Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị kiểm kê, phân loại lễ hội
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội.
d312xd969xffabx102f0xd974xf522x107aexf69exd43fxX7x130f5x15bb2x1413fxeba3x11467x16132xX5x1255exXaxd829x12089x160e8xX3x155bfx13ef3x10ce4xX3xX1x1086fxX6x15e8bxX3xXcxX1x135a8xX3xXexX1xX6x1600dxX3xf68ax1230axX3x10015x10538xX3xX5x1271cxX4xX1xX3xe978xe531xX3xX18x11526xX1xX2fxX3x1465fxXdxX21x11788xX3xX3bx14a4exX1dxX3xXbxX1xe107xX18xX3xX5xX26x10f0bxXdxX3xX5x11580xX3xX1xX14xXdxX0x15c17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a76xX10xX6x11b90xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX3xX18xX37xX1xX2fxX3x11945x13e26xX3x12ecbxX6xX18xX3xX18xX1xX46xX18xX3xX67xX46xX18xX3xX4x1511exX4xX3xXex13188xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXbxX1xdd67xX3xXex12a55x123bdxX4xX3xXexX1xX2cxX14xX4xX3xXcxXb7xX2cxX18xX37xX3xf454x11c21xX18xX37xX3xX4xX1xXa7xX3xX33xX4bxX26xX3xX4xXa3xX4xX3xX4xXc8xX3x10377xX2cxX6xX18xX1dxX3xX95xX6xX18xX1dxX3xX18xX37xX29xX18xX1xX1dxX3xX33xX2fxX6xX3xXbxX1xXc7xXc8xX18xX37xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxd53axX18xX3xX3bxXdxX21xX3exX3xX3bxX41xX1dxX3xXbxX1xX46xX18xX3xX5xX26xX4bxXdxX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX1dxX3xX5x13315xXbxX3xX1xff6bxX3xX7xXc8xX3xX3bxX1xX26xX6xX3xX1xdba4xX4xX3xX67xXdxX3xX7x100d0xX18xX3xX28xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdx10dfexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14771xX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX145xX95xX6xX26xXexX1xX6xX18xX1xX1xX26xX6xX145xX28xX18xX55xX18xX10x14665xX7xX55xX2xe138x14804x146d5xX55xX2x16214xX186xX67x12568xX2xf593xX183xX182xX189xX181xXexeebaxX189xX182xX186xX5xX2xX145x114caxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX3xX18xX37xX1xX2fxX3xX3bxXdxX21xX3exX3xX3bxX41xX1dxX3xXbxX1xX46xX18xX3xX5xX26xX4bxXdxX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX55xX12xec97xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX4x156fexX2cxX3xX95x11376xX18xX3xX13x16337xX4xX3x13631xXdxX6xX18xX37xX3x135b1xX182xX2xdc65xX145xX3x14b74x113d2xX18xX1xX3xX4xX1xXa7xX3xX3exX6xX18xX37xX3xXex10f1bxX18xX1xX3xX3exXdxX18xX1xX3xX1xX12dxX6xX145xX3x100bbxX37xX2cxX122xX18x150d5xX3xX16xXdxX10xXexX18xX6xX3exeeaaxdc25xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xe1d5xX46xX93xX3xX5xX29xX3xX3exX14xXexX3xXexXb7xX26xX18xX37xX3xX18xX1x1455exX18xX37xX3xX18xX14xXdxX3xX67xX2cxX18xX37xX3xX33xXa3xX18xX37xX3xX4xX1x1623exX3x13ba6xX3xXexX4bxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX95xX134xX18xX3xX7xXb4xX3xX183xX200xX183xX55xX13xX16xX64xXcxXcxX2bxX1e7x162abxX16xX64xX155x10d28xX3xX4x14b7fxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX37x10998xXdxX3xX92xX93xX3xX95xX6xX18xX3xX18xX1xX46xX18xX3xX67xX46xX18xX3xX4xXa3xX4xX3xXexXa7xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXbxX1xXb4xX3xXexXb7xXb8xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX4xX3xXcxXb7xX2cxX18xX37xX3xXc7xXc8xX18xX37xX3xX28xX34xX3xX28xXdxXffxX4xX3xXexX17xX18xX37xX3xX4xXc7xd9cbxX18xX37xX3xX4xX1xXa7xX3xX33xX4bxX26xX3xX4x107a7xX18xX37xX3xXexXa3xX4xX3xXdbxX2cxX134xX18xX3xX5xX271xX3xX28xX29xX3xXex13dd8xX3xX4xX1x16590xX4xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX18xX17xX3exX3xX200xX182xX2xX181xX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX33xX1bxX1dxX3xX5xe088xX18xX1xX3xX33xX4bxX26xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX3xX18xX37xX1xX2fxX3xX4xXa3xX4xX3xX33xX2fxX6xX3xXbxX1xXc7xXc8xX18xX37xX3xX33x16336xX93xX3xX3exX4bxX18xX1xX3xX4xX311xX18xX37xX3xXexXa3xX4xX3xXexX2cxX93xX41xX18xX3xXexXb7xX2cxX93xX34xX18xX1dxX3xX37xXdx128dbxXdxX3xXexX1xXdxXffxX2cxX3xX271xX3xX18xX37xX1x1069fxX6xX1dxX3xX37xXdxXa3xX3xXexXb7xX2fxX3xX4xX294xX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX1dxX3xX67xXdxX3xXexX215xX4xX1xX3xX28xX29xX3xX4xXa3xX4xX3xX18xX1xX46xX18xX3xX28xX11exXexX3xX33xXc7xe2b1xX4xX3xXexX1xX304xX3xXbxX1xff87xX18xX37xX1dxX3xXexX311xX18xX3xX28xXdxX18xX1x15a5cxX3xX95xX134xX26xX3xXexX122xX18xX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX12dxX18xX3xX5xX12dxX4xX3xX18xX1xX25bxX18xX37xX3xXbxX1xX26xX18xX37xX3xXexX405xX4xX1dxX3xXexX11exXbxX3xXdbxX2cxXa3xX18xX3xXexXb4xXexX3xX33x12380xXbxX3xX4xX294xX6xX3xX67xX46xX18xX3xXexX14xX4xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xXc7xX3bcxX18xX37xX3xXexXdx11e85xX18xX3xX95xX14xX1dxX3xXexXdxX463xXexX3xX3bxXdxXffxX3exX1dxX3xXbxX1xX1f3xX3xX1xX3fcxXbxX3xX28xX3bcxXdxX3xX33xXdxX34xX2cxX3xX3bxXdxXffxX18xX3xX3bxXdxX18xX1xX3xXexX463xX1dxX3xf9e3xX35bxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX294xX6xX3xX33xX2fxX6xX3xXbxX1xXc7xXc8xX18xX37xX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xX223xX37xX26xX29xXdxX3xXb7xX6xX1dxX3xX4xXa3xX4xX3xX33xX2fxX6xX3xXbxX1xXc7xXc8xX18xX37xX3xX4xX1efxX18xX3xXexXdxX463xX18xX3xX1xX29xX18xX1xX3xXb7xX29xX3xX7xX26xXa3xXexX1dxX3xX18xX46xX18xX37xX3xX4x10cdexXbxX3xX4xXc8xX3xX7xd45exX3xX28xX11exXexX3xX4xX1xX4f5xXexX3xX4xX294xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX67xXdxX3xXexX215xX4xX1xX1dxX3xX4xXc8xX3xX7xX4fcxX3xXexX1xX304xX3xXexXb8xX1dxX3xX33xX134xX3exX3xX95xX134xX26xX3xXexX4bxX26xX3xX33xXdxX34xX2cxX3xX3bxXdxXffxX18xX3xXexX1xX2cxX11exX18xX3xX5xX3fcxXdxX3xX4xX1xX26xX3xX18xX1xX46xX18xX3xX67xX46xX18xX3xX3bxX1xXdxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xX29xX18xX1xX3xXexX215xX18xX3xX18xX37xXc7x14fc3xX18xX37xX3xX28xX29xX3xXexX1xX6xX3exX3xX37xXdxX