Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh tổ chức kỳ họp lần thứ nhất năm 2019, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; xác định danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 
5b6bxd0a0xa804x661bxc3b1x865cx6117xabbcxb8efxX7x8419x87b3x65a6xb7c0xc510x61e1xX5x6be6xXaxX3xX7xXexa004xX5xX10xX9xXaxXexX10x618exXexa7a6xX6xX5xXdx7874xa601x7dabxX3xacadx75ebxX7xXexXdxdc86xX15xa4a2xXax7c34xX0xX7xXex848bx6ce6xX23xX22xX2fxXcxXdx6c2fxXbxX3xXex62bbxX4xX3xX23x85faxX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdx724fxX27xX3x6cd1xX27x88ffxX3xX1xX34x884dxXexX3x87f7xc817xX23xX22xX3x6d39xX1xX34xX6xX3xX1x6b38xX4xX3xd476xd46exX3xX4xc3c8xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxX0x839cxX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX73xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc759xX10xX6xd34fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxd2d7xX1xXdxb7e3xX27xX3xX2x6224xX1ex8e0cx7964xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xac06xX23xX22xX3x8be0xX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX66xX67xX3xXaexX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxX3x8e5cxXc3xX8bx974axXaex7254xa99axX3xXexba13xX23xX1xX3xXexdeb0xX3xX4xX1xbb8bxX4xX3xX5dx8c3bxX3xX1xX63xXbxX3xX5xcc7cxX23xX3xXexX1xXebxX3xX23xX1x9788xXexX3xX23x975bx7592xX3xb93dx7830xX2xXb5xXb8xX3xX58x814axX23xX1xX3xX22xXdxX10dxX3xX5dxX3axXexX3xX4fxX27xX51xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXb7xX3xXexX1xX10dxX23xX22xX3xX58xXf6xX27xX3xX23xX103xX104xXb8xX3xXexX33xXdxba0dxX23xX3xX5dxX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXb7xX3xXexX1xX10dxX23xX22xX3xX4xX27x787cxXdxX3xX23xX103xX104xX3xX106xX107xX2xXb5xX2dxX3xX1cxX10dxX4xX3xX58x6a84xX23xX1xX3xX8exX6xX23xX1xX3xX104xX3exX4xX3xX4xX10dxX4xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX23xX103xX104xX3xX106xX107xX106xX107x6562xX3xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exXexX1xX27xX104xa739xX3xXdxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxaf4exXdxX8exXexX1xX24xX3xXb7xa08cxX107xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd55dx9e1exX1f0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX190xX1d6xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX190xX66xX23xX73xX23xX10xX1e8xX7xX73xX2xXb5xX106xX1f0xX73xX2xX107x7187xX8exX1fexX2xX1ffxX107xX1f0xX2xX22axXexX22axX107xX106xX1f0xX22axX5xX107xX190xX26xXbxX22x6943xX33xX9xX1f0xXb5xXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX66xX67xX3xX4xX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxb79cxXbfxX23xX22xX3xX4xX1xbc59xX3xa12axX1x8539xX3xXaexX1x6457xX3xXexX168xX4xX1xX3xXcxX1x8606xb19bxX23xX22xX3xXexX33x8bf4xX4xX3xa259xd97fxXdex9fa2xX3xXexXe2xX23xX1xXb8xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xXdexX22xX27xX15x61b0xX23xX3xX2bexXebxX4xX3xbe00xX27xX15xXb1xX23xX3xX2c7xX1xX10dxXexX3xX1d6xXdxX13bxX27xX3xXexX55xXdxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e1xX34xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2bexXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX2c5xX3xXdexX22xX27xX15xX30cxX23xX3xX2bexXebxX4xX3xX313xX27xX15xXb1xX23xXb8xX3xbdf6xX15xX3xX66xXdx8e5axX23xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xX66xX3exX3xXcxXe2xX23xX1xX3xX2cdxX15xXb8xX3xX2c7xX1xX2c9xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xXexX33xX2ddxX4xX3xX2e0xX2e1xXdexX2e3xX3xXexXe2xX23xX1xXb8xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xXb8xX3xX4xX1xX2cdxX3xXexX33x7585xX190xX3xX2e3xX2ddxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxX3xX4xX2c9xX3xX4xX10dxX4xX3xX58xXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX2c5xX24xX3xXdexX22xX27xX15xX30cxX23xX3x5df9xX103xX23xX3xX2c7xX1xX10dxXexXb8xX3xX37bxX15xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xX66xX3exXb8xX3xXcxX33xX2d6x96d7xX23xX22xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX380xX23xX3xX22xXdxX10dxX34xX3xXcxXe2xX23xX1xX3xX2cdxX15xX2dxX3xX2c7xX1xX55xX104xX3xX2e1xX10dxX3x8b35xX6xXdxXb8xX3xXcxXe2xX23xX1xX3xX2cdxX15xX3xX66xXdxX380xX23xXb8xX3xX2c7xX1xX2c9xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xX8bxX2bexXdexX2e3xX3xXexXe2xX23xX1xX2dxX3xX58xX55xXdxX3xX8exXdxX4cxX23xX3xX5xb886xX23xX1xX3xX58xX55xX34xX3xX4xX10dxX4xX3xX1d6xX6xX23xXb8xX3xX7xX42bxXb8xX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX4xXffxXbxX3xXexXe2xX23xX1xX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e1xX34xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb7xX3xXexX1xX10dxX23xX22xX3xX58xXf6xX27xX3xX23xX103xX104xX3xX106xX107xX2xXb5xXb8xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexX33xX380xX23xX3xX58xX168xX6xX3xX1d6xX67xX23xX3xXexXe2xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX1d6xX10dxX104xX3xX7xX10dxXexX3xXc3xX3axX3xX1xX34xX55xX4xX1xX3xX7xX156xX3xX2xXb7xXb5xX73xXc3xX8bxX1exX2e0xX2e1xXdexX2e3xX3xX23xX22xX67xX15xX3xXb5xX1exX2xX2xX1exX106xX107xX2xXb7xX3xX4xX2cdxX6xX3xX2e0xX2e1xXdexX2e3xX3xXexXe2xX23xX1xX3xX66xXb1xX3xXexX1xX2ddxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX5dxX1xX42xX27xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX10dxX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX23xX103xX23xX22xX3xX5xX2ddxX4xX3xX23xX22xX1xXdxX380xX23xX3xX4xXebxX27xX3xXebxX23xX22xX3xX8exX3exX23xX22xX3xX66xX67xX3xX4xX1xX27xX15xX13bxX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xX4xX10dxX4xX3xXexXdxX3axX23xX3xX1d6xX59xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX5dx5ed6xX3xXexX1xX27x6ac2xXexX3xXbxX1xX3exX4xX3xX66xX3exX3xXbxX1xX10dxXexX3xXexX33xXdxX13bxX23xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX1exX3xX1cxX484xX3xX1xX59xXdxX2dxX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX380xX23xX3xX4xXebxX27xXb8xX3xXebxX23xX22xX3xX8exX3exX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX13bxX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX58xX55xXexX3xX23xX1xXdxXb1xX27xX3xX5dxX3axXexX3xX4fxX27xX51xXb8xX3xX58xcad8xX4xX3xX1d6xXdxX4cxXexX3xX5xX67xX3xX5xa460xX23xX1xX3xX66xX2ddxX4xX3xX23xX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxXb8xX3xX15xX3xX8exX2d6xcc75xX4xX190xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX380xX23xXb8xX3xX1d6xX380xX23xX3xX4xX55xX23xX1xX3xX23xX1xb8e3xX23xX22xX3xX5dxX3axXexX3xX4fxX27xX51xX3xX58xX55xXexX3xX58xX2d6xX65dxX4xXb8xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX66xa2c9xX23xX3xX4x6342xX23xX3xX23xX1xX677xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX3xXexX55xXdxXb8xX3xX1xX55xX23xX3xX4xX1xX3axXb8xX3xX23xX1xX2d6xX24xX3xX407xXdxX4cxX4xX3xXebxX23xX22xX3xX8exX3exX23xX22xXb8xX3xX23xX1xX42xX23xX3xX33xX59xX23xX22xX3xX4xX10dxX4xX3xX5dxX3axXexX3xX4fxX27xX51xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX4xXffxXbxX3xXexXe2xX23xX1xX3xX58xX484xX3xX58xX2d6xX65dxX4xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxX104xX3xXexX1xX27xX3xX66xX69exX23xX3xX4xX6a2xX23xX3xX4xX1xX5c2xX104xX2dxX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX4xX2cdxX6xX3xX104xX59xXexX3xX7xX156xX3xX1xX27xX15xX4cxX23xX3xX22xX638xXbxX3xX5dxX1xX2c9xX3xX5dxX1xX103xX23xX3xX8exX34xX3xX5dxX1xX6axX23xX22xX3xX4xX2c9xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX2c5xX3xX7xX2ddxX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX4xX2cdxX6xX3xXexXe2xX23xX1xX3xX1x746bxX3xXexX33xX65dxX3xX1x8d26xX23xX22xX3xX23xX103xX104xc90axX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e8xXdxX8exXexX1xX24xX3xXb7xX1f0xX107xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f0xX106xbdb6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX73xX73xXdxX190xX1d6xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX190xX66xX23xX73xX23xX10xX1e8xX7xX73xX2xXb5xX106xX1f0xX73xX2xX107xX22axX8exX1fexX2xX1ffxX107xX1f0xX2xX2xXexX1f0xXb5xX1fexX22axXb5xX5xX107xX190xX26xXbxX22xX23fxX33xX9xX1ffxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX66xX67xX3xX4xX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX2bexXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX2c5xX3xXdexX22xX27xX15xX30cxX23xX3xX407xX103xX23xX3xX2c7xX1xX10dxXexXb8xX3xX37bxX15xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xX66xX3exXb8xX3xXcxX33xX2d6xX42bxX23xX22xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX380xX23xX3xX22xXdxX10dxX34xX3xXcxXe2xX23xX1xX3xX2cdxX15xX3xXbxX1xX10dxXexX3xX1d6xXdxX13bxX27xX3xXexX55xXdxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e1xX34xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX407xXb1xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX4xXffxXbxX3xXexXe2xX23xX1xX3xX23xX103xX104xX3xX106xX107xX106xX107xXb8xX3xX58xX3axX23xX3xX23xX22xX67xX15xX3xX2xX22axX1exXb7xX1exX106xX107xX2xXb5xXb8xX3xX4xdb25xX3xX4fxX27xX6xX23xX3xXexX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xXexX33xX2ddxX4xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xXexXe2xX23xX1xX3xX23xX1xX5c2xX23xX3xX58xX2d6xX65dxX4xX3xX2xX106xX1ffxX3xX58xXb1xX3xX1cxX27xXffxXexX3xX58xX638xXexX3xX1xX67xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX4xX2cdxX6xX3xX4xX10dxX4xX3xXexXe7xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX4xX10dxX3xX23xX1xX42xX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX23xX22xX34xX67xXdxX3xXexXe2xX23xX1xX190xX3xd101xX6xX27xX3xX5dxX1xXdxX3xXexXe7xX23xX22xX3xX1xX65dxXbxX3xX33xX67xX3xX7xX34xX10dxXexX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXdxX380xX27xX3xX4xX1xX2c5xXb8xX3xX4xX2c9xX3xX1f0xX22axX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX58xX55xXexX3xX15xX380xX27xX3xX4xXf6xX27xXb8xX3xX58xX2cdxX3xX58xXdxXb1xX27xX3xX5dxXdxX4cxX23xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX5xX5c2xXbxX3xX1xX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXexX2d6xX3xX66xXffxX23xX2dxX3xXb7xX106xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX5dxX1xX6axX23xX22xX3xX58xX55xXexX3xX15xX380xX27xX3xX4xXf6xX27xX2dxX3xX106xX2xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX58xXb1xX3xX1cxX27xXffxXexX3xX4fxX27xX10dxX3xX1xX55xX23xX3xX4fxX27xX15xX3xX58xX168xX23xX1xXb8xX3xX5dxX1xX6axX23xX22xX3xX1cxX10xX104xX3xX1cxc14bxXexX190xX3xXcxX33xX380xX23xX3xX4xX984xX3xX7xX42bxX3xX4xX10dxX4xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX58xX638xXexX3xX1xX67xX23xX22xXb8xX3xXa09xX42bxX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xX58