Huyện Đông Sơn: Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di tích
(Baothanhhoa.vn) - Di sản văn hóa, gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, được xác định là bộ phận quan trọng cấu thành môi trường sống của con người. Xác định được điều đó, những năm qua, huyện Đông Sơn luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời xem đây là một nhiệm vụ quan trọng và là yếu tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.
8984xefa6x11269x122f7xf1cax118a8x10359xf0e3x9ac6xX7xc30bxddb3xe636xa0afxd33dx9d47xX5x10e28xXaxa4fbxabd9xd855x92b4x11f35xe167xX3x10af3x11ffdxX17x9940xX3xee41xc331xX17xb1f9xX3xef34xX1xf454xX3xXex11fb5x94e2xX17xX1cxX3x9906xf364xd1f9xX3xXexe137xX17xX3xe386xc801xX3xXbxX1x1163fxXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xe6a5xX3x91aexXdxX3xXex126bexX4xX1xX0xe197xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX49xXaxX12x12667xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35xb02cxX17xX3xX1xd973xX6xd12axX3xX1cxX32xbc7fxX3xX4xX2exX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35x1009axXexX3xXexX1x10812xX3xX35xX36xX3xXbxX1xXdxX3xX35xX85xXexX3xXexX1xX8axX74xX3x12790xc6bex127c7xX4xX3x10922xX3axX4xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX5xX36xX3xX2dx911axX3xXbxX1xX85xX17xX3xe80fxX14xX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX3xX4xaa24xX14xX3xXexX1xX36xX17xX1xX3xX78xX1axXdxX3xXexX28xX9dx9b6dxX17xX1cxX3xX7xf9efxX17xX1cxX3xX4x10b08xX6xX3xX4xX2fxX17xX3xX17xX1cxX9dxXd1xXdxc523xX3x9f9cxX3axX4xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX9cxXdx98d7xX14xX3xX9cxX72xX74xX3xX17xX1xb7fdxX17xX1cxX3xX17xX6exX78xX3xXb5xX14xX6xX74xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX5xX14xX1axX17xX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexc4ecxX78xX3xX9cx96bcxX17xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xXe7xX3xX19xX32xX17xX1cxX3xXexX1xXd1xXdxX3xXa1xX10xX78xX3xX9cxX129xX15xX3xX5xX36xX3xX78xXaexXexX3xX17xX1xXdxX16xX78xX3xX35x8a9fxX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX3xX35xX36xX3xX5xX36xX3xX15xX12dxX14xX3xXexXd6xX3xXexX3axX4xX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xX78xd2c6xX17xX1xX3xX78x100f3xX3xX9cxX12dxX17xX3xX7x9f73xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX28xXdxX8axX17xX3xX2dxXf9xX17xX3xX35xX102xX17xX1cxX3xb09axXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xb5d3xX3xXa1xf778xX3xX1xXaexXdxX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX2fxX17xXaxX12xX0xXdxX78xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX14xX78xX2dxX3xXdxX23xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9e72xXdxX49xXexX1xX21xX3xfa53x10d25xX22axXbxXa1xec72xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX21xX3xc318x8c24xX239xXbxXa1xX22exXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXe7xX2dxX6xX2fxXexX1xX6xX17xX1xX1xX2fxX6xXe7xX35xX17xX51xX17xX10xX222xX7xX51x9788xX2xX22axX22axX51xX2xf590xX263xX49xX22axX2xeb92xX239xX229xX239xX268xXexX268xX268xX2xX239xX25dxX5xX22axXe7xf47dxXbxX1cxe9d3xX28xX9xX239xX238xX238xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX21xX3xX23xX1xX25xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xXaxX3xX222xXdxX49xXexX1xX9xXaxX229xX22axX22axXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX238xX239xX239xXaxX3xX51xX12xX66xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xa233xX1cxX14xX15xcebexX17xX3xc85exX6exX17xX3xX2f0xX1cxX1xXdxX3xd7f2xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xXcxX1xX6xX17xX1x11073xX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xX4x9745xX17xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX9cxX316xX14xX3xXexX9dxX3xXexX28x10aefxX17xX1cxX3xXexX14xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd1cxX2fxX49xX15xXaxX12xX19xX8axX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exX3xf0a6xX14xX85xXexX3xX66xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX74xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX9cxX1d6xX3xX4xX1xXdbxX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xXa1xX129xX15xX3xX49xX1b5xX17xX1cxX3xX35xX36xX3xXexX28xXdxX8axX17xX3xX1cbxX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdxXf9xX14xX3xX17xX1cxX1xX47xX3xXb5xX14xX15xX12dxXexX74xX3xX4xX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXexX28x92c5xX17xX1xX74xX3xX1cbxX12dxX3xX1xX2fxX1a9xX4xX1xX3xX4xX72xX3xX5xXdxc551xX17xX3xXb5xX14xX6xX17xXe7xX3xX19xXdxX8axX17xX3xX1xX3c4xX17xX1xX3xX17xX1xX9dxX3xd7b4xX14xX15xX12dxXexX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX7xXd6xX3xX25dxX229xc33dxX2xX51xX3eexX19xX1d3x11aeexX346xX2f0xX66xX3xX17xX1cxX36xX15xX3xX3fexX1d3xX2xX2xX1d3xX25dxX22axX2xX263xX3xX4xXdbxX6xX3xX404xX346xX2f0xX66xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX35xXf9xX3xX2dxX6xX17xX3xX1xX36xX17xX1xX3xX19xXf9xX3xX3axX17xX3xa566xX346xX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX74xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX9cxX2fxX1a9xX17xX3xX25dxX22axX2xX263xX1d3xX25dxX22axX25dxX238xX74xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX1xX9dxd204xX17xX1cxX3xX9cxX12dxX17xX3xX17xX6exX78xX3xX25dxX22axc1d8xX22axe6abxX22exX3xff23xX12dxX3xX1xX2fxX1a9xX4xX1xX3xX7xXd6xX3xX263xX238xX238xX51xX4afxX13xX1d3xX404xX346xX2f0xX66xX3xX17xX1cxX36xX15xX3xX268xX1d3xX239xX1d3xX25dxX22axX25dxX22axX3xX4xXdbxX6xX3xX404xX346xX2f0xX66xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX74xX3xX35xXf9xX3xXexX28xXdxX8axX17xX3xX1cbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4afxX12dxXexX3xX5xX14xX85xX17xX3xX7xXd6xX3xX268xX25dxX3fexX1d3xX4afxX362xX51xXcxX404xX3xX17xX1cxX36xX15xX3xX4aaxX22axX1d3xX2xX22axX1d3xX25dxX22axX2xX268xX3xX4xXdbxX6xX3xX346xX6xX17xX3xXcxX1xX9dxXd1xX17xX1cxX3xX35xX185xX3xXcx9146xX17xX1xX3xXdbxX15xX3xX35xXf9xX3xX442xXcxX6exX17xX1cxX3xX4xX9dxXd1xX17xX1cxX3xX7xX1b5xX3xX5xX1d6xX17xX1xX3xX9cxX1a9xX2fxX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX3axX4xX3xX4xXc1xXbxX3xXdbxX15xX3xX9cxX2exX17xX1cxX3xX9cxXd6xXdxX3xX35xX49cxXdxX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX74xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX7x11771xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX78xX1a9xX17xX1cxX74xX3xX17xX1x10781xX78xX3xX1cxXdxX3axX2fxX3xX49xX185xX4xX3xXexX28xX14xX15xXf9xX17xX3xXexX1xXd6xX17xX1cxX3xX15xX3d7xX14xX3xX17xX9dxX49cxX4xX74xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX78xX1a9xX17xX1cxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX3axX17xX3xX2dxXaexX74xX3xX9cxX2exX17xX1cxX3xX35xXdxX3d7xX17xX3xX35xX36xX3xX2f0xX1xX129xX17xX3xX49xX129xX17xX3xXexX53fxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX72xX6xX74xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX9cxX2fxX1a9xX17xX3xX25dxX22axX25dxX22axX1d3xX25dxX22axX4aaxX22axX4acxXe7xXe7xXe7xX3xX19xX129xX15xX3xX4x1156bxX17xX1cxX3xX9cxX32xX17xX1cxX3xXexX1xXd1xXdxX3xX5xX36xX3xX17xX1xX102xX17xX1cxX3xX4xX6exX17xX3xX4xae3bxX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX74xX3xX9cxX8axX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXexX28xXdxX8axX17xX3xX1cbxX1xX6xXdxX3xX4xX72xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1d3xX3xX49xX6xX17xX1xX3xXexX1xf068xX17xX1cxX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX9cxX47xX6xX3xX2dxX36xX17xXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXexX1xXd6xX17xX1cxX3xX1cbxX3d7xX74xX3xXexX2fxX36xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX72xX3xX268xX4aaxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX22exX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX9cxX72xX3xX3fexX22axX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xXa1xX12dxXbxX3xX1xX1a9xX17xX1cxX22exX3xX4aaxX4aaxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX9cxX1d6xX3xXa1xX12dxXbxX3xX1xX1a9xX17xX1cxX3xX4xX3axX4xX3xX4xXc1xXbxX3xX300xX263xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xXc1xXbxX3xXb5xX14xXd6xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX35xX36xX3xX25dxX3fexX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xXc1xXbxX3xXexX53fxX17xX1xX30exXe7xX3xX23xX1xX53fxX3xXexX4dxX17xX1xX3xX28xXdxX3d7xX17xX1cxX3xXexfa8bxX3xX17xX6exX78xX3xX25dxX22axX2xX268xX3xX9cxX12dxX17xX3xX17xX6xX15xX74xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX9cxX1d6xX3xX1xX2fxX36xX17xX3xXexX1xX36xX17xX1xX3xXexX14xX3xX2dxa979xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX239xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX74xX3xX1cxX32xX78xX3xX23xX185xX78xX3xX66xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX7xX5b7xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX78xX1a9xX17xX1cxX3xX13xX36xX78xX3xX13xX1a9xX74xX3xXexX1xX47xX3xXexX28xXc1xX17xX3x127a7xX7b0xX17xX1cxX3xXcxX1xX1axX17xX1cxX22exX3xX66xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX19xX47xX6xX3xX9cxXdxX8axX78xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX7xX5b7xX3xX35xX36xX3xXexX1xX6d4xX17xX1cxX3xX4xX2exX17xX1xX3xX833xX7b0xX17xX1cxX3xXcxX1xX1axX17xX1cxX22exX3xX2f0xX1xX36xX3xX5xX9dxX14xX3xX17xXdxX16xX78xX3xX9cxX32xX17xX1cxX3xX4xX1xX4dxX3xX362xX3d7xX3xXcxX1xX12dxX3xX362xX2fxX17xX1cxX3xX300xX346xX4dxX3xXexX1xX9dxX3xXcxX53fxX17xX1xX3xXdbxX15xX3xX9cxX316xX14xX3xXexXdxX3d7xX17xX3xX4xXdbxX6xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX72xX6xX30exX3xX35xX36xX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xX2f0xX1cxX14xX15xX2f4xX17xX3xX2f0xX1xX102xX3xX1exX2fxX1a9xX17xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xd7f3xX3d7xX17xXe7xX3xXcxX7dfxX17xX1cxX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX9cxX316xX14xX3xXexX9dxX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX5xX36xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX238xX238xX74xX268xX263xX229xX3xXexbc40xX3xX9cxX32xX17xX1cxX3xX300xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX9cxX72xX74xX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX17xX1cxX129xX17xX3xX7xX3axX4xX1xX3xXexX53fxX17xX1xX3xX5xX36xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX4aaxX229xX74xX2xX25dxX263xX3xXexX919xX3xX9cxX32xX17xX1cxX22exX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX17xX1cxX129xX17xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX5xX36xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX2xX263xX74xX229xX238xX22axX3xXexX919xX3xX9cxX32xX17xX1cxX30exXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX346xX3d7xX17xX3xX4xX1a9xX17xX1xX3xX9cxX72xX74xX3xX4xX72xX3xX4aaxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xXb5xX14xX3axX3xXexX28xX3c4xX17xX1xX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX74xX3xX1cxX32xX78xX3xXcxX7b0xX3xX9cxX9dxXd1xX17xX1cxX3xX1xX29xX3xX362xX3d7xX3xX19xX3c4xX17xX1xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2f0xX6xX78xX22exX3xXcxX7b0xX3xX9cxX9dxXd1xX17xX1cxX3xX1xX29xX3xX2f0xX1cxX14xX15xX2f4xX17xX3xX19xX3c4xX17xX1xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX13xdbd7xX6xX22exX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xX2f0xX1cxX14