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX412xX3xX3bxX1xX311xX18xX37xX3xX5xX3fcxXdxX3xX67xX405xX18xX37xX3xX28xXdxXffxX4xX3xXexX325xX3xX4xX1xX329xX4xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX18xX1x12881xX3exX3xX3exX405xX4xX3xX33xX215xX4xX1xX3xXexXb7xX405xX4xX3xX5xX3fcxXdxX3xX4xXa3xX3xX18xX1xX46xX18xX1dxX3xXbxX1xX405xX4xX3xX28xX405xX3xX5xX3fcxXdxX3xX215xX4xX1xX3xX18xX1xX1bxX3exX412xX3xX3bxX1xX311xX18xX37xX3x1094cxXbxX3xX95xX2cxX14xX4xX3xXexX325xX3xX4xX1xX329xX4xX1dxX3xX4xXa3xX3xX18xX1xX46xX18xX3xXexX1xX6xX3exX3xX37xXdxX6xX3xX33xX1bxX18xX37xX3xX37xX1bxXbxX3xX3bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX215xX3xXexX325xX3xX4xX1xX329xX4xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xX248xX21xX3xX3exX1f3xX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX200xX182xX2xX181xX3xX67xXdxX4fxX18xX3xXb7xX6xX3xX6xX18xX3xXexX26xX29xX18xX1dxX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xXc7xX3bcxX18xX37xX3xX28xX17xX18xX3xX3exXdxX18xX1xX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX3xX18xX37xX1xX2fxX3xX4xXa3xX4xX3xX33xX2fxX6xX3xXbxX1xXc7xXc8xX18xX37xX3xX3bxX1xX311xX18xX37xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxXffxX18xX3xX18xX37xX1xXdxX3xX5xX4fxX3xX4xX1bxX3xXexX215xX18xX1xX3xX95xX4bxX26xX3xX5xXb8xX4xX1dxX3xXbxX1xX134xX18xX3xX4xX134xX3exX1dxX3xXexXb7xXa3xXdxX3xX28xX3bcxXdxX3xXexXb7xX2cxX93xX34xX18xX3xXexX1xXb4xX18xX37xX3xX93xX41xX2cxX3xX1x13b12xX6xX3xX95xf2b3xX18xX1xX1dxX3xX18xX1xX46xX18xX3xX33xX4bxX26xX3xX4xX294xX6xX3xX67xX46xX18xX3xXexX14xX4xX3xX16xXdxXffxXexX3xX223xX6xX3exX412xX3xX5xX26xX4bxXdxX3xX95xed9fxX3xX1xX26x15cf9xX4xX3xXexX1xX6xX93xX3xXexX1xX463xX3xX18xX1xX25bxX18xX37xX3xXexX11exXbxX3xXexX405xX4xX3xX3bxX1xX311xX18xX37xX3xX4xX6f5xX18xX3xXbxX1xX1f3xX3xX1xX3fcxXbxX3xX28xX3bcxXdxX3xX494xX2cxX3xXexX1xX463xX3xX1xX14xXdxX3xX18xX1xX11exXbxX3xX28xX29xX3xXbxX1xXa3xXexX3xXexXb7xXdxX21xX18xX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xX13xX41xX18xX3xX4xX4bxX18xX1xX3xX33xX1bxX1dxX3xX4xX311xX18xX37xX3xXexXa3xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexXb7xX6xX3xX3bxXdxX21xX3exX3xXexXb7xX6xX3xXexXb7xXc7xX3bcxX4xX1dxX3xXexXb7xX26xX18xX37xX3xX28xX29xX3xX7xX6xX2cxX3xX3bxX1xXdxX3xXexX325xX3xX4xX1xX329xX4xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1efxX18xX3xX33xXc7xX3fcxX4xX3xX33xX39bxX93xX3xX3exX4bxX18xX1xX3xX33xX21xX3xX3bxX2fxXbxX3xXexX1xX304xXdxX3xX18xX37xX17xX18xX3xX4xX1xX727xX18xX3xX28xX29xX3xX494xX2b8xX3xX5xX271xX3xX18xX37xX1xXdxX41xX3exX3xX4xXa3xX4xX3xX28xXdxX3xXbxX1xX4bxX3exX1dxX3xX3bxX215xX4xX1xX3xX33xX14xX18xX37xX3xX95xX4bxX26xX3xX5xXb8xX4xX3xX28xX29xX3xX4xXa3xX4xX3xX1xX29xX18xX1xX3xX28xXdxX3xX28xXdxX3xXbxX1xX4bxX3exX3xXbxX1xXa3xXbxX3xX5xX2cxX11exXexX3xX3bxX1xXa3xX4xX