Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID để khám chữa bệnh từ 1/6
(Baothanhhoa.vn) - Bắt đầu từ hôm nay (1/6) người dân trên toàn quốc sẽ sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy.
2022x477dx6c72x28fcx541ax99d5x6895x78ccx36cbxX7x510fx7d4cx93c7x2806x440cx49a4xX5x8449xXax2c2bx788dx7427xX3x9bfcx3bb8x96d8xa048xX3xX1x2db5xX18xX1xX3x793fxX18xX1xX3xXexX1x3844xX3x27edxX20x3811xX3xX1xXdx2615x2c70xX3x2cd2xX3xXex874cxX3xXex85e9x316exX18xX3x9d49xX7xX7x59a9x6f0bxX3x2d30xX2exX3x3246xX1x260cxX2fxX3xX4xX1x5b5fxX6xX3xX28x422exX18xX1xX3xXex619dxX3xX2x4324x2e0axX0xX57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8336xX10xX6xX16xXaxX12x580fx4ff5xXexX3xX41x752ax373fxX3xXexX54xX3xX1x7cbdxX2fxX3xX18xX6xX31xX3x81d5xX2xX57xX58xa07cxX3xX18xX19x34bdx3271xXdxX3xX16x41c2xX18xX3xXexX37xX38xX18xX3xXexX2ax7337xX18xX3x5040xX75x7b17xX4xX3xX7x4b16xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX37xX38xX18xX3x61ecxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3x575cxX3xX6fxX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3x7314x6846xX3xX1x9ddaxXdxX3xX7xX9exX3xX44xX1xXdxX3xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xXexX1xX6xX31xX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX2axX3x93d1xXdxX4fxX4xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX19xXdx50a3xX31x2e95xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12xX0xXdxX2fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xXexX1xX75xX2fxX28xX3xXdx440bxX10xX18xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXax4dcdxXdxX16xXexX1x8b3cxX3xX58x67dcx3addxXbxXe6xa745xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX174xX3xa78dxX2xX58xXbxXe6xX17bxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xX28xX6xX2axXexX1xX6xX18xX1xX1xX2axX6xX136xX113xX18xX57xX18xX10xX16fxX7xX57x7225xX2xX1aaxX1aaxX57xX2xX178xX177xX16xX1aaxX178x898axX2xX177xX1aaxX178xXexX2xX1b5xX185x9179xX5xX58xXdbx2553xX1aaxX177xX1aaxX185x6242xX178xX2xX177xX1bexX1bexX185xX177xX58xX178xX6xa301xX1d2xX177xX1aaxX136x443bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX37xX38xX18xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3xX41xX2exX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xXexX54xX3xX2xX57xX58xXaxX3xX16fxXdxX16xXexX1xX9xXaxX58xX177xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX185xX2xX58xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12xX3bxXdxX4fxX4xX3xXexX37xXdxX2exX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX37xX38xX18xX3xXccxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3xXexX37xX2axX18xX19xX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xXexX37xX38xX18xX3xXexX2axX99xX18xX3xX9cxX75xX9exX4xX3xX5xX99xX3xX28xX8ax58f9xX4xX3xX41xXdxX3xXexX1x7a3cxX4xX3xX7xX2d1xX3xXbxX1x69eexX3xX1x5eb1xXbxX3xX113xX2c9xXdxX3xX31xX38xX75xX3xX4xX74xX75xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX46xX4xX1xX3xX1xX99xX18xX1xX3xX4xX1x7ef8xX18xX1xX3xX113xX99xX3xX4xX1xX75xX31xX2exX18xX3xX41x35fcxXdxX3xX7xX9exX3xX4x58cbxX6xX3xX18xX19xX99xX