xX15xX2f4xX17xX3xXcxX28xX14xX17xX1cxX3xX2f0xX1cxX1xf182xX6xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX8e0xX3d7xX17xX30exXe7xX3xXcxX7dfxX17xX1cxX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX9cxX316xX14xX3xXexX9dxX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX25dxX74xX268xX239xX4aaxX3xXexX919xX3xX9cxX32xX17xX1cxX3xX300xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX9cxX72xX74xX3xX17xX1cxX129xX17xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX3fexX22axX22axX3xXexX28xXdxX16xX14xX3xX9cxX32xX17xX1cxX22exX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX1xX14xX15xX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xXa1xX1d6xX3xX1xXaexXdxX3xX1xX72xX6xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX25dxX74xX4aaxX239xX4aaxX3xXexX919xX3xX9cxX32xX17xX1cxX30exXe7xX3xX2f0xX1cxX2fxX36xXdxX3xX28xX6xX74xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX1b5xX4xX3xX5xX85xXbxX3xX1xX32xX3xX7xX1fxX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX9cxXd6xXdxX3xX35xX49cxXdxX3xX239xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1cxX32xX78xX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX74xX3xX2dxXdxX6xX74xX3xX78xXaexX3xX2f0xX1cxX14xX15xX2f4xX17xX3xX23xX1xX4dxX4xX1xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2f0xXdxX17xX1xX22exX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xX362xX3d7xX3xb134xXdxX3axX78xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2f0xXdxX17xX1xX22exX3xXcxX7b0xX3xX9cxX9dxXd1xX17xX1cxX3xX1xX29xX3xX362xX3d7xX3xX2f7xX6exX17xX3xX1d3xX3xX17xX1fxXdxX3xXexX1xXd1xX3xX3eexX14xX85xX17xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xX362xX3d7xX3xX19xX3c4xX17xX1xX3xX23xX1xXdxX3d7xX14xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX8e0xX3d7xX17xX22exX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xd109xX1xX6xX17xX3xX19xXaexX4xX3xXb6axXdxX3axX4xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX13xX2fxX36xX17xX1cxX74xX3xX9cxX8axX3xXexX28xX3c4xX17xX1xX3xX4xXc1xXbxX3xX4xX72xX3xXexX1x8e83xX78xX3xXb5xX14xX15xXf9xX17xX3xXbxX1xX3d7xX3xX49xX14xX15xX16xXexXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX19xX8axX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xXexX28xXdxX8axX17xX3xX1cbxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exX74xX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX19xXf9xX3xX3axX17xX3xX442xX346xX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX9cxX2fxX1a9xX17xX3xX25dxX22axX2xX263xX1d3xX25dxX22axX25dxX238xX74xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX1xX9dxX49cxX17xX1cxX3xX9cxX12dxX17xX3xX17xX6exX78xX3xX25dxX22axX4aaxX22axX4acxX74xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX9cxX1d6xX3xXa1xX129xX15xX3xX49xX1b5xX17xX1cxX3xX4xX1fxX3xX4xX1xX12dxX3xX1xeec6xX3xXexX28xX9exX3xX35xX49cxXdxX3xX78xX65exX4xX3xX25dxX22axX22axX3xXexX28xXdxX16xX14xX3xX9cxX32xX17xX1cxX51xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1cbxX1xXdxX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX35xXdxX16xX4xX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxXe7xX3xX23xX327xX17xX1cxX3xX35xX49cxXdxX3xX9cxX72xX74xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX1cbxXdxX8axX78xX3xXexX28xX6xX74xX3xX1cxXdxX3axX78xX3xX7xX3axXexX3xXb5xX14xX3axX3xXexX28xX3c4xX17xX1xX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexX129xX78xXe7xX3xX23xX185xX3xXexX1xX8axX3xX5xX36xX3xX7xX6xX14xX3xX1cbxX1xXdxX3xX4xX72xX3xXb5xX14xX15xX12dxXexX3xX9cxX47xX17xX1xX3xXbxX1xX3d7xX3xX49xX14xX15xX16xXexX3xX49xX1b5xX3xX3axX17xX3xX300xX2dxX3axX2fxX3xX4xX3axX2fxX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX1d3xX3xX1cbxaf84xX3xXexX1xX14xX85xXexX30exX74xX3xX404xX346xX2f0xX66xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX7xX1aexX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX35xXdxX16xX4xX3xX1cbxXdxX8axX78xX3xXexX28xX6xX74xX3xX1cxXdxX3axX78xX3xX7xX3axXexX3xX17xX1xX5c6xX78xX3xX2dxX2exX2fxX3xX9cxX2exX78xX3xX35xXdxX16xX4xX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX9cxX25xX17xX1cxX3xXb5xX14xX15xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX14xX85xXexXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX23xX327xX17xX1cxX3xX35xX49cxXdxX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xX35xXdxX16xX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX4xX1xX25xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX74xX3xX35xX49cxXdxX3xX17xX1xXdxXf9xX14xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xX36xX78xX3xXbxX1xX327xX3xX1xX9exXbxX74xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exXe7xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX9cxX1d6xX3xX4xX1xX53fxX3xX9cxX1a9xX2fxX3xXexX1xX36xX17xX1xX3xX5xX85xXbxX3xX4xX3axX4xX3xX2dxX6xX17xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xe2b6xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX22exX3xXa1xX129xX15xX3xX49xX1b5xX17xX1cxX3xXb5xX14xX15xX3xX4xX1xX12dxX3xX1xX2fxX1a9xXexX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xX35xX36xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX2fxX1a9xXexX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX74xX3xXexX4dxX17xX3xX17xX1cxX9dx9ca0xX17xX1cxX3xXbxX1xX327xX3xX1xX9exXbxX3xX35xX49cxXdxX3xXexX28xX14xX15xXf9xX17xX3xXexX1xXd6xX17xX1cxX22exX3xXa1xX129xX15xX3xX49xX1b5xX17xX1cxX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX3axX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX35xX16xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX74xX3xX17xX1xX5c6xX78xX3xX17xX1cxX6exX17xX3xX4xX1xa923xX17xX3xXexX3c4xX17xX1xX3xXexX28xX1a9xX17xX1cxX3xX78xXc1xXexX3xX4xX6d4xXbxX3xX49xXdxX3xX35xX85xXexX74xX3xX4xX7dfxX3xX35xX85xXexX22exX3xXa1xX129xX15xX3xX49xX1b5xX17xX1cxX3xXb5xX14xX15xX3xX4xX1xX12dxX3xX7xX5b7xX3xX49xX185xX17xX1cxX3xX17xX1cxX14xX32xX17xX3xX35xXd6xX17xX3xXa1xX1d6xX3xX1xXaexXdxX3xX1xX72xX6xX74xX3xX49xX1b5xX6xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX17xX1cxX14xX15xX3d7xX17xX3xXexX6d4xX4xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xX1cbxX1xX6xXdxX74xX3xX78xXdxX17xX1xX3xX2dxX1a9xX4xX1xX74xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exXe7xX3xX346xX3d7xX17xX3xX4xX1a9xX17xX1xX3xX9cxX72xX74xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX1xX9exXbxX3xX35xX49cxXdxX3xXcxX28xX9dxXd1xX17xX1cxX3xX19xX1a9xXdxX3xX1xX29xX4xX3xX2f7xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX74xX3xXcxX1xX8axX3xXexX1xX6xX2fxX3xX35xX36xX3xX66xX14xX3xX5xX47xX4xX1xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX65exX4xX3xXexX85xXbxX3xX1xX14xXc1xX17xX3xX17xX1cxX1xXdxX16xXbxX3xX35xX185xX3xXexX1xX14xX15xX12dxXexX3xX78xXdxX17xX1xX3xXexX1a9xXdxX3xX9cxXdxX8axX78xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xXe7xX3xX19xX12dxX17xX3xX17xX6xX15xX74xX3xXexXc1xXexX3xX4xX2exX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX9cxX47xX6xX3xX2dxX36xX17xX3xX9cxX1d6xX3xX4xX72xX3xXexX1xX14xX15xX12dxXexX3xX78xXdxX17xX1xX3xX35xXdxX3d7xX17xX3xX4xX1fxX3xX2dxX2exX17xX3xX9cxX3axXbxX3xX65exX17xX1cxX3xX15xX3d7xX14xX3xX4xX316xX14xX3xX1xX9dxX49cxX17xX1cxX3xX49xc804xX17xX74xX3xX1cxXdxX49cxXdxX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX35xXf9xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX9cxX12dxX17xX3xX49xX14xX3xX1cbxX1xX3axX4xX1xXe7xX3xX19xX32xX17xX1cxX3xXexX1xXd1xXdxX74xX