Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa nộp ngân sách Nhà nước 251,88 tỷ đồng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-1, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị có ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco).
2df9x6c34xa7cbx4430xd9a3x2e5ax51cbx7e4axd6dcxX7x7859x6402xb0ccx3c46xd4cdxda40xX5xad4bxXaxcbc9xX0x564fxX12xc1c5xd385x3d26xa900xX3xXexbed4xX3xX16xac78xX3x3701xXdxX6xX3xb012x79c3xX3x53f5x557bxXdxX3x7073xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25x4fccxX6xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xe3bfxX18xX3xX7xbd5dxX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18x40a3x9748xX4xX3xbacax9afbxX2xb3b1xa08exX53xX3xXexafa0xX3x4294x6317xX18xX19xX0x6c55xX14xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x889axXaxX12xX28xX19xX26xX1cxX3xX2x54f4xX2cxX2xX52xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xXexed8axX3xX4xX1xb43axX4xX3xX25xX29xXdxX3xX18xX19xX1x7c07xX3xXexXa5xX18xX19xX3x66cbxd907xXexX3xX1x330axe612xXexX3xX59xX29xX18xX19xX3xX7xea50xX18xX3x893cxcc98x2f90xXexX52xX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xX18x52dbx8b84xX3xX4fx9c52xX4fxX2xX3x5e4exX26xX3xXexcdebxXdx8ad5xX18xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXbaxXbbxX3xX1xXbfxXc0xX4xX1xX3xX18xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX4fxd074xX3x3ec2x612bxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xXb3xX3xX4xX35xX3xX17xX18xX19xX3xXcxXeax7c75xX18xX3xdca1xa611xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX52xX3xX16xX1x57b4xX3xXexXb3xX4xX1xX3xX25xX11fxcbf7xXcxX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xcbcbxX3x48e0xX4bx6ab2xXcdxX3xX14dxX3xX28x5e87xb8e0xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xa36bxX25xX6xX14xX10xX4xXbfx9336xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xXexX1xXcdxXdfxX14xX3xXdxX16xX10xX18xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax491cxXdxX74xXexX1x5f4cxX3xX53xXe2xXe2xXbxXccx9f17xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a7xX3xX50xX4fxXe2xXbxXccxX1aexXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX14xX6xXbfxXexX1xX6xX18xX1xX1xXbfxX6xX105xXe6xX18xX5exX18xX10xX1a2xX7xX5exX4fxX4fxXe2xX4fxX5exX2xX53xXe2xX74xX50xX2x74c7xX50x8a47xX50xdc3cxXexX53xX2x7d68xX1f0xXe2xX5xXe2xX105x6c9cxXbxX19xc7ebxXeaxX9xX1e8xX1ecxX1e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xX3exX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX2xX52xX53xX53xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xXaxX3xX1a2xXdxX74xXexX1xX9xXaxX53xXe2xXe2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX50xX4fxXe2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xa268xbf65xX18xX1xX3xX59xXc0xXbfxX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX14dxX3xX14fxX4bxX151xXcdxX3xX14dxX3xX28xX157xX158xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXe6xX26xX3xX5xX283xX18xX1xX3xX59xXc0xXbfxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xXbaxX1xX10xX18xX3xXexX1xX4bx6dd4xX18xX19xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX42xX3xX18xX1xX3exX18xX3xX4xX35xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXex6c52xX4xX1xX3xXccxXcdxXcexXexX3xX7xaf77xX4xX3xXexXeaxXbfxX18xX19xX3xX1xXbfxXc0xXexX3xX59xX29xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX52xX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xX18xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX2xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX74xXexX1xX1a7xX3xX53xXe2xXe2xXbxXccxX1aexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a7xX3xX50xX1ecxX1eaxXbxXccxX1aexXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX14xX6xXbfxXexX1xX6xX18xX1xX1xXbfxX6xX105xXe6xX18xX5exX18xX10xX1a2xX7xX5exX4fxX4fxXe2xX4fxX5exX2xX53xXe2xX74xX50xX2xX1e8xX50xX1ecxX2xX1e8xXexX53xX2xXe2xX53xX53xX5xXe2xX105xX1f6xXbxX19xX1f9xXeaxX9xX7dxX53xX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xX3exX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX2xX52xX53xX53xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xXaxX3xX1a2xXdxX74xXexX1xX9xXaxX53xXe2xXe2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX50xX1ecxX1eaxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX11fxXc0xXdxX3xX74xXdx74bfxX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX14xX42xXbfxX3xX4xX42xXbfxX3xX1xXbfxXc0xXexX3xX59xX29xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX52xX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xX18xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX2xX3xXexXc0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xXb3xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xXcxX1xbce9xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xf19axXcdxX6xX52xX3xXdfx5d8exX4xX3xX74x532cxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX59xe1c8xXdxX3xXdfxX4dcxXexX3xXe6xX4cxXdxX3xX18xX1xXdxf313xXcdxX3xXbaxX1xX35xX3xXbaxX1xXdexX18xX52xX3xXexX1xX42xX4xX1xX3xXexX1xXa9xX4xX52xX3xX59xX4dcxX4xX3xX14xXdxX455xXexX3xX5xX26xX3xX74xXb3xX4xX1xX3xX14xX455xX18xX1xX3xX16x487bx959dx5cd5xX107xX2cxX2xX1f0xX3xX59xX283xX3xX19xX3exX1cxX3xXc9xX18xX1xX3xX1xX4bxX2e9xX18xX19xX3xXbaxX1xX17xX18xX19xX3xX18xX1x4722xX3xX59xXbbxX18xX3xX1xXbfxXc0xXexX3xX59xX29xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX52xX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xX4xX12dxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX1xX4bxX18xX19xX3xXexd4f1xXbxX3xXexX1xXecxX3xX14xX6xX18xX3xX5xX283xX18xX1xX3xX59xXc0xXbfxX52xX3xX4xX42xX18xX3xX14xX29xX52xX3xX18xX1xX3exX18xX3xXe6xXdx4019xX18xX3xXe6xX26xX3xX18xX19xX4bxX4cexXdxX3xX5xX6xXbfxX3xX59xX29xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX59xX283xX3xX18xa966xX3xX5xX108xX4xX3xXe6xX4bxX151xXexX3xXbaxX1xX35xX52xX3xXbaxX1xX17xX18xX19xX3xX18xX19xf177xX18xX19xX3xX18xX3exX18xX19xX3xX4xX6xXbfxX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX4bxX151xX18xX19xX52xX3xX59xX6xX3xX74xXc0xX18xX19xX3xX1xX35xX6xX3xX7xXc9xX18xX3xXbxX1x5919xXdfxX3xX18xX1x4edbxXdfxX3xXexX1xX547xX6xX3xXdfxX283xX18xX3xX7xX108xX3xXdfxXbfxX18xX19xX3xX59xX151xXdxX3xX4xX12dxX6xX3xX18xX19xX4bxX4cexXdxX3xXexXdxX5a3xXcdxX3xX74xX4e0xX18xX19xX52xX3xX4d6xXcdxX6xX3xX59xX35xX52xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXex7d1cxX4xX3xXccxX3exX1cxX3xX74xX108xX18xX19xX3xXe6xX26xX3xXbaxX1x57c1xX18xX19xX3xX59xXb3xX18xX1xX3xX1xX120xX18xX1xX3xXc9xX18xX1xX52xX3xXexX1xX4bx732dxX18xX19xX3xX1xXdxX455xXcdxX52xX3xXexXc0xXbfxX3xX74xX108xX18xX19xX3xX59xX4bxX151xX4xX3xX18xXdxX4f6xXdfxX3xXexXdxX18xX3xXe6x3817xX18xX19xX3xX4xX1xX30dxX4xX3xX59xX4e8xXdxX3xXe6xX4cxXdxX3xXbaxX1xX42xX4xX1xX3xX1xX26xX18xX19xX3xXe6xX4f6xX3xX7xXc9xX18xX3xXbxX1xX621xXdfxX52xX3xX74xXb3xX4xX1xX3xXe6xX661xX3xX4xX12dxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX18xX35xXdxX3xXeaxXdxX5a3xX18xX19xX3xXe6xX26xX3xX4xX12dxX6xX3xX25xX6xX14xX10xX4xXbfxX3xXexXeaxX5a3xX18xX3xX59xXb3xX6xX3xX14xX26xX18xX3xXex8ca1xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xXe6xX26xX3xX4xX42xX4xX3xXexX70dxX18xX1xX3xX5xX3exX18xX3xX4xX57fxX18xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX28xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX2xX52xX3xXexXa5xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xX5xX4bxX151xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX3xX14xXdxX6xX3xX4xX42xX4xX3xX5xXbfxXc0xXdxX3xX4xX12dxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX59xXc0xXexX3xX1ecxX1f0xX52xXe2xX1e8xX3xXexXeaxXdxX455xXcdxX3xX5xX303xXexX1aexX3xXexXa5xX18xX19xX3xX7xXc9xX18xX3xX5xX4bxX151xX18xX19xX3xXexXdxX5a3xXcdxX3xXexX1xX661xX3xX14xX6xXbfxX3xX19xX5axXdfxX3xX7xXc9xX18xX3xXbxX1xX621xXdfxX3xX4xX12dxX6xX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX59xXc0xXexX3xX1e8xX1f0xX52xX1ecxX1eaxX3xXexXeaxXdxX455xXcdxX3xX5xX303xXexX1aexX3xXexXeaxXbfxX18xX19xX3xX18xXdexXdfxX52xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX59xX283xX3xX18xX19xX1xXdxX5a3xX18xX3xX4xXa9xXcdxX3xXe6xX26xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX3xX7xXc9xX18xX3xXbxX1xX621xXdfxX3xX14xXdxX6xX3xX5xXbfxX18xX3xX4xX6xXbfxX3xXcxX1xX6xX14xXeaxX10xX1a2xX3xe367xXdxX5xXe6xX10xXeaxX3xXe6xX26xX3xX14xXdxX6xX3xX282xXdxX3xXccxXdexX18xX19xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX5xXbfxXc0xXdxX3xX4fxX3xX5xX303xXexX3xX59xX4bxX151xX4xX3xXexX1xXb3xX3xXexXeaxX4bxX4cexX18xX19xX3xX1xXbbxXexX3xX7xXa9xX4xX3xX59xX35xX18xX3xX18xX1xX57fxX18xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xXcxXa5xX18xX19xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xXexX1xXcdxX3xX1xX151xXbxX3xX18xX1xXcexXexX3xX18xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX2xX3xX4xX12dxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX59xXc0xXexX3xX2xX105xX1ecxX2xX2xX52xX1ecxX1f0xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xX52xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xX3exX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX2xX52xX53xX53xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xX105xX3xX11fxX4cexXdxX3xX7xX4e8xX18xX19xX52xX3xXe6xXdxX455xX4xX3xX5xX26xXdfxX3xX4xX12dxX6xX3xX18xX19xX4bxX4cexXdxX3xX5xX6xXbfxX3xX59xX29xX18xX19xX3xX59xX4bxX151xX4xX3xXa5xX18xX3xX59xXb3xX18xX1xX52xX3xXdfxX17xXdxX3xXexXeaxX4bxX4cexX18xX19xX3xX5xX26xXdfxX3xXe6xXdxX455xX4xX3xX59xX4bxX151xX4xX3xX4xXc9xXdxX3xXexX1xXdxX455xX18xX52xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xXbbxX3xX59xX29xX3xX21xX25xf3a3xX25xX52xX3xX21xX25x80d7xXcxX52xX3xX21xX25xXcxX28xX3xX59xX4bxX151xX4xX3xX14xXc9xXbfxX3xX59xXc9xXdfxX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX74xXexX1xX1a7xX3xX53xXe2xXe2xXbxXccxX1aexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a7xX3xX50xX1e8xXe2xXbxXccxX1aexXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX14xX6xXbfxXexX1xX6xX18xX1xX1xXbfxX6xX105xXe6xX18xX5exX18xX10xX1a2xX7xX5exX4fxX4fxXe2xX4fxX5exX2xX53xXe2xX74xX50xX2xX1e8xX50xX50xX4fxX1f0xXexX1ecxX2xX1f0xX4fxX1ecxX5xXe2xX105xX1f6xXbxX19xX1f9xXeaxX9xX1e8xX1ecxX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xX3exX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX2xX52xX53xX53xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xXaxX3xX1a2xXdxX74xXexX1xX9xXaxX53xXe2xXe2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX50xX1e8xXe2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xc3f8xX18xX19xX3xXcxXeaxX11cxX18xX3xX11fxX120xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX52xX3xX16xX1xX12dxX3xXexXb3xX4xX1xX3xX25xX11fxX136xXcxX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX14dxX3xX14fxX4bxX151xXcdxX3xX14dxX3xX28xX157xX158xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXbxX1xX42xXexX3xX14xXdxXecxXcdxX3xX4xX1xX70dxX3xX59xXc0xXbfxX3xXexXc0xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX18xX19xX1xXb3xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX0xXdxXdfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX1a2xXdxX74xXexX1xX1a7xX3xX53xXe2xXe2xXbxXccxX1aexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a7xX3xX50xX1ecxX1ecxXbxXccxX1aexXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX5exX5exXdxX105xX14xX6xXbfxXexX1xX6xX18xX1xX1xXbfxX6xX105xXe6xX18xX5exX18xX10xX1a2xX7xX5exX4fxX4fxXe2xX4fxX5exX2xX53xXe2xX74xX50xX2xX1e8xX50xX50xX4fxX1ecxXexX1eaxX1ecxX1f0xX53xX50xX5xXe2xX105xX1f6xXbxX19xX1f9xXeaxX9xX7dxXe2xX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX18xX29xXbxX3xX18xX19xX3exX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX4bxX4cxX4xX3xX4fxX50xX2xX52xX53xX53xX3xXexX57xX3xX59xX5axX18xX19xXaxX3xX1a2xXdxX74xXexX1xX9xXaxX53xXe2xXe2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX50xX1ecxX1ecxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xXa87xX18xX19xX3xX28xX19xXcdxX1cx9ea6xX18xX3xX158xXdxX5a3xX18xX3xX16xX4bxX4cexX18xX19xX52xX3xX157xXdxX42xXdfxX3xX59xX4e8xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xX59xX4f6xX3xXeaxX6xX3xXbaxXbbxX3xX1xXbfxXc0xX4xX1xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexXeaxXdxXecxX18xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX52xX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xX18xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX4fxX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXbfxX74xX1cxXaxX12xX28xXdexXdfxX3xX4fxXe2xX4fxX4fxX52xX3xXe6xX4cxXdxX3xX7xX108xX3xX4xX1xX70dxX3xX59xXc0xXbfxX52xX3xXexXc0xXbfxX3xX59xXdxX4f6xXcdxX3xXbaxXdxX455xX18xX3xX4xX12dxX6xX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX14dxX3xX14fxX4bxX151xXcdxX3xX14dxX3xX28xX157xX158xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xXe6xX26xX3xX4xX1xX303xX18xX1xX3xX4d6xXcdxX1cxX4f6xX18xX3xX59xXb3xX6xX3xXbxX1xX4bxX688xX18xX19xX52xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX16xX1fxX3xX21xXdxX6xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX2cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX661xX4xX3xXexX1xX108xX4xX3xX1xXdxX455xX18xX3xX59xX5axX18xX19xX3xX14xX29xX3xX4xX42xX4xX3xX19xXdxXc9xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX52xX3xXbxX1xXcexX18xX3xX59xXcexXcdxX3xX1xXbfxX26xX18xX3xXexX1xX26xX18xX1xX3xXccxXcdxXcexXexX3xX7xX30dxX4xX3xX18xX1xXdxX455xXdfxX3xXe6xX661xX3xX7xXc9xX18xX3xXccxXcdxXcexXexX3xXbaxXdxX18xX1xX3xX74xXbfxX6xX18xX1xX3xXexX1xX10xXbfxX3xXbaxXbbxX3xX1xXbfxXc0xX4xX1xX3xX59xX4f6xX3xXeaxX6xX52xX3xX4d6xXcdxX6xX3xX59xX35xX52xX3xX19xX35xXbxX3xXbxX1xX11cxX18xX3xXe6xX26xXbfxX3xX7xX108xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexXeaxXdxXecxX18xX3xX4xX1xXcdxX18xX19xX3xX4xX12dxX6xX3xXcxXa5xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xXe6xX26xX3xXexX70dxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX25xX35xX6xX105xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6381xXcdxXexX1xXbfxXeaxXaxX12xX0xX14xX12xX28xX19xXcdxX1cxXc0axX18xX3xX282xX4bxX688xX18xX19xX0xX5exX14xX12xX0xX5exXbxX12
Nguyễn Lương