18xX1xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXe6xXe7xX3xX1xXeaxXdxX3xX3bxXdxX4fxXexX3xa30fxX6xX2fxX136xX3xX32fxX19xX8axX8bxXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX26xX3xX44xX1xX7bxX18xX19xX3xX5xX2axX3xX2fxX134xXexa46dxX3xX9cxX75xX38xX18xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX18xX1xX8axX3xX41xXe7xX3xXe6xX20xX31xX3xX37xX6xX3xX41xX9exXdxX3xX113xX2c9xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX19xXdxX134xX31xX3xX41x4fe3xX18xX19xX3xXexX1xX8bxXdxX3xX19xXdx7a64xXbxX3xX19xXdxX20xX2fxX3xXexX1xX8bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX5xX99xX2fxX3xXexX1xX311xX3xXexX17xX4xX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xX4xX311xX6xX3xX4xX20xX3xX18xX19xX8axX8bxXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX19xXdxX6xX3xX113xX99xX3xX4x9310xX3xX7x9070xX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX136xX3xX3fxX2axX3xXexX1xX26xX3xX4x819bxX3xX2fxXe7xX3x5ea8x617fxX3xX4xX2axX16xX10xX3xX18xX38xX18xX3xX41xX8axX2dcxX4xX3xXexX2d1xX3xX41xXeaxX18xX19xX3xXex76d5xX18xX19xX3xX41xXeaxX3xXbxX1xX8fxX18xX3xX19xXdxX20xXdxX352xX3xXexX427xX18xX19xX3xX41xXeaxX3xX7xX46xX18xX19xX3xX1xXdxX2exX18xX3xXexX1x49d6xX3xX5xX99xX2fxX3xX37x7877xX3xX4xX46xX4xX3xXexX1xX7bxX18xX19xX3xXexXdxX18xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12x353bx45edxX4xX3xX28xXdxX4fxXexX352xX3xX113xXdxX4fxX4xX3xXexX37xXdxX2exX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX18xX99xX31xX3xX4x312bxX18xX3xX41xX47axX4xX3xX28xXdxX4fxXexX3xX4xX408xX3x803cxX3xX18xX19xX1x255exX6xX3xX9cxX75xX6xX18xX3xXexX37x9325xX18xX19xX3xXexX37xX2axX18xX19xX3xX113xXdxX4fxX4xX3xX19xXdxX3a4xXbxX3xX18xX19xX8axX8bxXdxX3xX16xX8fxX18xX3xX1x6bf4xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX41xXdxX3xX5xX4d5xXdxX352xX3xX44xX1xX7bxX18xX19xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX19xXdxX6xX2axX3xX16xX44dxX4xX1xX3xXexX37xX2d1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX113xX2c9xXdxX3xX4xX3ebxX3xX9cxX75xX6xX18xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXe6xXe7xX3xX1xXeaxXdxX3xX41xX9exXdxX3xX113xX2c9xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX2axX4d5xXexX3xX41xXeaxX18xX19xX3xX5xXdxX38xX18xX3xX9cxX75xX6xX18xX3xXexX2c9xXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX19xXdxX134xX31xX3xXexX37xX2axX18xX19xX3xX28xX9exXdxX3xX4xX20xX18xX1xX3xX16xX44dxX4xX1xX3xX160x8710xX3bxX3exX3fxXdbxX2xX1b5xX3xX41xX6xX18xX19xX3xX16xXdx865dxX18xX3xX28xXdxX34xX18xX3xXbxX1xXccxX4xX3xXexX4d5xXbxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX6fxX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXe6xXe7xX3xX1xXeaxXdxX3xX3bxXdxX4fxXexX3xX32fxX6xX2fxX352xX3xX4xX3ebxX3xX7xX3eexX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xX4xX408xX3xXexX1xX2exX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX41xX74xX75xX3xX41xX4b6xX4xX3xX41xX2exX3xX9cxX75x7699xXexX3xX2fxXe7xX3xX40dxX40exXdbxX160xX2axX16xX10xX3xX1xX2axX47axX4xX3xX19xX1xXdxX3xXexX37xX2d1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX9exX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX37xX38xX18xX3xXccxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3xX41xX9exXdxX3xX113xX2c9xXdxX3xXexX37xX8axX8bxX18xX19xX3xX1xX2dcxXbxX3xX4xX3ebxX3xX7xX3eexX3xX44xX1xX7bxX18xX19xX3xX4xX408xX3xX41xX74xX75xX3xX41xX4b6xX4xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12xX6fxX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXe6xXe7xX3xX1xXeaxXdxX3xX3bxXdxX4fxXexX3xX32fxX6xX2fxX3xX31xX38xX75xX3xX4xX74xX75xX3xX19xXdxX46xX2fxX3xX41xX9exX4xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xXe6xXe7xX3xX1xXeaxXdxX3xX4xX46xX4xX3xXexa7baxX18xX1xX3xX4xX1xX6bcxX3xX41xX4d5xX2axX3xX4xX46xX4xX3xXbxX1xX498xX18xX19xX3xX4xX1xX75xX31xX38xX18xX3xX2fxX7bxX18xX3xXexXdxX34xXbxX3xX18xX1x9588xX18xX352xX3xXe6xX14xX3xX5xX4a7xX3xX44xX44dxXbxX3xXexX1xX8bxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX44xX1xX408xX3xX44xX1xX427xX18xX352xX3xX113xX8axX2c9xX18xX19xX3xX2fxX70xX4xX3xX5xXdxX38xX18xX3xX9cxX75xX6xX18xX3xX41xX34xX18xX3xX113xXdxX4fxX4xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXccxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3xX41xX2exX3xX41xX20xX2fxX3xX28xX20xX2axX3xX9cxX75xX31x2b4exX18xX3xX5xX2dcxXdxX3xX4xX311xX6xX3xX18xX19xX8axX8bxXdxX3xX28xX4fxX18xX1xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX2axX16xX31xXaxX12xXcxX37xX8axX2c9xX4xX3xX41xX408xX352xX3xX113xXdxX4fxX4xX3xXexX1xX2fbxX3xX41xXdxX2exX2fxX3xXexX37xXdxX2exX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX20xX18xX1xX3xXexX1xX26xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xXexX37xX38xX18xX3xXccxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX3bxX7xX7xX3exX3fxX3xXexX37xX2axX18xX19xX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX3xXexX4d5xXdxX3xX2xX178xX3xXexX6bcxX18xX1xX3xX113xX2d9xX18xX19xX3xX28xX44dxX3xX5x2272xX3xX5xX17xXexX3xXexX1xX75xXeaxX4xX3xX2fxXdxX747xX18xX3xXcxX37xX75xX18xX19xXdbxXcxX8fxX31xX3xX32fxX19xX75xX31xX38xX18xX3xX41xXe7xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX5xX4d5xXdxX3xX7xX2d1xX3xXexXdxX4fxX18xX3xX5xX2dcxXdxX3xX4xX1xX2axX3xX18xX19xX8axX8bxXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX19xXdxX6xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX3xX113xX99xX3xX4xX3ebxX3xX7xX3eexX3xX44xX1xX46xX2fxX3xX4xX1xX4bxX6xX3xX28xX4fxX18xX1xX136xX3xX6fxX38xX18xX3xX4xX4d5xX18xX1xX3xX41xX408xX352xX3xXexX2fbxX18xX1xX3xX28xX20xX2axX3xX2fxX6e4xXexX352xX3xX6xX18xX3xXexX2axX99xX18xX3xX44xX1xXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX26xX3xX4xX804xX18xX19xX3xX41xX8axX2dcxX4xX3xX41xX20xX2fxX3xX28xX20xX2axX352xX3xX1xX4d5xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX41xX8axX2dcxX4xX3xXexX1cxX18xX1xX3xXexX37xX4d5xX18xX19xX3xX5xX4d5xX2fxX3xX16xX17xX18xX19xX352xX3xXexX37xX17xX4xX3xX5xX2dcxXdxX3xX9cxX75x2a32xX3xX28xX20xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX3xXexX34xX136xX57xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx539cxX75xXexX1xX2axX37xXaxX12xX82xX3bxXdxX10xXexX18xX6xX2fxa1eaxX86xX0xX57xXbxX12
(Vietnam+)