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX28xX9dxX17xX1cxX3xX2dxX36xX15xX74xX3xX1cxXdxX49cxXdxX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX1xX3c4xX17xX1xX3xX2exX17xX1xX74xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX35xX85xXexX74xX3xXexX9dxX3xX5xXdxX16xX14xX74xX3xX7xX3axX4xX1xX74xX3xXexXd1xX3xX28xX1fxXdxX74xX3xX2dxXdxX8axX17xX3xX4xX1xX53fxX3xX49xX114exX17xXe7xXe7xXe7xX3xXexX1a9xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xXb5xX14xX6xX17xX3xXexX28xX29xX17xX1cxX74xX3xX17xX1xX5c6xX78xX3xXbxX1xX185xX4xX3xX35xX185xX3xX35xXdxX16xX4xX3xX17xX1cxX1xXdxX3d7xX17xX3xX4xX65exX14xX74xX3xXexX1xX6xX78xX3xXb5xX14xX6xX17xX74xX3xX1xX29xX4xX3xXexX85xXbxXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX2f0xX1cxX2fxX36xXdxX3xX28xX6xX74xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX1d6xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX2dxXdxX3d7xX17xX3xX7xX2fxX1a9xX17xX74xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX36xX17xX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX1cxXdxX49cxXdxX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX35xXf9xX3xX4xX3axX4xX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX74xX3xX35xXf9xX3xX9cxXc1xXexX3xX35xX36xX3xX17xX1cxX9dxXd1xXdxX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX22exX3xX9cxX32xX17xX1cxX3xXexX1xXd1xXdxX74xX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX1b5xX4xX3xXexX14xX15xX3d7xX17xX3xXexX28xX14xX15xXf9xX17xX74xX3xXb5xX14xX2exX17xX1cxX3xX2dxX3axX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xXcxX28xX6xX17xX1cxX3xXexX1xX1axX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX9cxXdxX16xX17xX3xXexX5b7xX3xX4xXdbxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX35xX36xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXexXdxX16xX17xX3xXexX28xX14xX15xXf9xX17xX3xXexX1xX1axX17xX1cxXe7xX3xX23xX327xX17xX1cxX3xX35xX49cxXdxX3xX9cxX72xX74xX3xX4xX3axX4xX3xX2dxX6xX17xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX9cxX1d6xX3xXexX6exX17xX1cxX3xX4xX9dxXd1xX17xX1cxX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xXexX14xX15xX3d7xX17xX3xXexX28xX14xX15xXf9xX17xX74xX3xX1cxXdxX49cxXdxX3xXexX1xXdxX16xX14xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xXexX1xX1axX17xX1cxX3xXb5xX14xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xX17xX1xX9dxX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xX2f0xX1cxX1xddaaxX3xXcxX28xX14xX17xX1cxX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX3eexX14xX6xX17xX1cxX22exX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xX19xXf9xX17xX3xXexX1xXd1xX3xXcxX8axX3xXexX9dxX49cxX17xX1cxX3xX362xX3d7xX3xX13xX15xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4afxX1xX3d7xX22exX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xX19xX3c4xX17xX1xX3xXcxX1xX9dxX9exX17xX1cxX3xXcxX1xX29xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX13xXa28xX6xX22exX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX2f0xX1cxX14xX15xX2f4xX17xX3xX23xX1xX4dxX4xX1xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2f0xXdxX17xX1xX22exX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xX19xX3c4xX17xX1xX3xX13xX36xX78xX3xX13xX1a9xX74xX3xXexX1xX47xX3xXexX28xXc1xX17xX3xX833xX7b0xX17xX1cxX3xXcxX1xX1axX17xX1cxX22exX3xX5xX2f4xX3xX1xXaexXdxX3xXcxX1xXdxXf9xX14xX3xXcxX1xXd6xX17xX74xX3xXa1xX1d6xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xXcxXdxX12dxX17xXe7xXe7xXe7xX3xX19xXfe8xX4xX3xX2dxXdxX16xXexX74xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX1d6xX3xX5xX85xXbxX3xX1xX32xX3xX7xX1fxX3xX9cxXf9xX3xX17xX1cxX1xX47xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xX17xX1xX85xX17xX3xX9cxXdxX8axX78xX3xX49xX14xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX9cxXd6xXdxX3xX35xX49cxXdxX3xX66xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xXc1xXbxX3xXb5xX14xXd6xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX19xX47xX6xX3xX9cxXdxX8axX78xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX7xX5b7xX3xX35xX36xX3xXexX1xX6d4xX17xX1cxX3xX4xX2exX17xX1xX3xX833xX7b0xX17xX1cxX3xXcxX1xX1axX17xX1cxXe7xX3xX4afxX12dxXexX3xXb5xX14xX2exX74xX3xXexX1xX3axX17xX1cxX3xX25dxX1d3xX25dxX22axX25dxX22axX74xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX17xX36xX15xX3xX9cxX1d6xX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX404xX346xX2f0xX66xX3xXexX53fxX17xX1xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xX17xX1xX85xX17xX3xX5xX36xX3xX9cxXdxX8axX78xX3xX49xX14xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xXexX53fxX17xX1xX3xXexX1a9xXdxX3xX3eexX14xX15xX12dxXexX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX7xXd6xX3xX3fexX229xX229xX51xX3eexX19xX1d3xX404xX346xX2f0xX66xXe7xXe7xXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX346xX3d7xX17xX3xX4xX1a9xX17xX1xX3xX17xX1xXdxXf9xX14xX3xX1cbxX12dxXexX3xXb5xX14xX2exX3xX9cxX1a9xXexX3xX9cxX9dxX9exX4xX74xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xX1cxXfe8xXbxX3xX78xXaexXexX3xX7xXd6xX3xX1cbxX1xX72xX3xX1cbxX1xX6exX17xX74xX3xX35xX9dxX49cxX17xX1cxX3xX78xX6d4xX4xX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xXb5xX14xX3axX3xXexX28xX3c4xX17xX1xX3xXexX1xX1b5xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX9cxX47xX6xX3xX2dxX36xX17xXe7xX3xX19xX72xX3xX5xX36xX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX74xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX4xX316xX17xX3xX17xX1cxX14xX32xX17xX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX5xX49cxX17xX74xX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX1cbxX1xXdxX3xX17xX1cxX129xX17xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX10xX2fxX3xX1xfc35xXbxX74xX3xX4xXa28xX17xX3xX35xXdxX16xX4xX3xX1xX14xX15xX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xX4xX3axX4xX3xX17xX1cxX14xX32xX17xX3xXa1xX1d6xX3xX1xXaexXdxX3xX1xX72xX6xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX17xX36xX15xX3xX28xXc1xXexX3xX1xX1a9xX17xX3xX4xX1xX12dxXe7xX3xX19xXfe8xX4xX3xX2dxXdxX16xXexX74xX3xXexX7b0xX3xX1cbxX1xXdxX3xX3eexX14xX15xX12dxXexX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX7xXd6xX3xX25dxX22axX3fexX22axX51xX3eexX19xX1d3xX404xX346xX2f0xX66xX3xX17xX1cxX36xX15xX3xX2xX263xX1d3xX3fexX1d3xX25dxX22axX2xX4aaxX3xX4xXdbxX6xX3xX404xX346xX2f0xX66xX3xXexX53fxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX72xX6xX74xX3xX35xXf9xX3xX35xXdxX16xX4xX3xX2dxX6xX17xX3xX1xX36xX17xX1xX3xX442xX3eexX14xX15xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX74xX3xX2dxX2exX2fxX3xX35xX16xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX7xX5b7xX3xX1d3xX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX74xX3xX49xX6xX17xX1xX3xX5xX6xX78xX3xXexX1xX6d4xX17xX1cxX3xX4xX2exX17xX1xX3xXexX28xX3d7xX17xX3xX9cxX47xX6xX3xX2dxX36xX17xX3xXexX53fxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX72xX6xX4acxX3xX9cxX9dxX9exX4xX3xX2dxX1d6xXdxX3xX2dxeb63xX74xX3xX9cxX12dxX17xX3xX17xX6xX15xX3xX35xX114exX17xX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX4xX72xX3xXb5xX14xX15xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX78xX49cxXdxX3xX35xXf9xX3xX17xXaexXdxX3xX49xX14xX17xX1cxX3xX17xX36xX15xXe7xX3xX66xX2fxX3xX35xX85xX15xX74xX3xX35xXdxX16xX4xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX2dxXaexX3xX78xX3axX15xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX3xX35xX36xX3xXexX7dfxX3xX4xX1xX