX3xXbxX1xX340xXcfxX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3xX63bxX3xXexXa0xX3xX7cxX20xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX7cxX2f2xX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX82xX83xX1cxX27xX3xX1xXc0xXbxX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX42xX339xX1cxX27xX3xXbxX1xX71xXexX3xX29xX414xX1cxX3xX17xXa0xX1cxX3xX624xX1xX3a7xX1cxX27xX3xXexX1xX374xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX7cxX20xX15xX3xX17xX929xX1cxX27xX3xX311xX27xX20xX40xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX17xX4bxXdxX3xX7cxX7dxXdxX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX29xX15xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX42xX92xX1cxX1xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX71xXbxX3xX29xX50fxX1cxX27xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX4xX71xX4xX1xX3xX5xX40xX3xX17bxX4acxX3xX1xX4fxXdxX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xXbxX1xX15xX1cxX27xX3xXexXacxX6xXcfxX3xX348xX40xX3xX42xX6xX1cxX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX4xX45exXbxX3xXexX6a5xX1cxX1xX3xX4xX1xX340xX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xX17xX2f2xX3xX17bxX44xX45exXexXcfxX3xX624xX2axXbxX3xXexX1xX83xXdxX3xX42xX71xX15xX3xX4xX71xX15xX3xX38xXb85xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX71xX1cxX3xX2fdxXexX1xX83xXdxX3xX17xXdxX374xX19xXcfxX3xX4xX71xX4xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xXe3xXe3xXe3xX3xX7cxX20xX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX7cxXdxX92xX4xX3xX4xX43xX1cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX312xX3xX17xX374xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX17bxX10xX19xX3xX17bxc7e0xXexXcfxX3xX4b7xX44xX40xXa0xXexX3xX17xX2axX1cxX1xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX61xXdxX92xX1cxX3xXexX42bxXdxXcfxX3xX13xX4fxX3xX63bxX3xXexXa0xX3xX17xX4acxX3xX42xX6xX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxX3xX38xXdxX2ebxX1cxX27xX3xX7cxX2f2xX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xXexX71xX4xX3xX40xX3xXexXa0xX3xXbxX1xX50fxX4xX3xX7cxX50fxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX624xX1xXddxX6xX3xX30fxX30xX3xX7cxX20xX3xX17xX42bxXdxX3xX42xXdxX374xX44xX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX1cxX1xX596xX1cxX3xX29xX596xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX45exXbxX3xX1cxX1xXdxX92xX19xX3xX624x1080cxX3xX1eexX178xX1eexX2xX33xX1eexX178xX1eexX294xXcfxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX17xXddxX3xX4xXddxX3xX7cxXdxX92xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4xX71xX4xX3xX42xXdxX92xX1cxX3xXbxX1xX71xXbxX3xX6xX1cxX3xXexX15xX20xX1cxX3xXbxX1xX25xX1cxX27xXcfxX3xX4xX1xX4bxX1cxX27xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX4fxXdxX3xX1cxX27xX1xX2axX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX4b7xX44xX71xX3xXexX38xX1c6xX1cxX1xX3xX1xXdxX92xXbxX3xXexX1xX82xXd8xX1cxX27xXcfxX3xX27xXdxX7dxXdxX3xXexX1xXdxX92xX44xX3xX1cxX27xX82xX83xXdxX3xXa8xX1cxX27xX3xX4xX47xX3xX7cxX20xX3xX7cxX68