Kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại TP Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa có văn bản về việc kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.
7eddx9c36xb67cxac3bx9412xf9baxf5bfxcf8exe4b5xX7xf893x11a9axb07exb264xb67dxcc9exX5x9255xXax10fabxa44dx9ce4xc699xX3x105cax11723xXdxX3x116e2xX1xf936xX3x11785xc2a9xX15xX3xXexfa06xX3xXexX1xee1exX4xX3xX1xXdxcad1xX1bxX3xc082xX28xX3x1104exX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3x10e2cxX3xc99fxa8e9xX3xX1xc2dbxXdxX3xXexe5c6xXdxX3xXcxcb79xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3x108aexcc1cxX6xX0xd562xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX30xXaxX12xd687xX3axX3xfdb3xe221xb88fxX3xX30xX28xX1bxX17xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xX3x8155xb7e2xX6xX3xX4xX51xX3xX7fx8cedxX1bxX3xefafx8e71xX1bxX3xX7fxcacbxX3xX7fxXdxX2dxX4xX3x9059xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXbxX1xX24xaac7xX1bxX17xX3xX48xX1xd229xX3xX69x9a98xX1bxX3xX7fxX1dxX3xXbxX1xX24xXcdxX1bxX17xX3xfda9xX6xa772xX3xXe3xX17xX44xX1bx9822xX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xdb67xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd272x9562xX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX15xXe5xX8axX3xXdx115b6xX10xX1bxXexX10xf5c5xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax109dexXdxX30xXexX1xeb83xX3xfa8exbc4cxX13axXbxX3cxeb84xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xf182x8b1exbd4bxXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axa940xX13ax111a7xX2xX17fxXexX139xX17fxac41xX14axX5xX13ax120abxX1bxX1xX6xX189xX10axX189xX3cxX6xX189xX1xX10axXdxX189xX4xX1xX10axX189xXexX1xX15xXf9xf8c0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX139xX13axX13axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX148xX149xX14axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX10axX1bxXaxX12x12102xX1bxX1xX3xXe5xXdxX1bxX1xX3xX1xX18xX6xXf9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX17fxX2xXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17fxX148xX17dxXex10c9exX139xX17fxX185xX5xX13axX189xX2xXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX17fxX2xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX17fxX17dxXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17fxX2adxX17fxXexX149xX185xX185xX5xX17dxX189xX13axXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX17fxX17dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX139xX148xXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17dxX14axX17fxXexX17fxX2adxX14axX149xX5xX17dxX189xX148xXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX139xX148xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX17fxX17fxXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17dxX2xX139xXexX2adxX13axX14axX17fxX5xX139xX189xX2adxXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX17fxX17fxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX17dxX2adxXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17dxX148xX13axXexX17dxX149xX149xX148xX5xX149xX189xX149xXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX17dxX2adxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX185xX148xXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17dxX2adxX139xXexX2adxX17fxX148xX2adxX5xX17fxX189xX139xXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX185xX148xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX30xX6exXaxX12xX0xXdxXe5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX1bxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX132xXdxX30xXexX1xX137xX3xX185xX14axX14axXbxX3cxX13exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX137xX3xX17dxX139xX148xXbxX3cxX13exXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX54xX54xXdxXf9xX8axX6xX10axXexX1xX6xX1bxX1xX1xX10axX6xXf9xX7fxX1bxX54xX1bxX10xX132xX7xX54xX13axX14axX148xX148xX54xX2xX14axX149xX30xX149xX14axX17dxX13axX17dxX149xX17dxXexX17fxX149xX139xX148xX5xX2xX189xX185xXf9xX19fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX24xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1bxX3xX30xX28xX3xX33xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX1xX40xXdxX3xXexX44xXdxX3xXcxX48xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX50xX51xX6xXaxX3xX132xXdxX30xXexX1xX9xXaxX185xX14axX14axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX17dxX139xX148xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12