65exX4xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX2fxX1a9xXexX3xX9cxXaexX17xX1cxX74xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX2fxX1a9xXexX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xX3xX4xXdbxX6xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xX4xX72xX3xX17xX1xXdxXf9xX14xX3xX1cbxX1xX72xX3xX1cbxX1xX6exX17xXe7xX3xX2f0xX1cxX2fxX36xXdxX3xX28xX6xX74xX3xX4xX3axX4xX3xX35xX6exX17xX3xX2dxX2exX17xX3xXb5xX14xX15xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX35xXf9xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXexX1xX65exX4xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX74xX3xX7xX5b7xX3xX49xX185xX17xX1cxX3xX17xX1cxX14xX32xX17xX3xXexX1xX14xX3xXexX1a9xXdxX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX22exX3xX35xXf9xX3xX4xX1fxX3xX4xX1xX12dxX74xX3xX4xX1xX4dxX17xX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX1cbxX1xX14xX15xX12dxX17xX3xX1cbxX1xX4dxX4xX1xX3xXa1xX1d6xX3xX1xXaexXdxX3xX1xX72xX6xX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xXexX14xX3xX2dxX7dfxX74xX3xXexX1axX17xX3xXexX1a9xX2fxX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xXe7xXe7xXe7xX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX4xX1xX9dxX6xX3xX9cxX316xX15xX3xX9cxXdbxXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX12xX4afxX1xX72xX3xX1cbxX1xX6exX17xX3xX78xX36xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX17xX3xX9cxX6xX17xX1cxX3xX1cxXfe8xXbxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX4xX642xX17xX1cxX3xX5xX36xX3xX1cbxX1xX72xX3xX1cbxX1xX6exX17xX3xX4xX1xX14xX17xX1cxX3xX4xXdbxX6xX3xX17xX1xXdxXf9xX14xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX4xX1axX17xX1cxX3xXexX3axX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX17xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xXe7xX3xX19xX8axX3xXexX7b0xX17xX1cxX3xX2dxX9dxX49cxX4xX3xX1cbxX1xX6d4xX4xX3xXbxX1xX185xX4xX74xX3xXexX1xX3axX2fxX3xX1cxXf9bxX3xX1cbxX1xX72xX3xX1cbxX1xX6exX17xX3xXexX28xX3d7xX17xX74xX3xX2dxX3d7xX17xX3xX4xX1a9xX17xX1xX3xX7xX1b5xX3xX17xXcf9xX3xX5xX1b5xX4xX3xX4xXdbxX6xX3xX9cxX47xX6xX3xXbxX1xX9dxX1fxX17xX1cxX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX35xXdxX16xX4xX3xX1xX14xX15xX3xX9cxXaexX17xX1cxX3xX9cxX6xX3xX49xX1a9xX17xX1cxX3xX4xX3axX4xX3xX17xX1cxX14xX32xX17xX3xX5xX1b5xX4xX22exX3xX17xX129xX17xX1cxX3xX4xX6xX2fxX3xX1xXdxX16xX14xX3xX5xX1b5xX4xX74xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX3xX2f0xX1xX36xX3xX17xX9dxX49cxX4xX3xXexX28xX2fxX17xX1cxX3xX5xXa44xX17xX1xX3xX35xX1b5xX4xX3xX49xXdxX3xX7xX2exX17xX3xX35xX6exX17xX3xX1xX72xX6xXe7xXe7xXe7xX22exX3xXexX1xXdxX12dxXexX3xX17xX1cxX1xXa44xX74xX3xX28xXc1xXexX3xX4xX316xX17xX3xX7xX1b5xX3xX1xXcf9xX3xXexX28xX9exX3xX4xXdbxX6xX3xXexX53fxX17xX1xX3xX35xXf9xX3xX4xX1fxX3xX4xX1xX12dxX74xX3xX4xX1xX4dxX17xX1xX3xX7xX3axX4xX1xX74xX3xX1cbxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX9cxX316xX14xX3xXexX9dxX3xX35xX36xX3xX17xX1xXc1xXexX3xX5xX36xX3xX35xXdxX16xX4xX3xX2dxX6xX17xX3xX1xX36xX17xX1xX3xX4xX3axX4xX3xXb5xX14xX15xX3xX9cxX47xX17xX1xX3xX35xXf9xX3xXb5xX14xX2exX17xX3xX5xXf50xX74xX3xX2dxX2exX2fxX3xX35xX16xX3xX35xX36xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1cxXdxX3axX3xXexX28xX47xX3xX49xXdxX3xXexX4dxX4xX1xX3xX78xXaexXexX3xX4xX3axX4xX1xX3xX1xXdxX16xX14xX3xXb5xX14xX2exX3xX35xX36xX3xX2dxXf9xX17xX3xX35xX102xX17xX1cxXe7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX346xX2fxX49xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXexX1d3xX6xX5xXdxX1cxX17xX21xX3xX28xXdxX1cxX1xXexX22exXaxX12xX0xX7xXexX28xX2fxX17xX1cxX12xX346xX36xXdxX3xX35xX36xX3xX2exX17xX1xX21xX3xX362xX3d7xX3xX66xX14xX17xX1cxX0xX51xX7xXexX28xX2fxX17xX1cxX12xX0xX51xXbxX12