xX1cxX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xXcfxX3xXexX38xX15xX1cxX27xX3xX4b7xX44xX71xX3xXexX38xX1c6xX1cxX1xX3xX42xXacxX3xXbxX1xXdxXa0xX44xX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xXexX42bxXdxX3xX631xXa0xX3xX1xX15xX42bxX4xX1xX3xX7xX4bxX3xX1f7xX178xX35xX52xX631xX61xX33xX13xX63bxXcxX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX2xX1f5xX52xX1f7xX52xX1eexX178xX1eexX2xX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3xX63bxX3xXexXa0xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX17xX2f2xX3xX1cxX27xX1xX2axX3xX4xX71xX4xX3xX4xX45exXbxX3xX340xX40xXcfxX3xX4xX1xX16c5xX1cxX1xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX82xXd8xX1cxX27xX3xX4xX43xX1cxX3xXexX16c5xX4xX1xX3xX4xX8dxX4xX3xXbxX1xXa4xX3xX42xXdxXa0xX1cxX3xX7cxX20xX3xX4xX1xX6a5xX3xX17xX42bxX15xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX1cxX27xX1xXdxX2ebxX19xX3xXexX929xX4xX3xX2exX3a7xX1cxX27xX3xX17xXdxX92xX1cxX3xX7xX4bxX3xX1f7xX1f1xX1ffxX52xX2exX9e1xX33xX13xX63bxXcxX3xX1cxX27xX20xX40xX3xX1eexX1f5xX52xX1f7xX52xX1eexX178xX1eexX2xX3xX4xX340xX6xX3xX13xX4fxX3xX63bxX3xXexXa0xX3xX7cxX20xX3xX631xXa0xX3xX1xX15xX42bxX4xX1xX3xX7xX4bxX3xX1f7xX178xX35xX52xX631xX61xX33xX13xX63bxXcxX3xX1cxXddxXdxX3xXexX38xX2ebxX1cxXcfxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xXexX1xX83xXdxX3xX4xX43xX1cxX3xX4xX1xX340xX3xX17xX4fxX1cxX27xX3xX38xX20xX3xX7xX15xX71xXexXcfxX3xX1cxX30axX19xX3xX4xX1xX30axX4xX3xXexX1c6xX1cxX1xX3xX1xX1c6xX1cxX1xXcfxX3xX5xX2ebxX1cxX3xX624xX2axX4xX1xX3xX42xX14xX1cxXcfxX3xX624xX2axXbxX3xXexX1xX83xXdxX3xX4xX1xX6a5xX3xX17xX42bxX15xX3xX27xXdxX14xXdxX3xX4b7xX44xX40xXa0xXexX3xX1cxX1xX4b3xX1cxX27xX3xX7cxX45exX1cxX3xX17xX2f2xX3xXbxX1xX71xXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX17xX374xX3xXexX42bxX15xX3xX17xXdxX2f2xX44xX3xX624xXdxX92xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXexX45exXexX3xX4xX14xX3xX4xX3a7xX1cxX27xX3xX29xX596xX1cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX42xX43xX44xX3xX4xX47xX3xXexX1xX10xX15xX3xX4b7xX44xX40xX3xX17xX2axX1cxX1xX3xX4xX340xX6xX3xXbxX1xX71xXbxX3xX5xX44xX68xXexXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX29xX40xXaxX12xXcxX38xX15xX1cxX27xX3xX4b7xX44xX71xX3xXexX38xX1c6xX1cxX1xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX92xX1cxXcfxX3xX1cxXa0xX44xX3xX4xXddxX3xX624xX1xXddxX3xX624xX1xX391xX1cxXcfxX3xX7cxX82xX7dxX1cxX27xX3xX19xX30axX4xXcfxX3xX4xX43xX1cxX3xX624xX2axXbxX3xXexX1xX83xXdxX3xX42xX71xX15xX3xX4xX71xX15xX3xX7cxX7dxXdxX3xX61xX4fxXdxX3xX17xX304xX1cxX27xX3xX13xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX44xX4bxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX1xX15xX4c2xX4xX3xX4xX45exXbxX3xX4xXddxX3xXexX1xX573xX19xX3xX4b7xX44xX40xX2f2xX1cxX3xX17xX374xX3xX17xX82xXc0xX4xX3xX27xXdxX14xXdxX3xX4b7xX44xX40xXa0xXexXcfxX3xX1xX82xX7dxX1cxX27xX3xX29xX414xX1cxXe3xX52xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11889xX44xXexX1xX15xX38xXaxX12xX2e3xXe3xX30xX3xX2fdxXcxXcxX30fxX30xX311xX52xX30xXdxX10xXexX1cxX6xX19xX24bexX312xX0xX52xXbxX12
P.V (TTXVN/Vietnam+)