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX145xX95xX6xX26xXexX1xX6xX18xX1xX1xX26xX6xX145xX28xX18xX55xX18xX10xX17dxX7xX55xX2xX181xX182xX183xX55xX2xX186xX186xX67xX189xX2xX18bxX183xX182xX189xX181xXexX2xX18bxX182xX5xX200xX145xX198xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX6xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX1xX6xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX33xX34xX3xX18xX37xX1xX2fxX3xX3bxXdxX21xX3exX3xX3bxX41xX1dxX3xXbxX1xX46xX18xX3xX5xX26xX4bxXdxX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxXaxX3xX55xX12xX155xX134xX18xX1xX3xX4xX1xX10xX18xX3xX5xX4f5xX18xX1dxX3xX494xX311xX3xX33xX39bxX93xX3xX33xX21xX3xX4xXc7xX3bcxXbxX3xXbxX1xX463xXexX3xXexX4bxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX463xXexX3xX64xXdxX34xX18xX3x15234xX2cxX6xX18xX3xX206x15db7xX1xX26fxX3xXcxX1xX12dxX232xX3xX200xX182xX2xX203xX145xX3xX206xX207xX18xX1xX228xX3xX16xXdxX10xXexX18xX6xX3exX231xX232xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX26xX67xX93xXaxX12xX16xXdxXffxX4xX3xXexX17xX18xX37xX3xX4xXc7xX304xX18xX37xX3xX4xX1xXa7xX3xX33xX4bxX26xX3xX4xX311xX18xX37xX3xXexXa3xX4xX3xXdbxX2cxX134xX18xX3xX5xX271xX3xX28xX29xX3xXexX325xX3xX4xX1xX329xX4xX3xXexXb7xX26xX18xX37xX3xX3exX1f3xX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xX200xX182xX2xX181xX3xX18xX1xX5a5xX3exX3xX1xX4bxX18xX3xX4xX1xX463xX1dxX3xX4xX1xX4f5xX18xX3xX4xX1xXa7xX18xX1xX3xX18xX1xX25bxX18xX37xX3xXexX122xX18xX3xXexX4bxXdxX1dxX3xX95xX4f5xXexX3xX4xX11exXbxX3xXexXb7xX26xX18xX37xX3xX3exX1f3xX6xX3xX5xX4fxX3xX1xX14xXdxX3xXexXb7xXc7xX3bcxX4xX228xX3xX494xX134xX93xX3xXb7xX6xX3xX18xX1xX25bxX18xX37xX3xX1xXdxXffxX18xX3xXexXc7xX3fcxX18xX37xX3xXbxX1xX134xX18xX3xX4xX134xX3exX3xX206xX4xX1xX10xX18xX3xX5xX4f5xX18xX1dxX3xX494xX311xX3xX33xX39bxX93xX1dxX3xXexXb7xX6xX18xX1xX3xX4xXc7xX3bcxXbxX3xX5xX14xX4xX232xX412xX3xX33xXb4xXexX3xX18xX1xXdxX34xX2cxX3xX33xX122xX3xX3exX35bxX3xXexX4bxXdxX3xX3exX14xXexX3xX7xXb4xX3xX67xXdxX3xXexX215xX4xX1xX1dxX3xX33xX34xX18xX1dxX3xXbxX1xX294xX1dxX3xX37xX46xX93xX3xX311xX3xX18xX1xXdxX4fxX3exX3xX3exX311xXdxX3xXexXb7xXc7xX304xX18xX37xX1dxX3xX5xX35bxX18xX37xX3xXbxX1xX215xX1dxX3xX18xX37xX2cxX93xX3xX4xXc8xX3xX1xX723xX6xX3xX1xX26xX4bxX18xX412xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX4f5xX18xX1dxX3xXbxX1xXa3xXexX3xX4f5xX18xX3xX3bxX1xX311xX18xX37xX3xX33xX26fxX18xX37xX3xX28xX3bcxXdxX3xX18xX37xX2cxX122xX18xX3xX37xXb4xX4xX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX7xX2b8xX1dxX3xX1xX122xX3xX7xXc8xX3xX4xX294xX6xX3xX67xXdxX3xXexX215xX4xX1x153a7xX145xX145xX55xX145xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf094xX2cxXexX1xX26xXb7xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXcxXcxf93fxX16xX223xX0xX55xXbxX12
Theo TTXVN