Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân TP Thanh Hóa và Hội N ông dân huyện Thạch Thành
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-5, Hội Nông dân TP Thanh Hóa và Hội Nông dân huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.
173dxc5d7xda3bxe007x6bcbxdc7cxcd67x6e86xa361xX7xe526x7eedx43d3xbfb9x5ac3xa26axX5x1761xXaxX3xX7xXex3c14xX5xX10xX9xXaxXexX10xbbacxXex57f9xX6xX5xXdx7585x6443xaa20xX3xbcaax2621xX7xXexXdxcc2cxX15x18dbxXaxd469xX0xX7xXexceb4x32f4xX23xX22xX2fxa224x7a8fxX3x4838xb37cxXexX3xX4xX1x942dx8c5axX23xX22xX3xXexX33xd6c3xX23xX1xX3xXbxX1x74cfxXdxX3xX1xbac0xXbxX3xX22xXdx24d7xX6xX3xX0x189fxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fx8c45xbfabxXdxX3x1cfexdec2xX23xX22xX3xbe86x68d6xX23xX3xXcx9161xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bx9487xX6xX3xX0xX5bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxa5a6x9ac7xX0xX5bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX3xX6bxX6cxXdxX3xX0xX5bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX6fxX0xX5bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15x3275xX23xX3xXcxX1x6c08xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xX0xX5bxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX5bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX10xX6xX74xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx256bx583bxX23xX22xX3xX2x26e3xX1ex7491x785fxX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX3xX96xX97xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15xXdcxX23xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xX3xXex7004xX3xX4xX1x21ccxX4xX3xX1xX6cxXdxX3xX23xX22xX1x7cd0xX3xX3bxX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX3xX22xXdxX6xXdxX3x45faxX34xXe1xX23xX3x8baax8d6dxX2x5b59xX1exX1a5xX1a6xX1a5x3328xaae9xX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e78xX10xX23xXexX10xX33xXaxX2fxX0xXdxdab3xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bexX10xX23xXexX10xX33xX3xX74xXexX1xX27xX1c8x9f65xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax27ecxXdxX74xXexX1xX24xX3xX12cxa6c0xX1a6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f1xX1a5xX12cxXbxX1cxX2dxX3xX74xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX1dfxX5xX34xX4xX3bxX2dxX3xX1c8xX6xX33xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxX3xX1c8xX6xX33xX22xXdxX23xX1exX33xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5bxX5bxXdxX1aexX1dfxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX1aexX96xX23xX5bxX23xX10xX1e9xX7xX5bxX2xX1a8xX2xX1a8xX5bxX2xX1a6xX12exX74xX1f1xX2xX1a5xX1a5xX12exX1a5x661bxXexX1f1xX1adxX2xX26fxX26fxX5xX1a6xX1aexX26xXbxX22x54d9xX33xX9xX12cxX1a8x7ba9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX3xX22xXdxX57xX6xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX3xX96xX97xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX3xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15xXdcxX23xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xXaxX3xX5bxX2fxX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX2fxcb1fxXe1xXdxX3xX74xXdxXdcxX23xX3xX5xb23exX23xX1xX3xX1a0xXe1xX34xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX3xX96xX97xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15xXdcxX23xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xX3xX3bxX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX1aexX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e35xX34xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xc99dxX4xX3xX1xXdxXdcxX23xX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xX3bxX39xX3xX3bxX3cxXexX12fxX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX3xX96xX97xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15xXdcxX23xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xX3xX7xb26cxX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX3xXexX16exX3xX4xX1xX172xX4xX3xX4xX127xX4xX3xX1xX34xXe1xXexX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xXexX33xX27xX15xe12axX23xX3xXexX33xX27xX15x87d8xX23xX12fxX3xXbxX1xX16exX3xX1dfxXdxX3cxX23xX3xX4xX1x6ba7xX3xXexX33xX41xX42xX23xX22xX12fxX3xX4xX1x6fb8xX23xX1xX3xX7xX127xX4xX1xX3xX4xX437xX6xX3xX303x8fa2xX23xX22xX12fxX3xX6fxX1xX97xX3xX23xX41xd966xX4xX3xX96xX428xX3xXbxX1xX127xXexX3xXexX33xXdxe1dbxX23xX3xX23xX70xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXdcxXbxX12fxX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xX1c8x6c79xX4xX3xXexXdxX421xX27xX3x59f2xX27xX4exX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX75xX15xX3xX74xX3a2xX23xX22xX3xX23xX70xX23xX22xX3xXexX1xX70xX23xX3xX1c8xX45cxXdxX3xX96xX97xX3xX4xX127xX4xX3xX4xX1xX443xX23xX1xX3xX7xX127xX4xX1xX3xX1a0xX4exXdxX3xX96xX45cxXdxX3xX23xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX1aexX