xX484xX3xXexXe7xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX4xX10dxX4xX3xX1xX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXexX2d6xX3xX66xXffxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX380xX23xX3xX23xX22xX67xX23xX1xXb8xX3xX5dxX3axXexX3xX4fxX27xX51xX3xX4xX2c9xX3xX1f0xX22axX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX58xX2d6xX65dxX4xX3xXexX2d6xX3xX66xXffxX23xX3xXexX1xX156xX23xX22xX3xX23xX1xXffxXexX3xXexX33xX3e2xX23xX1xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xX1cxX10xX104xX3xX1cxXac5xXexX3xX5xX2ddxX6xX3xX4xX1xX63xX23xX3xX4xX1xX34xX3xX8exX6xX23xX1xX3xX104xX3exX4xX3xX5dxX3axX3xX1xX34xX55xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX23xX103xX104xX3xX106xX107xX106xX107xX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXaexX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1e8xXdxX8exXexX1xX24xX3xXb7xX1f0xX107xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f0xX2xX106xXbxX1cxX2dxX3xX8exXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX1d6xX5xX34xX4xX5dxX2dxX3xX104xX6xX33xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxX3xX104xX6xX33xX22xXdxX23xX1exX33xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX34xX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxX190xX1d6xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX190xX66xX23xX73xX23xX10xX1e8xX7xX73xX2xXb5xX106xX1f0xX73xX2xXb7xXb7xX8exX1fexX2xX7f6xX22axX1ffxX1fexX107xXexX1f0xXb5xX1ffxX5xXb7xX1exX1fexX190xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX3xX66xX67xX3xX4xX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxXaxX3xX73xX2fxX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX2bexX55xXdxX3xX8exXdxX4cxX23xX3xX5xX484xX23xX1xX3xX58xX55xX34xX3xXa09xX42bxX3xXcxX67xXdxX3xX4xX1xX2c5xX23xX1xX3xXbxX1xX10dxXexX3xX1d6xXdxX13bxX27xX3xXexX55xXdxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e1xX34xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX55xXdxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxXb8xX3xX58xXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX2c5xX3xXdexX22xX27xX15xX30cxX23xX3xX407xX103xX23xX3xX2c7xX1xX10dxXexXb8xX3xX37bxX15xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xX66xX3exXb8xX3xXcxX33xX2d6xX42bxX23xX22xX3xX2e1xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX380xX23xX3xX22xXdxX10dxX34xX3xXcxXe2xX23xX1xX3xX2cdxX15xX3xX4x7351xX23xX22xX3xX4xX10dxX4xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX66xXdxX380xX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xX58xX484xX3xXexX1xX51xX34xX3xX5xX27xX5c2xX23xX3xX23xX1xXdxXb1xX27xX3xX66xXffxX23xX3xX58xXb1xX3xX5xXdxX380xX23xX3xX4fxX27xX6xX23xX3xX58xX3axX23xX3xX58xXb1xX3xX1cxX27xXffxXexX3xX66xX67xX3xXexX1xX2ddxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX4xX10dxX4xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexXb8xX3xX66xXb1xX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX190xX3xXaexX10dxX4xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xX4xd75cxX23xX22xX3xX58xX484xX3xX1d6xdd36xX3xXbxX1xXdxX3axX27xX3xX1cxX10dxX4xX3xX58xX168xX23xX1xX3xX58xX2d6xX65dxX4xX3xX1fexX2xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexXe7xX23xX22xX3xX7xX156xX3xX1f0xX22axX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xX58xX484xX3xX58xXb1xX3xX1cxX27xXffxXexX3xX58xX13bxX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xXexX33xX3e2xX23xX1xX3xX2e0xX2e1xXdexX2e3xX3xXexXe2xX23xX1xX3xXbxX1xX380xX3xX8exX27xX15xX4cxXexX3xXexX1xX2ddxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX190xX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e1xX34xX8exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2c7xX1xX10dxXexX3xX1d6xXdxX13bxX27xX3xXexX55xXdxX3xX5dxXefxX3xX1xX63xXbxXb8xX3xX58xXbfxX23xX22xX3xX4xX1xX2c5xX3xX2c7xX1xX2c9xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xXcxX1xX2d6xX2d7xX23xX22xX3xXexX33xX2ddxX4xX3xX2e0xX2e1xXdexX2e3xX3xXexXe2xX23xX1xXb8xX3xXaexX1xX2cdxX3xXexX168xX4xX1xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xXdexX22xX27xX15xX30cxX23xX3xX2bexXebxX4xX3xX313xX27xX15xXb1xX23xX3xX58xX10dxX23xX1xX3xX22xXdxX10dxX3xX4xX6xX34xX3xX66xX6xXdxX3xXexX33xX6a2xXb8xX3xXexX33xX10dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX4xX2cdxX6xX3xX4xX10dxX4xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX66xXdxX4cxX4xX3xXexX1xX2ddxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX23xX1xXdxX4cxX104xX3xX66xX3exX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexX1xX2d7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4fxX27xX6xXb8xX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXexX1xX2d7xXdxX3xX58xXb1xX3xX23xX22xX1xX168xX3xXa09xX42bxX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexXb8xX3xX4xX10dxX4xX3xXexX1xX67xX23xX1xX3xX66xXdxX380xX23xX3xX8bxX59xXdxX3xX58xXbfxX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexXe2xX23xX1xXb8xX3xX4xX10dxX4xX3xX7xX42bxXb8xX3xX23xX22xX67xX23xX1xX3xX4xXf6xX23xX3xX4fxX27xX6xX23xX3xXexX42xX104xX3xXexX1xX2ddxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX58xXbfxX23xX22xX3xX1d6xX59xX3xX4xX10dxX4xX3xX22xXdxX51xXdxX3xXbxX1xX10dxXbxX3xX5dxX1xc415xX4xX3xXbxX1xX3exX4xX3xX23xX1xX677xX23xX22xX3xXexXbfxX23xX3xXexX55xXdxXb8xX3xX1xX55xX23xX3xX4xX1xX3axXb8xX3xX58x7778xX15xX3xX104xX55xX23xX1xX3xX1xX984xX23xX3xX23xX677xX6xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX3xXexX33xX380xX23xX3xXexXffxXexX3xX4xX51xX3xX4xX10dxX4xX3xX5xX644xX23xX1xX3xX66xX2ddxX4xX2dxX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xXexX33xX67xX34xX3xXbxX1xX10dxXexX3xX1xX27xX15xX3xX7xX10dxX23xX22xX3xX5dxXdxX3axX23xX3xX5dxX1xX34xX6xX3xX1xX63xX4xX2dxX3xX5dxX1xX27xX15xX3axX23xX3xX5dxX1xX2c5xX4xX1xX3xX8exX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxX3xX58xXe7xXdxX3xX104xe037xXdxX3xX4xX6axX23xX22xX3xX23xX22xX1xX4cxX3xX23xX42xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xXffxXexX3xX5xX2d6xX65dxX23xX22xX3xX7xX51xX23xX3xXbxX1xX10adxX104xX3xX1xX67xX23xX22xX3xX1xX2c9xX6xX2dxX3xX4fxX27xX6xX23xX3xXexX42xX104xX3xX7x71a3xX3xX8exX3exX23xX22xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX27xX51xX3xX23xX22xX27xXbfxX23xX3xX23xX22xX42xX23xX3xX7xX10dxX4xX1xX3xX4xX2cdxX6xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX2d6xX984xX23xX22xXb8xX3xX4xX2cdxX6xX3xXexXe2xX23xX1xX3xX58xXf6xX27xX3xXexX2d6xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX34xX55xXexX3xX58xX59xX23xX22xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexXb8xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX2c5xX23xX1xX3xX7xX10dxX4xX1xX3xX5dxX1xX27xX15xX3axX23xX3xX5dxX1xX2c5xX4xX1xX3xXbxX1xX10dxXexX3xXexX33xXdxX13bxX23xX3xXc3xX8bxXdcxXaexXdexX78exX0xX73xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79e5xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX2c7xX1xX34xX23xX22xX3xXa09xX108cxX4xX0xX73xXbxX2f
Phong Sắc