3xXcxX27xX15xX421xX23xX3xXexX33xX27xX15xX428xX23xX12fxX3xX96x6ef0xX23xX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xX1xX6cxXdxX3xX96xXdxX421xX23xX3xX23xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXexX443xX4xX1xX3xX4xX3a2xX4xX3xX172xX23xX22xX3xX74xX488xX23xX22xX3xXexXdxX3cxX23xX3xX1dfxX6cxX3xX3bxX1xX34xX6xX3xX1x6b0dxX4xX3xX3bx17bbxX3xXexX1xX27xX4e3xXexX12fxX3xX4xX70xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdcxX3xX1c8xX45cxXdxX3xX96xX97xX34xX3xX7xX451xX23xX3xX1cxX27x76e8xXexX12fxX3xX1dfxX451xX34xX3xX490xX27xX451xX23xX12fxX3xX4xX1xX3cxX3xX1dfxXdxX3cxX23xX3xX7xX451xX23xX3xXbxX1x91a2xX1c8xX1aexX3xX303xX55fxX15xX3xX1c8xXe1xX23xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX12fxX3xX1xe56bxX3xXexX33xX52xX3xX7xX451xX23xX3xX1cxX27xX542xXexX12fxX3xX3bxX3cxXexX3xX23xX4exXdxX3xXexXdxX421xX27xX3xXexX1xX488xX3xX7xX451xX23xX3xXbxX1xX55fxX1c8xX3xX4xX1xX34xX3xX23xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX2dxX3xX1cxX75xX15xX3xX74xX3a2xX23xX22xX3xX4xX127xX4xX3xX1c8xX70xX3xX1xX48xX23xX1xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xX74xXdx2120xX23xX3xX1a0xXdxX46axX23xX3xX1xX48xX23xX1xX12fxX3xX4xX82xX3xX1xXdxXdcxX27xX3xX490xX27xX451xX3xX1a0xX46axX3xX23xX1xX75xX23xX3xX33xX6xX3xX74xXdxXdcxX23xX3xX33xX6cxX23xX22xX2dxX3xX96xX4e3xX23xX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xX4xX127xX4xX3xX74xX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXdcxXbxX3xX1a0x9681xX27xX3xXexX41xX12fxX3xX22xX82xXbxX3xX96xX4exX23xX3xXbxX1xX127xXexX3xXexX33xXdxX46axX23xX3xX7xX451xX23xX3xX1cxX27xX542xXexX12fxX3xX4xX1x9bf1xX23xX3xX23xX27xX70xXdxX3xX96xX97xX3xXexXdxX421xX27xX3xXexX1xX488xX3xX7xX451xX23xX3xXbxX1xX55fxX1c8xX3xX4xX1xX34xX3xX23xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX1aexX3xX79xX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX3xXexX16exX3xX4xX1xX172xX4xX3xX4xX127xX4xX3xX1xX34xXe1xXexX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xX1cx4f73xX4xX3xXexXdxX3cxX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX1c8xXe1xXdxX3xX23xX1xX41xX3xX1xX6cxXdxX3xX4xX1xX52xX12fxX3xXexX33xXdxX46axX23xX3xX5xX30dxX1c8xX3xXexX33xX41xX23xX22xX3xX1dfxX97xX15xX12fxX3xX22xXdxX45cxXdxX3xXexX1xXdxXdcxX27xX3xX7xX451xX23xX3xXbxX1xX55fxX1c8xX2dxX3xX3bxX39xX3xX3bxX3cxXexX3xX1xX52xXbxX3xX1a0xa377xX23xX22xX3xXexXdxX421xX27xX3xXexX1xX488xX3xX4xX127xX4xX3xX7xX451xX23xX3xXbxX1xX55fxX1c8xX3xX4xX82xX3xXexX1xX3cxX3xX1c8xXe1xX23xX1xX3xX4xX437xX6xX3xX1a5xX3xX1a0xX17cxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX2dxX3xX3bxX3cxXexX3xX23xX4exXdxX3xX23xX1xX97xX3xX7xX451xX23xX3xX1cxX27xX542xXexX12fxX3xX23xX1xX97xX3xXbxX1xX75xX23xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX22xX82xXbxX3xXbxX1xX617xX23xX3xX1dfxX451xX34xX3xX1a0xX451xX1c8xX3xX23xX22xX27xX6dexX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX1xX97xX23xX22xX3xX1xX82xX6xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX17cxX3xXexX33xX41x7b7exX23xX22xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX1aexX3xXcxX16exX3xX4xX1xX172xX4xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX127xX23xX3xX1dfxX6cxX12fxX3xX1xX6cxXdxX3xX96xXdxX421xX23xX3xX23xX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXexX1xX6xX1c8xX3xX490xX27xX6xX23xX12fxX3xX1xX51dxX4xX3xXexX4e3xXbxX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXdcxX1c8xX3xX1xX34xXe1xXexX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xX4xX70xX23xX22xX3xXexX127xX4xX3xX6bxX6cxXdxX3xX96xX97xX3xX4xX127xX4xX3xX1c8xX70xX3xX1xX48xX23xX1xX3xX1a0xXdxX46axX23xX3xX1xX48xX23xX1xX3xX4xX437xX6xX3xX1a5xX3xX1a0xX17cxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX1aexX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37dxX34xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX6bx4372xX23xX22xX3xX23xX63dxX1c8xX12fxX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6bxX82xX6xX3xX96xX97xX3xX6bxX6cxXdxX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX75xX23xX3xX1xX27xX15xXdcxX23xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX1xX97xX23xX1xX3xXexX16exX3xX4xX1xX172xX4xX3xX7xX42xX3xX3bxX3cxXexX12fxX3xX1a0xX127xX23xX1xX3xX22xXdxX127xX3xX1xXdxXdcxX27xX3xX490xX27xX451xX3xXexX1xX3a2xX4xX3xX1xXdxXdcxX23xX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX33xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1xX52xXbxX3xX96xX97xX3xX1cxX75xX15xX3xX74xX3a2xX23xX22xX3xX3bxX3cxX3xX1xX34xXe1xX4xX1xX3xX1xX34xXe1xXexX3xX1a0xX6cxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX3xX23xX63dxX1c8xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX1xX10xX34xX1aexX0xX5bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95f1xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXcxX4exX3xX79xX1xX41xX42xX23xX22xX0xX5bxXbxX2f
Tố Phương